Regio Container 🔴 12 OPZIENBARENDE TRUCS

Gauw en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook sorteert, er zal steeds restafval aanwezig bestaan. Probeer deze stroom van afval dus beperkt mogelijk te bewaren en je zal zien dat dit geldelijk voordeelgevend is. Met afvalstoffen dus zoveel mogelijk te sorteren, zoals documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er dus minimaal toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Regio Container

Kies uit bij het grootste meest uitgebreide assortiment containers en bestel de ideale rolcontainer voor je je restafval. Binnen de afvalcontainer gooi je reeds de niet te recyclen vuil welke je geen extra kan sorteren. Papier/karton, swill, en glas thuishoren niet in de rest restafvalcontainer. Ook voor PMD sorteren hebben we de juiste rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de algemene benaming betreffende elke afvalstromen welke in bedrijven vrijkomen. Die stromingen mogen vaak gescheiden ingezameld geraken. Het is beter aangaande het milieu milieu en de portemonnee.

Wat moet er binnen zakelijk afval?

Op welke manier uitstekend je je afvalstoffen ook sorteert, er gaat altijd restvuil voortdurend zijn. Tracht het afvalstroompje zo klein eventueel te behouden en je zal merken dat deze geldelijk voordelig is. Door afval heel veel mogelijk te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, blijft er dus min eventueel restafval over. Binnen de container gooi je je reeds het onrecyclebare vuil dat je niet verder extra kan verdelen. Karton/karton, voedselafval, PMD en glas thuishoren niet binnen het container.

Is scheiden scheiden van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je wordt verplicht afvalstromingen mogelijk eventueel te scheiden. In de Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het het doel doel vermeld producten opnieuw te gebruiken als dat het lukt.

Wat kost een container rolcontainer voor?

De tarieven voor prijzen voor de afvalcontainers zijn afhankelijk van de de afvalstroom afvalstroompje, de omvang van rolcontainer alsook hoe vaak de de container geledigd rolcontainer geledigd dient zijn. Jij vindt je alle prijzen op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk type afval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je papier, ruiten, voedselresten en PMD scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In ieder bedrijf komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons bestel je eenvoudig en rap een van de talloze soorten vuilcontainers. Wij brengen hem gratis binnen een dag in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze scherpe kosten zie je direct in het bestelproces. Handig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Restafval is door zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te verzamelen, verklein je de aantal algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Bekijk dan even voort. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds juiste verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container huren, maar ook opteren voor een ijzeren vuilcontainer. Een stalen rolcontainer is hufterproof en brandbestendig, handig als de vat op een openbare plaats staat. Je kiest uit verschillende volumematen. De selectie is aan jou, op basis van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) ontdaan moeten zijn. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn grote hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de generatie van duurzame energie. Algemeen afval schijnt dan misschien nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalbranche produceert maar minstens twintig procent van de duurzame energieopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaaldeeltjes er uitgehaald die hun pad voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een functionele doel. Deze zwarte korrelvormige slakken worden gebruikt voor het ophogen of creëren van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende schadelijke stoffen vrij gedurende de verbranding die in meer of kleinere mate echter in het milieu komen. Daarom moeten we doorgaan met zoeken naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Regio Container:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de kans om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door onze praktische lijst ontdek je snel de container die je nodig hebt. Daarnaast verhuur je door ons heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de perfecte partner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. We dragen zorg voor gratis plaatsing van de verlangde goedkope container en arriveren deze conform een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te verwijderen. Handig voor jouw werknemers, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaalmateriaal. De containers sluiten adequaat af waardoor er geen ongedierte bij het vuilnis kan. Tevens kan afvalgeur niet ontkomen uit de bak.

De kosten van een container op wielen huren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee dit zal worden geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een té ruime container.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de container wanneer deze slechts halfgevuld is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste bak is geschikt voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale rolcontainers bieden maar liefst ruimte voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste wijze verwerkt

Bij ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte manier verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten geheime papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime documenten op de correcte wijze worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren via ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We leveren een geschikte uitkomst voor ieder type afval en voor ieder onderneming. Daarnaast werken wij heel soepel. Als het bijv. vereist is om een extra container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering binnen 24 u
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Regio Container

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het gebied van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zestal treden.

Hoe hoger op de orde, hoe duurzamer de afhandeling. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de volume vuilnis in jouw restafvalcontainer te verminderen, etappe 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over scheiden bij de oorsprong. Want ongemengd afzonderlijke afvalsoorten worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Stap 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is ongunstig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een kringloop economie.

Soorten en kosten ondernemingsafval en gemengd afval beheer

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieerd van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar ertussen. Je mag kiezen voor een voordelige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om naar te schatten die omvang het beste bij je aansluit? Neem dan even contact op met één van onze specialisten. Met onze vele jaren deskundigheid met afvalsoorten begrijpen wij precies wat je vereist hebt. En wil je een keer een extra lediging of standaard een maatje groter? Dan is dit natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De tarieven van de containers verschillen per afvalsoort, materiaal en literinhoud. Je verhuurt bij ons telkens tegen de scherpste prijzen. Restafval is een van de kostbaardere afvalstromen. Dit voortvloeit, als we bespraken, door zijn effect op het milieu. Gelukkig genoeg vind je bij ons precies waarvoor je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelproces staat vermeld helder wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een andere rolcontainer neerlegt. Wij vinden het cruciaal dat dit aspect duidelijk is. Hierdoor ben je later niet voor nare ontdekkingen te staan.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Regio Container

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier prima recyclebare materialen tussen zitten. Na verdeling is namelijk veel minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en vertrouwelijk archief. Gelijk je opmerkt zijn er daarom flink wat opties om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Wel:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papierafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Zwaar vervuild document kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Laat een rolcontainer plaatsen, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk gescheiden verzamelen. Je hebt de keuze tussen een zeer divers aanbod van containers van 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Dozen

De meest geschikte rolcontainer voor je papier en papier ontdek je op ons. We beschikken over een nationale bereik en je hebt een ruime keuze tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buiten staan, of vandalisme aan de loer ligt. Selecteer, naargelang uit je nood, de meest gepaste grootte. Daarna bepaal je hoe vaak je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan wel 7 maal gerecycled worden. Tevens in je beurs bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat jouw papier- en papier in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt afgevoerd en gebruikt voor grondstof tot nieuw producten. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaande uit biologisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk aan piepers, broden, deegwaren, drankjes, eierschalen, patat, gebak, groenten en vruchten en zuivelproducten. Vooral op horecagelegenheden komen deze afvalsoorten beschikbaar, echter tevens in kantoor kunt je je organisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalkosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk uit meer herbruikbaar afval dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaande één omvangrijk gedeelte uit ondernemingsafval dikwijls van kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen horen allemaal tot dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je overige afvalsoorten in te zamelen, zitten je containers minder snel vlug vol. Bovendien is het apart houden uit uw vuilnis ook goed voor het milieu. PMD kan immers hergebruikt worden. Daardoor moeten er geen enkele vers materialen ontgonnen te worden om verse producten te produceren, jouw PMD wordt namelijk een basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Regio Container

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor je PMD. Wij bieden verschillende plastic afvalcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de vlugge, gratis levering en nationale dekking, heeft je binnen 24 uren je afvalcontainer bij de verlangde plek geplaatst. U beslist zelf de gewenste inhoudsmaat en hoe vaak de afvalcontainer geledigd dient te zijn. Zo weet je daarom vast dat je je afval altijd weg kan en waar je meewerkt voor een verbeterde milieu via je afval te scheiden. Bestel vlug je voordelige container(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dit is belangrijk, want we belasten het milieu veel als we afvalstoffen recycleren. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te zijn. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Stijf) plastic zoals speelgoed
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Draagtas draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen inclusief chemische symbool (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waar ander materiaal zit gestopt Afzonderlijk doosjes of ander papier
 • Pakket inclusief van gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Hoe veel afval jezelf scheidt, des te goed dat is ten behoeve van het milieu en ook jouw geldbeurs. Glaswerk blijkt één van de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te splitsen zijn. Glasscherven bestaat uit flessen, potten en ook scherven. Zonder het om scheiden pakt het glasafval vanwege het ruimte en gewicht heel veel ruimte in de afval van het bedrijf op. Je kan dus flink uit besparen op je kosten voor afval. Het glas is bovendien compleet om te recyclen. Ook verbruikt het veel kleiner kracht dan glaswerk om te maken van nieuwe materialen.

Komt er bij jouw onderneming veel glasafval los, bijvoorbeeld in de sector van de horecabedrijven, dan is een glascontainer onmisbaar. Bezit je wisselende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? wij werkt met aanpasbare overeenkomsten omdat je de nummer containers makkelijk aanpast.

De geschikte container voor het glas restafval

Koop de meest geschikte containers voor het je glasverval op onze dienst. Jij heeft de selectie van een container van 240 liters en met 900 liters. Er reeds één container voor glas vanaf €13 elke maandelijkse periode en deze worden gratis geplaatst. Afhankelijk van de de glasafval kiest je hoe vaak wij het container komen legen. wij biedt de voordeligste dienstverlening.

Zo wordt het glas bewerkt

Het heel veel kracht voor het het glas om te produceren van verse materialen. Glasverval is echter echter een goede basis. Er zit meestal circa 50% oud glazen binnen nieuw glas. Tijdens het bewerken maken we onderscheid onder wit, bruine, groen en ook bont glas. Ook zijn kurk en ook deksels verwijderd. Door het glas te recyclen, kunnen er zijn op één veel kleinere temperatuur glazen geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en duurzaam proces . Heeft jij vragen? Bekijk de frequent gestelde vragen of neem verbinding op.

Wat mag er zijn bij het glasverval?

Wel:

Lege glasafval die gefungeerd had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porseleinen. Daaronder vallend kruiken, borden, kopjes, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallend binnen glazen oppervlak

Medisch- of ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en in veilige manier vernietigt te worden. Archiefvernietiging kan je daarom best uitstekend organiseren. De afgesloten rolcontainer van ons helpen bij een veilig proces voor inzameling en vernietiging van jouw dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heb je honderd procent garantie dat je archief beschermd vernietigt zijn. Na vernietiging worden het restanten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je jouw archief niet in de papierbak wilt werpen. Sommige documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen daarom best vernielt . Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heb jij frequent een grote hoeveelheid vuil in het gedaante van geheim document? Kies dan voor het dossiervernietiging van ons . U krijgt een gesloten container op wielen.

Deze container heeft een gleuf waarin het document exact erin . Als de papieren al in het container zitten, krijgt niemand zij nog in . Onze bestuurder arriveert eens in zoveel tijdstip bij voor het bak te legen en de papier ter plekke vernietigen binnen onze vrachtwagen. Ook dit werkt middels een gesloten systeem waarin het container door de truck zelf is opgeheven en geopend. Het content wordt vervolgens direct vernielt.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer je je geheime papieren veilig in het afgesloten containers op wielen van onze dienst. Door de klepje in het deksel kan je het documenten in de container gooien. Jij hebt de selectie uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je behoefte kies jij de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat jouw dossier niet op het vervoer is, loopt je geen risico dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kunt voor jouw dossiervernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De verzameling van je archief verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is heel goed te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt ingezameld en vernietigd.