Restafval Means In Rotterdam ✔️ 11 BEWEZEN TIPS

Snel en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook scheidt, er zal telkens overblijvend afval voortdurend bestaan. Tracht deze afvalstroompje zo klein toevallig te bewaren en je zal merken dat deze economisch gunstig is. Door afvalstoffen heel zoveel eventueel te verdelen, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er zo zo weinig eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Restafval Means In Rotterdam

Selecteer van de meest uitgebreide gamma rolcontainers en bestel de de beste afvalcontainer voor je je restafval. In de de rest restafvalcontainer werp je al het niet niet-recyclebare afvalstoffen welke je geen verder kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, en glas horen geen in de de container. Eveneens omtrent PMD sorteren bezitten wij de geschikte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de algemene benaming voor ieder afvalstromen die binnen bedrijven voortkomen. Die stromen zouden vaak gescheiden opgehaald geraken. Het is goed voor de leefomgeving en het geldbeugel.

Wat mag wel er in bedrijfsafval?

Hoe goed je je afvalstoffen ook scheidt, er zal steeds restvuil blijven bestaan. Poog dit afvalstroom dus klein mogelijk te behouden en je gaat merken dat het economisch gunstig is. Met afvalstoffen zo zoveel toevallig te verdelen, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er zo zo weinig eventueel overblijvend afval over. In de de restafvalcontainer gooi je reeds de onrecyclebare vuil dat je niet verder kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, PMD en vensterglas thuishoren geen in de container.

Is het scheiden verdelen van ondernemingsafval verplicht?

Je blijft gedwongen afvalstromingen zoveel mogelijk te verdelen. Binnen het Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het het bedoeling vermeld goederen nogmaals te gebruiken indien dat het kan.

Wat kost een container een container voor bedrijfsafval?

De tarieven tarieven voor afvalcontainers zijn hangt af van het stroom van afval, de grootte afmeting van afvalcontainer en hoe vaak de container geleegd moet worden. U ontdekt alle kosten op de.

Welk aard afval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je karton, glas, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In elke onderneming komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons bestel je eenvoudig en rap een van de vele typen rolcontainers. Wij leveren hem gratis binnen een dag in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende tarieven zie je direct gedurende het bestelproces. Praktisch, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Algemeen afval is door zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te ophalen, reduceer je de aantal gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Lees dan even door. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds geschikte verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container huren, maar ook gaan voor een ijzeren vuilcontainer. Een stalen afvalcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, nuttig als de container op een publieke locatie staat. Je gaat uit verschillende inhoudsmaten. De keuze is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geledigd moeten worden. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de twaalf omvangrijke hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de generatie van hernieuwbare stroom. Restafval lijkt dan eventueel zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalindustrie voorbrengt maar liefst 20% van de groene stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de resterende metaaldeeltjes er verwijderd die hun weg vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een bruikbare bestemming. Deze gitzwarte korrelige resten worden ingezet voor het ophogen of bouwen van wegen. Helaas komen er ook verschillende giftige materialen vrij gedurende de verbranden die in bepaalde of mindere mate toch in het milieu belanden. Om die reden moeten we volhouden met proberen naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Restafval Means In Rotterdam:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. We leveren de kans om voor de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze handige overzicht vind je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Daarnaast verhuur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de ideale partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde voordelige container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plek, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Handig voor jouw personeel, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers dichten goed af zodat er geen plagen bij het afval kunnen. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee dit zal worden geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te grote container.

Je betaalt enkel voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de container als deze slechts halfgevuld is. Met onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste container is toepasbaar voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden zelfs ruimte voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte wijze afgevoerd

Met ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste wijze verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut zeker dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer huren bij onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer huren via ons? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij leveren een geschikte uitkomst voor ieder soort afval en voor ieder bedrijf. Daarnaast functioneren we heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een extra container op wielen te plaatsen, dan doen wij dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Bezorging in 24 uur
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Restafval Means In Rotterdam

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zes treden.

Hoe hoger op de hiërarchie, hoe milieuvriendelijker de behandeling. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de volume afval in jouw restafvalcontainer te verlagen, fase 1. Dit bereiken wij door te adviseren over scheiden bij de afkomst. Want zuiver aparte afvalsoorten worden zoveel als kan hergebruikt, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Fase 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is ongunstig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Soorten en kosten zakelijk afval en algemeen afval beheer

De capaciteit voor een algemeen afval container varieert van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar ertussen. Je kan opteren voor een gunstige synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om naar te ramen die grootte het perfect bij je past? Pak dan snel contact op met één van onze deskundigen. Door onze vele jaren kennis met afvalstromen weten wij precies wat je benodigd hebt. En wens je een keer een meer legen of standaard een maatje grotere? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen issue!

De tarieven van de bakken verschillen per afvalstroom, stof en literinhoud. Je verhuurt bij ons altijd tegen de meest voordelige tarieven. Gemengd afval is een van de duurdere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, als we noemden, door haar milieubelasting. Gelukkigerwijs zie je bij ons exact voor wat je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelsysteem staat duidelijk wat je voor een specifieke algemeen afval container of een bepaalde verschillende bak betaalt. Wij vinden het belangrijk dat dit transparant is. Op deze manier ben je later nooit voor vervelende ontdekkingen te liggen.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Restafval Means In Rotterdam

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is immers aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de bron. Enkel een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten kartonafval, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Zwaar vervuild document kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Laat een rolcontainer plaatsen, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes afzonderlijk verzamelen. Je hebt de keuze uit een heel gevarieerd aanbod van afvalcontainers van 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Dozen

De meest gepaste rolcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een landelijke bereik en je krijgt een brede keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een metalen container is geschikt als de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vandalisme op de horizon ligt. Kies, naargelang van je nood, de meest gepaste grootte. Vervolgens bepaal je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan zelfs zeven maal hergebruikt worden. Tevens in je beurs scheelt het beduidend als je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je kunt er bij ons aan vertrouwen dat jouw papier- en karton in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof voor nieuw producten. Wil je een afvalcontainer huren maar heb u nog vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact.

Swill

Swill bestaande van biologisch afval, zoals (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij hierbij piepers, brood, pasta, drankjes, eierschalen, frites, gebak, groentes en vruchten en melkproducten. Met name bij horecazaken ontstaan deze soorten afvalstromen beschikbaar, maar ook in kantoor mag je je organisch afval apart houden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk van meer recyclebaar afval als je vermoedt! Ongemerkt bestaat een groot gedeelte uit ondernemingsafval dikwijls uit plastic verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen horen stuk voor stuk tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden uit je andere afvalsoorten in verzamelen, zitten je containers minder snel snel vol. Daarnaast is het apart houden uit je afval ook goed voor het het omgeving. PMD mag immers gerecycled zijn. Hierdoor hoeven er geen nieuwe materialen ontgonnen te worden om nieuwe artikelen te produceren, je PMD wordt immers één grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Restafval Means In Rotterdam

{service1)

Bij vind je altijd een geschikte afvalcontainer voor jouw PMD. Wij bieden verschillende kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze vlugge, kosteloze bezorging en nationale bereik, heb je binnen 24 uur jouw afvalcontainer bij het gewenste locatie staan. U bepaalt zelfstandig de verlangde inhoudsmaat en hoe vaak het afvalcontainer geleegd moet te zijn. Zo weet je dus zeker waar je jouw afval steeds kwijt kunt en dat je bijdraagt voor een verbeterde milieu via je afval te scheiden. Bestel snel je voordelige container(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD apart in te verzamelen binnen een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is belangrijk, want we belasten het milieu veel minder als wij afval hergebruiken. Van je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te zijn. Het overgebleven kunststof wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Schuimplastic Pakketten met aluminiumfolie laag binnenin (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Stijf) kunststof waaronder speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek etc.)
 • Draagtas draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemisch symbool (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Pakketten met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin ander materiaal is gestopt Afzonderlijk doosjes of verschillend papier
 • Verpakking met van gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Des te veel afval je sorteert, des te goed dat het zal zijn ten behoeve van het milieubescherming en ook jouw geldbeurs. Glaswerk is 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om splitsen zijn. Glasverval bestaat van flesjes, potten en glasscherven. Zonder het om splitsen neemt het door het ruimte en ook massa heel veel plaats bij de afval van het bedrijf in. Je kunt daarom flink uit besparen op jouw kosten voor afval. Het glas is tevens volledig om te recyclen. Daarnaast verbruikt het veel minder energie in vergelijking met glaswerk om te produceren van verse materialen.

Ontstaat daar op je onderneming heel veel glasafval los, zoals bij de horeca, dan is is een container voor glas onmisbaar. Bezit jij wisselende tijdsperioden qua bezigheden? ons werkt samen met flexibele contracten omdat je het nummer containers eenvoudig aanpast.

De juiste bak voor het glasafval

Bestel het beste containers voor het je glasverval op onze dienst. Jij hebt de keuze uit selectie van een bak met tweehonderdveertig liters en met negenhonderd liter. Er is is al één container voor glas vanaf €13 elke maandelijkse periode en ook deze wordt gratis neergezet. Op basis van de afval kies jij op welke manier vaak ons de bak zullen komen ledigen. wij biedt het meest voordelige service.

Op deze manier worden glas bewerkt

Het kost kost veel kracht om glas te maken van nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter daarentegen een prima basis. Er zit meestal circa 50% oudere glas in nieuw glazen. Bij de bewerken maken wij onderscheid tussen blank, bruine, groen en ook bont glazen. Ook worden kurken en deksels verwijderd. Via glas te hergebruiken, kan er zijn op een veel lagere temperatuur glazen gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces dus. Heeft je vragen? Bekijk dan de frequent gestelde vragen of neem contact op.

Wat mag er bij het de glasafval?

Toegestaan:

Lege glasafval die gediend heeft zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porselein. Daaronder vallen jenever kruikjes, borden, kopjes, keramiek etc. n Warmtebestendig glazen, labo glas, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplank etc. vallen binnen glazen oppervlak

Medische of ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Je archief dienen veilig en in veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan je dus best goed organiseren. De gesloten rolcontainers van ons onze dienst ondersteunen tijdens een veilig proces van inzameling en vernietiging van jouw dossiers. Discreet en ook beschermd. Papieren worden vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heeft je 100% garantie dat je jouw archief veilig vernietigd zijn. Na vernieling worden de restanten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je je dossiers niet in de de papiercontainer wil werpen. Enkele papieren bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen daarom best vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge aantallen archief is echter echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft je frequent een grote hoeveelheid vuil in de de vorm van vertrouwelijk document? Kies dan dan voor het dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat een spleet waar het document exact doorheen past. Wanneer het documenten al binnen de bak zitten, krijgt zij nog in handen. Onze bestuurder arriveert eenmaal in tijd bij om het container legen en de documenten plekke te vernietigen binnen onze truck. Ook dit functioneert middels een gesloten systeem waarin de container door het vrachtwagen zelf wordt opgetild en opengemaakt. Het content wordt daarna direct vernietigd.

De juiste container voor dossiervernietiging Voor archiefvernietiging deponeer je je vertrouwelijke documenten veilig in de afgesloten rolcontainers van onze dienst. Via het klep in de deksel kun je het documenten in de bak werpen. Je heeft de selectie uit verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je noden kies je de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat jouw archief niet op het vervoer is, loop je niet risico dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kan voor jouw dossiervernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De verzameling van jouw dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is zeer te recyclen en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat je archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt ingezameld en verwoest.