Restafval Container Lelystad 🔴 8 VERRASSENDE HACKS

Gauw en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook verdeelt, er zal altijd restafval aanwezig bestaan. Poog het stroom van afval dus minimaal mogelijk te houden en je zult opmerken dat deze financieel gunstig is. Door vuil zo veel eventueel te verdelen, zoals papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, rest er dus minimaal toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Restafval Container Lelystad

Kies uit uit het ruimste assortiment afvalcontainers en bestel de beste meest geschikte rolcontainer voor je overblijvend afval. Binnen het restafvalcontainer gooi je al het niet te recyclen vuil die je niet extra kan sorteren. Documenten/karton, swill, en ruiten passen niet thuis binnen de rest afvalcontainer. Ook omtrent PMD sorteren bezitten wij het juiste afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming aangaande ieder afvalstromen die binnen bedrijven ontstaan. Dit stromingen mogen vaak afzonderlijk ingezameld geraken. Dat is beter betreffende de natuur en de portemonnee.

Wat moet er in de zakelijk afval?

Op welke manier goed je je vuil tevens scheidt, er zal er telkens restafval voortdurend bestaan. Poog het stroom van afval heel klein mogelijk te bewaren en je zult opmerken dat deze financieel voordelig is. Met afvalstoffen dus mogelijk toevallig te verdelen, waaronder papier/karton, PMD, vensterglas, en swill, overblijft er dus zo weinig eventueel restafval over. In de de rest afvalcontainer gooi je je al het niet onrecyclebare afval welke je niet extra kan sorteren. Karton/karton, keukenafval, PMD en vensterglas passen niet thuis in de de container.

Is het scheiden scheiden van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je bent noodzakelijk afvalstromen mogelijk eventueel te sorteren. Binnen het Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het doel de streefdoel beschreven producten opnieuw te aanwenden waar dat lukt.

Wat kost een een rolcontainer voor bedrijfsafval?

De kosten voor de containers zijn afhangend van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroom, de grootte grootte van de afvalcontainer en hoe vaak de container rolcontainer geledigd moet zijn. Jij vindt ieder kosten op de tarievenpagina de.

Welk soort afval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je documenten, ruiten, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In elke organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons bestel je gemakkelijk en vlug een van de vele typen vuilcontainers. Wij brengen hem zonder kosten gedurende 24 uur in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende tarieven zie je meteen gedurende het orderproces. Nuttig, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Gemengd afval is door zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te ophalen, verminder je de massa gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Doorlees dan even voort. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos geschikte inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook kiezen voor een metalen rolcontainer. Een metalen afvalcontainer is solide en brandbestendig, nuttig als de bak op een publieke plek staat. Je selecteert uit meerdere groottes. De keuze is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geleegd moeten worden. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn omvangrijke moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de generatie van hernieuwbare kracht. Algemeen afval schijnt dan wellicht waardeloos, dat is het dus niet! De afvalsector produceert maar minstens een vijfde van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metalen er verwijderd die hun route vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een bruikbare doel. Deze zwarte korrelige resten worden ingezet voor het aanvullen of aanleggen van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook allerlei schadelijke materialen uit tijdens de verbrandingsproces die in meer of mindere mate echter in het milieu belanden. Dus moeten we blijven streven naar zo minimaal afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Restafval Container Lelystad:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de mogelijkheid om tegen de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Door onze praktische lijst ontdek je snel de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je door ons heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de perfecte partner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de gewenste voordelige container en arriveren deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plek, in óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Praktisch voor jouw werknemers, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Ook kan stank niet ontsnappen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee deze wordt geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een te ruime container.

Je betaald alleen voor een leging die écht nodig zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het legen van de bak wanneer deze slechts halfvol is. Met onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale containers op wielen verschaffen zelfs ruimte voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte manier verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat geheime documenten op de juiste wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren via onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen huren via ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij leveren een geschikte oplossing voor ieder type vuilnis en voor ieder bedrijf. Daarnaast functioneren wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan verrichten wij dat. Ook extra ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Levering binnen 24 u
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Restafval Container Lelystad

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit 6 niveaus.

Hoe hoger op de orde, hoe ecologischer de afhandeling. Zo pogen wij samen met jou de volume rommel in jouw algemeen afval container te verminderen, fase 1. Dit doen wij door te aanbevelen over sorteren bij de afkomst. Want puur gescheiden afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het natuur en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Categorieën en prijzen zakelijk afval en algemeen afval verwerking

De capaciteit voor een gemengd afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussendoor. Je mag opteren voor een voordelige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om in te schatten wat maat het goed bij je past? Haal dan snel contact op met een van onze deskundigen. Dankzij onze vele jaren ervaring met afvalsoorten weten wij precies wat je nodig hebt. En wens je eenmalig een extra legen of regulier een grootte grotere? Dan is deze uiteraard ook geen enkel kwestie!

De kosten van de bakken verschillen per afvalstroom, grondstof en volume. Je verhuurt bij ons steeds tegen de meest voordelige kosten. Restafval is een van de kostbaardere afvalstromen. Dit ontstaat, als we bedoelden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig ervaar je bij ons exact voor wat je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelsysteem staat vermeld overtuigend wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een andere container betaalt. Wij vinden het cruciaal dat deze informatie duidelijk is. Hierdoor kom je later nooit voor onaangename ontdekkingen te zitten.

Hoe houd je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Restafval Container Lelystad

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier goed recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is immers aanzienlijk minder effectief dan op voorhand verdelen bij de bron. Slechts een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, omdat we schreven al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus flink wat opties om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele soorten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Zwaar vervuild papier kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Laat een afvalcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de keuze tussen een erg divers aanbod met afvalcontainers tussen 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en papier vind je bij ons. We beschikken over een landelijke bereik en je hebt een brede selectie tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast als de containers buitenshuis staan, of vandalisme aan de horizon ligt. Selecteer, naargelang van je nood, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je op welke manier vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Papier kan zelfs 7 maal gerecycled worden. Ook in jouw portemonnee scheelt het beduidend wanneer je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je mag er bij ons op vertrouwen dat jouw papier- en karton in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en gebruikt als basis tot nieuwe artikelen. Wil je je een rolcontainer huren maar heeft u nog steeds vragen? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk aan piepers, brood, pasta, drankjes, eierschelpen, patat, gebak, groenten en vruchten en melkproducten. Met name op horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalstromen beschikbaar, maar ook op kantoor mag je jouw organisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalkosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk uit extra recyclebaar afval als je denkt! Onopgemerkt bestaat een omvangrijk deel van ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen behoren stuk voor stuk tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden uit je overige afvalstromen in te verzamelen, zitten je containers minder snel vlug gevuld. Daarnaast ligt het scheiden van uw vuilnis ook goed voor de omgeving. PMD kan namelijk gerecycled zijn. Daardoor hoeven er geen vers grondstoffen gewonnen te worden voor verse producten te produceren, jouw PMD wordt immers één basisgrondstof!

De geschikte container voor PMD en Restafval Container Lelystad

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij bieden diverse plastic rolcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze snelle, gratis bezorging en nationale bereik, heeft je binnen 24 uren jouw afvalcontainer op het gewenste locatie geplaatst. Je beslist zelfstandig de gewenste capaciteit en hoe frequent de container geledigd moet te zijn. Zo weet je daarom vast dat je je afval altijd kwijt kunt en dat je bijdraagt aan een beter omgeving via jouw afval te splitsen. Bestel snel uw goedkope container(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Via jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD container, kan het optimaal hergebruikt worden. Dit is essentieel, want we belasten het omgeving veel indien wij afval recycleren. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om daarna hergebruikt te worden. Het overgebleven kunststof wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminium laag binnenin (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en kauwgom) (Hard) kunststof zoals speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek etc.)
 • Shopper draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemisch symbool (deodorant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen met ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal zit gestopt Los doosjes of verschillend papier
 • Pakket inclusief chemische stoffen
 • Glasafval

Hoe meer vuilnis je scheidt, des te beter dat het is ten behoeve van de milieubescherming en ook je geldbeurs. Glas is één van de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te scheiden zijn. Glasafval bestaat van flessen, potjes en ook glasscherven. Zonder het om splitsen pakt het glasafval vanwege de ruimte en gewicht heel veel ruimte bij de bedrijfsafval op. Je kunt daarom flink besparen in je kosten voor afval. Het glas is tevens volledig om te recyclen. Daarnaast verbruikt het recyclen heel veel minder energie in vergelijking met glazen te maken uit verse grondstoffen.

Komt er op je onderneming heel veel glas vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan een glascontainer essentieel. Bezit je wisselende tijdsperioden qua bezigheden? ons werkt met flexibele contracten omdat jij het aantal containers makkelijk verandert.

Het geschikte container voor glas restafval

Bestel de beste containers voor het je glasafval op ons. Jij hebt de keuze van een bak van tweehonderdveertig liters en ook van 900 liters. Er is reeds één glascontainer startend bij €13 elke maand en ook dit wordt kosteloos geplaatst. Op basis van de glasafval kies je op welke manier vaak wij de bak komen legen. ons biedt het meest voordelige dienstverlening.

Zo worden het glas bewerkt

Het kost veel kracht om het glas te produceren uit nieuwe materialen. Glasafval is daarentegen één goede grondslag. Er zit gewoonlijk circa 50% oudere glazen in nieuw glazen. Tijdens het bewerken maken wij verschil onder wit, bruin, groene en bont glazen. Daarnaast worden kurk en deksels verwijderd. Via het glas om te recyclen, kunnen er bij één veel kleinere warmte glazen gemaakt worden. Een minder milieubelastend en verantwoord proces . Heeft jij vraagstukken? Bekijk de frequent gestelde vragenlijst of verbinding op.

Wat mag er bij het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasafval die gediend heeft als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, steen, porseleinen. Hieronder vallend jenever kruiken, borden, kopjes, aardewerk en dergelijke. n Hittebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallend onder vlakglas

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Je archief moet veilig en in een veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan jij daarom best goed organiseren. Het gesloten rolcontainer van ons ondersteunen bij een veilig proces van inzameling en vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en ook veilig. Papieren zullen vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb jij honderd procent garantie dat je je archief beschermd vernietigd is. Na de vernietiging zullen de restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je jij jouw dossiers niet in het papierbak wilt werpen. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen daarom beter vernietigd . Waarschijnlijk gebruik hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van grote hoeveelheden dossiers is echter echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig een grote hoeveelheid afval in het vorm van geheim document? Kies dan voor het archiefvernietiging van ons . Je krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze bak bevat één spleet waarin het papier exact erin past. Wanneer het papieren eenmaal in het bak zijn, krijgen zij meer in handen. Onze chauffeur komt eens tijd bij om de container ledigen en de papier ter plekke vernielen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt door middel van een afgesloten mechanisme waarin het bak door het vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. De content zal daarna direct vernielt.

De juiste bak voor dossiervernietiging Voor dossiervernietiging deponeer jij jouw vertrouwelijke documenten veilig in het gesloten containers op wielen van onze dienst. Via de klepje in het deksel kun je het documenten in het container gooien. Je heeft de selectie uit diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw behoefte kies jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat jouw archief geen op het vervoer gaat, loopt jij niet gevaar dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Jij kan voor je archiefvernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De inzameling van jouw archief verloopt veilig en secuur dankzij één afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is zeer goed te recyclen en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde wijze worden ingezameld en verwoest.