Remondis Rolcontainer Kosten ➡️ 7 SIMPELE WEETJES

Snel en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook verdeelt, er zal telkens overblijvend afval aanwezig bestaan. Probeer het afvalstroom heel minimaal eventueel te bewaren en je zal opmerken dat het economisch gunstig is. Met vuil dus veel eventueel te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, rest er heel minimaal mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Remondis Rolcontainer Kosten

Selecteer bij de grootste aanbod containers en koop het beste container geschikt voor je restvuil. In de rest container gooi je reeds de niet te recyclen vuil die je niet meer kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, en glas passen niet thuis binnen de container. Ook omtrent PMD scheiden bezitten we de juiste correcte afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming aangaande elke afvalstromen die binnen firma’s vrijkomen. Die stromen mogen dikwijls gescheiden verzameld zijn. Het is beter voor de milieu en het portemonnee.

Wat is toegestaan er in ondernemingsafval?

Hoe goed je je afval ook scheidt, er zal er telkens restvuil blijven voorkomen. Probeer deze afvalstroom dus klein mogelijk te behouden en je zal zien dat deze geldelijk gunstig is. Door afval heel veel mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er dus minimaal eventueel restvuil over. In de het afvalcontainer gooi je je reeds de onrecyclebare vuil die je niet verder kan verdelen. Papier/karton, keukenafval, PMD en vensterglas horen niet binnen de rest afvalcontainer.

Is scheiden verdelen van bedrijfsafval gedwongen?

Je bent noodzakelijk afvalstromen zoveel toevallig te verdelen. In het landelijk Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat het het doel doel vermeld producten opnieuw te gebruiken indien het lukt.

Wat kost een een container voor rolcontainer voor?

De prijzen van containers zijn afhankelijk van de de afvalstroompje, de grootte omvang van de rolcontainer alsook hoe vaak de de container rolcontainer ontleegd moet worden worden. U vindt alle prijzen op de de tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je papier, glas, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In elke organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons koop je eenvoudig en rap een van de talloze varianten vuilcontainers. Wij leveren hem gratis in een dag in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze concurrerende kosten zie je gelijk gedurende het bestelproces. Praktisch, want dan kun je meteen zien of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te zamelen, verminder je de aantal restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Bekijk dan even voort. Of koop direct jouw restafval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds juiste ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container huren, maar ook opteren voor een stalen rolcontainer. Een metalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, nuttig als de bak op een openbare locatie staat. Je gaat uit diverse volumematen. De keuze is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) ontdaan moeten geraken. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn grote hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de generatie van hernieuwbare stroom. Gemengd afval schijnt dan misschien waardeloos, dat is het dus niet! De afvalsector levert maar liefst een vijfde van de duurzame energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metalen er geëxtraheerd die hun route verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een functionele doel. Deze gitzwarte korrelvormige resten worden ingezet voor het aanvullen of bouwen van straten. Spijtig genoeg komen er ook diverse schadelijke materialen vrij gedurende de verbrandingsproces die in bepaalde of geringere mate desondanks in het leefomgeving belanden. Daarom moeten we blijven zoeken naar zo minimaal verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Remondis Rolcontainer Kosten:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. Wij bieden de kans om voor de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Door onze handige overzicht vind je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien verhuur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de perfecte partner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor gratis plaatsing van de verlangde goedkope container en arriveren deze volgens een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te verwijderen. Praktisch voor je werknemers, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er niet plagen bij het afval kan. Ook kan stank geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak deze wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een te ruime container.

Je betaalt alleen voor een lediging die écht nodig hebt is
Het is jammer om te betalen voor het legen van de bak wanneer dit slechts halfgevuld is. Met ons besluit je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier vuilniszakken per week. En onze grootste rolcontainers bieden maar liefst plek voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste wijze verwerkt

Met ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten geheime documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen zeker dat geheime papieren op de juiste wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen huren bij ons?

Waarom een rolcontainer huren via ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We leveren een passende uitkomst voor ieder type afval en voor elk bedrijf. Bovendien werken wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn niet issue.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Remondis Rolcontainer Kosten

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het terrein van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit 6 stappen.

Naarmate je hoger op de orde, des te milieuvriendelijker de verwerking. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid rommel in jouw algemeen afval container te verminderen, fase 1. Dit doen wij door te raadplegen over scheiden bij de oorsprong. Want zuiver gescheiden afvalmaterialen worden zoveel als kan gerecycled, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is ongunstig voor het milieu en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Categorieën en kosten bedrijfsafval en restafval verwijdering

De capaciteit voor een restafvalcontainer schommelt van 240 liter tot wel 2500 liter en alles daar tussendoor. Je kan kiezen voor een gunstige plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om in te schatten wat omvang het perfect bij je past? Neem dan snel aansluiting op met één van onze specialisten. Door onze jarenlange deskundigheid met afvalstromen kennen wij juist wat je vereist hebt. En wens je een keer een meer legen of standaard een formaat groter? Dan is dat natuurlijk ook geen issue!

De prijzen van de rolcontainers variëren per afvalcategorie, grondstof en volume. Je least bij ons altijd tegen de meest voordelige tarieven. Algemeen afval is één van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, als we bedoelden, door zijn milieu-impact. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons juist waarvoor je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelproces staat vermeld helder wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een bepaalde andere bak neerlegt. Wij beschouwen het essentieel dat dit transparant is. Op deze manier ben je naderhand niet voor onaangename ontdekkingen te staan.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Remondis Rolcontainer Kosten

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is immers veel minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Enkel een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we schreven al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Ja:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele soorten papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Zwaar vervuild document kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een rolcontainer zetten, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk afzonderlijk verzamelen. Je krijgt de optie uit een heel gevarieerd assortiment met containers van 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Karton

De meest geschikte rolcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een landelijke bereik en je krijgt een brede keuze tussen kunststof en metalen containers. Een metalen container is gepast wanneer de afvalcontainers buitenshuis staan, of wanneer vernieling op de loer staat. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je hoe vaak je container(s) geleegd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier verwerkt

Papier kan zelfs zeven keer hergebruikt worden. Tevens in je portemonnee scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je kunt er op ons aan rekenen dat jouw papier- en karton op de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet als basis voor nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer huren maar heeft u nog steeds vragen? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem contact.

Swill

Swill bestaat van biologisch afval, zoals (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aardappelen, brood, deegwaren, drankjes, eierschelpen, patat, gebak, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalsoorten beschikbaar, maar ook in kantoren kunt je je biologisch afval scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk van extra herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaat een groot gedeelte van ondernemingsafval dikwijls uit kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen behoren stuk voor stuk tot dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart van je andere afvalsoorten te te verzamelen, geraken je containers minder snel gevuld. Bovendien is het apart houden van je vuilnis tevens beter voor het de omgeving. PMD kan immers hergebruikt zijn. Daardoor moeten er geen enkele nieuwe grondstoffen gewonnen te worden voor verse producten te produceren, jouw PMD is namelijk één basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Remondis Rolcontainer Kosten

{service1)

Bij ons vind je altijd een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. We bieden verschillende plastic afvalcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze vlugge, kosteloze levering en nationale dekking, heb je binnen 24 uur jouw container bij het verlangde locatie staan. Je beslist zelf de gewenste inhoudsmaat en op welke manier frequent het afvalcontainer geleegd dient te zijn. Zo weet je dus vast waar je je afval altijd kwijt kunt en waar je bijdraagt aan een verbeterde milieu door jouw vuilnis te splitsen. Bestel snel uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via jouw PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dat is essentieel, omdat wij belasten het omgeving minder minder als we afval hergebruiken. Uit jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale methoden geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. De overgebleven plastic wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminium laag aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook gomballen) (Stevig) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek en dergelijke)
 • Draagtas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemisch teken (antitranspirant, verf etc)
 • Verpakkingen inclusief ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin verschillend materiaal zit geplaatst Los doosjes ofwel ander document
 • Verpakking met van gevaarlijke stoffen
 • Glasafval

Des te meer vuilnis jezelf sorteert, des te goed dat zal zijn voor het milieu en je geldbeurs. Glas is een uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk te splitsen is. Glasverval bestaat uit flesjes, potten en glasscherven. Zonder te scheiden pakt het vanwege de volume en ook gewicht heel veel plaats in de bedrijfsafval in. Jij kunt daarom flink besparen in je kosten voor afval. Het is ook bovendien volledig te recyclen. Daarnaast verbruikt het recyclen heel veel kleiner kracht dan glaswerk om te maken van verse grondstoffen.

Ontstaat er bij je bedrijf heel veel glasafval vrij, bijvoorbeeld in de horecabedrijven, dan is één container voor glas onmisbaar. Heb jij variërende periodes qua bezigheden? wij werkt met flexibele overeenkomsten omdat je de nummer containers eenvoudig verandert.

Het geschikte bak voor het glasafval

Bestel de beste containers voor jouw glasafval op onze dienst. Jij heeft de keuze uit een bak van tweehonderdveertig liters en met 900 liter. Er is is al een glascontainer vanaf €13 elke maand en ook dit worden gratis geplaatst. Afhankelijk van hoeveelheid afval kies je op welke manier frequent wij het bak komen legen. ons leveren het voordeligste dienstverlening.

Zo worden het glas bewerkt

Het kost veel kracht voor het glas te maken uit nieuwe materialen. Glasafval is daarentegen één prima grondslag. Er zit meestal circa 50% oudere glas binnen nieuwe glazen. Bij de bewerken maken we verschil tussen blank, bruine, groene en bont glazen. Ook zijn kurk en deksels verwijderd. Door het glas om te recyclen, kan er zijn op een veel kleinere warmte glazen gemaakt worden. Een minder milieubelastend en duurzaam proces . Heeft je vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragen of neem neem contact op.

Wat is mag er bij het glasafval?

Toegestaan:

Lege glasverval die gefungeerd heeft zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallen kruiken, borden, koppen, aardewerk etc. n Warmtebestendig glas, labo glas, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplanken etc. vallend onder glazen oppervlak

Medische of ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers moet beschermd en ook op een veilige manier vernietigt worden. Archiefvernietiging kan jij daarom best uitstekend organiseren. Het gesloten rolcontainers van ons ondersteunen tijdens een beschermd proces voor inzameling en ook vernieling van dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Papieren zullen discreet vervoerd. Zo heeft jij 100% garantie dat jouw archief veilig vernietigt is. Na vernietiging zullen het restanten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je jouw dossiers niet in de het papiercontainer wilt werpen. Sommige documenten bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen kunnen daarom beter vernielt . Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van grote aantallen dossiers is echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heb jij frequent een grote hoeveelheid afval in de het vorm van geheim papier? Kies dan voor het archiefvernietiging van ons . Je krijgt dan dan een gesloten rolcontainer.

Deze container heeft een gleuf waarin het document precies doorheen . Wanneer de documenten al binnen het bak zitten, krijgen niemand zij nog bij . Onze chauffeur komt eens zoveel tijd bij om het bak te ledigen en de papier plaats te vernielen binnen onze vrachtwagen. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarbij de container door het vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. De content wordt vervolgens meteen vernielt.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging stop je je vertrouwelijke papieren veilig in de afgesloten rolcontainers van ons. Via het klep in het deksel kan je het documenten in de bak gooien. Je hebt de keuze uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw behoefte kies je de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat je archief niet op het transport is, loop je geen risico dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De inzameling van je archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is zeer te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat je archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden verzameld en verwoest.