Restafval Containerpark Geel ᐅ 7 VERBAZENDE ZAKEN

Gauw en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afval ook scheidt, er zal steeds overblijvend afval blijven bestaan. Tracht dit stroom van afval heel minimaal toevallig te houden en je zal opmerken dat dit geldelijk voordeelgevend is. Via afvalstoffen heel mogelijk eventueel te verdelen, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, blijft er heel minimaal mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Restafval Containerpark Geel

Selecteer van het ruimste gamma containers en koop de ideale afvalcontainer voor je restvuil. Binnen het afvalcontainer gooi je al het het niet niet-recyclebare afvalstoffen die je geen extra kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, en glas horen niet binnen de afvalcontainer. Eveneens betreffende PMD verdelen bezitten ons de geschikte container.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam aangaande alle afvalstromen die in ondernemingen vrijkomen. Dit stromen zouden vaak afzonderlijk ingezameld worden. Het is goed voor het milieu leefomgeving en het portemonnee.

Wat mag wel er in zakelijk afval?

Hoezo uitstekend je je afval eveneens verdeelt, er zal altijd restvuil voortdurend zijn. Probeer deze stroom van afval heel beperkt mogelijk te bewaren en je zult opmerken dat het financieel voordeelgevend is. Met afvalstoffen zo veel mogelijk te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er heel minimaal toevallig overblijvend afval over. In de restafvalcontainer gooi je al het het onrecyclebare vuil die je niet verder kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, PMD en vensterglas passen niet binnen de rest container.

Is scheiden scheiden van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je blijft verplicht afvalstromen zoveel eventueel te verdelen. Binnen de Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het doel streefdoel omschreven producten weer te benutten als dat het mag.

Wat kost een een container afvalcontainer voor?

De tarieven voor kosten voor de rolcontainers zijn afhankelijk hangt af van de het stroom van afval, de omvang van de afvalcontainer en hoevaak hoe vaak de container geledigd dient zijn. U ontdekt alle kosten op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je karton, ruiten, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met restafval containers

In elke organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons neem je snel en snel een van de verschillende varianten rolcontainers. Wij leveren hem zonder kosten in 24 uur in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze lage prijzen zie je meteen in het bestelproces. Handig, want dan kun je direct zien of je nog kunt economiseren met een restafval container. Restafval is wegens zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te verzamelen, reduceer je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Bekijk dan even verder. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je altijd juiste inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container huren, maar ook gaan voor een ijzeren rolcontainer. Een metalen rolcontainer is solide en brandwerend, nuttig als de container op een openbare plek staat. Je selecteert uit meerdere groottes. De beslissing is aan jou, op basis van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw container(s) ontdaan moeten geraken. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de dozijn ruime moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de opwekking van hernieuwbare stroom. Gemengd afval lijkt dan eventueel zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalsector voorbrengt maar liefst een vijfde van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun weg voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een nuttige doel. Deze donkere korrelachtige resten worden toegepast voor het ophogen of creëren van straten. Jammer genoeg komen er ook diverse schadelijke substanties uit gedurende de verbranden die in minstens of mindere mate toch in het milieu terecht komen. Daarom moeten we blijven proberen naar zo min mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Restafval Containerpark Geel:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. Wij leveren de kans om voor de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze praktische overzicht ontdek je snel de container die je vereist hebt. Bovendien huur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de ideale partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We zorgen voor gratis installatie van de gewenste goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plaats, in óf buitenshuis. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te voeren. Praktisch voor jouw personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaalmateriaal. De bakken sluiten goed af waardoor er geen plagen bij het afval kunnen. Tevens kan stank geen ontsnappen uit de bak.

De kosten van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee dit zal worden geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te grote bak.

Je betaald alleen voor een lediging die écht nodig zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het legen van de container als dit maar halfgevuld is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen verschaffen zelfs ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste manier afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime documenten veilig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte manier worden vernietigd.

Redenen een container op wielen huren bij ons?

Waarom een rolcontainer huren bij ons? Omdat wij bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij bieden een geschikte uitkomst voor elk type vuilnis en voor ieder onderneming. Daarnaast functioneren we heel soepel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Bezorging in 24 uur
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Restafval Containerpark Geel

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het gebied van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zestal treden.

Hoe hoger op de orde, hoe duurzamer de behandeling. Zo trachten wij samen met jou de massa afval in jouw restafvalcontainer terug te dringen, fase 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over scheiden bij de bron. Want zuiver aparte afvalstromen worden zo veel als mogelijk hergebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Stap 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is ongunstig voor het milieu en draagt niet bij aan een circulaire maatschappij.

Typen en tarieven zakelijk afval en restafval beheer

De capaciteit voor een gemengd afval container schommelt van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar ertussen. Je mag selecteren voor een voordelige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om in te schatten die omvang het perfect bij je past? Neem dan gauw aansluiting op met één van onze experts. Door onze langdurige kennis met afvalsoorten begrijpen wij juist wat je nodig hebt. En wil je één keer een extra leegmaken of standaard een grootte ruimer? Dan is dat uiteraard ook geen kwestie!

De prijzen van de bakken wisselen per afvalstroom, materiaal en literinhoud. Je verhuurt bij ons steeds tegen de meest voordelige tarieven. Gemengd afval is één van de prijzigere afvalstromen. Dit voortvloeit, als we noemden, door zijn effect op het milieu. Gelukkigerwijs vind je bij ons exact voor wat je aan toe. In ons simpele bestelproces staat vermeld overtuigend wat je voor een specifieke gemengd afval container of een andere verschillende container betaalt. Wij achten het belangrijk dat dit transparant is. Op deze manier kom je later geen voor nare verrassingen te liggen.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Restafval Containerpark Geel

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de bron. Slechts een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en geheim archief. Zoals je ziet zijn er daarom flink wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele varianten papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Plaats een afvalcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk afzonderlijk verzamelen. Je hebt de optie tussen een erg uitgebreid aanbod met containers tussen 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte rolcontainer voor je document en karton ontdek je op ons. We beschikken over een nationale dekking en je krijgt een brede keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een ijzeren container is geschikt als de afvalcontainers buitenshuis staan, of wanneer vandalisme op de loer staat. Selecteer, naargelang van je nood, de meest geschikte geschikte grootte. Daarna bepaal je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton behandeld

Papier kan zelfs 7 maal gerecycled worden. Tevens in je beurs bespaart het aanzienlijk als je deze afvalsoort gescheiden verzamelt. Je mag er op ons op vertrouwen dat jouw document- en karton in de aller efficiënte, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en gebruikt als grondstof tot nieuw artikelen. Wil je een afvalcontainer huren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande van organisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk aan aardappelen, broden, pasta, drankjes, eierschalen, patat, gebak, groentes en fruit en melkproducten. Met name op horecazaken komen deze soorten afvalstromen vrij, maar ook in kantoor mag je je organisch afval scheiden. Je spaart beduidend op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk uit extra recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaande een groot deel uit ondernemingsafval dikwijls uit plastic verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen behoren stuk voor stuk bij dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalstromen te te verzamelen, geraken je containers minder snel snel vol. Bovendien is het scheiden uit je vuilnis ook beter voor het omgeving. PMD mag namelijk gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen nieuwe grondstoffen gewonnen te worden om verse producten te produceren, je PMD wordt immers één basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Restafval Containerpark Geel

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. Wij leveren diverse plastic afvalcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, gratis levering en nationale dekking, heeft je in 24 uur jouw container op de verlangde locatie geplaatst. U bepaalt zelfstandig het verlangde inhoudsmaat en hoe vaak de container geledigd dient te worden. Zo ken je daarom vast waar je jouw afval altijd kwijt kunt en dat je bijdraagt aan een verbeterde omgeving door je vuilnis te scheiden. Bestel snel uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Via jouw PMD apart in te zamelen binnen een PMD container, mag het optimaal gerecycled worden. Dit is essentieel, want we belasten het milieu veel minder als we afval recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale technieken geraken de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om daarna hergebruikt te zijn. De overgebleven plastic wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje binnenin (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stevig) plastic zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek etc.)
 • Draagtas tassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen inclusief chemische teken (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Pakketten met of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar ander materiaal is gestopt Afzonderlijk doosjes of verschillend document
 • Verpakking inclusief van gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Des te veel vuilnis je scheidt, hoe beter dat het zal zijn voor de milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glaswerk is één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk om splitsen is. Glasscherven bestaan uit flessen, potten en glasscherven. Zonder om splitsen pakt het door de volume en ook gewicht heel veel plaats bij het afval van het bedrijf op. Jij kan dus heel besparen op jouw kosten voor afval. Het glas is bovendien compleet te recyclen. Ook kost het recyclen veel minder kracht in vergelijking met glazen om te produceren van verse materialen.

Ontstaat daar bij je bedrijf veel glasafval los, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan is één glascontainer onmisbaar. Heb jij variërende tijdsperioden qua bezigheden? ons functioneert samen met flexibele contracten waardoor jij het nummer bakken eenvoudig verandert.

Het juiste bak voor het glas restafval

Bestel het meest geschikte containers voor het jouw glasafval bij ons. Jij heeft de keuze uit selectie van één container van 240 liters en met negenhonderd liters. Er is is reeds een container voor glas startend bij €13 per maandelijkse periode en ook dit wordt gratis geplaatst. Op basis van de hoeveelheid afval kies jij hoe frequent ons het container komen ledigen. ons leveren het voordeligste dienstverlening.

Zo wordt het glas verwerkt

Het kost kost heel veel kracht om glas om te maken van nieuwe grondstoffen. Glasafval is daarentegen een goede grondslag. Daar zit meestal circa 50% oud glazen in nieuwe glazen. Tijdens het bewerken maken we onderscheid onder blank, bruine, groene en ook bont glazen. Ook worden kurken en dekseltjes verwijderd. Via glas om te hergebruiken, kan er bij één heel veel kleinere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en duurzaam proces dus. Heeft jij vraagstukken? Bekijk het veelgestelde vragen of neem verbinding .

Wat is mag wel er zijn bij het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval dat gediend heeft zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porselein. Hieronder vallend kruikjes, bordjes, koppen, aardewerk en dergelijke. Warmtebestendig glas, labo glas, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallen binnen glazen oppervlak

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Je archief dienen beschermd en ook in veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan je daarom best goed organiseren. Het gesloten rolcontainer van ons ons helpen tijdens een beschermd proces van verzameling en vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en veilig. Documenten zullen vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb jij honderd procent garantie dat jouw dossiers veilig vernietigt zijn. Na de vernieling zullen het restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat je je dossiers niet wil in de het papierbak wil werpen. Enkele documenten bezitten geheime informatie en kunnen daarom beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van grote aantallen archief is echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heb je frequent een grote hoeveelheid afval in de de vorm van vertrouwelijk papier? Kies voor archiefvernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak bevat een gleuf waarin het document exact doorheen . Wanneer de documenten al in de bak zitten, krijgen niemand ze meer bij . Onze bestuurder arriveert eenmaal zoveel tijd langs om het bak te ledigen en de documenten ter plaats vernietigen binnen onze vrachtwagen. Ook dit werkt door middel van een gesloten systeem waarin de container door de vrachtwagen zelf is opgeheven en opengemaakt. De inhoud wordt vervolgens meteen vernielt.

De juiste bak voor archiefvernietiging Voor dossiervernietiging stop jij jouw vertrouwelijke papieren veilig in de afgesloten containers op wielen van onze dienst. Door het klep in het deksel kun jij de documenten in de container gooien. Jij hebt de selectie van verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je noden kiest jij de gewenste frequentie van lediging. Omdat je dossier niet op het vervoer gaat, loop jij geen gevaar dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw dossier gebeurt veilig en secuur dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is heel goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze worden ingezameld en verwoest.