Renes Archiefvernietiging B.V 🔴 14 SCHOKKENDE TRUCS

Gauw en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook scheidt, er zal telkens restafval aanwezig bestaan. Poog het afvalstroom zo klein toevallig te houden en je gaat opmerken dat het economisch voordelig is. Via vuil heel mogelijk eventueel te scheiden, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, overblijft er dus min eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Renes Archiefvernietiging B.V

Selecteer uit het grootste ruimste assortiment rolcontainers en koop het meest geschikte container voor je restvuil. In de rest afvalcontainer gooi je je reeds de niet te recyclen afvalstoffen dat je niet verder meer kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, en ruiten thuishoren niet binnen het container. Ook betreffende PMD scheiden beschikken we het geschikte afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de naam aangaande ieder afvalstromingen dat bij bedrijven voortkomen. Die stromingen mogen dikwijls apart verzameld worden. Dit is goed aangaande het milieu natuur en het portemonnee.

Wat mag wel er in ondernemingsafval?

Hoezo prima je je vuil ook scheidt, er zal telkens restvuil blijven voorkomen. Tracht dit afvalstroom heel minimaal toevallig te houden en je gaat zien dat het financieel voordeelgevend is. Door afval zo veel toevallig te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, blijft er zo min mogelijk restafval over. Binnen de container gooi je je reeds het onrecyclebare vuil dat je niet verder kan scheiden. Documenten/karton, voedselafval, PMD en glas thuishoren niet thuis in de restafvalcontainer.

Is het sorteren van ondernemingsafval gedwongen?

Je wordt noodzakelijk afvalstromen zoveel eventueel te sorteren. In de de Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het het doel beschreven goederen weer te aanwenden waar dat het kan.

Wat kost een container rolcontainer voor?

De tarieven voor tarieven voor afvalcontainers zijn afhankelijk afhangend van de het afvalstroom, de grootte van omvang van rolcontainer en hoevaak hoe vaak de container container ontleegd dient zijn. U vindt je alle prijzen op de de.

Welk type restafval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je karton, glas, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met restafval containers

In ieder bedrijf komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons koop je gemakkelijk en snel een van de vele varianten rolcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos in 24 uur in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze scherpe tarieven zie je direct in het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te verzamelen, verminder je de aantal gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Bekijk dan even door. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd geschikte verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook opteren voor een ijzeren afvalcontainer. Een ijzeren rolcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, handig als de bak op een algemene plek staat. Je gaat uit meerdere inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw container(s) geleegd moeten worden. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de 12 grote actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de productie van groene kracht. Gemengd afval klinkt dan eventueel waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalsector produceert maar liefst twintig procent van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metalen er verwijderd die hun pad verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een nuttige doel. Deze donkere korrelige slakken worden ingezet voor het verhogen of aanleggen van straten. Helaas komen er ook allerlei giftige substanties uit gedurende de verbranden die in minstens of mindere mate echter in het natuur terecht komen. Om die reden moeten we doorgaan met streven naar zo minimaal verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Renes Archiefvernietiging B.V:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om voor de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door onze handige overzicht vind je snel de container die je vereist zal hebben. Bovendien verhuur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de perfecte partner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor gratis installatie van de verlangde voordelige container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Handig voor jouw werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaal. De bakken dichten adequaat af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een té ruime bak.

Je betaalt enkel voor een leging die echt nodig zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de bak als deze slechts halfgevuld is. Bij ons besluit je zelf hoe vaak de container zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers verschaffen zelfs plek voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime documenten veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat geheime documenten op de juiste wijze worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer huren via onze dienstverlening? Omdat we gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij bieden een passende oplossing voor ieder soort vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan doen we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Levering in 24 u
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Renes Archiefvernietiging B.V

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit zestal niveaus.

Hoger op de ladder, hoe milieuvriendelijker de behandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de massa afval in jouw gemengd afval container te verlagen, etappe 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over verdelen bij de oorsprong. Want zuiver aparte afvalstromen worden zo veel als mogelijk hergebruikt, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt bij niet bij aan een kringloop maatschappij.

Typen en prijzen bedrijfsafval en restafval beheer

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en alles daar tussenin. Je mag selecteren voor een voordelige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om in te schatten die grootte het beste bij je aansluit? Pak dan even contact op met een van onze specialisten. Met onze jarenlange ervaring met afvalmaterialen weten wij juist wat je benodigd hebt. En verlang je eenmalig een meer lediging of gewoonlijk een maatje ruimer? Dan is dat natuurlijk ook geen enkel probleem!

De tarieven van de bakken verschillen per afvalstroom, materiaal en literinhoud. Je verhuurt bij ons steeds tegen de scherpste prijzen. Gemengd afval is een van de prijzigere afvalsoorten. Dit ontstaat, als we bespraken, door zijn milieu-impact. Gelukkig ervaar je bij ons precies waar je aan toe. In ons simpele bestelsysteem staat overtuigend wat je voor een specifieke gemengd afval container of een andere bak neerlegt. Wij vinden het essentieel dat dit duidelijk is. Op deze manier ben je naderhand niet voor vervelende onthullingen te liggen.

Hoe houd je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Renes Archiefvernietiging B.V

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier prima recyclebare materialen tussen bevinden. Na verdeling is immers veel minder effectief dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Slechts een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, omdat we vermelden al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en geheim dossier. Gelijk je ziet zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen papierafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet document kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Plaats een afvalcontainer zetten, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk apart inzamelen. Je krijgt de keuze tussen een zeer divers aanbod met containers van 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Karton

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We hebben een landelijke dekking en je krijgt een brede keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de containers buiten staan, of wanneer vernieling aan de loer ligt. Kies, afhankelijk uit je nood, de meest gepaste grootte. Daarna beslis je op welke manier frequent je container(s) geleegd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Document kan wel zeven maal hergebruikt worden. Tevens in jouw beurs scheelt het aanzienlijk als je deze afvalsoort apart inzamelt. Je mag er bij ons aan rekenen dat je document- en papier in de aller efficiënte, ecologische en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en ingezet voor basis voor nieuw artikelen. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, zoals (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk aan piepers, brood, pasta, dranken, eierschalen, frites, gebak, groenten en vruchten en melkproducten. Met name op horecagelegenheden komen deze soorten afvalstromen beschikbaar, echter tevens op kantoren mag je je organisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer met restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit meer herbruikbaar afval als je vermoedt! Onopgemerkt bestaande een omvangrijk deel van bedrijfsafval vaak van kunststof verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen behoren stuk voor stuk bij dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden van je overige afvalstromen te zamelen, zitten je containers minder snel vlug gevuld. Daarnaast ligt het apart houden uit uw vuilnis tevens beter voor het het omgeving. PMD kan namelijk hergebruikt zijn. Daardoor hoeven er geen enkele vers grondstoffen ontgonnen te worden voor verse artikelen te maken, je PMD is immers een grondstof!

De geschikte container voor het PMD en Renes Archiefvernietiging B.V

{service1)

Bij vind je altijd een passende afvalcontainer voor jouw PMD. We leveren verschillende kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de snelle, gratis bezorging en landelijke dekking, heeft je binnen 24 uur je container bij het gewenste plek staan. Je beslist zelfstandig de gewenste capaciteit en hoe frequent het afvalcontainer geleegd dient te worden. Op deze manier weet je daarom vast waar je je vuilnis steeds weg kan en waar je meewerkt aan een verbeterde omgeving door je vuilnis te splitsen. Bestel snel je voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Via jouw PMD gescheiden in te zamelen in een PMD container, mag het optimaal hergebruikt worden. Dit is essentieel, omdat we belasten het milieu minder indien we afval hergebruiken. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale methoden worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te worden. De overgebleven plastic wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminium laagje binnenin (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stijf) plastic waaronder speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (emmers, aftaprek en dergelijke)
 • Boodschappentas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemisch symbool (deodorant, lak enzovoort)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar verschillend materiaal is gestopt Los doosjes ofwel ander document
 • Verpakking met van chemische stoffen
 • Glasscherven

Hoe meer afval je sorteert, hoe beter dat het is ten behoeve van het milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glas blijkt 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om scheiden zijn. Glasafval bestaat uit flesjes, potjes en glasscherven. Zonder om splitsen neemt het glasafval vanwege het volume en ook massa veel plaats bij de bedrijfsafval op. Je kan daarom flink besparen in je kosten voor afval. Het is tevens volledig te recyclen. Ook verbruikt het recyclen veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk te maken van nieuwe materialen.

Komt er op je bedrijf veel glasafval vrij, bijvoorbeeld in de sector van de horeca, dan is één container voor glas onmisbaar. Heb jij variërende tijdsperioden met betrekking tot drukte? ons functioneert samen met aanpasbare overeenkomsten omdat jij het nummer containers eenvoudig aanpast.

Het geschikte bak voor het glasafval

Koop de beste bakken voor jouw glasafval bij ons. Je hebt de keuze uit selectie uit een container met 240 liter en met negenhonderd liter. Er reeds één container voor glas vanaf €13 per maandelijkse periode en ook deze wordt kosteloos neergezet. Op basis van de de glasafval kiest jij op welke manier vaak ons de container zullen komen ledigen. wij leveren de meest voordelige service.

Zo worden het glas bewerkt

Het kost veel kracht voor het het glas om te produceren van nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter één prima grondslag. Er zit gewoonlijk circa 50% oudere glas binnen nieuwe glazen. Tijdens het verwerken doen wij onderscheid onder blank, bruin, groene en gemengd glazen. Ook worden kurk en dekseltjes verwijderd. Via het glas te hergebruiken, kunnen er op één veel kleinere warmte glazen geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces dus. Heeft jij vraagstukken? Bekijk het veelgestelde vragen of verbinding op.

Wat is mag wel er bij het glasverval?

Wel:

Leeg glasafval dat gefungeerd had als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallen kruikjes, borden, koppen, aardewerk etc. Warmtebestendig glas, labo glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend binnen glazen oppervlak

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers moet veilig en op veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan jij dus beter uitstekend regelen. De afgesloten rolcontainers van ons ons ondersteunen tijdens een veilig proces voor verzameling en ook vernieling van jouw dossiers. Discreet en beschermd. Papieren zullen vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heeft je honderd procent zekerheid dat je archief veilig vernietigt is. Na vernieling worden het restproducten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je jij je archief niet in het papiercontainer wil werpen. Enkele papieren bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen kunnen daarom beter vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heeft jij frequent veel vuil in de het gedaante van geheim papier? Kies voor het archiefvernietiging van ons . U krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft een gleuf waarin het document exact erin . Wanneer de documenten al binnen het bak zijn, krijgt niemand zij meer in . Onze chauffeur arriveert eens de tijdstip langs om het bak te legen en het papier ter plaats vernielen in onze truck. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten systeem waarin het bak via de truck zelf wordt opgeheven en opengemaakt. De content wordt vervolgens direct vernietigd.

De geschikte container voor archiefvernietiging Voor dossiervernietiging deponeer je je vertrouwelijke documenten veilig in de afgesloten containers op wielen van onze dienst. Door de klep in het deksel kan jij het papieren in de bak werpen. Je hebt de keuze uit verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw noden kies jij de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat jouw dossier geen op vervoer is, loopt jij geen gevaar dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Jij kan voor je archiefvernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De inzameling van jouw archief verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is zeer goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde wijze wordt verzameld en verwoest.