Prijs Afval Container 🔥 4 VREEMDE WEETJES

Snel en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook sorteert, er zal altijd restafval aanwezig bestaan. Poog deze afvalstroom heel klein toevallig te houden en je gaat zien dat het economisch voordelig is. Door afval heel mogelijk eventueel te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, overblijft er zo minimaal eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Prijs Afval Container

Kies van het ruimste gamma rolcontainers en bestel de de beste meest geschikte rolcontainer voor je overblijvend afval. In de de container gooi je je al de niet te recyclen afval die je geen extra kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, en vensterglas passen niet in de de container. Eveneens betreffende PMD sorteren hebben ons de juiste geschikte rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de naam aangaande elke afvalstromingen die bij firma’s voortkomen. Deze stromingen mogen meestal gescheiden ingezameld zijn. Dat is goed aangaande het milieu leefomgeving en de geldtas.

Wat kan er binnen zakelijk afval?

Hoezo prima je je afvalstoffen ook scheidt, er gaat telkens restafval aanwezig zijn. Tracht deze afvalstroom heel minimaal eventueel te bewaren en je zult merken dat het geldelijk voordelig is. Door afvalstoffen dus mogelijk toevallig te verdelen, zoals papier/karton, PMD, glas, en swill, blijft er dus min eventueel overblijvend afval over. In de container gooi je al het het niet niet-recyclebare afval die je geen extra kan sorteren. Documenten/karton, voedselafval, PMD en vensterglas thuishoren niet in de de restafvalcontainer.

Is het verdelen van bedrijfsafval gedwongen?

Je bent noodzakelijk afvalstromen zoveel toevallig te sorteren. In het Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het het doel doel vermeld producten opnieuw te gebruiken indien dat kan.

Wat kost een een afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor de rolcontainers afhankelijk hangt af van de de afvalstroompje, de grootte van afmeting van afvalcontainer en hoevaak hoevaak de afvalcontainer geleegd dient zijn. Jij vindt ieder kosten op de tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je documenten, ruiten, swill en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met restafval containers

In iedere bedrijf komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons neem je eenvoudig en vlug een van de talloze varianten afvalcontainers. Wij brengen hem kosteloos in een dag in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende tarieven zie je direct tijdens het orderproces. Handig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt economiseren met een restafval container. Restafval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te zamelen, reduceer je de aantal gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Lees dan even voort. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je altijd passende inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook gaan voor een stalen afvalcontainer. Een stalen rolcontainer is hufterproof en brandbestendig, handig als de vat op een openbare plek staat. Je gaat uit verschillende inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geleegd moeten worden. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf ruime hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de opwekking van duurzame kracht. Algemeen afval schijnt dan misschien nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalsector voorbrengt maar zowaar een vijfde van de groene energieopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metalen er geëxtraheerd die hun pad vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een bruikbare toepassing. Deze gitzwarte korrelige assen worden toegepast voor het verhogen of creëren van straten. Jammer genoeg komen er ook allerlei giftige substanties uit gedurende de verbranden die in bepaalde of geringere mate desondanks in het natuur belanden. Om die reden moeten we doorgaan met zoeken naar zo min mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Prijs Afval Container:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. We bieden de mogelijkheid om voor de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische overzicht vind je snel de container die je nodig zal hebben. Daarnaast verhuur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de ideale partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor gratis plaatsing van de verlangde voordelige container en arriveren deze conform een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plek, in óf buitenshuis. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te verwijderen. Handig voor jouw personeel, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaal. De bakken sluiten goed af waardoor er geen ongedierte bij het afval kunnen. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de container.

De kosten van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak deze wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een te ruime container.

Je betaald alleen voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de container als deze slechts halfgevuld is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de bak wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier vuilniszakken per week. En onze grootste rolcontainers verschaffen maar liefst plek voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte wijze afgevoerd

Met ons wordt jouw afval verzekerd op de correcte manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime papieren veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut zeker dat vertrouwelijke papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer verhuren via ons?

Waarom een container op wielen huren bij ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een geschikte uitkomst voor ieder type vuilnis en voor elk onderneming. Daarnaast functioneren wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan verrichten wij dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn niet issue.

 • Levering binnen 24 uur
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Prijs Afval Container

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het gebied van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit 6 treden.

Hoe hoger op de ladder, des te duurzamer de behandeling. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de massa afval in jouw gemengd afval container te verminderen, fase 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over scheiden bij de bron. Want puur gescheiden afvalstromen worden zo veel als mogelijk hergebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het natuur en draagt niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Categorieën en tarieven ondernemingsafval en gemengd afval verwerking

De volume voor een algemeen afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en elk daar ertussen. Je mag opteren voor een gunstige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om bij te ramen wat grootte het goed bij je aansluit? Haal dan gauw aansluiting op met een van onze specialisten. Dankzij onze jarenlange deskundigheid met afvalstromen begrijpen wij precies wat je benodigd hebt. En wens je één keer een aanvullend legen of gewoonlijk een grootte ruimer? Dan is dit uiteraard ook geen enkel issue!

De tarieven van de rolcontainers variëren per afvalstroom, grondstof en volume. Je huurt bij ons altijd tegen de scherpste kosten. Gemengd afval is één van de prijzigere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, gelijk we noemden, door haar effect op het milieu. Gelukkig genoeg zie je bij ons precies waar je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelproces staat overtuigend wat je voor een algemeen afval container of een andere alternatieve container neerlegt. Wij vinden het essentieel dat deze informatie helder is. Op deze manier kom je later niet voor onaangename ontdekkingen te liggen.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Prijs Afval Container

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is namelijk veel minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de bron. Slechts een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, want we vermelden al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en vertrouwelijk dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct zichtbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele soorten papierafval, denk aan verpakkingen, printwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig besmet papier kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk gescheiden verzamelen. Je hebt de optie tussen een heel gevarieerd aanbod van containers tussen 240 tot 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte rolcontainer voor je document en papier vind je op ons. We beschikken over een landelijke dekking en je hebt een ruime selectie tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast wanneer de containers buiten staan, of wanneer vandalisme op de loer ligt. Selecteer, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte geschikte grootte. Daarna bepaal je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier behandeld

Document kan zelfs 7 keer gerecycled worden. Ook in jouw beurs scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je mag er op ons op rekenen dat jouw papier- en papier op de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof tot nieuwe artikelen. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaande uit biologisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, broden, deegwaren, drankjes, eierschelpen, patat, taart, groenten en fruit en zuivelproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze afvalsoorten vrij, maar ook in kantoren kunt je jouw organisch afval scheiden. Je spaart beduidend aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit extra recyclebaar afval als je denkt! Ongemerkt bestaat één omvangrijk gedeelte uit bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen stuk voor stuk tot dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden van je overige afvalstromen in zamelen, zitten je containers minder snel gevuld. Bovendien ligt het apart houden van je vuilnis ook goed voor de milieu. PMD kan immers hergebruikt worden. Daardoor moeten er geen vers grondstoffen gewonnen te worden voor verse producten te produceren, je PMD is namelijk een grondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Prijs Afval Container

{service1)

Bij ontdek je altijd een passende afvalcontainer voor jouw PMD. Wij leveren verschillende kunststof rolcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de vlugge, gratis bezorging en nationale bereik, heb je binnen 24 uur je container bij het gewenste locatie staan. U beslist zelf het gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak de container geleegd dient te zijn. Zo ken je dus vast waar je jouw afval altijd kwijt kan en dat je meewerkt voor een verbeterde omgeving via je afval te splitsen. Bestel vlug uw voordelige container(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Via jouw PMD gescheiden in te zamelen in een PMD container, mag het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, want we belasten het milieu minder indien wij afval recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale methoden geraken de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om daarna hergebruikt te zijn. Het resterende plastic wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminium laagje binnenin (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en ook gomballen) (Stevig) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek etc.)
 • Draagtas draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen inclusief chemische teken (deodorant, verf enz.)
 • Verpakkingen inclusief of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin verschillend stof zit gestopt Afzonderlijk karton of ander papier
 • Verpakking met van chemische materialen
 • Glasverval

Hoe veel vuilnis je sorteert, des te goed dat het zal zijn voor de milieu en je geldbeurs. Glaswerk blijkt 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk om splitsen zijn. Glasafval bestaan van flessen, potjes en ook glasscherven. Zonder om splitsen neemt het door het ruimte en ook massa veel plaats in de afval van het bedrijf in. Je kunt daarom flink besparen in jouw afvalkosten. Het glas is tevens volledig te recyclen. Daarnaast kost het heel veel kleiner energie in vergelijking met glazen te produceren uit verse grondstoffen.

Ontstaat er op je bedrijf heel veel glasafval los, zoals in de horecabedrijven, dan is een glascontainer onmisbaar. Heb je wisselende periodes qua bezigheden? ons functioneert samen met aanpasbare overeenkomsten omdat jij het nummer bakken makkelijk aanpast.

De juiste container voor het glasafval

Koop de meest geschikte bakken voor het je glasverval bij ons. Je heeft de selectie uit één bak met 240 liters en ook met 900 liter. Er is is reeds een glascontainer startend bij €13 elke maandelijkse periode en ook deze wordt kosteloos geplaatst. Op basis van hoeveelheid afval kiest jij op welke manier vaak wij het container zullen komen legen. ons leveren de meest voordelige service.

Op deze manier wordt het glas bewerkt

Het veel kracht om glas om te maken van verse materialen. Glasverval is echter daarentegen één prima grondslag. Daar zitten meestal circa 50% oud glazen binnen nieuwe glazen. Bij het bewerken maken wij verschil tussen wit, bruin, groene en gemengd glas. Daarnaast worden kurk en ook dekseltjes verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kan er op een heel veel lagere warmte glazen gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces . Heeft jij vragen? Bekijk het veelgestelde vragenlijst of contact .

Wat mag wel er zijn bij het de glasverval?

Wel:

Leeg glasafval dat gediend heeft zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porseleinen. Hieronder vallen jenever kruiken, borden, koppen, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glazen, labo glas, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplanken etc. vallen onder vlakglas

Medisch- of ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Je archief dienen beschermd en in een veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging kan jij daarom best uitstekend organiseren. De afgesloten rolcontainers van ons ondersteunen tijdens een beschermd proces van inzameling en ook vernietiging van archief. Vertrouwelijk en beschermd. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heb jij honderd procent garantie dat je jouw dossiers veilig vernietigd is. Na de vernieling zullen de restproducten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je je dossiers niet wil in de het papiercontainer wil gooien. Enkele papieren bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen kunnen dus beter vernielt worden. Vermoedelijk gebruik hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge hoeveelheden archief is zeer tijd consumerend en omslachtig. Heb jij frequent een grote hoeveelheid afval in het gedaante van geheim document? Kies voor het archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt een gesloten container op wielen.

Deze container heeft één spleet waarin het papier precies erin past. Wanneer het papieren eenmaal binnen het container zitten, krijgt niemand ze meer bij handen. Onze bestuurder komt eenmaal zoveel tijd bij voor de bak te legen en de documenten plaats te vernietigen binnen onze vrachtwagen. Ook dit functioneert door middel van een gesloten mechanisme waarin de container door de vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. Het content zal daarna meteen vernietigd.

De juiste bak voor dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer jij jouw geheime papieren veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Via het klepje in de deksel kun jij de documenten in het container gooien. Je heeft de selectie uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je behoefte kiest je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw dossier geen op het vervoer is, loopt je niet risico dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor je archiefvernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De inzameling van je dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is zeer te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat je dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke wijze worden verzameld en vernietigd.