Restafval Kliko Regels ✔️ 13 SNELLE GEHEIMEN

Snel en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je afval ook scheidt, er zal steeds overblijvend afval voortdurend bestaan. Tracht deze afvalstroom zo beperkt mogelijk te bewaren en je zal merken dat deze geldelijk voordelig is. Met afval heel zoveel toevallig te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er dus zo weinig toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Restafval Kliko Regels

Kies uit van het grootste meest uitgebreide gamma rolcontainers en koop de beste meest geschikte rolcontainer voor je restafval. In de de rest restafvalcontainer gooi je je reeds het niet-recyclebare vuil welke je niet verder verder kan scheiden. Papier/karton, swill, en glas passen geen in de de restafvalcontainer. Ook omtrent PMD verdelen beschikken ons de geschikte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam aangaande elke afvalstromingen dat binnen firma’s vrijkomen. Deze stromen zouden meestal gescheiden opgehaald worden. Dat is beter aangaande de natuur en de portemonnee geldbeugel.

Wat is toegestaan er in zakelijk afval?

Hoezo prima je je afval tevens verdeelt, er gaat steeds restafval aanwezig voorkomen. Poog het afvalstroompje zo minimaal eventueel te bewaren en je zal merken dat het geldelijk voordelig is. Met afval heel zoveel mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er heel min mogelijk restvuil over. In de de afvalcontainer werp je al het onrecyclebare afvalstoffen die je geen meer kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, PMD en vensterglas passen niet binnen de rest afvalcontainer.

Is het verdelen van zakelijk afval gedwongen?

Je blijft verplicht afvalstromen zoveel toevallig te verdelen. Binnen het Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het het doel vermeld artikelen weer te gebruiken indien het mag.

Wat kost een container voor container voor?

De tarieven voor tarieven voor de containers zijn afhankelijk hangt af van de afvalstroompje, de grootte grootte van rolcontainer en hoe vaak de de container afvalcontainer ontleegd moet worden worden. Jij ontdekt ieder kosten op de tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je karton, glas, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In iedere onderneming komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons bestel je gemakkelijk en rap een van de verschillende soorten rolcontainers. Wij brengen hem zonder kosten in een etmaal in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende prijzen zie je meteen in het orderproces. Handig, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te verzamelen, verklein je de massa algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Doorlees dan even verder. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos passende inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook gaan voor een metalen rolcontainer. Een metalen afvalcontainer is solide en brandbestendig, handig als de bak op een openbare locatie staat. Je gaat uit verschillende groottes. De beslissing is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) ontdaan moeten geraken. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de dozijn ruime actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de productie van groene energie. Algemeen afval lijkt dan wellicht waardeloos, dat is het dus niet! De afvalbranche levert maar zowaar 20% van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de laatste metaalresten er geëxtraheerd die hun route vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een nuttige toepassing. Deze donkere korrelige resten worden toegepast voor het ophogen of aanleggen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende gevaarlijke stoffen los tijdens de verbranden die in minstens of kleinere mate toch in het milieu komen. Daarom moeten we doorgaan met zoeken naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Restafval Kliko Regels:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons bedrijf, het locatie voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. We leveren de kans om tegen de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door onze handige overzicht ontdek je snel de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je door ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en komen deze conform een afgesproken schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor je personeel, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers sluiten adequaat af zodat er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een container op wielen huren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze zal worden geleegd. Het installeren van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nooit voor een te ruime container.

Je betaald alleen voor een leging die echt nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de container wanneer dit slechts halfgevuld is. Met onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de bak zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Met ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte manier afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut zeker dat geheime papieren op de correcte wijze worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer huren via ons?

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij leveren een passende oplossing voor elk type afval en voor elk onderneming. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Levering in 24 uur
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Restafval Kliko Regels

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zes stappen.

Hoe hoger op de ladder, des te milieuvriendelijker de afhandeling. Zo proberen wij samen met jou de massa afval in jouw gemengd afval container te verminderen, stap 1. Dit doen wij door te adviseren over verdelen bij de oorsprong. Want ongemengd aparte afvalsoorten worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Stap 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het milieu en draagt niet bij aan een circulaire systeem.

Soorten en tarieven ondernemingsafval en algemeen afval beheer

De capaciteit voor een gemengd afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussendoor. Je kan kiezen voor een betaalbare synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om in te bepalen welke maat het beste bij je aansluit? Neem dan even contact op met één van onze deskundigen. Dankzij onze langdurige deskundigheid met afvalsoorten kennen wij precies wat je nodig hebt. En verlang je één keer een meer leegmaken of gewoonlijk een grootte groter? Dan is dat natuurlijk ook geen kwestie!

De kosten van de rolcontainers wisselen per afvalsoort, materiaal en volume. Je huurt bij ons telkens tegen de scherpste kosten. Restafval is een van de duurdere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, zoals we noemden, door haar milieubelasting. Gelukkig genoeg vind je bij ons juist waar je aan toe. In ons eenvoudige bestelmethode is aangegeven duidelijk wat je voor een gemengd afval container of een verschillende container aftikt. Wij achten het belangrijk dat deze informatie transparant is. Op deze manier ben je naderhand niet voor vervelende verrassingen te staan.

Hoe houd je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Restafval Kliko Regels

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk veel minder effectief dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Slechts een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en vertrouwelijk dossier. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat opties om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Toegestaan:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, kranten en magazines. Zwaar vervuild document kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes afzonderlijk verzamelen. Je krijgt de optie uit een zeer gevarieerd assortiment van afvalcontainers tussen 240 en 2400 L.

De geschikte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest gepaste rolcontainer voor je papier en papier vind je bij ons. We beschikken over een nationale bereik en je hebt een brede keuze tussen kunststof en metalen containers. Een metalen container is geschikt als de containers buitenshuis staan, of wanneer vernieling aan de horizon staat. Selecteer, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton verwerkt

Papier kan wel 7 keer gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat jouw papier- en karton in de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verwijderd en gebruikt als grondstof voor nieuwe artikelen. Wil je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaat van biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij hierbij piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, patat, gebak, groentes en fruit en melkproducten. Vooral bij horecazaken ontstaan deze soorten afvalstromen beschikbaar, maar ook op kantoren kunt je je biologisch vuilnis scheiden. Je spaart beduidend op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer voor restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit extra herbruikbaar afval als je denkt! Onopgemerkt bestaat een omvangrijk deel van bedrijfsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalstoffen horen stuk voor stuk bij dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden uit je overige afvalstromen te te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder vlug gevuld. Daarnaast ligt het apart houden van je afval tevens beter voor het het omgeving. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Hierdoor moeten er geen enkele vers materialen ontgonnen te worden om verse artikelen te produceren, je PMD wordt immers één basisgrondstof!

De geschikte container voor het PMD en Restafval Kliko Regels

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor het je PMD. Wij leveren verschillende kunststof afvalcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze levering en nationale bereik, heb je in 24 uur je afvalcontainer bij de gewenste locatie geplaatst. U beslist zelf de gewenste capaciteit en op welke manier frequent het container geledigd dient te zijn. Zo weet je daarom zeker dat je je afval altijd weg kunt en waar je meewerkt aan een verbeterde omgeving via jouw afval te scheiden. Bestel vlug je voordelige container(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Via je PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt worden. Dat is essentieel, omdat wij belasten het omgeving minder als we afval recycleren. Van jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale methoden geraken de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om daarna gerecycled te worden. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminium laagje aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stijf) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, aftaprek etc.)
 • Draagtas draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen inclusief chemische symbool (deodorant, lak enzovoort)
 • Pakketten met of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal zit geplaatst Los doosjes ofwel ander document
 • Pakket met chemische stoffen
 • Glasscherven

Hoe veel afval jezelf sorteert, des te beter dat het is ten behoeve van de milieu en je portemonnee. Glas blijkt één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om splitsen is. Glasscherven bestaat uit flesjes, potten en glasscherven. Zonder het om splitsen pakt het door de volume en massa veel ruimte bij het afval van het bedrijf op. Je kan daarom heel uit besparen in je kosten voor afval. Het is tevens volledig te hergebruiken. Daarnaast kost het veel kleiner kracht dan glazen om te produceren van verse materialen.

Komt er bij jouw onderneming heel veel glasafval los, zoals in de sector van de horeca, dan is één glascontainer onmisbaar. Bezit jij variërende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? wij functioneert met flexibele overeenkomsten omdat jij het nummer bakken makkelijk aanpast.

De geschikte container voor glasafval

Bestel het meest geschikte containers voor het je glasverval bij ons. Je heeft de keuze uit keuze uit een container van tweehonderdveertig liter en met 900 liter. Er is al een glascontainer startend bij €13 per maand en ook deze worden gratis geplaatst. Op basis van de de afval kies je hoe vaak wij het bak komen ledigen. wij leveren het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het kost veel energie voor het glas om te maken van nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter echter een prima basis. Er zit gewoonlijk ongeveer 50% oud glas binnen nieuw glas. Bij het verwerken doen wij verschil tussen blank, bruine, groen en gemengd glazen. Daarnaast worden kurken en ook deksels verwijderd. Via glas te hergebruiken, kunnen er zijn op een heel veel lagere warmte glas geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces . Heb jij vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact .

Wat is mag wel er bij het het glasverval?

Toegestaan:

Lege glasverval die gefungeerd heeft als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Hieronder vallen jenever kruiken, borden, koppen, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glas, laboratorium glas, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen onder vlakglas

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers dienen veilig en ook op een veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging zou jij daarom best goed regelen. De gesloten rolcontainer van onze dienst ondersteunen tijdens een veilig proces voor inzameling en vernieling van jouw archief. Discreet en ook veilig. Papieren worden discreet vervoerd. Op deze manier heeft jij honderd procent zekerheid dat je jouw archief veilig vernietigt zijn. Na de vernietiging worden het restanten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je jij jouw dossiers niet in de de papierbak wilt werpen. Enkele papieren bezitten geheime informatie en kunnen dus best vernietigd . Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van grote hoeveelheden archief is echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heb jij frequent een grote hoeveelheid vuil in de de gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan dan voor dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt dan dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft één spleet waar het papier precies erin past. Als het documenten eenmaal in het bak zitten, krijgt niemand zij nog in handen. Onze bestuurder komt eenmaal de tijd bij om de container te legen en de documenten plekke vernielen in onze vrachtwagen. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarin de container door de vrachtwagen zelf is opgetild en opengemaakt. Het inhoud wordt daarna direct vernielt.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor dossiervernietiging stop jij je vertrouwelijke documenten veilig in de gesloten rolcontainers van ons. Via de klep in het deksel kun jij de documenten in het container gooien. Jij heeft de keuze uit diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw noden kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Doordat je archief geen op vervoer is, loop jij geen gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kunt voor jouw archiefvernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De verzameling van jouw dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is zeer te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verzameld en verwoest.