Pmd Ondergrondse Container ᐅ 6 VERBIJSTERENDE TRUCS

Gauw en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook scheidt, er zal altijd restafval voortdurend bestaan. Probeer dit afvalstroom dus beperkt eventueel te bewaren en je gaat merken dat deze economisch gunstig is. Met vuil heel mogelijk toevallig te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, blijft er dus min mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Pmd Ondergrondse Container

Kies bij de ruimste gamma rolcontainers en bestel de de beste meest geschikte container geschikt voor je restafval. In de het container werp je reeds het onrecyclebare afval die je niet extra kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, en vensterglas passen niet thuis in de de rest container. Ook omtrent PMD sorteren beschikken we de juiste correcte container.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de naam voor alle afvalstromen die in bedrijven vrijkomen. Die stromingen mogen vaak gescheiden opgehaald worden. Dat is beter voor de natuur en de geldbeugel.

Wat kan er binnen bedrijfsafval?

Op welke manier goed je je vuil eveneens verdeelt, er zal er altijd restafval aanwezig voorkomen. Tracht dit stroom van afval dus minimaal eventueel te houden en je gaat merken dat dit economisch gunstig is. Door vuil heel veel toevallig te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, vensterglas, en swill, overblijft er dus minimaal toevallig restafval over. In de de afvalcontainer werp je al het de niet-recyclebare vuil die je niet verder verder kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, PMD en ruiten passen niet in de de rest restafvalcontainer.

Is het scheiden verdelen van bedrijfsafval verplicht?

Je bent verplicht afvalstromen mogelijk toevallig te sorteren. Binnen de Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat de doel omschreven goederen opnieuw te aanwenden als dat kan.

Wat kost een een afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven kosten van afvalcontainers zijn afhankelijk afhangend van de het afvalstroom, de omvang van de rolcontainer en hoevaak hoe vaak de container afvalcontainer ontleegd dient worden. Je ontdekt elke prijzen op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je karton, glas, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In elke bedrijf komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons bestel je gemakkelijk en vlug een van de verschillende typen afvalcontainers. Wij leveren hem gratis in 24 uur in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende tarieven zie je gelijk tijdens het bestelproces. Handig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Restafval is door zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te verzamelen, verklein je de aantal gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even voort. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je altijd geschikte verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook kiezen voor een ijzeren rolcontainer. Een ijzeren rolcontainer is solide en brandwerend, nuttig als de vat op een algemene plaats staat. Je gaat uit verschillende inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) geledigd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de dozijn grote hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de generatie van hernieuwbare kracht. Algemeen afval lijkt dan eventueel waardeloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie voorbrengt maar liefst 20% van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaalresten er uitgehaald die hun weg vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een functionele doel. Deze donkere korrelige assen worden toegepast voor het verhogen of creëren van wegen. Helaas komen er ook verschillende schadelijke materialen uit tijdens de verbrandingsproces die in bepaalde of kleinere mate desondanks in het milieu komen. Dus moeten we blijven proberen naar zo minimaal verbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Pmd Ondergrondse Container:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de kans om voor de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze handige overzicht vind je snel de container die je nodig zal hebben. Bovendien huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te zeggen. Daardoor zijn we ook de perfecte partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We zorgen voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plaats, binnen óf buiten. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te voeren. Handig voor je personeel, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust plastic of metaal. De containers dichten goed af zodat er geen ongedierte bij het afval kunnen. Ook kan afvalgeur niet ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het installeren van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een te ruime container.

Je betaald enkel voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de container als deze slechts halfgevuld is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste container is geschikt voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers verschaffen maar liefst plek voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle types ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste manier verwerkt

Bij ons wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen zeker dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen huren bij ons?

Waarom een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij bieden een passende uitkomst voor ieder type vuilnis en voor elk bedrijf. Bovendien werken we heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra rolcontainer te installeren, dan doen we dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn geen issue.

 • Bezorging in 24 uur
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Pmd Ondergrondse Container

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit 6 treden.

Hoger op de ladder, des te milieuvriendelijker de afhandeling. Zo trachten wij samen met jou de hoeveelheid afval in jouw algemeen afval container terug te dringen, stap 1. Dit doen wij door te aanbevelen over sorteren bij de oorsprong. Want ongemengd aparte afvalsoorten worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het milieu en draagt niet bij aan een kringloop maatschappij.

Typen en kosten ondernemingsafval en algemeen afval verwijdering

De volume voor een algemeen afval container schommelt van 240 liter tot tot wel 2500 liter en ieder daar tussendoor. Je kunt selecteren voor een gunstige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om bij te ramen die maat het beste bij je aansluit? Neem dan even aansluiting op met één van onze experts. Met onze langdurige ervaring met afvalstromen kennen wij juist wat je benodigd hebt. En wil je eenmalig een aanvullend lediging of gewoonlijk een grootte grotere? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen probleem!

De prijzen van de containers verschillen per afvalstroom, materiaal en literinhoud. Je huurt bij ons telkens tegen de laagste prijzen. Restafval is één van de prijzigere afvalsoorten. Dit voortvloeit, zoals we noemden, door haar milieubelasting. Gelukkig vind je bij ons precies waar je aan toe. In ons gemakkelijke bestelproces staat vermeld overtuigend wat je voor een gemengd afval container of een bepaalde alternatieve container betaalt. Wij beschouwen het cruciaal dat dit aspect duidelijk is. Hierdoor raak je achteraf niet voor nare onthullingen te staan.

Hoe hou je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Pmd Ondergrondse Container

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier goed recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is immers veel minder effectief dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een gering percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je beurs, want we vermelden al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Ja:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten kartonafval, denk aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en magazines. Ernstig vervuild document kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een afvalcontainer zetten, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes apart verzamelen. Je krijgt de keuze tussen een zeer divers assortiment van afvalcontainers van 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papier en Dozen

De meest gepaste rolcontainer voor je document en papier vind je op ons. We beschikken over een landelijke dekking en je hebt een brede selectie tussen kunststof en metalen containers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of vandalisme aan de loer ligt. Kies, naargelang van je behoefte, de meest gepaste grootte. Daarna bepaal je hoe vaak je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton verwerkt

Papier kan zelfs zeven maal hergebruikt worden. Ook in je beurs scheelt het beduidend als je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je mag er bij ons op vertrouwen dat je document- en papier op de meest efficiënte, ecologische en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en gebruikt voor basis voor nieuwe producten. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vragen? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaande van organisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschelpen, patat, gebak, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecazaken ontstaan deze soorten afvalsoorten vrij, maar ook op kantoren mag je je biologisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer met restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk uit meer recyclebaar afval dan je vermoedt! Ongemerkt bestaande een groot gedeelte van bedrijfsafval vaak uit kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen behoren stuk voor stuk bij dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden uit je andere afvalstromen in te verzamelen, zitten je containers minder snel snel vol. Bovendien ligt het apart houden van je vuilnis tevens goed voor het de milieu. PMD mag immers hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen enkele nieuwe grondstoffen gewonnen te worden voor verse producten te produceren, jouw PMD wordt immers een basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Pmd Ondergrondse Container

{service1)

Bij vind je steeds een geschikte rolcontainer voor het je PMD. We bieden verschillende plastic rolcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, gratis bezorging en landelijke bereik, heeft je in 24 uren je container op de gewenste locatie geplaatst. U bepaalt zelf de gewenste capaciteit en op welke manier vaak de container geleegd moet te zijn. Zo weet je dus zeker dat je jouw afval steeds weg kan en waar je bijdraagt voor een beter omgeving door je afval te splitsen. Bestel snel je goedkope afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Via je PMD apart in te verzamelen binnen een PMD container, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, omdat wij belasten het milieu veel indien we afvalstoffen recycleren. Uit je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om daarna gerecycled te worden. Het resterende kunststof wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminium laag aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en gomballen) (Stevig) plastic waaronder speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Draagtas draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemische teken (deodorant, lak etc)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar ander materiaal zit gestopt Afzonderlijk doosjes of verschillend document
 • Verpakking inclusief gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Des te meer afval jezelf sorteert, hoe beter dat het is voor de milieu en ook je portemonnee. Glas is één van de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te splitsen is. Glasscherven bestaat uit flessen, potten en ook scherven. Zonder het te scheiden neemt het glasafval door het ruimte en massa heel veel ruimte bij het afval van het bedrijf op. Je kan dus flink besparen op je kosten voor afval. Het is bovendien volledig om te hergebruiken. Ook kost het recyclen heel veel kleiner kracht in vergelijking met glazen om te maken van nieuwe grondstoffen.

Ontstaat daar bij je bedrijf veel glasafval vrij, zoals bij de horeca, dan één container voor glas onmisbaar. Bezit jij wisselende periodes qua bezigheden? wij functioneert met flexibele overeenkomsten omdat je de aantal containers makkelijk aanpast.

Het juiste bak voor glas restafval

Koop de meest geschikte containers voor je glasafval bij ons. Jij hebt de selectie uit een bak van tweehonderdveertig liters en ook van negenhonderd liters. Er al een container voor glas startend bij €13 per maandelijkse periode en dit wordt kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de de afval kiest je hoe frequent ons het container zullen komen legen. ons leveren de meest voordelige service.

Zo wordt het glas verwerkt

Het kost heel veel kracht voor het het glas om te maken uit verse grondstoffen. Glasverval is echter echter één prima grondslag. Er zit gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen binnen nieuwe glas. Tijdens de verwerken doen we verschil tussen blank, bruin, groen en ook bont glazen. Ook zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Via glas te hergebruiken, kan er zijn bij een heel veel lagere temperatuur glas gemaakt worden. Een minder milieubelastend en duurzaam proces . Heb jij vragen? Bekijk dan het frequent gestelde vragenlijst of neem verbinding .

Wat mag wel er zijn bij de glasafval?

Wel:

Leeg glasverval die gefungeerd had als verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Daaronder vallend jenever kruikjes, borden, kopjes, aardewerk etc. n Hittebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallen onder vlakglas

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Je dossiers moet veilig en op veilige wijze vernietigt worden. Dossiervernietiging kan jij daarom best goed organiseren. Het gesloten rolcontainer van onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces voor inzameling en ook vernieling van jouw jouw archief. Vertrouwelijk en ook veilig. Papieren zullen discreet getransporteerd. Zo heb je honderd procent garantie dat je je archief beschermd vernietigt is. Na de vernietiging zullen het restanten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je je dossiers niet in het papierbak wil gooien. Sommige documenten bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen daarom best vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is zeer tijdrovend en omslachtig. Heb je regelmatig veel vuil in de het gedaante van geheim papier? Kies dan voor het archiefvernietiging van ons . U krijgt dan dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak heeft een gleuf waar het document precies erin . Wanneer de papieren al binnen de container zitten, krijgen niemand ze nog bij handen. Onze bestuurder komt eenmaal de zoveel tijdstip langs voor het bak te legen en het documenten ter plaats vernietigen binnen onze truck. Ook dit functioneert door middel van een gesloten systeem waarbij de bak via het truck zelf wordt opgeheven en geopend. Het inhoud wordt vervolgens direct vernielt.

De geschikte bak voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging stop jij jouw vertrouwelijke papieren veilig in het afgesloten rolcontainers van ons. Via de klepje in de deksel kun jij het papieren in het bak gooien. Je heeft de keuze van verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw behoefte kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Doordat je dossier niet op transport is, loopt jij niet risico dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kunt voor je dossiervernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De inzameling van jouw dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is heel goed te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze worden ingezameld en verwoest.