Restafval Ophalen Delft ☑️ 13 VERRASSENDE TRUCS

Gauw en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook scheidt, er zal steeds overblijvend afval voortdurend bestaan. Probeer het afvalstroompje heel minimaal toevallig te behouden en je zal zien dat het financieel gunstig is. Via vuil heel veel mogelijk te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er dus zo weinig toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Restafval Ophalen Delft

Kies van het grootste ruimste aanbod afvalcontainers en bestel de meest geschikte rolcontainer voor je overblijvend afval. In de het restafvalcontainer gooi je je al het het niet niet-recyclebare afval die je geen meer kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, en vensterglas thuishoren niet thuis binnen de container. Eveneens omtrent PMD verdelen hebben we de geschikte container.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming betreffende alle afvalstromingen dat in firma’s voortkomen. Dit stromen kunnen meestal gescheiden verzameld geraken. Het is beter aangaande de natuur en de portemonnee.

Wat is toegestaan er in de ondernemingsafval?

Hoezo goed je je vuil ook scheidt, er zal er altijd overblijvend afval blijven zijn. Tracht het afvalstroompje zo klein toevallig te houden en je gaat merken dat dit economisch voordeelgevend is. Via vuil heel mogelijk eventueel te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en swill, rest er zo min eventueel overblijvend afval over. In de het afvalcontainer gooi je al het het niet niet te recyclen afval die je geen extra kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, PMD en vensterglas passen geen in de de rest restafvalcontainer.

Is scheiden sorteren van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je bent gedwongen afvalstromen zoveel toevallig te verdelen. In de de Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het het doel omschreven goederen weer te benutten als dat lukt.

Wat kost een een afvalcontainer bedrijfsafval?

De kosten van containers afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom de afvalstroom stroom van afval, de grootte van grootte van de rolcontainer en hoe vaak de de afvalcontainer ontleegd moet worden worden. Jij vindt ieder prijzen op de tarievenpagina.

Welk soort afval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je papier, ruiten, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met restafval containers

In iedere onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons koop je gemakkelijk en snel een van de talloze typen rolcontainers. Wij brengen hem zonder kosten in een etmaal in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze lage tarieven zie je direct in het orderproces. Praktisch, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te zamelen, verminder je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Lees dan even door. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds juiste ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container huren, maar ook gaan voor een stalen vuilcontainer. Een stalen vuilcontainer is hufterproof en brandwerend, nuttig als de bak op een algemene locatie staat. Je selecteert uit verschillende inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) ontdaan moeten worden. Een restafvalcontainer wordt gratis bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn ruime moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de generatie van hernieuwbare energie. Restafval lijkt dan eventueel waardeloos, dat is het echter niet! De afvalsector voorbrengt maar zowaar een vijfde van de duurzame energieopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magneten worden de resterende metalen er uitgehaald die hun pad verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een nuttige toepassing. Deze zwarte korrelachtige assen worden toegepast voor het aanvullen of bouwen van verkeerswegen. Helaas komen er ook verschillende gevaarlijke substanties los tijdens de verbranden die in meer of kleinere mate echter in het natuur belanden. Om die reden moeten we volhouden met zoeken naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Restafval Ophalen Delft:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. Wij leveren de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Bovendien verhuur je door ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plaats, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te verwijderen. Praktisch voor jouw personeel, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaal. De containers dichten goed af waardoor er geen ongedierte bij het vuilnis kunnen. Tevens kan stank geen ontsnappen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak deze wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te grote container.

Je betaalt enkel voor een leging die écht nodig hebt is
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de bak als dit slechts halfvol is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers verschaffen maar liefst plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat geheime documenten op de juiste wijze worden afgebroken.

Redenen een container op wielen huren via onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer huren via onze dienstverlening? Aangezien wij bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij leveren een passende uitkomst voor ieder type afval en voor elk onderneming. Bovendien functioneren we heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra container op wielen te installeren, dan doen we dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Bezorging in 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Restafval Ophalen Delft

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit 6 stappen.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, hoe milieuvriendelijker de verwerking. Zo pogen wij in samenwerking met jou de massa rommel in jouw restafvalcontainer terug te dringen, fase 1. Dit doen wij door te raadplegen over sorteren bij de bron. Want zuiver afzonderlijke afvalsoorten worden zo veel als mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te vermijden, want dit is slecht voor het natuur en neemt deel niet bij aan een circulaire economie.

Soorten en tarieven zakelijk afval en restafval beheer

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieerd van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussenin. Je kan opteren voor een betaalbare synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om bij te bepalen die grootte het perfect bij je past? Pak dan gauw aansluiting op met een van onze experts. Dankzij onze langdurige deskundigheid met afvalstromen kennen wij exact wat je nodig hebt. En wil je eenmalig een meer legen of regulier een maatje groter? Dan is dit natuurlijk ook geen probleem!

De prijzen van de containers wisselen per afvalcategorie, grondstof en capaciteit. Je huurt bij ons telkens tegen de meest voordelige tarieven. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalstromen. Dit ontstaat, zoals we bespraken, door haar milieubelasting. Gelukkig genoeg vind je bij ons juist waarvoor je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelsysteem is aangegeven helder wat je voor een gemengd afval container of een bepaalde andere container neerlegt. Wij vinden het belangrijk dat dit aspect duidelijk is. Hierdoor raak je later geen voor vervelende onthullingen te zitten.

Hoe hou je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Restafval Ophalen Delft

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier goed recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is immers aanzienlijk minder effectief dan vooraf scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je beurs, want we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Gelijk je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Ja:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele soorten kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Ernstig besmet papier kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Plaats een rolcontainer plaatsen, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes afzonderlijk inzamelen. Je hebt de optie tussen een erg divers assortiment met containers van 240 tot 2400 liter.

De juiste container voor Papier en Karton

De meest gepaste afvalcontainer voor je document en papier vind je bij ons. We beschikken over een landelijke bereik en je krijgt een ruime selectie tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een metalen container is geschikt als de containers buiten geplaatst zijn, of vernieling op de loer ligt. Kies, afhankelijk van je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je op welke manier vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier behandeld

Document kan zelfs zeven keer hergebruikt worden. Tevens in je portemonnee scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort apart verzamelt. Je mag er op ons op rekenen dat je document- en karton in de meest efficiënte, ecologische en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet als grondstof voor nieuw artikelen. Wil je een afvalcontainer huren maar heeft u nog steeds vragen? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschalen, patat, gebak, groenten en vruchten en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze soorten afvalstromen vrij, echter ook op kantoor kunt je jouw organisch afval scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk uit meer recyclebaar afval als je denkt! Onopgemerkt bestaat één groot deel van bedrijfsafval vaak van kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen behoren allemaal tot hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden uit je andere afvalsoorten in te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vlug vol. Daarnaast is het scheiden van je afval tevens beter voor het omgeving. PMD mag namelijk hergebruikt zijn. Hierdoor moeten er geen enkele nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden om nieuwe artikelen te maken, jouw PMD wordt immers een basisgrondstof!

De geschikte container voor het PMD en Restafval Ophalen Delft

{service1)

Bij vind je altijd een passende rolcontainer voor jouw PMD. Wij bieden diverse kunststof rolcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de snelle, gratis levering en landelijke bereik, heb je in 24 uur je container op de verlangde plek staan. Je bepaalt zelfstandig het gewenste capaciteit en op welke manier vaak het container geleegd moet te zijn. Op deze manier weet je daarom zeker waar je jouw afval altijd weg kan en dat je bijdraagt voor een beter milieu via je vuilnis te splitsen. Bestel vlug uw goedkope container(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Door je PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dit is essentieel, want we belasten het milieu veel minder als we afvalstoffen hergebruiken. Van jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te worden. De resterende kunststof wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminium laag binnenin (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook gomballen) (Stijf) plastic waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen inclusief chemische teken (antitranspirant, lak enz.)
 • Pakketten inclusief of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin verschillend materiaal is gestopt Los karton of verschillend document
 • Pakket met van gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Hoe meer vuilnis jezelf scheidt, des te beter dat zal zijn voor de milieu en jouw portemonnee. Glas blijkt één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om splitsen zijn. Glasafval bestaat van flesjes, potten en scherven. Zonder het te splitsen pakt het glasafval door het volume en gewicht heel veel plaats in de afval van het bedrijf op. Jij kunt daarom flink besparen in je afvalkosten. Het glas is ook bovendien volledig om te recyclen. Ook kost het recyclen heel veel kleiner energie dan glaswerk te maken uit nieuwe grondstoffen.

Komt er op jouw bedrijf heel veel glasafval vrij, bijvoorbeeld in de horecabedrijven, dan is is een container voor glas essentieel. Bezit je wisselende periodes met betrekking tot drukte? wij werkt met aanpasbare contracten waardoor jij de aantal bakken eenvoudig verandert.

De geschikte bak voor glasafval

Bestel het meest geschikte containers voor je glasverval bij ons. Je hebt de selectie van één bak met 240 liter en ook met 900 liter. Er is reeds een glascontainer startend bij €13 elke maandelijkse periode en dit worden gratis neergezet. Afhankelijk van hoeveelheid afval kiest je hoe vaak ons de container zullen komen ledigen. wij biedt het meest voordelige dienstverlening.

Zo worden het glas verwerkt

Het veel energie voor het het glas om te produceren van verse materialen. Glasafval is daarentegen een prima basis. Er zitten gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen binnen nieuw glazen. Tijdens de bewerken doen wij onderscheid tussen blank, bruine, groen en gemengd glas. Ook worden kurken en dekseltjes verwijderd. Via het glas om te hergebruiken, kan er zijn op een veel kleinere warmte glas geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces dus. Heeft jij vraagstukken? Bekijk dan het veelgestelde vragen of neem contact .

Wat mag wel er zijn bij het glasverval?

Toegestaan:

Lege glasverval dat gediend had als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porseleinen. Daaronder vallend kruikjes, borden, kopjes, keramiek en dergelijke. n Warmtebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplanken etc. vallend binnen vlakglas

Medische of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Je archief dienen beschermd en ook in een veilige manier vernietigd worden. Dossiervernietiging zou jij daarom best goed regelen. De gesloten rolcontainer van onze dienst helpen bij een veilig proces van inzameling en vernietiging van jouw dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb je 100% zekerheid dat je je archief veilig vernietigd is. Na vernieling worden de restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat je jij je dossiers niet wil in de de papiercontainer wilt gooien. Sommige documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en dus beter vernielt . Waarschijnlijk gebruik voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen archief is echter echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid afval in de de vorm van geheim papier? Kies dan voor het archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt dan dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft een gleuf waar het papier precies erin . Als het documenten eenmaal in het bak zijn, krijgen niemand ze meer bij handen. Onze bestuurder arriveert eenmaal tijdstip langs voor het container ledigen en de documenten ter plekke vernielen in onze truck. Eveneens dit functioneert middels een gesloten systeem waarbij de bak door het truck zelf is opgeheven en geopend. Het content wordt daarna direct vernietigd.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging deponeer jij jouw geheime documenten veilig in het gesloten rolcontainers van onze dienst. Door het klep in het deksel kan je het documenten in het container gooien. Je heeft de keuze uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je behoefte kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat jouw archief geen op het transport gaat, loopt je niet gevaar dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kan voor jouw dossiervernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De inzameling van je dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde wijze wordt verzameld en vernietigd.