Restafval Of 🔥 4 VERBAZENDE GEHEIMEN

Vlug en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook verdeelt, er zal telkens restafval voortdurend bestaan. Poog deze afvalstroom dus minimaal mogelijk te houden en je zal merken dat deze financieel voordeelgevend is. Door vuil zo mogelijk eventueel te sorteren, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er heel min toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Restafval Of

Kies van het grootste grootste gamma containers en koop de beste meest geschikte container geschikt voor je overblijvend afval. In de rest container gooi je reeds de niet-recyclebare afval die je niet meer kan verdelen. Documenten/karton, swill, en ruiten horen niet thuis in de rest afvalcontainer. Eveneens voor PMD sorteren beschikken ons het correcte afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam aangaande elke afvalstromingen dat in ondernemingen voortkomen. Deze afvalstromen mogen vaak afzonderlijk opgehaald zijn. Het is verbeterd voor het milieu natuur en het geldbeugel.

Wat kan er in zakelijk afval?

Hoezo prima je je afvalstoffen tevens sorteert, er zal altijd restafval aanwezig zijn. Tracht deze afvalstroom dus minimaal toevallig te behouden en je gaat zien dat het geldelijk voordeelgevend is. Met afvalstoffen dus zoveel mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er dus min eventueel restvuil over. Binnen de restafvalcontainer gooi je je al het het niet-recyclebare afvalstoffen dat je geen meer kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, PMD en ruiten passen geen in de container.

Is scheiden verdelen van zakelijk afval noodzakelijk?

Je wordt gedwongen afvalstromingen zoveel eventueel te sorteren. Binnen het Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel de doel beschreven producten weer te aanwenden indien dat mag.

Wat kost een container een container container voor bedrijfsafval?

De prijzen voor afvalcontainers zijn afhankelijk van de de afvalstroompje, de grootte grootte van de rolcontainer alsook hoe vaak de afvalcontainer ontleegd moet worden geraken. Je vindt je ieder kosten op tarievenpagina.

Welk type afval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je documenten, ruiten, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In ieder bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons bestel je eenvoudig en rap een van de talloze soorten vuilcontainers. Wij brengen hem gratis in 24 uur in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze lage kosten zie je meteen gedurende het bestelproces. Handig, want dan kun je direct observeren of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Gemengd afval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te ophalen, reduceer je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even voort. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos passende ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook opteren voor een ijzeren rolcontainer. Een stalen rolcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, handig als de container op een publieke locatie staat. Je selecteert uit verschillende inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, op basis van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) ontdaan moeten worden. Een gemengd afval container wordt gratis bij geplaatst. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf grote moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de generatie van hernieuwbare stroom. Gemengd afval schijnt dan eventueel waardeloos, dat is het echter niet! De afvalbranche voorbrengt maar liefst een vijfde van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de overgebleven metaaldeeltjes er verwijderd die hun pad voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een nuttige doel. Deze donkere korrelvormige resten worden gebruikt voor het ophogen of bouwen van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook diverse giftige materialen vrij gedurende de verbrandingsproces die in meer of mindere mate desondanks in het leefomgeving belanden. Om die reden moeten we doorgaan met streven naar zo minimaal verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Restafval Of:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. We bieden de mogelijkheid om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische lijst vind je snel de container die je vereist hebt. Bovendien huur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de ideale partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze installatie van de verlangde voordelige container en arriveren deze conform een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te voeren. Handig voor je personeel, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De containers dichten adequaat af waardoor er geen plagen bij het afval kunnen. Tevens kan stank niet ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee dit zal worden geledigd. Het installeren van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een té ruime container.

Je betaalt enkel voor een leging die echt nodig hebt is
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer deze maar halfvol is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden zelfs ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime papieren veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de correcte manier worden vernietigd.

Redenen een container op wielen verhuren via ons?

Waarom een rolcontainer verhuren bij ons? Aangezien wij bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij leveren een passende oplossing voor elk soort afval en voor ieder onderneming. Bovendien functioneren we heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan doen we dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn geen issue.

 • Bezorging in 24 uur
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Restafval Of

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het vlak van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit 6 niveaus.

Hoger op de orde, des te milieuvriendelijker de behandeling. Zo trachten wij in samenwerking met jou de volume rommel in jouw restafvalcontainer terug te dringen, fase 1. Dit doen wij door te aanbevelen over scheiden bij de oorsprong. Want ongemengd afzonderlijke afvalsoorten worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Soorten en tarieven bedrijfsafval en algemeen afval verwijdering

De volume voor een restafvalcontainer varieerd van 240 liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar ertussen. Je kan kiezen voor een voordelige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om bij te bepalen wat omvang het perfect bij je past? Haal dan gauw contact op met één van onze specialisten. Met onze langdurige ervaring met afvalmaterialen begrijpen wij juist wat je benodigd hebt. En wil je één keer een extra lediging of regulier een maatje ruimer? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen issue!

De kosten van de containers variëren per afvalsoort, stof en capaciteit. Je least bij ons altijd tegen de meest voordelige tarieven. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalsoorten. Dit ontstaat, zoals we noemden, door zijn effect op het milieu. Gelukkigerwijs vind je bij ons juist waarvoor je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat helder wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een alternatieve rolcontainer neerlegt. Wij achten het belangrijk dat dit transparant is. Op deze manier raak je achteraf nooit voor onaangename verrassingen te staan.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Restafval Of

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare materialen tussen bevinden. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Slechts een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, omdat we vermelden al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat opties om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een rolcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes afzonderlijk verzamelen. Je krijgt de optie tussen een zeer divers aanbod van afvalcontainers van 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Karton

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en karton ontdek je op ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een ruime selectie tussen kunststof en ijzeren containers. Een metalen container is geschikt wanneer de containers buitenshuis staan, of wanneer vandalisme aan de horizon staat. Kies, naargelang uit je behoefte, de meest gepaste grootte. Vervolgens bepaal je hoe frequent je container(s) geleegd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan zelfs 7 keer gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je kunt er bij ons op rekenen dat jouw papier- en papier in de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof tot nieuw producten. Wil je je een rolcontainer huren maar heeft u nog steeds vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact.

Swill

Swill bestaande van organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij piepers, broden, pasta, dranken, eierschelpen, frites, taart, groentes en fruit en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden ontstaan deze afvalsoorten vrij, echter ook in kantoor kunt je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je bespaart beduidend op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk uit extra herbruikbaar vuilnis dan je vermoedt! Ongemerkt bestaande één omvangrijk gedeelte uit ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen behoren stuk voor stuk bij hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalstromen te te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder vlug gevuld. Bovendien is het scheiden van je vuilnis ook beter voor het de omgeving. PMD kan immers gerecycled worden. Hierdoor hoeven er geen enkele nieuwe materialen gewonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, jouw PMD is namelijk een basisgrondstof!

De geschikte container voor het PMD en Restafval Of

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor jouw PMD. We leveren verschillende plastic afvalcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze vlugge, gratis levering en landelijke dekking, heb je in 24 uren jouw container op de gewenste plek staan. Je bepaalt zelf de verlangde inhoudsmaat en hoe frequent de container geledigd dient te zijn. Zo weet je daarom zeker waar je je vuilnis altijd kwijt kan en waar je meewerkt aan een verbeterde milieu door jouw vuilnis te scheiden. Bestel snel je goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Via je PMD apart in te zamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dat is belangrijk, want wij belasten het omgeving veel als wij afvalstoffen recycleren. Van je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om daarna hergebruikt te zijn. Het overgebleven plastic wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminium laagje binnenin (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook kauwgom) (Hard) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Shopper draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemisch symbool (deodorant, verf etc)
 • Pakketten inclusief ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar verschillend stof zit geplaatst Afzonderlijk doosjes ofwel verschillend papier
 • Pakket met chemische materialen
 • Glasafval

Hoe veel afval je scheidt, hoe goed dat het is ten behoeve van het milieu en ook je geldbeurs. Glaswerk is één uit de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te splitsen is. Glasverval bestaat uit flessen, potjes en ook scherven. Zonder het te splitsen neemt het glasafval door de ruimte en massa heel veel plaats bij het bedrijfsafval op. Jij kunt dus flink uit besparen op je kosten voor afval. Het glas is ook bovendien volledig om te hergebruiken. Ook verbruikt het veel kleiner energie in vergelijking met glaswerk om te produceren van verse grondstoffen.

Ontstaat er op jouw onderneming heel veel glas los, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan een glascontainer essentieel. Bezit jij wisselende periodes met betrekking tot bezigheden? ons werkt samen met aanpasbare overeenkomsten omdat je de nummer containers makkelijk aanpast.

De juiste container voor het glasafval

Bestel de meest geschikte bakken voor je glasverval op ons. Je hebt de keuze uit keuze uit een bak van 240 liters en ook met negenhonderd liters. Er is reeds een container voor glas vanaf €13 elke maand en ook deze wordt kosteloos neergezet. Op basis van hoeveelheid afval kies je hoe vaak wij de container komen ledigen. ons leveren het voordeligste service.

Zo wordt het glas verwerkt

Het kost heel veel kracht om het glas om te produceren van verse materialen. Glasverval is echter echter een goede basis. Daar zit meestal circa 50% oudere glas binnen nieuw glas. Bij het verwerken doen wij onderscheid onder wit, bruine, groene en gemengd glas. Ook zijn kurk en deksels verwijderd. Via glas om te hergebruiken, kunnen er zijn op één heel veel kleinere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces dus. Heeft je vraagstukken? Bekijk het frequent gestelde vragenlijst of neem verbinding .

Wat is mag er zijn bij het het glasverval?

Wel:

Leeg glasverval die gediend heeft als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Daaronder vallend kruiken, borden, koppen, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend onder glazen oppervlak

Medische of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Je archief moet veilig en ook op een veilige wijze vernietigd worden. Dossiervernietiging zou je dus best uitstekend regelen. Het gesloten rolcontainer van ons ons ondersteunen bij een beschermd proces van inzameling en vernieling van jouw archief. Discreet en veilig. Papieren worden vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb jij honderd procent zekerheid dat je jouw dossiers beschermd vernietigd zijn. Na vernieling worden de restanten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je je je archief niet in het papierbak wilt gooien. Sommige documenten bevatten geheime gegevens en kunnen kunnen dus beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge hoeveelheden dossiers is echter echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heeft je frequent een grote hoeveelheid afval in de gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan dan voor het dossiervernietiging van ons U. U krijgt dan dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak bevat een gleuf waar het document exact erin . Als de documenten al in het container zijn, krijgt niemand zij meer in . Onze bestuurder komt eens in de tijdstip bij voor de container legen en de papier ter plaats vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarbij de bak door het truck zelf is opgetild en geopend. De inhoud zal vervolgens direct vernielt.

De juiste bak voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging stop je je geheime papieren veilig in de gesloten containers op wielen van ons. Via de klep in het deksel kan jij het documenten in het bak werpen. Jij heeft de selectie van diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je behoefte kiest jij de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat jouw archief niet op het vervoer is, loopt jij geen gevaar dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kunt voor je dossiervernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De verzameling van je archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is zeer te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden verzameld en vernietigd.