Prijs Afvoer Restafval ᐅ 10 OPZIENBARENDE GEHEIMEN

Gauw en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook verdeelt, er zal telkens restvuil aanwezig bestaan. Tracht het afvalstroom zo minimaal toevallig te behouden en je gaat opmerken dat dit financieel gunstig is. Door vuil dus mogelijk mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, overblijft er dus min toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Prijs Afvoer Restafval

Kies bij het grootste gamma containers en bestel de meest geschikte afvalcontainer geschikt voor je restafval. In de restafvalcontainer werp je al de onrecyclebare afval dat je niet extra kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, en ruiten horen geen binnen de container. Ook voor PMD verdelen hebben we het juiste rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam voor elke afvalstromen die in ondernemingen ontstaan. Dit afvalstromen zouden dikwijls gescheiden verzameld worden. Dat is beter aangaande het leefomgeving en de portemonnee geldtas.

Wat moet er binnen zakelijk afval?

Hoezo prima je je afvalstoffen tevens verdeelt, er zal er altijd restafval aanwezig zijn. Tracht het afvalstroom zo beperkt mogelijk te behouden en je zal merken dat dit geldelijk voordelig is. Door afval dus zoveel eventueel te sorteren, zoals papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er zo minimaal eventueel restvuil over. In de de rest container gooi je je reeds het niet-recyclebare afvalstoffen dat je niet verder verder kan sorteren. Documenten/karton, voedselafval, PMD en ruiten horen niet thuis in het restafvalcontainer.

Is scheiden sorteren van zakelijk afval gedwongen?

Je blijft gedwongen afvalstromen zoveel toevallig te sorteren. In het Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat de bedoeling beschreven artikelen nogmaals te benutten indien het mag.

Wat kost een container een container voor?

De tarieven voor prijzen voor afvalcontainers zijn afhankelijk afhangend van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroom, de grootte van grootte van container en hoe vaak de container rolcontainer ontleegd moet worden worden. U ontdekt ieder kosten op de de.

Welk type afval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je papier, glas, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met restafval containers

In ieder bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons koop je eenvoudig en rap een van de talloze typen vuilcontainers. Wij leveren hem zonder kosten gedurende een dag in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze scherpe kosten zie je meteen gedurende het orderproces. Nuttig, want dan kun je direct zien of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te ophalen, reduceer je de aantal algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even door. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je steeds juiste inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook opteren voor een stalen afvalcontainer. Een ijzeren rolcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, nuttig als de container op een publieke plaats staat. Je gaat uit diverse volumematen. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw container(s) geleegd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij neergezet. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de 12 ruime hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de productie van duurzame stroom. Algemeen afval schijnt dan eventueel zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalindustrie voorbrengt maar zowaar twintig procent van de groene energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de overgebleven metalen er geëxtraheerd die hun weg vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een functionele doel. Deze zwarte korrelachtige resten worden gebruikt voor het ophogen of aanleggen van verkeerswegen. Helaas komen er ook verschillende schadelijke materialen uit in de verbrandingsproces die in bepaalde of geringere mate desondanks in het leefomgeving terecht komen. Om die reden moeten we blijven proberen naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Prijs Afvoer Restafval:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons bedrijf, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. We bieden de mogelijkheid om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons handige lijst vind je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Bovendien huur je door ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij zorgen voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en komen deze conform een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Praktisch voor je werknemers, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig plastic of metaal. De bakken sluiten goed af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kan. Ook kan stank geen ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak deze wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een té grote container.

Je betaald enkel voor een leging die écht nodig is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container als dit maar halfvol is. Met ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier vuilniszakken per week. En onze grootste rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte wijze afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste wijze verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime documenten veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen verhuren bij ons?

Redenen een rolcontainer huren bij onze dienstverlening? Omdat we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een geschikte oplossing voor elk soort vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien werken we heel soepel. Als het bijv. vereist is om een extra container op wielen te installeren, dan verrichten wij dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Prijs Afvoer Restafval

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zestal stappen.

Hoger op de ladder, hoe ecologischer de verwerking. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de massa rommel in jouw gemengd afval container terug te dringen, stap 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over verdelen bij de bron. Want puur aparte afvalstromen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Stap 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Soorten en prijzen ondernemingsafval en gemengd afval verwerking

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussenin. Je kan selecteren voor een voordelige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om naar te schatten wat grootte het perfect bij je past? Pak dan gauw aansluiting op met één van onze specialisten. Dankzij onze langdurige kennis met afvalsoorten begrijpen wij juist wat je vereist hebt. En verlang je een keer een meer leegmaken of standaard een maatje groter? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen kwestie!

De prijzen van de containers variëren per afvalstroom, grondstof en literinhoud. Je huurt bij ons steeds tegen de laagste tarieven. Algemeen afval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit voortvloeit, als we bedoelden, door zijn milieubelasting. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons precies voor wat je aan toe. In ons gemakkelijke bestelproces staat vermeld helder wat je voor een algemeen afval container of een andere alternatieve container betaalt. Wij achten het essentieel dat dit transparant is. Zo ben je later niet voor vervelende onthullingen te liggen.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Prijs Afvoer Restafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk veel minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Enkel een klein percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zand en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele typen papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, kranten en magazines. Ernstig besmet papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een rolcontainer zetten, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes afzonderlijk verzamelen. Je hebt de keuze uit een zeer divers aanbod van afvalcontainers tussen 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte afvalcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een brede selectie tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren container is gepast als de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of vandalisme aan de horizon ligt. Kies, afhankelijk van je nood, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton behandeld

Papier kan wel 7 keer hergebruikt worden. Ook in je portemonnee bespaart het beduidend als je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je mag er op ons aan rekenen dat je papier- en karton op de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en ingezet als basis voor nieuw artikelen. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaande uit organisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aan piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, taart, groenten en vruchten en melkproducten. Met name bij horecazaken komen deze afvalsoorten beschikbaar, maar ook in kantoren kunt je jouw organisch vuilnis scheiden. Je bespaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer met restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk van extra herbruikbaar afval als je vermoedt! Onopgemerkt bestaat een groot gedeelte uit bedrijfsafval vaak uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen behoren stuk voor stuk tot hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden van je andere afvalstromen in te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vlug vol. Daarnaast is het apart houden van je afval ook beter voor de omgeving. PMD mag immers hergebruikt zijn. Hierdoor moeten er geen nieuwe materialen ontgonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, je PMD is namelijk één basisgrondstof!

De geschikte container voor PMD en Prijs Afvoer Restafval

{service1)

Bij ons vind je altijd een geschikte rolcontainer voor je PMD. We leveren diverse plastic rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de vlugge, kosteloze levering en nationale dekking, heb je binnen 24 uur jouw container op de verlangde plek staan. Je bepaalt zelf de verlangde inhoudsmaat en hoe vaak het afvalcontainer geledigd dient te worden. Zo weet je daarom zeker dat je je afval steeds kwijt kunt en dat je meewerkt voor een verbeterde milieu via je afval te scheiden. Bestel vlug je voordelige container(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Door je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, omdat wij belasten het milieu veel minder indien we afvalstoffen recycleren. Van jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om daarna hergebruikt te zijn. Het overgebleven kunststof wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminium laagje binnenin (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook kauwgom) (Hard) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemische teken (antitranspirant, lak enz.)
 • Verpakkingen inclusief of yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin verschillend stof is geplaatst Afzonderlijk karton ofwel ander papier
 • Pakket met chemische stoffen
 • Glasafval

Des te meer afval jezelf scheidt, des te beter dat het is voor de milieubescherming en je geldbeurs. Glas blijkt 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om splitsen zijn. Glasverval bestaat uit flessen, potten en ook scherven. Zonder het te splitsen neemt het glasafval vanwege het ruimte en ook gewicht veel ruimte in de bedrijfsafval in. Je kunt daarom flink besparen in jouw afvalkosten. Het glas is bovendien volledig te recyclen. Daarnaast kost het heel veel minder kracht dan glaswerk te maken uit verse materialen.

Komt daar op je onderneming heel veel glas vrij, zoals bij de horeca, dan één glascontainer onmisbaar. Bezit je variërende periodes met betrekking tot bezigheden? ons werkt met flexibele contracten omdat je de nummer containers makkelijk aanpast.

Het juiste bak voor het glasafval

Bestel de beste bakken voor je glasverval bij onze dienst. Je heeft de selectie uit een container van 240 liters en van 900 liter. Er reeds een container voor glas vanaf €13 per maand en ook dit wordt kosteloos neergezet. Op basis van hoeveelheid glasafval kiest jij hoe vaak wij de bak zullen komen legen. ons biedt het meest voordelige service.

Zo wordt het glas bewerkt

Het kost veel energie om glas te maken van nieuwe materialen. Glasverval is daarentegen één prima basis. Daar zitten gewoonlijk ongeveer 50% oud glas in nieuw glazen. Tijdens de verwerken maken we verschil onder wit, bruin, groene en gemengd glas. Daarnaast worden kurk en ook deksels verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kunnen er bij één heel veel kleinere temperatuur glazen gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk dan het frequent gestelde vragen of neem contact op.

Wat mag wel er zijn bij het glasafval?

Wel:

Leeg glasverval dat gediend had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, steen, porseleinen. Hieronder vallen jenever kruikjes, borden, kopjes, keramiek etc. Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallen onder glazen oppervlak

Medische of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Je dossiers moet beschermd en in een veilige manier vernietigt te worden. Archiefvernietiging zou jij daarom beter uitstekend organiseren. De afgesloten rolcontainer van ons onze dienst helpen bij een veilig proces voor inzameling en vernietiging van dossiers. Vertrouwelijk en beschermd. Papieren zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heb je honderd procent garantie dat je archief beschermd vernietigd zijn. Na de vernietiging zullen het restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat jij je dossiers niet wil in het papiercontainer wil werpen. Enkele documenten bezitten geheime gegevens en kunnen kunnen dus best vernietigd . Vermoedelijk gebruik je je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge hoeveelheden archief is echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heeft je frequent veel afval in de het vorm van geheim document? Kies dan dan voor dossiervernietiging van onze dienst . Je krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat een spleet waarin het document precies erin . Wanneer het documenten eenmaal binnen de container zijn, krijgen niemand ze nog bij . Onze bestuurder komt eens zoveel tijd bij voor het container te legen en het papier plekke te vernielen in onze truck. Eveneens dit functioneert middels een afgesloten systeem waarin het bak via het truck zelf wordt opgetild en opengemaakt. De content wordt vervolgens meteen vernietigd.

De juiste container voor het archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop jij jouw vertrouwelijke documenten veilig in de gesloten rolcontainers van onze dienst. Via de klepje in het deksel kan je de papieren in de container werpen. Jij heeft de keuze uit diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je behoefte kies jij de gewenst frequentie van lediging. Doordat jouw dossier niet op transport is, loop je niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kan voor jouw archiefvernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De inzameling van jouw dossier verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is zeer te recyclen en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat je archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier wordt ingezameld en verwoest.