Png Overig Restafval ✔️ 9 OPZIENBARENDE WEETJES

Snel en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afval ook scheidt, er zal steeds restvuil voortdurend bestaan. Tracht dit stroom van afval zo minimaal toevallig te bewaren en je zal zien dat dit economisch voordelig is. Met afval heel veel mogelijk te scheiden, waaronder documenten/karton, PMD, glas, en swill, rest er zo minimaal toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Png Overig Restafval

Kies van de meest uitgebreide aanbod afvalcontainers en koop het meest geschikte rolcontainer voor je je overblijvend afval. In de afvalcontainer werp je al het het niet te recyclen afvalstoffen die je niet verder meer kan verdelen. Karton/karton, swill, en glas horen geen in het afvalcontainer. Tevens betreffende PMD verdelen beschikken ons het correcte rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam aangaande ieder afvalstromingen dat binnen firma’s ontstaan. Dit stromingen zouden vaak apart ingezameld geraken. Dit is beter betreffende de natuur en de portemonnee geldtas.

Wat mag er binnen bedrijfsafval?

Op welke manier prima je je afval ook scheidt, er zal steeds restafval blijven bestaan. Probeer dit stroom van afval heel minimaal mogelijk te behouden en je zult zien dat dit financieel voordeelgevend is. Via afval zo mogelijk mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er heel min eventueel restvuil over. In de rest afvalcontainer gooi je je al het het niet onrecyclebare afvalstoffen welke je geen meer kan verdelen. Karton/karton, voedselafval, PMD en glas thuishoren geen in de de restafvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van bedrijfsafval verplicht?

Je bent noodzakelijk afvalstromen zoveel mogelijk te sorteren. Binnen de Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het het doel bedoeling vermeld artikelen opnieuw te gebruiken als dat het kan.

Wat kost een container een afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven kosten voor de afvalcontainers afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom, de grootte van grootte van de container en hoe vaak de de container rolcontainer ontleegd moet worden zijn. Je vindt alle kosten op tarievenpagina.

Welk soort afval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je documenten, vensters, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met restafval containers

In elke bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons koop je snel en snel een van de talloze varianten rolcontainers. Wij leveren hem kosteloos binnen 24 uur in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze scherpe tarieven zie je meteen tijdens het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Algemeen afval is door zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te zamelen, verminder je de massa gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Doorlees dan even voort. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je steeds juiste ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container huren, maar ook gaan voor een metalen rolcontainer. Een stalen rolcontainer is solide en brandveilig, praktisch als de container op een publieke plaats staat. Je gaat uit verschillende groottes. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) ontdaan moeten zijn. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de twaalf grote hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de productie van duurzame kracht. Algemeen afval schijnt dan eventueel nutteloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie voorbrengt maar minstens een vijfde van de groene energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metalen er verwijderd die hun pad verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een nuttige bestemming. Deze zwarte korrelvormige assen worden gebruikt voor het ophogen of creëren van wegen. Helaas komen er ook verschillende giftige substanties uit tijdens de verbranden die in bepaalde of kleinere mate desondanks in het milieu terecht komen. Daarom moeten we volhouden met zoeken naar zo min mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Png Overig Restafval:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij ons handige lijst vind je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Bovendien huur je via ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de perfecte partner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze installatie van de gewenste goedkope container en komen deze conform een afgesproken schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plaats, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te verwijderen. Handig voor je werknemers, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaal. De bakken dichten adequaat af waardoor er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Ook kan stank geen ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee deze zal worden geleegd. Het installeren van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een te ruime bak.

Je betaalt enkel voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het legen van de bak als dit slechts halfvol is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de bak zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per week. En onze maximale containers op wielen verschaffen maar liefst ruimte voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle types bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte manier verwerkt

Met ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen zeker dat geheime documenten op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen verhuren via ons? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een geschikte uitkomst voor elk type vuilnis en voor elk bedrijf. Bovendien functioneren we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Png Overig Restafval

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit 6 stappen.

Hoe hoger op de hiërarchie, hoe ecologischer de verwerking. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid afval in jouw gemengd afval container te verlagen, stap 1. Dit bereiken wij door te adviseren over scheiden bij de bron. Want ongemengd gescheiden afvalstromen worden zoveel als kan gerecycled, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is nadelig voor het natuur en draagt niet bij aan een kringloop systeem.

Soorten en kosten bedrijfsafval en gemengd afval beheer

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussendoor. Je kunt opteren voor een betaalbare synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om bij te bepalen die grootte het beste bij je aansluit? Neem dan even aansluiting op met één van onze specialisten. Met onze jarenlange ervaring met afvalsoorten kennen wij precies wat je nodig hebt. En verlang je een keer een meer legen of standaard een grootte ruimer? Dan is dat natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De tarieven van de bakken wisselen per afvalcategorie, grondstof en volume. Je verhuurt bij ons steeds tegen de scherpste tarieven. Restafval is één van de prijzigere afvalsoorten. Dit ontstaat, als we bespraken, door haar milieubelasting. Gelukkig vind je bij ons juist waarvoor je te maken hebt. In ons simpele bestelsysteem staat vermeld duidelijk wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een bepaalde alternatieve bak betaalt. Wij achten het belangrijk dat dit transparant is. Op deze manier ben je later niet voor onaangename verrassingen te liggen.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Png Overig Restafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers veel minder effectief dan op voorhand scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, want we schreven al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk dossier. Gelijk je ziet zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Mag Wel:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Zwaar besmet document kan je beter niet in de papierbak werpen. Laat een rolcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes apart inzamelen. Je hebt de keuze uit een zeer divers assortiment van containers van 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en karton vind je op ons. We hebben een landelijke dekking en je hebt een ruime selectie tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen container is geschikt als de afvalcontainers buiten staan, of vandalisme op de horizon staat. Kies, afhankelijk uit je behoefte, de meest gepaste grootte. Vervolgens beslis je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan wel 7 maal gerecycled worden. Ook in jouw portemonnee bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je mag er bij ons op rekenen dat je document- en karton in de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en ingezet voor grondstof tot nieuwe artikelen. Wil je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaande van organisch afval, zoals (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, brood, deegwaren, drankjes, eierschelpen, patat, gebak, groenten en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecazaken ontstaan deze soorten afvalsoorten vrij, maar tevens op kantoor kunt je je biologisch vuilnis apart houden. Je spaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer met overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk uit meer recyclebaar vuilnis dan je vermoedt! Ongemerkt bestaande een groot deel van bedrijfsafval vaak uit plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen horen allemaal bij hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden uit je andere afvalsoorten te te zamelen, geraken je containers minder snel snel vol. Bovendien ligt het apart houden van uw afval tevens goed voor het het milieu. PMD kan immers hergebruikt zijn. Hierdoor moeten er geen vers grondstoffen ontgonnen te worden voor verse producten te maken, jouw PMD is namelijk één basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Png Overig Restafval

{service1)

Bij ons vind je altijd een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. We bieden diverse kunststof rolcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze vlugge, kosteloze levering en landelijke bereik, heb je binnen 24 uur jouw afvalcontainer bij de verlangde locatie staan. Je beslist zelfstandig het gewenste capaciteit en op welke manier vaak het afvalcontainer geleegd dient te zijn. Zo ken je daarom vast waar je je afval steeds kwijt kan en dat je bijdraagt voor een beter milieu via je afval te scheiden. Bestel snel uw voordelige container(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Door je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, want we belasten het omgeving minder als wij afval recycleren. Uit je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale technieken geraken de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om daarna gerecycled te zijn. Het resterende kunststof wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag binnenin (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en kauwgom) (Stevig) kunststof waaronder speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (emmers, aftaprek etc.)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemisch symbool (antitranspirant, lak enz.)
 • Pakketten inclusief of yoghurtresten
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal zit geplaatst Afzonderlijk doosjes of ander papier
 • Pakket met chemische materialen
 • Glasafval

Des te veel vuilnis je sorteert, hoe beter dat het is ten behoeve van het milieubescherming en je geldbeurs. Glaswerk blijkt een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om splitsen zijn. Glasverval bestaat van flesjes, potten en ook scherven. Zonder het om scheiden neemt het door het ruimte en massa veel ruimte in de afval van het bedrijf in. Jij kan dus heel uit besparen op jouw afvalkosten. Het glas is tevens compleet te recyclen. Daarnaast verbruikt het recyclen heel veel minder energie in vergelijking met glaswerk om te produceren uit nieuwe grondstoffen.

Komt daar op jouw onderneming heel veel glas vrij, zoals in de sector van de horecabedrijven, dan is is één container voor glas onmisbaar. Heb je variërende periodes met betrekking tot drukte? ons werkt samen met aanpasbare overeenkomsten omdat je de aantal containers eenvoudig aanpast.

Het geschikte bak voor het glas restafval

Koop de meest geschikte bakken voor jouw glasafval bij onze dienst. Jij heeft de keuze uit selectie van één bak van 240 liters en van negenhonderd liter. Er is is al één glascontainer startend bij €13 elke maand en deze worden kosteloos geplaatst. Op basis van de glasafval kiest je hoe vaak ons het container komen legen. wij leveren het meest voordelige service.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het kost heel veel energie om glas te produceren van verse grondstoffen. Glasverval is echter één prima grondslag. Daar zit gewoonlijk circa 50% oudere glas binnen nieuwe glas. Tijdens het bewerken maken we onderscheid onder blank, bruine, groene en gemengd glazen. Ook zijn kurk en ook dekseltjes verwijderd. Via glas om te hergebruiken, kan er bij een veel lagere warmte glas geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en duurzaam proces . Heeft je vragen? Bekijk dan het frequent gestelde vragenlijst of contact .

Wat mag wel er zijn bij het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval dat gefungeerd had als verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porseleinen. Daaronder vallen jenever kruiken, borden, kopjes, keramiek etc. n Hittebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallen onder glazen oppervlak

Medische of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Je dossiers dienen beschermd en ook in een veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging kan jij daarom beter uitstekend regelen. Het afgesloten rolcontainer van ons ons ondersteunen bij een veilig proces voor inzameling en vernietiging van dossiers. Vertrouwelijk en ook veilig. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heeft je 100% garantie dat je je archief veilig vernietigd is. Na de vernietiging zullen het restproducten gerecycled.

Het te begrijpen dat je je je archief niet in de papiercontainer wil werpen. Enkele documenten bevatten geheime informatie en kunnen daarom best vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge aantallen archief is heel tijdrovend en omslachtig. Heeft je regelmatig veel afval in het gedaante van geheim document? Kies voor het archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft een gleuf waarin het document exact doorheen past. Wanneer het papieren al in het container zijn, krijgen niemand ze meer in . Onze bestuurder arriveert eenmaal in de tijdstip langs om het container ledigen en het papier plekke te vernietigen in onze truck. Ook dit functioneert door middel van een gesloten systeem waarbij de container door het truck zelf wordt opgetild en geopend. De content zal vervolgens meteen vernietigd.

De juiste container voor het archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging stop je je vertrouwelijke papieren veilig in de gesloten rolcontainers van onze dienst. Via het klep in de deksel kun je het papieren in de container werpen. Je heeft de keuze van diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw behoefte kiest je de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat je archief geen op het vervoer gaat, loop jij niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kunt voor je dossiervernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel goed te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verzameld en verwoest.