Restafval Bronckhorst ᐅ 9 SNELLE ZAKEN

Gauw en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook scheidt, er zal altijd overblijvend afval voortdurend bestaan. Tracht deze afvalstroompje heel klein toevallig te behouden en je zult zien dat het geldelijk voordeelgevend is. Met afval dus mogelijk mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, rest er dus minimaal eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Restafval Bronckhorst

Kies uit het grootste meest uitgebreide aanbod containers en bestel de de beste beste container geschikt voor je restvuil. In de het container werp je reeds het niet onrecyclebare vuil die je niet meer kan sorteren. Papier/karton, swill, en glas passen niet thuis in de het restafvalcontainer. Ook betreffende PMD verdelen hebben ons de juiste geschikte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de naam voor alle afvalstromen dat bij ondernemingen voortkomen. Dit stromingen zouden meestal gescheiden opgehaald geraken. Het is beter betreffende de milieu en de geldtas.

Wat mag er in zakelijk afval?

Hoezo goed je je afvalstoffen tevens sorteert, er gaat altijd restafval blijven voorkomen. Poog het afvalstroompje heel beperkt toevallig te behouden en je gaat opmerken dat deze geldelijk voordeelgevend is. Met vuil heel veel mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, rest er heel minimaal toevallig overblijvend afval over. In de de restafvalcontainer gooi je je al het niet te recyclen afval welke je geen verder kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, PMD en vensterglas passen geen in de de afvalcontainer.

Is het scheiden van zakelijk afval gedwongen?

Je blijft verplicht afvalstromen zoveel eventueel te verdelen. In het Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het het doel streefdoel beschreven artikelen opnieuw te gebruiken als dat lukt.

Wat kost een container voor rolcontainer voor?

De tarieven voor tarieven voor containers zijn afhankelijk van de afvalstroom de afvalstroompje, de grootte van omvang van de container en hoe vaak de container geledigd afvalcontainer ontleegd moet worden worden. Je vindt alle prijzen op de tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je papier, vensters, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In ieder bedrijf komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons koop je snel en rap een van de vele typen vuilcontainers. Wij brengen hem kosteloos binnen 24 uur in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze lage tarieven zie je direct gedurende het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te verzamelen, verklein je de massa restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Lees dan even door. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos geschikte ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container huren, maar ook gaan voor een metalen afvalcontainer. Een stalen rolcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, praktisch als de bak op een publieke plek staat. Je kiest uit verschillende inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geleegd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de twaalf omvangrijke moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de generatie van hernieuwbare stroom. Restafval schijnt dan wellicht waardeloos, dat is het echter niet! De afvalsector voorbrengt maar minstens 20% van de groene energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaaldeeltjes er uitgehaald die hun pad vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een nuttige toepassing. Deze donkere korrelvormige assen worden ingezet voor het ophogen of aanleggen van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook allerlei giftige substanties uit tijdens de verbranden die in meer of geringere mate toch in het milieu belanden. Dus moeten we volhouden met streven naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Restafval Bronckhorst:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons bedrijf, het locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. We leveren de kans om tegen de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische lijst ontdek je snel de container die je vereist hebt. Bovendien huur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze conform een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plek, in óf buitenshuis. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te verwijderen. Handig voor je personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig plastic of metaalmateriaal. De containers sluiten goed af waardoor er geen ongedierte bij het afval kunnen. Tevens kan stank niet ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee dit zal worden geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een té grote bak.

Je betaald alleen voor een leging die écht nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak wanneer dit slechts halfgevuld is. Met ons besluit je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de correcte manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste manier verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden afgebroken.

Redenen een container op wielen huren via ons?

Redenen een container op wielen verhuren via ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een geschikte oplossing voor elk soort vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien functioneren wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan doen we dat. Ook extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Restafval Bronckhorst

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zes niveaus.

Hoger op de hiërarchie, hoe duurzamer de verwerking. Zo proberen wij samen met jou de massa afval in jouw restafvalcontainer te verlagen, fase 1. Dit doen wij door te raadplegen over scheiden bij de bron. Want puur afzonderlijke afvalstromen worden zoveel mogelijk hergebruikt, etappe 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is slecht voor het milieu en draagt bij niet bij aan een kringloop economie.

Soorten en kosten ondernemingsafval en algemeen afval beheer

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer varieerd van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en elk daar ertussen. Je kan kiezen voor een voordelige kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om naar te schatten die omvang het goed bij je past? Pak dan gauw verbinding op met een van onze deskundigen. Met onze jarenlange deskundigheid met afvalsoorten begrijpen wij juist wat je vereist hebt. En verlang je één keer een meer lediging of regulier een formaat groter? Dan is dit uiteraard ook geen issue!

De tarieven van de rolcontainers wisselen per afvalsoort, grondstof en literinhoud. Je huurt bij ons telkens tegen de laagste kosten. Algemeen afval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit ontstaat, zoals we bespraken, door zijn milieu-impact. Gelukkigerwijs zie je bij ons juist voor wat je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelmethode staat helder wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een andere alternatieve rolcontainer betaalt. Wij vinden het cruciaal dat dit aspect transparant is. Zo raak je later geen voor nare verrassingen te staan.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Restafval Bronckhorst

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier prima recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Slechts een klein percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we vermelden al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Zoals je opmerkt zijn er dus flink wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Toegestaan:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papier, denk aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Ernstig besmet document kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Plaats een afvalcontainer zetten, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk afzonderlijk verzamelen. Je hebt de keuze uit een zeer gevarieerd aanbod van containers van 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest gepaste afvalcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een brede keuze tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een metalen container is gepast wanneer de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of wanneer vernieling op de horizon staat. Selecteer, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte geschikte grootte. Daarna bepaal je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier verwerkt

Document kan zelfs 7 keer gerecycled worden. Tevens in je portemonnee scheelt het beduidend als je deze afvalsoort apart verzamelt. Je mag er bij ons aan vertrouwen dat je document- en karton op de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en ingezet als grondstof voor nieuwe artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaande van biologisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aan aardappelen, brood, deegwaren, drankjes, eierschalen, patat, taart, groenten en fruit en zuivelproducten. Met name bij horecazaken komen deze soorten afvalstromen beschikbaar, maar tevens op kantoren mag je jouw biologisch afval apart houden. Je spaart beduidend op afvalkosten als je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk van extra herbruikbaar afval als je denkt! Ongemerkt bestaande één omvangrijk gedeelte van ondernemingsafval dikwijls uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen behoren allemaal tot dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden uit je overige afvalstromen te te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder vlug gevuld. Bovendien is het scheiden uit je vuilnis ook goed voor het de milieu. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Daardoor moeten er geen nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden om nieuwe artikelen te maken, je PMD is namelijk één basisgrondstof!

De geschikte container voor PMD en Restafval Bronckhorst

{service1)

Bij vind je altijd een passende afvalcontainer voor jouw PMD. Wij bieden verschillende kunststof rolcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de vlugge, gratis levering en nationale bereik, heb je binnen 24 uur je afvalcontainer bij het gewenste plek geplaatst. U beslist zelf het verlangde inhoudsmaat en op welke manier frequent de container geledigd dient te worden. Op deze manier ken je daarom vast dat je je afval steeds weg kan en waar je bijdraagt voor een verbeterde milieu via je vuilnis te splitsen. Bestel vlug uw goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Door jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt worden. Dat is belangrijk, omdat wij belasten het milieu minder minder indien wij afvalstoffen recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om daarna hergebruikt te worden. De overgebleven plastic wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en kauwgom) (Stijf) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (bakken, aftaprek etc.)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemische teken (deodorant, lak etc)
 • Verpakkingen inclusief vla- ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin ander materiaal is geplaatst Afzonderlijk doosjes ofwel ander papier
 • Pakket inclusief van chemische stoffen
 • Glasafval

Hoe veel vuilnis jezelf sorteert, hoe goed dat het zal zijn ten behoeve van het milieu en ook je portemonnee. Glas is 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te scheiden is. Glasverval bestaan uit flesjes, potten en glasscherven. Zonder te splitsen pakt het door het volume en massa heel veel plaats bij de bedrijfsafval op. Jij kunt dus flink uit besparen in je afvalkosten. Het glas is bovendien volledig te recyclen. Ook kost het recyclen veel kleiner energie dan glazen te produceren van verse materialen.

Ontstaat er bij jouw onderneming heel veel glas vrij, zoals bij de sector van de horecabedrijven, dan één glascontainer onmisbaar. Heb je wisselende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? wij werkt met aanpasbare overeenkomsten omdat je de nummer containers eenvoudig verandert.

De juiste bak voor het glasafval

Koop de meest geschikte bakken voor het jouw glasverval op ons. Je heeft de keuze uit een bak van 240 liters en van 900 liter. Er is is reeds één container voor glas startend bij €13 per maand en deze wordt gratis geplaatst. Afhankelijk van de afval kies je hoe vaak wij de bak komen ledigen. ons biedt het voordeligste service.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het kost veel energie voor het het glas te produceren uit nieuwe materialen. Glasverval is echter een goede grondslag. Daar zit gewoonlijk ongeveer 50% oudere glazen binnen nieuwe glas. Bij de bewerken maken we verschil onder blank, bruine, groen en ook gemengd glas. Ook zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kan er zijn op een veel lagere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk het frequent gestelde vragen of verbinding .

Wat is mag er zijn bij het glasafval?

Toegestaan:

Lege glasafval dat gediend had als verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallen jenever kruikjes, borden, koppen, aardewerk en dergelijke. Warmtebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Je dossiers dienen beschermd en ook in een veilige wijze vernietigt worden. Dossiervernietiging zou jij dus beter goed regelen. De gesloten rolcontainer van ons onze dienst ondersteunen bij een veilig proces voor inzameling en vernietiging van jouw jouw dossiers. Discreet en veilig. Documenten zullen vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heeft je 100% garantie dat je je archief beschermd vernietigt is. Na de vernietiging worden het restproducten gerecycled.

Het te begrijpen dat je jij je dossiers niet in het papiercontainer wil gooien. Sommige papieren bezitten vertrouwelijke gegevens en daarom beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen archief is echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heeft jij frequent veel afval in de de gedaante van geheim document? Kies dan dan voor dossiervernietiging van onze dienst . U krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container bevat een gleuf waar het document exact erin . Als de papieren al binnen het container zitten, krijgt zij nog bij . Onze bestuurder komt eens in de zoveel tijd bij om het bak te legen en de documenten ter plaats vernietigen binnen onze truck. Eveneens dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarbij de bak door de vrachtwagen zelf is opgetild en opengemaakt. De inhoud wordt daarna meteen vernietigd.

De geschikte container voor archiefvernietiging Voor dossiervernietiging deponeer jij jouw geheime documenten veilig in het gesloten rolcontainers van ons. Via de klepje in de deksel kun je het documenten in het container werpen. Jij hebt de selectie uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je behoefte kiest je de gewenst frequentie van lediging. Omdat je dossier geen op transport gaat, loopt jij niet gevaar dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kan voor jouw archiefvernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De inzameling van je archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is heel goed te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verzameld en verwoest.