Restafval Container 140 L ➡️ 14 VERBIJSTERENDE GEHEIMEN

Vlug en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook scheidt, er zal altijd restvuil aanwezig bestaan. Poog deze afvalstroompje zo beperkt toevallig te bewaren en je gaat merken dat deze geldelijk voordeelgevend is. Door afval zo veel mogelijk te verdelen, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en swill, overblijft er zo min toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Restafval Container 140 L

Kies uit de meest uitgebreide aanbod containers en bestel het beste afvalcontainer geschikt voor je restafval. In de container gooi je reeds het niet te recyclen vuil welke je niet verder meer kan sorteren. Documenten/karton, swill, en vensterglas passen geen in de de restafvalcontainer. Eveneens betreffende PMD sorteren beschikken wij het juiste afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de naam betreffende ieder afvalstromingen die binnen firma’s voortkomen. Dit stromen kunnen vaak gescheiden ingezameld zijn. Het is beter betreffende de milieu en het geldtas.

Wat moet er in bedrijfsafval?

Hoezo uitstekend je je afvalstoffen tevens sorteert, er zal steeds restvuil voortdurend voorkomen. Tracht het stroom van afval zo minimaal toevallig te houden en je gaat merken dat het financieel voordelig is. Met vuil dus zoveel toevallig te sorteren, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, overblijft er heel zo weinig eventueel overblijvend afval over. In het container gooi je je al het het niet-recyclebare afval die je niet verder meer kan scheiden. Karton/karton, swill, PMD en glas horen niet thuis in de restafvalcontainer.

Is scheiden verdelen van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je bent noodzakelijk afvalstromen mogelijk mogelijk te scheiden. In de de Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het de streefdoel vermeld producten opnieuw te gebruiken indien dat lukt.

Wat kost een een container container voor?

De tarieven kosten voor de rolcontainers zijn afhankelijk afhangend van de de afvalstroompje, de grootte van omvang van rolcontainer en hoevaak hoe vaak de de container geledigd afvalcontainer geleegd dient geraken. U ontdekt elke kosten op de de.

Welk aard bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je papier, ruiten, organisch afval en PMD scheiden. Ook dragen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In elke onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons neem je eenvoudig en rap een van de vele soorten afvalcontainers. Wij brengen hem gratis in 24 uur in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze scherpe tarieven zie je gelijk gedurende het aankoopproces. Handig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Restafval is wegens zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te zamelen, verminder je de aantal algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Lees dan even voort. Of neem direct jouw restafval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos juiste verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook gaan voor een stalen vuilcontainer. Een stalen afvalcontainer is hufterproof en brandveilig, praktisch als de vat op een publieke plek staat. Je selecteert uit meerdere inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geledigd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 grote actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de opwekking van hernieuwbare energie. Algemeen afval lijkt dan wellicht nutteloos, dat is het echter niet! De afvalbranche voorbrengt maar minstens 20% van de groene energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metaaldeeltjes er verwijderd die hun route verdergaan naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een bruikbare toepassing. Deze gitzwarte korrelige assen worden toegepast voor het verhogen of aanleggen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende gevaarlijke substanties los in de verbranden die in minstens of geringere mate desondanks in het milieu terecht komen. Dus moeten we volhouden met streven naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Restafval Container 140 L:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons, het locatie voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. Wij bieden de mogelijkheid om voor de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij ons handige lijst vind je snel de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je door ons heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de ideale partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We zorgen voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw werknemers, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig kunststof of metaal. De bakken sluiten goed af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kan. Tevens kan afvalgeur niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee deze zal worden geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een té ruime container.

Je betaald enkel voor een lediging die echt nodig zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het legen van de bak wanneer deze slechts halfvol is. Bij ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers verschaffen zelfs ruimte voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste wijze verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime documenten veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat geheime documenten op de correcte manier worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren via onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen huren bij ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We bieden een geschikte oplossing voor ieder soort afval en voor elk bedrijf. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra container op wielen te installeren, dan doen we dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Bezorging in 24 u
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Restafval Container 140 L

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zestal niveaus.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, des te ecologischer de verwerking. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid rommel in jouw algemeen afval container terug te dringen, etappe 1. Dit realiseren wij door te adviseren over verdelen bij de bron. Want zuiver gescheiden afvalstromen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Stap 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Soorten en tarieven zakelijk afval en restafval verwerking

De capaciteit voor een gemengd afval container varieerd van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar ertussen. Je mag selecteren voor een betaalbare plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om bij te ramen wat omvang het goed bij je past? Pak dan snel verbinding op met één van onze specialisten. Door onze jarenlange deskundigheid met afvalmaterialen begrijpen wij exact wat je benodigd hebt. En verlang je eenmalig een meer lediging of standaard een formaat grotere? Dan is deze natuurlijk ook geen issue!

De prijzen van de containers variëren per afvalsoort, stof en volume. Je least bij ons altijd tegen de scherpste prijzen. Restafval is één van de prijzigere afvalsoorten. Dit komt, zoals we bedoelden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig zie je bij ons exact voor wat je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelmethode is aangegeven overtuigend wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een andere rolcontainer betaalt. Wij achten het belangrijk dat dit duidelijk is. Hierdoor kom je naderhand geen voor nare onthullingen te zitten.

Hoe houd je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Restafval Container 140 L

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier prima herbruikbare materialen tussen zitten. Na scheiding is namelijk veel minder effectief dan vooraf verdelen bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele soorten papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Ernstig vervuild papier kan je beter niet in de papierbak werpen. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de keuze tussen een heel divers assortiment met containers tussen 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We hebben een landelijke dekking en je krijgt een ruime selectie tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een metalen container is gepast wanneer de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of vernieling op de horizon ligt. Selecteer, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan zelfs 7 keer gerecycled worden. Ook in je portemonnee scheelt het beduidend als je deze afvalstroom apart inzamelt. Je mag er bij ons op rekenen dat jouw papier- en papier in de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en ingezet als basis voor nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem contact.

Swill

Swill bestaat van organisch afval, zoals (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, broden, deegwaren, drankjes, eierschelpen, frites, gebak, groentes en vruchten en melkproducten. Vooral op horecazaken ontstaan deze afvalsoorten beschikbaar, maar tevens op kantoor mag je je biologisch vuilnis apart houden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalkosten als je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer voor restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van meer herbruikbaar afval dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaat één omvangrijk deel van bedrijfsafval dikwijls uit kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen behoren allemaal tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden uit je overige afvalstromen te te zamelen, geraken je containers minder snel vol. Daarnaast ligt het apart houden van je afval ook goed voor het omgeving. PMD mag immers gerecycled worden. Hierdoor hoeven er geen vers grondstoffen gewonnen te worden voor verse producten te maken, je PMD wordt immers een basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Restafval Container 140 L

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij bieden verschillende kunststof afvalcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze vlugge, kosteloze levering en landelijke bereik, heeft je binnen 24 uren je container op de verlangde locatie staan. Je beslist zelfstandig het gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak het container geleegd dient te zijn. Op deze manier ken je dus vast waar je jouw afval steeds weg kunt en waar je meewerkt voor een verbeterde milieu via je afval te scheiden. Bestel vlug je goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is belangrijk, want we belasten het omgeving veel indien we afval recycleren. Uit jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale methoden worden de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om daarna hergebruikt te zijn. De overgebleven plastic wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Pakketten met aluminium laagje binnenin (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en gomballen) (Stijf) plastic zoals speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek etc.)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemisch symbool (antitranspirant, lak enz.)
 • Verpakkingen inclusief vla- of yoghurtresten
 • Drinkpakken waar ander stof is geplaatst Afzonderlijk doosjes of ander document
 • Verpakking met van chemische materialen
 • Glasverval

Hoe veel vuilnis je sorteert, des te goed dat het is ten behoeve van het milieubescherming en ook jouw geldbeurs. Glaswerk is één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te splitsen is. Glasafval bestaan uit flessen, potten en ook glasscherven. Zonder het te scheiden neemt het vanwege de ruimte en ook gewicht heel veel ruimte in de bedrijfsafval op. Jij kan daarom flink uit besparen op jouw afvalkosten. Het glas is bovendien volledig om te recyclen. Ook verbruikt het heel veel kleiner energie dan glazen te maken uit verse grondstoffen.

Komt daar op je onderneming heel veel glas los, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan is één container voor glas onmisbaar. Bezit jij wisselende periodes met betrekking tot bezigheden? ons werkt met flexibele overeenkomsten omdat je het aantal containers makkelijk verandert.

De geschikte container voor het glas restafval

Koop de meest geschikte containers voor het je glasafval bij onze dienst. Je hebt de keuze uit selectie van één bak van tweehonderdveertig liters en van negenhonderd liters. Er is is al één glascontainer startend bij €13 per maand en deze wordt kosteloos neergezet. Afhankelijk van de glasafval kiest jij op welke manier frequent ons het bak zullen komen ledigen. wij biedt de meest voordelige dienstverlening.

Zo wordt glas bewerkt

Het veel kracht voor het glas te produceren uit nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter één goede basis. Er zitten meestal ongeveer 50% oud glas in nieuw glazen. Bij de bewerken doen we verschil onder wit, bruin, groen en ook gemengd glazen. Ook zijn kurk en dekseltjes verwijderd. Door het glas te recyclen, kunnen er zijn bij een heel veel kleinere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en duurzaam proces dus. Heb jij vraagstukken? Bekijk het veelgestelde vragenlijst of contact op.

Wat is mag wel er bij het de glasafval?

Toegestaan:

Lege glasafval dat gefungeerd heeft als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallend jenever kruiken, bordjes, koppen, keramiek etc. Warmtebestendig glas, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplank etc. vallend onder vlakglas

Medisch- of ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw archief dienen veilig en op een veilige wijze vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan je daarom best goed regelen. De afgesloten rolcontainers van onze dienst helpen tijdens een beschermd proces voor inzameling en ook vernietiging van jouw jouw dossiers. Discreet en beschermd. Documenten zullen discreet vervoerd. Zo heeft jij 100% zekerheid dat jouw archief beschermd vernietigd zijn. Na de vernietiging zullen het restanten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je je je dossiers niet in de het papierbak wilt gooien. Enkele papieren bezitten geheime gegevens en kunnen daarom beter vernietigd . Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heb je frequent een grote hoeveelheid vuil in het vorm van vertrouwelijk papier? Kies voor het archiefvernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak heeft een gleuf waar het papier exact erin . Wanneer het documenten eenmaal binnen de bak zitten, krijgen ze meer bij handen. Onze bestuurder komt eens de tijd langs om de bak ledigen en het papier plaats vernielen in onze vrachtwagen. Ook dit functioneert door middel van een gesloten systeem waarin de bak door het truck zelf is opgetild en opengemaakt. Het inhoud wordt daarna meteen vernielt.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer jij jouw vertrouwelijke documenten veilig in de afgesloten rolcontainers van ons. Via de klep in het deksel kun jij de documenten in de bak gooien. Je heeft de selectie uit verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je noden kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat je dossier niet op het vervoer is, loopt je geen risico dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kan voor je archiefvernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De inzameling van jouw dossier verloopt veilig en secuur dankzij een gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel goed te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verzameld en verwoest.