Restafval Machine De Vries Recycling ᐅ 3 ONTHULLENDE HACKS

Vlug en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook sorteert, er zal altijd restafval aanwezig bestaan. Poog dit stroom van afval heel klein toevallig te bewaren en je gaat zien dat dit geldelijk voordeelgevend is. Door afval heel veel mogelijk te sorteren, zoals documenten/karton, PMD, glas, en swill, rest er dus zo weinig toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Restafval Machine De Vries Recycling

Selecteer van de grootste aanbod rolcontainers en koop het beste container voor je je overblijvend afval. Binnen de restafvalcontainer werp je al het het onrecyclebare afval dat je geen extra kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, en vensterglas horen niet thuis in de rest afvalcontainer. Tevens voor PMD scheiden bezitten ons de juiste rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de naam aangaande alle afvalstromen dat bij ondernemingen voortkomen. Dit afvalstromen kunnen meestal gescheiden ingezameld geraken. Dit is verbeterd aangaande het milieu leefomgeving en het geldtas.

Wat is toegestaan er in de bedrijfsafval?

Hoezo uitstekend je je afvalstoffen eveneens scheidt, er zal telkens overblijvend afval aanwezig voorkomen. Poog het afvalstroom zo minimaal eventueel te behouden en je zal merken dat deze geldelijk voordeelgevend is. Door vuil heel zoveel toevallig te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er heel min mogelijk restafval over. In het afvalcontainer werp je reeds het niet te recyclen afvalstoffen welke je geen meer kan verdelen. Karton/karton, voedselafval, PMD en vensterglas thuishoren niet thuis binnen de rest container.

Is het scheiden verdelen van ondernemingsafval verplicht?

Je wordt gedwongen afvalstromingen mogelijk mogelijk te scheiden. Binnen het Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het doel bedoeling vermeld goederen opnieuw te aanwenden indien dat het lukt.

Wat kost een container rolcontainer voor?

De tarieven kosten voor rolcontainers afhankelijk afhangend van de afvalstroom de afvalstroom stroom van afval, de grootte van afvalcontainer en hoevaak hoevaak de container geledigd rolcontainer ontleegd moet worden. Je vindt je alle kosten op de tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je documenten, ruiten, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met restafval containers

In ieder bedrijf komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons neem je snel en snel een van de verschillende soorten afvalcontainers. Wij bezorgen hem gratis in een dag in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze lage kosten zie je meteen tijdens het orderproces. Praktisch, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt besparen met een restafval container. Gemengd afval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te zamelen, verklein je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Bekijk dan even door. Of bestel direct jouw restafval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds passende inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container huren, maar ook gaan voor een stalen afvalcontainer. Een stalen rolcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, nuttig als de bak op een publieke locatie staat. Je kiest uit meerdere inhoudsmaten. De selectie is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geleegd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt gratis bij uitgezet. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 omvangrijke hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de generatie van hernieuwbare stroom. Algemeen afval schijnt dan eventueel zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalindustrie voorbrengt maar liefst 20% van de duurzame energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metalen er verwijderd die hun route verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een functionele bestemming. Deze zwarte korrelachtige slakken worden ingezet voor het ophogen of creëren van straten. Jammer genoeg komen er ook diverse gevaarlijke stoffen vrij gedurende de verbrandingsproces die in bepaalde of geringere mate toch in het natuur terecht komen. Daarom moeten we doorgaan met zoeken naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Restafval Machine De Vries Recycling:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. Wij leveren de mogelijkheid om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door onze handige lijst vind je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je via ons heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en arriveren deze conform een afgesproken schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plek, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw werknemers, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaal. De bakken sluiten goed af zodat er niet plagen bij het afval kunnen. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee dit wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een té ruime container.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de container als deze maar halfgevuld is. Met ons bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers verschaffen maar liefst plek voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte wijze afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte manier afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de correcte manier worden afgebroken.

Redenen een container op wielen huren via onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer huren bij onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We bieden een passende uitkomst voor ieder type afval en voor elk bedrijf. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Tevens extra ophalingstijden zijn geen issue.

 • Levering in 24 u
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Restafval Machine De Vries Recycling

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit zes treden.

Naarmate je hoger op de ladder, des te milieuvriendelijker de verwerking. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de massa vuilnis in jouw restafvalcontainer te verlagen, fase 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over scheiden bij de bron. Want zuiver gescheiden afvalmaterialen worden zoveel mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Stap 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het milieu en draagt bij niet bij aan een kringloop economie.

Soorten en prijzen bedrijfsafval en algemeen afval verwijdering

De volume voor een gemengd afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en ieder daar tussenin. Je kunt selecteren voor een betaalbare kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om in te bepalen wat grootte het perfect bij je aansluit? Neem dan snel contact op met een van onze specialisten. Met onze jarenlange kennis met afvalmaterialen weten wij juist wat je vereist hebt. En verlang je een keer een meer legen of gewoonlijk een grootte grotere? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen issue!

De tarieven van de rolcontainers wisselen per afvalcategorie, stof en literinhoud. Je least bij ons steeds tegen de laagste tarieven. Gemengd afval is één van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit ontstaat, als we bedoelden, door haar milieubelasting. Gelukkig genoeg vind je bij ons juist voor wat je aan toe. In ons eenvoudige bestelsysteem staat helder wat je voor een specifieke gemengd afval container of een bepaalde verschillende bak betaalt. Wij beschouwen het essentieel dat deze informatie helder is. Zo raak je achteraf niet voor vervelende ontdekkingen te zitten.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Restafval Machine De Vries Recycling

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier prima recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, omdat we schreven al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en vertrouwelijk archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papier, denk aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Ernstig besmet papier kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Plaats een afvalcontainer zetten, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes gescheiden verzamelen. Je hebt de keuze uit een erg gevarieerd aanbod met containers van 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest gepaste rolcontainer voor je document en karton ontdek je op ons. We hebben een nationale bereik en je krijgt een brede keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen container is geschikt als de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of wanneer vernieling op de loer ligt. Selecteer, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte gepaste grootte. Vervolgens beslis je hoe vaak je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan zelfs 7 keer gerecycled worden. Ook in je portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalsoort apart verzamelt. Je mag er op ons aan vertrouwen dat jouw papier- en papier in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof voor nieuw producten. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem contact op.

Swill

Swill bestaat uit organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij piepers, brood, pasta, drankjes, eierschelpen, patat, taart, groentes en fruit en zuivelproducten. Vooral bij horecazaken ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, maar tevens in kantoren mag je jouw organisch afval scheiden. Je bespaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit extra herbruikbaar afval dan je vermoedt! Ongemerkt bestaande één omvangrijk gedeelte uit ondernemingsafval dikwijls van kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen behoren stuk voor stuk tot dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalstromen te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Bovendien ligt het scheiden uit uw vuilnis ook beter voor het de omgeving. PMD kan immers gerecycled worden. Daardoor hoeven er geen nieuwe grondstoffen gewonnen te worden om verse producten te maken, je PMD is namelijk één basisgrondstof!

De juiste container voor het PMD en Restafval Machine De Vries Recycling

{service1)

Bij vind je steeds een passende rolcontainer voor het jouw PMD. We leveren diverse plastic rolcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze vlugge, kosteloze levering en landelijke dekking, heb je binnen 24 uur jouw container op het verlangde plek staan. Je beslist zelf de gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak het afvalcontainer geleegd moet te zijn. Op deze manier weet je daarom zeker waar je je afval steeds kwijt kunt en waar je bijdraagt voor een verbeterde omgeving door je vuilnis te splitsen. Bestel snel je voordelige container(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Via jouw PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dit is essentieel, omdat we belasten het milieu minder als we afval hergebruiken. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. De resterende plastic wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en kauwgom) (Stevig) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemische teken (deodorant, verf etc)
 • Pakketten met vla- ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waar verschillend stof zit geplaatst Los doosjes of verschillend document
 • Verpakking inclusief van chemische stoffen
 • Glasverval

Hoe meer afval jezelf scheidt, hoe beter dat het zal zijn ten behoeve van het milieubescherming en jouw geldbeurs. Glas is één uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te splitsen zijn. Glasverval bestaan van flesjes, potten en ook glasscherven. Zonder het te splitsen neemt het glasafval vanwege de volume en ook gewicht heel veel plaats in het bedrijfsafval in. Je kunt dus flink besparen in je kosten voor afval. Het glas is bovendien compleet om te recyclen. Daarnaast verbruikt het recyclen heel veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk om te produceren van verse grondstoffen.

Ontstaat er bij jouw bedrijf heel veel glas vrij, bijvoorbeeld bij de horeca, dan is één glascontainer onmisbaar. Bezit je wisselende periodes met betrekking tot bezigheden? ons functioneert samen met flexibele overeenkomsten omdat je het aantal containers makkelijk verandert.

De geschikte bak voor glas restafval

Bestel de beste bakken voor het jouw glasafval op onze dienst. Jij hebt de selectie van een container met tweehonderdveertig liter en ook met 900 liters. Er is is al een container voor glas startend bij €13 elke maand en dit wordt gratis neergezet. Op basis van de hoeveelheid glasafval kies je hoe vaak ons de bak komen ledigen. wij leveren de meest voordelige service.

Zo wordt glas bewerkt

Het kost heel veel kracht om het glas te maken van verse grondstoffen. Glasverval is echter één prima grondslag. Daar zit meestal ongeveer 50% oudere glas binnen nieuw glas. Tijdens het verwerken maken wij verschil tussen wit, bruin, groene en ook gemengd glas. Ook worden kurken en ook dekseltjes verwijderd. Via het glas te recyclen, kunnen er bij één veel kleinere warmte glazen gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk dan de veelgestelde vragenlijst of neem neem contact op.

Wat is mag wel er zijn bij het het glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasafval dat gediend heeft als verpakking

NIET:

Keramiek, steen, porselein. Daaronder vallend kruiken, bordjes, kopjes, keramiek etc. Warmtebestendig glas, laboratorium glas, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallen onder vlakglas

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en ook in veilige wijze vernietigd worden. Dossiervernietiging zou je dus beter goed regelen. De afgesloten rolcontainers van ons ons ondersteunen tijdens een beschermd proces voor verzameling en vernieling van archief. Vertrouwelijk en ook veilig. Documenten worden discreet getransporteerd. Op deze manier heb je 100% zekerheid dat jouw archief beschermd vernietigd zijn. Na vernietiging worden de restanten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je je dossiers niet wil in de het papiercontainer wil werpen. Sommige papieren bezitten geheime informatie en daarom best vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge hoeveelheden archief is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft je frequent een grote hoeveelheid afval in het gedaante van vertrouwelijk document? Kies voor het dossiervernietiging van ons . U krijgt dan dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft een spleet waar het papier exact erin past. Als het documenten al in de bak zitten, krijgen niemand zij meer bij handen. Onze chauffeur komt eenmaal zoveel tijd langs voor het container ledigen en het documenten ter plekke vernielen binnen onze vrachtwagen. Ook dit werkt door middel van een gesloten systeem waarin het container via het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. Het inhoud wordt vervolgens meteen vernietigd.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer jij jouw vertrouwelijke documenten veilig in de afgesloten rolcontainers van ons. Door de klep in het deksel kan jij het documenten in de container werpen. Je hebt de keuze van verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw noden kies jij de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat je archief geen op transport is, loop jij geen gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kan voor jouw dossiervernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De verzameling van je archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is zeer te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier worden verzameld en verwoest.