Puin Rolcontainer ➡️ 4 OPMERKELIJKE GEHEIMEN

Vlug en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afval ook scheidt, er zal steeds restafval voortdurend bestaan. Probeer deze stroom van afval dus klein toevallig te houden en je zult opmerken dat dit economisch voordeelgevend is. Met afval zo veel toevallig te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, glas, en swill, rest er zo min toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Puin Rolcontainer

Kies bij het grootste grootste assortiment containers en koop de beste rolcontainer voor je je restvuil. In de de rest afvalcontainer gooi je je reeds de onrecyclebare afvalstoffen dat je niet meer kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, en ruiten thuishoren niet binnen de rest restafvalcontainer. Ook voor PMD scheiden bezitten wij de geschikte afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de algemene benaming betreffende alle afvalstromen die bij bedrijven vrijkomen. Die stromen kunnen dikwijls apart verzameld zijn. Het is goed aangaande de milieu en de portemonnee.

Wat kan er binnen bedrijfsafval?

Hoezo uitstekend je je vuil eveneens sorteert, er zal er steeds restafval aanwezig voorkomen. Probeer deze afvalstroompje zo minimaal toevallig te behouden en je gaat opmerken dat deze economisch voordeelgevend is. Via afval dus zoveel mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er dus minimaal eventueel restvuil over. Binnen de rest restafvalcontainer werp je al het het niet niet te recyclen vuil die je niet verder kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, PMD en ruiten thuishoren niet binnen de afvalcontainer.

Is het scheiden van bedrijfsafval verplicht?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen zoveel eventueel te sorteren. In het Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel het doel vermeld artikelen nogmaals te aanwenden waar dat het mag.

Wat kost een container voor?

De tarieven tarieven van rolcontainers zijn hangt af van het afvalstroompje, de grootte afmeting van de afvalcontainer alsook hoe vaak de de container afvalcontainer ontleegd dient zijn. U vindt je elke tarieven op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je karton, ruiten, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met restafval containers

In iedere bedrijf komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons koop je gemakkelijk en vlug een van de vele soorten afvalcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten binnen een etmaal in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze lage tarieven zie je direct in het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Restafval is vanwege zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te verzamelen, verminder je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even voort. Of bestel direct jouw restafval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos geschikte verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook opteren voor een metalen rolcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is solide en brandwerend, handig als de container op een publieke plaats staat. Je kiest uit diverse inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw container(s) ontdaan moeten geraken. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de dozijn omvangrijke actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de productie van duurzame energie. Gemengd afval schijnt dan eventueel nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalsector voorbrengt maar liefst twintig procent van de groene energieproductie.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de resterende metaalresten er uitgehaald die hun pad voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een nuttige bestemming. Deze gitzwarte korrelvormige slakken worden ingezet voor het ophogen of bouwen van straten. Spijtig genoeg komen er ook verschillende giftige stoffen vrij tijdens de verbranding die in meer of geringere mate echter in het milieu komen. Om die reden moeten we blijven streven naar zo min mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Puin Rolcontainer:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. We bieden de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij onze handige overzicht vind je snel de container die je nodig hebt. Bovendien huur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maand op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de ideale partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de gewenste goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Handig voor je werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaal. De containers dichten adequaat af waardoor er niet ongedierte bij het vuilnis kan. Ook kan stank geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak deze zal worden geleegd. Het installeren van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een te ruime container.

Je betaalt alleen voor een leging die écht nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container wanneer dit maar halfgevuld is. Met ons besluit je zelf de frequentie waarmee de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste bak is geschikt voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale rolcontainers bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste wijze verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de juiste wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen zeker dat geheime documenten op de juiste wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen verhuren bij ons?

Redenen een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening? Aangezien wij bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We leveren een geschikte uitkomst voor ieder soort afval en voor elk bedrijf. Daarnaast werken wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Bezorging in 24 uur
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Puin Rolcontainer

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het terrein van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is gevormd uit zes niveaus.

Naarmate je hoger op de orde, hoe milieuvriendelijker de verwerking. Zo proberen wij in samenwerking met jou de volume vuilnis in jouw algemeen afval container terug te dringen, fase 1. Dit realiseren wij door te adviseren over verdelen bij de bron. Want puur gescheiden afvalsoorten worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is slecht voor het milieu en draagt bij niet bij aan een circulaire maatschappij.

Categorieën en prijzen ondernemingsafval en gemengd afval verwerking

De volume voor een gemengd afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en ieder daar tussendoor. Je kunt selecteren voor een betaalbare plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om in te bepalen welke omvang het beste bij je past? Neem dan even verbinding op met één van onze specialisten. Dankzij onze langdurige ervaring met afvalsoorten begrijpen wij exact wat je benodigd hebt. En wil je één keer een meer leegmaken of gewoonlijk een grootte groter? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen enkel kwestie!

De prijzen van de rolcontainers verschillen per afvalstroom, materiaal en literinhoud. Je huurt bij ons altijd tegen de laagste prijzen. Algemeen afval is een van de prijzigere afvalcategorieën. Dit ontstaat, zoals we bedoelden, door zijn milieubelasting. Gelukkigerwijs vind je bij ons precies waarvoor je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat duidelijk wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een bepaalde andere bak neerlegt. Wij achten het belangrijk dat dit helder is. Zo ben je naderhand nooit voor nare ontdekkingen te liggen.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Puin Rolcontainer

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier prima recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is namelijk veel minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je beurs, want we schreven al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk archief. Zoals je opmerkt zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Wel:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papierafval, denk aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en magazines. Ernstig besmet document kan je beter niet in de papierbak werpen. Laat een rolcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes afzonderlijk verzamelen. Je hebt de keuze uit een erg gevarieerd assortiment met afvalcontainers van 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papier en Karton

De meest geschikte afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je krijgt een brede selectie tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een metalen container is gepast als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of vernieling aan de loer staat. Selecteer, afhankelijk van je nood, de meest geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton behandeld

Papier kan zelfs 7 maal hergebruikt worden. Ook in jouw beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je kunt er op ons aan vertrouwen dat je document- en karton op de meest doelmatige, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en ingezet voor grondstof voor nieuw producten. Wil je je een rolcontainer huren maar heb u nog vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact.

Swill

Swill bestaat van biologisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij piepers, brood, pasta, drankjes, eierschalen, patat, gebak, groentes en fruit en zuivelproducten. Met name bij horecazaken komen deze afvalstromen vrij, maar tevens op kantoor kunt je je biologisch afval scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk van meer recyclebaar afval als je vermoedt! Ongemerkt bestaande een omvangrijk deel van bedrijfsafval vaak van kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal tot dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden uit je overige afvalsoorten te te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vlug gevuld. Bovendien is het scheiden uit je afval tevens goed voor het de milieu. PMD mag namelijk gerecycled worden. Daardoor moeten er geen enkele nieuwe materialen gewonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, jouw PMD is immers één basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Puin Rolcontainer

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een passende rolcontainer voor het je PMD. Wij leveren diverse kunststof afvalcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de vlugge, gratis bezorging en nationale bereik, heb je in 24 uren jouw afvalcontainer bij het verlangde locatie staan. U bepaalt zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak de container geleegd dient te zijn. Zo ken je dus vast waar je je vuilnis steeds weg kan en dat je meewerkt voor een beter omgeving via jouw afval te scheiden. Bestel snel je voordelige afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Door jouw PMD apart in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is belangrijk, omdat wij belasten het milieu minder als we afvalstoffen recycleren. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om daarna gerecycled te zijn. De overgebleven kunststof wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en ook gomballen) (Stevig) kunststof zoals speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek etc.)
 • Shopper boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (antitranspirant, lak etc)
 • Verpakkingen inclusief ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin verschillend stof zit gestopt Afzonderlijk karton ofwel verschillend document
 • Verpakking met van gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Hoe meer vuilnis jezelf scheidt, hoe goed dat is ten behoeve van het milieu en jouw geldbeurs. Glaswerk blijkt een uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om scheiden is. Glasverval bestaat uit flesjes, potjes en ook scherven. Zonder om scheiden pakt het vanwege het volume en ook massa heel veel plaats bij de bedrijfsafval in. Je kan daarom heel besparen op je kosten voor afval. Het is ook bovendien compleet om te hergebruiken. Ook verbruikt het veel kleiner energie in vergelijking met glaswerk te produceren uit verse materialen.

Ontstaat daar op je bedrijf veel glas los, zoals bij de horecabedrijven, dan is een glascontainer essentieel. Bezit je variërende periodes qua bezigheden? ons functioneert met flexibele overeenkomsten waardoor jij het aantal bakken makkelijk verandert.

De geschikte container voor het glasafval

Koop het meest geschikte bakken voor je glasverval bij ons. Jij heeft de selectie uit een bak met 240 liter en ook van 900 liter. Er reeds één glascontainer startend bij €13 elke maandelijkse periode en deze worden gratis geplaatst. Afhankelijk van de hoeveelheid afval kiest je op welke manier frequent ons de bak zullen komen ledigen. wij leveren de meest voordelige service.

Zo wordt glas bewerkt

Het heel veel energie voor het glas om te maken van verse materialen. Glasverval is echter echter één goede grondslag. Er zitten gewoonlijk ongeveer 50% oudere glas in nieuw glas. Bij het verwerken doen we onderscheid onder wit, bruin, groen en ook bont glazen. Daarnaast zijn kurk en ook deksels verwijderd. Door glas te hergebruiken, kunnen er zijn bij één heel veel lagere warmte glazen gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces . Heb je vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragenlijst of neem contact .

Wat is mag er zijn bij de glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gefungeerd heeft zoals verpakking

NIET:

Aardewerk, steen, porselein. Hieronder vallen jenever kruiken, borden, kopjes, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glas, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallen onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Je archief dienen veilig en op veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging kan jij daarom beter goed regelen. De afgesloten rolcontainer van onze dienst helpen bij een beschermd proces van verzameling en vernietiging van jouw dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Papieren zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heeft je 100% garantie dat je je archief veilig vernietigd is. Na vernietiging worden de restanten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat jij je archief niet wil in de het papierbak wilt werpen. Sommige papieren bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen dus best vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge hoeveelheden archief is echter echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heeft jij regelmatig veel vuil in de de gedaante van geheim papier? Kies voor het archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze container heeft één gleuf waarin het document precies doorheen past. Als de papieren al binnen het container zijn, krijgt zij meer bij handen. Onze bestuurder arriveert eenmaal de zoveel tijd bij voor de container te ledigen en het documenten plekke vernielen in onze truck. Ook dit werkt middels een gesloten mechanisme waarin de container via het truck zelf is opgeheven en opengemaakt. Het inhoud wordt daarna meteen vernielt.

De geschikte bak voor het archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer je jouw vertrouwelijke papieren veilig in het gesloten rolcontainers van onze dienst. Door de klep in het deksel kan je de papieren in de container werpen. Jij hebt de keuze uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je noden kies jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat je dossier geen op vervoer is, loopt jij niet risico dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Jij kan voor jouw dossiervernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De verzameling van jouw dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt ingezameld en verwoest.