Restafval 2018 Per Gemeente 🔴 3 SNELLE HACKS

Gauw en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook sorteert, er zal steeds restafval blijven bestaan. Poog dit stroom van afval zo beperkt eventueel te houden en je gaat merken dat deze geldelijk gunstig is. Via afval dus veel toevallig te scheiden, zoals papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er heel zo weinig mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Restafval 2018 Per Gemeente

Kies van de ruimste assortiment rolcontainers en bestel de beste meest geschikte container geschikt voor je restafval. Binnen het container gooi je je al het onrecyclebare afval welke je niet verder kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, en vensterglas horen niet binnen de afvalcontainer. Tevens omtrent PMD verdelen hebben ons het geschikte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de algemene benaming aangaande ieder afvalstromen dat binnen firma’s ontstaan. Die stromingen mogen vaak apart opgehaald geraken. Dit is verbeterd betreffende het milieu en het geldtas.

Wat kan er in de ondernemingsafval?

Hoe goed je je afvalstoffen ook sorteert, er gaat steeds restvuil aanwezig bestaan. Poog deze stroom van afval dus minimaal eventueel te bewaren en je zal merken dat deze economisch gunstig is. Via vuil dus zoveel toevallig te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er dus minimaal toevallig restafval over. In de de afvalcontainer gooi je al het het niet-recyclebare vuil die je geen extra kan scheiden. Karton/karton, voedselafval, PMD en glas passen niet binnen de restafvalcontainer.

Is het sorteren van zakelijk afval noodzakelijk?

Je bent gedwongen afvalstromingen zoveel toevallig te sorteren. Binnen de Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het het doel beschreven producten nogmaals te aanwenden indien dat kan.

Wat kost een container rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor afvalcontainers zijn hangt af van de de afvalstroompje, de grootte van de container en hoevaak hoe vaak de container afvalcontainer geledigd moet worden zijn. Jij vindt je alle prijzen op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk soort afval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je papier, ruiten, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In elke bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons koop je snel en rap een van de talloze varianten vuilcontainers. Wij leveren hem gratis in 24 uur in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze lage prijzen zie je direct gedurende het bestelproces. Praktisch, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Restafval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te ophalen, verminder je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even verder. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos juiste inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook gaan voor een metalen afvalcontainer. Een stalen afvalcontainer is solide en brandbestendig, praktisch als de container op een openbare plaats staat. Je selecteert uit diverse volumematen. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) ontdaan moeten worden. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn ruime actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de generatie van duurzame energie. Restafval klinkt dan wellicht waardeloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie produceert maar zowaar 20% van de groene energieproductie.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de overgebleven metalen er uitgehaald die hun pad vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een bruikbare doel. Deze zwarte korrelachtige assen worden ingezet voor het aanvullen of bouwen van wegen. Spijtig genoeg komen er ook diverse gevaarlijke stoffen uit tijdens de verbranding die in minstens of mindere mate desondanks in het natuur terecht komen. Daarom moeten we volhouden met zoeken naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Restafval 2018 Per Gemeente:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. We leveren de kans om voor de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons handige lijst ontdek je snel de container die je vereist hebt. Bovendien verhuur je door ons heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de ideale partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij zorgen voor gratis plaatsing van de verlangde voordelige container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plaats, in óf buiten. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te verwijderen. Handig voor jouw werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaal. De containers sluiten adequaat af zodat er geen ongedierte bij het afval kunnen. Tevens kan stank geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee dit wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een te ruime container.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig is
Het is zonde om te betalen voor het legen van de container wanneer deze maar halfgevuld is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de bak wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers verschaffen zelfs ruimte voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte wijze verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat geheime papieren op de correcte wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren bij ons?

Waarom een container op wielen huren bij ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij leveren een geschikte oplossing voor ieder type afval en voor elk onderneming. Bovendien functioneren we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra container op wielen te installeren, dan doen we dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn geen issue.

 • Levering binnen 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Restafval 2018 Per Gemeente

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is gevormd uit zestal stappen.

Hoger op de orde, des te duurzamer de behandeling. Zo proberen wij samen met jou de volume afval in jouw restafvalcontainer te verlagen, etappe 1. Dit doen wij door te aanbevelen over scheiden bij de oorsprong. Want zuiver gescheiden afvalstromen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Fase 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het natuur en neemt deel niet bij aan een kringloop systeem.

Categorieën en tarieven zakelijk afval en algemeen afval beheer

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieerd van 240 liter tot tot wel 2500 liter en elk daar ertussen. Je mag opteren voor een gunstige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om bij te bepalen die omvang het perfect bij je past? Neem dan gauw verbinding op met één van onze specialisten. Door onze langdurige ervaring met afvalmaterialen weten wij exact wat je nodig hebt. En verlang je één keer een aanvullend leegmaken of standaard een maatje groter? Dan is dat natuurlijk ook geen enkel issue!

De tarieven van de containers variëren per afvalsoort, grondstof en literinhoud. Je least bij ons altijd tegen de scherpste prijzen. Restafval is een van de prijzigere afvalsoorten. Dit voortvloeit, gelijk we bedoelden, door haar milieubelasting. Gelukkig vind je bij ons juist waarvoor je aan toe. In ons simpele bestelproces staat duidelijk wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een bepaalde alternatieve bak aftikt. Wij vinden het cruciaal dat dit duidelijk is. Op deze manier raak je later geen voor onaangename verrassingen te liggen.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Restafval 2018 Per Gemeente

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier goed herbruikbare materialen tussen zitten. Na scheiding is namelijk veel minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, omdat we schreven al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en geheim dossier. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten kartonafval, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes afzonderlijk verzamelen. Je krijgt de optie tussen een heel uitgebreid assortiment met afvalcontainers tussen 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je papier en papier vind je op ons. We beschikken over een nationale bereik en je hebt een brede selectie tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een metalen container is geschikt wanneer de afvalcontainers buitenshuis staan, of wanneer vernieling op de loer staat. Selecteer, naargelang uit je nood, de meest geschikte gepaste grootte. Vervolgens beslis je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Papier kan zelfs 7 maal gerecycled worden. Tevens in jouw beurs bespaart het beduidend als je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat jouw document- en karton in de meest doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en gebruikt als grondstof voor nieuw artikelen. Wil je je een afvalcontainer huren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem contact contact.

Swill

Swill bestaande van biologisch afval, zoals (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij piepers, brood, deegwaren, drankjes, eierschalen, frites, gebak, groentes en fruit en melkproducten. Met name bij horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalsoorten beschikbaar, echter ook in kantoren mag je jouw biologisch afval scheiden. Je bespaart beduidend op afvalkosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer met restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk van meer recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaande een omvangrijk gedeelte van ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen horen stuk voor stuk bij dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden van je andere afvalsoorten in zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vol. Daarnaast ligt het scheiden van je afval tevens goed voor het het omgeving. PMD kan immers hergebruikt zijn. Hierdoor hoeven er geen nieuwe materialen gewonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, je PMD is namelijk een basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Restafval 2018 Per Gemeente

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor je PMD. We leveren diverse plastic afvalcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze snelle, gratis levering en nationale dekking, heb je in 24 uren je afvalcontainer bij het gewenste plek geplaatst. Je beslist zelfstandig de verlangde inhoudsmaat en op welke manier vaak de container geleegd dient te zijn. Op deze manier ken je daarom vast waar je je vuilnis steeds kwijt kan en waar je bijdraagt aan een verbeterde milieu door jouw afval te scheiden. Bestel snel uw goedkope container(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Via je PMD apart in te zamelen in een PMD container, mag het optimaal gerecycled worden. Dat is essentieel, want we belasten het milieu minder als wij afval hergebruiken. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te zijn. Het overgebleven kunststof wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Schuimplastic Pakketten met aluminiumfolie laag binnenin (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en ook gomballen) (Stevig) kunststof zoals speeltjes
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemisch symbool (antitranspirant, lak etc)
 • Pakketten met of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar ander materiaal is geplaatst Afzonderlijk karton ofwel verschillend papier
 • Pakket met gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Des te veel vuilnis je scheidt, des te beter dat zal zijn ten behoeve van het milieu en je geldbeurs. Glaswerk blijkt een uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te scheiden is. Glasafval bestaat van flesjes, potten en glasscherven. Zonder het om splitsen pakt het door het volume en ook massa heel veel ruimte bij het afval van het bedrijf op. Jij kunt daarom heel uit besparen in je kosten voor afval. Het is ook bovendien volledig om te recyclen. Ook verbruikt het heel veel minder energie dan glaswerk te produceren uit nieuwe materialen.

Ontstaat daar bij jouw onderneming heel veel glas vrij, bijvoorbeeld in de sector van de horecabedrijven, dan is één glascontainer onmisbaar. Heb jij wisselende tijdsperioden qua drukte? wij werkt met flexibele overeenkomsten omdat jij de nummer bakken eenvoudig aanpast.

De juiste container voor glasafval

Koop de beste bakken voor het je glasverval op ons. Je heeft de keuze uit selectie uit een container van 240 liter en met 900 liters. Er is reeds één glascontainer vanaf €13 elke maandelijkse periode en dit wordt gratis neergezet. Op basis van de glasafval kiest jij op welke manier frequent wij het container komen ledigen. wij biedt het voordeligste dienstverlening.

Zo wordt het glas bewerkt

Het kost kost veel energie om glas om te produceren uit verse grondstoffen. Glasverval is echter daarentegen één goede basis. Daar zit gewoonlijk circa 50% oudere glas in nieuw glazen. Tijdens het verwerken maken wij verschil onder wit, bruin, groen en gemengd glas. Daarnaast worden kurk en dekseltjes verwijderd. Via glas om te recyclen, kunnen er op één heel veel lagere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces dus. Heeft je vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem verbinding .

Wat mag wel er zijn bij het de glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval dat gefungeerd heeft zoals verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porseleinen. Daaronder vallend kruiken, bordjes, kopjes, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glas, labo glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallen binnen glazen oppervlak

Medische of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw archief dienen veilig en ook in een veilige manier vernietigd worden. Archiefvernietiging kan je dus best uitstekend organiseren. De afgesloten rolcontainers van ons ondersteunen bij een veilig proces van verzameling en ook vernieling van dossiers. Discreet en veilig. Documenten zullen discreet getransporteerd. Zo heeft je honderd procent zekerheid dat jouw archief veilig vernietigt is. Na de vernietiging worden de restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je jij jouw dossiers niet in de het papiercontainer wilt werpen. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke informatie en daarom best vernietigd . Vermoedelijk gebruik hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is echter echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft jij frequent veel vuil in het vorm van geheim document? Kies dan voor het dossiervernietiging van ons . U krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak heeft één spleet waarin het document precies doorheen . Wanneer de documenten al binnen de bak zitten, krijgen ze meer bij handen. Onze chauffeur komt eens in de tijd langs om het bak te ledigen en de papier ter plekke vernietigen in onze truck. Ook dit functioneert middels een afgesloten mechanisme waarin het container via het vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. De content zal daarna meteen vernietigd.

De geschikte container voor dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer je je geheime documenten veilig in de afgesloten containers op wielen van ons. Via het klep in de deksel kan jij de papieren in het bak gooien. Je hebt de selectie uit verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kies je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat je archief geen op vervoer is, loopt je geen risico dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kan voor jouw dossiervernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De verzameling van je archief verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is heel te recyclen en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier worden verzameld en vernietigd.