Restafval Ophalen Geleen ➡️ 9 VERBIJSTERENDE WEETJES

Snel en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je afval ook sorteert, er zal altijd restvuil voortdurend bestaan. Probeer het afvalstroom heel minimaal toevallig te behouden en je zult opmerken dat het geldelijk voordeelgevend is. Door afval heel veel toevallig te scheiden, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, overblijft er dus zo weinig toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Restafval Ophalen Geleen

Selecteer van de ruimste assortiment containers en koop de ideale afvalcontainer geschikt voor je restafval. In de het afvalcontainer werp je reeds de niet te recyclen afvalstoffen welke je niet meer kan verdelen. Papier/karton, keukenafval, en vensterglas thuishoren niet thuis in het container. Tevens voor PMD sorteren bezitten wij de correcte afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam aangaande alle afvalstromen dat binnen bedrijven ontstaan. Die stromen mogen dikwijls gescheiden opgehaald geraken. Dit is beter betreffende het milieu leefomgeving en het geldtas.

Wat moet er in de ondernemingsafval?

Hoe prima je je afval ook sorteert, er zal er telkens restvuil aanwezig zijn. Tracht deze afvalstroom heel minimaal eventueel te behouden en je zult opmerken dat deze financieel voordeelgevend is. Met vuil zo veel mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en swill, overblijft er heel min eventueel restvuil over. In de restafvalcontainer werp je reeds het niet te recyclen vuil dat je niet extra kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, PMD en glas passen geen in de container.

Is het scheiden sorteren van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen zoveel toevallig te scheiden. In de het landelijk Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het doel bedoeling beschreven goederen nogmaals te benutten indien dat mag.

Wat kost een container een container rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen voor containers zijn afhankelijk afhankelijk van de de afvalstroompje, de grootte van de container alsook hoe vaak de de container afvalcontainer geleegd moet worden worden. Je ontdekt ieder kosten op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je papier, vensters, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In elke organisatie komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons bestel je snel en snel een van de vele soorten afvalcontainers. Wij leveren hem zonder kosten in een etmaal in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze lage kosten zie je direct tijdens het bestelproces. Praktisch, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te ophalen, reduceer je de massa restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Lees dan even door. Of neem direct jouw restafval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos passende inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook gaan voor een metalen afvalcontainer. Een metalen afvalcontainer is solide en brandwerend, praktisch als de vat op een algemene locatie staat. Je gaat uit verschillende volumematen. De beslissing is aan jou, op basis van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) ontdaan moeten worden. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de dozijn ruime actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de generatie van groene energie. Restafval schijnt dan wellicht nutteloos, dat is het dus niet! De afvalbranche voorbrengt maar zowaar 20% van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de resterende metaalresten er verwijderd die hun weg voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een bruikbare bestemming. Deze zwarte korrelvormige slakken worden ingezet voor het ophogen of creëren van straten. Jammer genoeg komen er ook diverse schadelijke materialen los gedurende de verbranden die in meer of mindere mate echter in het leefomgeving komen. Om die reden moeten we blijven streven naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Restafval Ophalen Geleen:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons, het adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. We bieden de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze praktische overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Daarnaast verhuur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We zorgen voor gratis plaatsing van de gewenste voordelige container en komen deze volgens een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Praktisch voor jouw personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaal. De containers dichten goed af zodat er geen ongedierte bij het afval kan. Tevens kan stank niet ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak deze zal worden geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een té grote container.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig is
Het is zonde om te betalen voor het legen van de bak wanneer dit maar halfvol is. Met ons besluit je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste container is geschikt voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen bieden zelfs plek voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut zeker dat geheime papieren op de juiste wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren bij ons?

Waarom een rolcontainer verhuren via ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We leveren een geschikte oplossing voor elk soort afval en voor elk onderneming. Bovendien functioneren we heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan doen we dat. Ook extra ophalingstijden zijn geen issue.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Restafval Ophalen Geleen

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het gebied van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit zes stappen.

Naarmate je hoger op de ladder, des te ecologischer de behandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw restafvalcontainer terug te dringen, fase 1. Dit realiseren wij door te adviseren over scheiden bij de bron. Want zuiver gescheiden afvalstromen worden zo veel als mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het milieu en draagt bij niet bij aan een circulaire maatschappij.

Typen en prijzen ondernemingsafval en algemeen afval beheer

De capaciteit voor een algemeen afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar ertussen. Je kan opteren voor een betaalbare kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om bij te bepalen wat grootte het beste bij je past? Pak dan snel verbinding op met één van onze experts. Met onze jarenlange ervaring met afvalsoorten weten wij precies wat je nodig hebt. En wens je een keer een meer lediging of regulier een grootte grotere? Dan is dat uiteraard ook geen enkel issue!

De kosten van de bakken verschillen per afvalcategorie, materiaal en capaciteit. Je verhuurt bij ons altijd tegen de laagste prijzen. Algemeen afval is een van de duurdere afvalcategorieën. Dit komt, als we bedoelden, door zijn milieu-impact. Gelukkigerwijs zie je bij ons exact waarvoor je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelmethode staat helder wat je voor een gemengd afval container of een bepaalde alternatieve container betaalt. Wij achten het belangrijk dat dit aspect duidelijk is. Op deze manier kom je naderhand geen voor onaangename ontdekkingen te liggen.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Restafval Ophalen Geleen

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is immers veel minder effectief dan op voorhand verdelen bij de bron. Enkel een klein percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten kartonafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar vervuild document kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Laat een afvalcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes gescheiden verzamelen. Je krijgt de optie uit een zeer uitgebreid assortiment met containers tussen 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je document en karton vind je bij ons. We beschikken over een landelijke dekking en je krijgt een brede keuze tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of vandalisme op de horizon staat. Kies, naargelang van je nood, de meest geschikte gepaste grootte. Vervolgens bepaal je hoe frequent je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton verwerkt

Document kan wel zeven maal hergebruikt worden. Tevens in je beurs bespaart het aanzienlijk als je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je kunt er bij ons op vertrouwen dat je papier- en karton op de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof tot nieuwe producten. Wil je je een afvalcontainer huren maar heb u nog vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaat uit organisch afval, zoals (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk aan piepers, broden, deegwaren, drankjes, eierschelpen, frites, taart, groenten en vruchten en melkproducten. Vooral op horecazaken komen deze soorten afvalstromen vrij, echter tevens op kantoor mag je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je bespaart beduidend op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer met restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk van meer herbruikbaar afval dan je vermoedt! Ongemerkt bestaande een omvangrijk deel uit bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen behoren allemaal tot dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden uit je andere afvalstromen te te verzamelen, geraken je containers minder snel vlug gevuld. Bovendien is het apart houden van je afval tevens beter voor het de omgeving. PMD mag immers hergebruikt worden. Daardoor moeten er geen enkele vers grondstoffen ontgonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, jouw PMD is immers één grondstof!

De geschikte container voor PMD en Restafval Ophalen Geleen

{service1)

Bij vind je altijd een passende afvalcontainer voor het jouw PMD. We leveren diverse plastic rolcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze bezorging en nationale bereik, heb je in 24 uren je afvalcontainer op het gewenste locatie geplaatst. U bepaalt zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en op welke manier frequent de afvalcontainer geleegd dient te worden. Zo weet je dus zeker waar je je afval altijd weg kan en dat je bijdraagt aan een beter omgeving door je afval te scheiden. Bestel snel je goedkope container(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Via je PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dat is essentieel, omdat we belasten het milieu minder minder als wij afval hergebruiken. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om daarna gerecycled te worden. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminium laag binnenin (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en ook gomballen) (Stevig) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Shopper boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemisch teken (deodorant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin ander stof is gestopt Afzonderlijk karton ofwel verschillend papier
 • Pakket inclusief van chemische stoffen
 • Glasscherven

Des te veel afval je sorteert, des te goed dat zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en je portemonnee. Glas is 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig om scheiden is. Glasscherven bestaat uit flessen, potjes en glasscherven. Zonder het om splitsen neemt het door het ruimte en ook gewicht veel plaats in het afval van het bedrijf op. Je kan daarom heel uit besparen in je afvalkosten. Het glas is ook bovendien volledig om te recyclen. Ook verbruikt het veel minder kracht in vergelijking met glaswerk te produceren uit verse materialen.

Ontstaat daar bij je bedrijf veel glas los, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan is één container voor glas essentieel. Bezit jij wisselende periodes qua bezigheden? wij functioneert met aanpasbare overeenkomsten waardoor jij het aantal containers eenvoudig aanpast.

De juiste bak voor het glas restafval

Bestel de beste bakken voor je glasverval bij onze dienst. Jij heeft de keuze uit een container met tweehonderdveertig liter en ook met 900 liters. Er reeds één container voor glas startend bij €13 per maandelijkse periode en ook deze wordt gratis geplaatst. Afhankelijk van de de afval kiest je op welke manier vaak wij het bak komen legen. wij biedt de voordeligste dienstverlening.

Zo wordt het glas bewerkt

Het kost kost heel veel kracht om het glas om te produceren uit verse grondstoffen. Glasverval is echter één prima grondslag. Daar zit gewoonlijk circa 50% oudere glas in nieuwe glazen. Bij het bewerken maken we verschil tussen blank, bruine, groene en gemengd glazen. Daarnaast zijn kurken en ook deksels verwijderd. Via glas om te hergebruiken, kan er zijn bij een heel veel lagere warmte glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk dan de veelgestelde vragenlijst of contact .

Wat is mag wel er zijn bij het het glasafval?

Wel:

Leeg glasverval die gediend had als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Daaronder vallen jenever kruiken, borden, koppen, aardewerk etc. Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallen binnen vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers dienen veilig en op een veilige wijze vernietigd worden. Archiefvernietiging zou je dus best goed organiseren. De afgesloten rolcontainer van onze dienst helpen tijdens een beschermd proces voor verzameling en vernieling van dossiers. Discreet en ook beschermd. Papieren worden discreet getransporteerd. Op deze manier heb je honderd procent garantie dat je je dossiers beschermd vernietigt is. Na de vernietiging zullen de restanten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je je jouw archief niet in het papierbak wilt gooien. Enkele papieren bevatten geheime informatie en kunnen daarom best vernielt . Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van grote hoeveelheden archief is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft jij frequent veel afval in de de gedaante van geheim document? Kies voor het dossiervernietiging van ons U. Je krijgt dan dan een gesloten container op wielen.

Deze container bevat een spleet waarin het document precies doorheen . Wanneer de documenten al in de container zitten, krijgen ze meer in . Onze bestuurder arriveert eens in de tijdstip langs om het bak ledigen en het papier ter plaats vernielen in onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt middels een gesloten systeem waarbij de bak door de truck zelf wordt opgetild en opengemaakt. Het inhoud zal vervolgens direct vernielt.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor archiefvernietiging deponeer je je geheime documenten veilig in het afgesloten rolcontainers van onze dienst. Via de klep in de deksel kun jij het papieren in het container gooien. Jij heeft de keuze van diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw behoefte kies je de gewenste frequentie van lediging. Omdat je archief niet op het vervoer is, loop jij geen risico dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kan voor je dossiervernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De inzameling van je archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is zeer te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde manier wordt verzameld en verwoest.