Restafval Echt 🔥 11 VERRASSENDE FEITJES

Vlug en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook scheidt, er zal telkens restafval aanwezig bestaan. Poog dit stroom van afval dus minimaal eventueel te behouden en je zult zien dat deze geldelijk voordelig is. Via afvalstoffen heel veel eventueel te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en swill, blijft er dus minimaal mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Restafval Echt

Selecteer van het grootste ruimste aanbod containers en bestel het ideale container voor je je overblijvend afval. In het container werp je reeds het onrecyclebare vuil die je geen meer kan sorteren. Documenten/karton, voedselafval, en ruiten passen geen in de de restafvalcontainer. Tevens voor PMD sorteren beschikken wij de juiste geschikte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de naam aangaande elke afvalstromingen welke binnen firma’s voortkomen. Die afvalstromen kunnen vaak afzonderlijk verzameld zijn. Dat is beter betreffende de leefomgeving en de portemonnee geldbeugel.

Wat moet er binnen ondernemingsafval?

Hoezo uitstekend je je vuil tevens sorteert, er zal altijd restafval blijven bestaan. Tracht dit stroom van afval dus minimaal eventueel te behouden en je gaat merken dat dit economisch voordelig is. Via afvalstoffen heel mogelijk mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, overblijft er zo minimaal mogelijk restafval over. In de rest restafvalcontainer gooi je reeds de niet-recyclebare afvalstoffen die je niet extra kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, PMD en vensterglas passen niet thuis in de afvalcontainer.

Is het sorteren van zakelijk afval gedwongen?

Je wordt noodzakelijk afvalstromingen zoveel mogelijk te sorteren. In het Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het doel doel beschreven producten weer te gebruiken indien dat lukt.

Wat kost een container een container voor container bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen voor afvalcontainers zijn afhankelijk hangt af van de het afvalstroompje, de grootte afmeting van de rolcontainer alsook hoe vaak de de rolcontainer geledigd dient geraken. U ontdekt ieder kosten op de tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je karton, ruiten, swill en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In elke bedrijf komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons koop je eenvoudig en rap een van de verschillende varianten afvalcontainers. Wij brengen hem kosteloos gedurende 24 uur in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende kosten zie je gelijk gedurende het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je meteen zien of je nog kunt economiseren met een restafval container. Gemengd afval is door zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te verzamelen, verminder je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Doorlees dan even verder. Of koop direct jouw restafval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds passende ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook opteren voor een stalen rolcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, nuttig als de vat op een publieke plaats staat. Je kiest uit meerdere groottes. De selectie is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw container(s) geledigd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de twaalf ruime moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de generatie van hernieuwbare kracht. Restafval klinkt dan wellicht waardeloos, dat is het echter niet! De afvalsector produceert maar minstens 20% van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metalen er geëxtraheerd die hun weg verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een functionele bestemming. Deze gitzwarte korrelige assen worden gebruikt voor het ophogen of bouwen van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook allerlei schadelijke substanties vrij tijdens de verbranding die in meer of kleinere mate desondanks in het leefomgeving komen. Dus moeten we doorgaan met zoeken naar zo min mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Restafval Echt:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons, het locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de kans om tegen de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door onze praktische overzicht ontdek je snel de container die je vereist hebt. Daarnaast huur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de gewenste voordelige container en komen deze conform een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plek, in óf buiten. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te verwijderen. Praktisch voor je werknemers, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaalmateriaal. De bakken sluiten goed af waardoor er niet plagen bij het afval kan. Tevens kan afvalgeur niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nooit voor een té ruime bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die echt nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de container als dit maar halfgevuld is. Met ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers bieden maar liefst plek voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste manier afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime documenten op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen huren bij ons? Aangezien wij bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We leveren een passende oplossing voor ieder type vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan doen we dat. Ook extra ophalingstijden zijn niet issue.

 • Bezorging in 24 uur
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Restafval Echt

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit 6 treden.

Hoger op de ladder, des te ecologischer de behandeling. Zo proberen wij samen met jou de hoeveelheid rommel in jouw algemeen afval container terug te dringen, fase 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over scheiden bij de oorsprong. Want zuiver gescheiden afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk hergebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Stap 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te vermijden, want dit is slecht voor het natuur en draagt niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Soorten en tarieven bedrijfsafval en restafval beheer

De volume voor een restafvalcontainer schommelt van 240 liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussenin. Je mag selecteren voor een betaalbare plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om naar te bepalen die omvang het perfect bij je aansluit? Neem dan even contact op met een van onze specialisten. Door onze langdurige ervaring met afvalsoorten kennen wij juist wat je nodig hebt. En verlang je één keer een aanvullend legen of standaard een maatje grotere? Dan is dat natuurlijk ook geen probleem!

De kosten van de bakken variëren per afvalsoort, stof en volume. Je least bij ons altijd tegen de meest voordelige kosten. Gemengd afval is een van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, zoals we bespraken, door haar milieubelasting. Gelukkig ervaar je bij ons juist waar je aan toe. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat duidelijk wat je voor een algemeen afval container of een andere andere container betaalt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit aspect helder is. Hierdoor raak je later nooit voor nare onthullingen te staan.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Restafval Echt

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Enkel een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, omdat we schreven al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er daarom flink wat opties om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Ja:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papierafval, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Ernstig besmet document kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes apart inzamelen. Je hebt de keuze uit een heel gevarieerd aanbod van afvalcontainers van 240 tot 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Dozen

De meest geschikte afvalcontainer voor je document en karton ontdek je bij ons. We beschikken over een landelijke bereik en je hebt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen container is gepast als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vandalisme op de horizon staat. Kies, naargelang uit je nood, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan zelfs 7 keer hergebruikt worden. Ook in je portemonnee bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort apart inzamelt. Je kunt er op ons aan rekenen dat jouw papier- en karton op de meest efficiënte, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en gebruikt voor grondstof voor nieuw artikelen. Wil je je een rolcontainer huren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaat uit organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, brood, pasta, drankjes, eierschalen, patat, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Vooral op horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalstromen vrij, echter ook in kantoren kunt je je organisch vuilnis apart houden. Je bespaart beduidend aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van extra herbruikbaar afval dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaat één omvangrijk deel van ondernemingsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalstoffen horen allemaal tot hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je overige afvalstromen in te zamelen, zitten je containers minder snel vol. Bovendien is het scheiden uit uw vuilnis ook beter voor het het milieu. PMD kan namelijk hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen enkele nieuwe materialen ontgonnen te worden om nieuwe producten te produceren, jouw PMD is namelijk een basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Restafval Echt

{service1)

Bij ons vind je altijd een passende afvalcontainer voor jouw PMD. Wij leveren verschillende plastic rolcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze vlugge, gratis bezorging en nationale bereik, heb je binnen 24 uren je afvalcontainer op de gewenste locatie geplaatst. U bepaalt zelfstandig de verlangde inhoudsmaat en op welke manier frequent de container geledigd dient te zijn. Op deze manier ken je dus vast waar je jouw vuilnis steeds weg kunt en waar je bijdraagt aan een beter omgeving via je afval te scheiden. Bestel vlug je voordelige container(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Door jouw PMD apart in te verzamelen in een PMD container, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dit is belangrijk, omdat we belasten het milieu minder minder indien wij afvalstoffen hergebruiken. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om daarna hergebruikt te worden. De overgebleven kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminium laag aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en gomballen) (Stijf) kunststof zoals speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek enzovoort)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemisch symbool (deodorant, lak etc)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin verschillend materiaal zit geplaatst Afzonderlijk karton of verschillend document
 • Verpakking met van chemische stoffen
 • Glasverval

Des te veel vuilnis je sorteert, hoe beter dat zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en jouw portemonnee. Glas is één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om splitsen zijn. Glasafval bestaat uit flesjes, potjes en glasscherven. Zonder het te scheiden pakt het vanwege het ruimte en ook massa veel ruimte in het afval van het bedrijf in. Je kunt dus flink uit besparen in je afvalkosten. Het is ook bovendien volledig om te recyclen. Daarnaast verbruikt het recyclen veel kleiner energie in vergelijking met glazen om te maken uit verse materialen.

Komt er bij je onderneming veel glasafval los, zoals in de sector van de horecabedrijven, dan één glascontainer onmisbaar. Bezit jij variërende tijdsperioden qua bezigheden? wij functioneert met aanpasbare contracten waardoor je de aantal containers makkelijk verandert.

De geschikte container voor het glasafval

Koop de meest geschikte containers voor het jouw glasafval bij ons. Jij hebt de keuze uit een container van 240 liter en van 900 liter. Er al een container voor glas vanaf €13 per maandelijkse periode en dit worden gratis neergezet. Op basis van de de glasafval kiest jij hoe vaak wij de bak zullen komen ledigen. ons leveren de voordeligste service.

Op deze manier worden glas verwerkt

Het kost kost heel veel kracht voor het het glas om te maken van nieuwe materialen. Glasafval is echter daarentegen één goede basis. Er zit gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen binnen nieuw glas. Tijdens de verwerken doen wij verschil tussen wit, bruine, groen en ook bont glazen. Ook zijn kurk en deksels verwijderd. Via het glas te hergebruiken, kan er zijn bij een heel veel kleinere temperatuur glazen gemaakt worden. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces dus. Heeft jij vragen? Bekijk dan het frequent gestelde vragenlijst of neem contact .

Wat is mag wel er bij het de glasverval?

Wel:

Leeg glasafval die gediend had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, steen, porselein. Hieronder vallen kruiken, borden, kopjes, keramiek en dergelijke. n Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallend binnen glazen oppervlak

Medisch- of ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Je archief dienen veilig en ook in veilige manier vernietigt worden. Archiefvernietiging zou je daarom best goed regelen. Het gesloten rolcontainer van onze dienst ondersteunen tijdens een veilig proces voor verzameling en vernietiging van jouw archief. Discreet en beschermd. Documenten zullen discreet vervoerd. Zo heeft jij 100% zekerheid dat jouw dossiers beschermd vernietigd is. Na vernietiging worden het restanten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je jouw archief niet in de de papierbak wilt gooien. Sommige papieren bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen dus best vernielt . Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden archief is zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft jij frequent veel vuil in de het vorm van vertrouwelijk document? Kies dan dan voor het dossiervernietiging van onze dienst . Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak bevat een gleuf waar het papier precies doorheen . Als de documenten al binnen de bak zitten, krijgen zij nog bij . Onze chauffeur komt eens de zoveel tijdstip bij voor de bak legen en het documenten ter plaats vernielen in onze truck. Eveneens dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarin de container via het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en opengemaakt. De content zal vervolgens meteen vernielt.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging stop je jouw vertrouwelijke papieren veilig in het gesloten containers op wielen van onze dienst. Door het klep in het deksel kan jij de papieren in de bak gooien. Je hebt de selectie uit verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kiest je de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat je archief niet op het transport is, loop je niet risico dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Je kunt voor je dossiervernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De verzameling van je archief gebeurt veilig en secuur dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is heel te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verzameld en verwoest.