Restafval Ophalen Hollands Kroon ☑️ 14 ONTHULLENDE TRUCS

Vlug en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook scheidt, er zal altijd restvuil blijven bestaan. Poog deze stroom van afval dus beperkt toevallig te behouden en je gaat merken dat het economisch gunstig is. Met afvalstoffen dus veel eventueel te scheiden, zoals papier/karton, PMD, glas, en voedselafval, blijft er dus minimaal eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Restafval Ophalen Hollands Kroon

Kies bij het meest uitgebreide aanbod containers en koop het meest geschikte container geschikt voor je restafval. In de restafvalcontainer gooi je al het het niet niet te recyclen vuil welke je niet verder kan verdelen. Papier/karton, swill, en glas passen niet in het restafvalcontainer. Ook betreffende PMD sorteren beschikken we de juiste afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de naam betreffende ieder afvalstromen welke in ondernemingen ontstaan. Dit stromen mogen meestal afzonderlijk ingezameld zijn. Het is goed aangaande de natuur en het geldtas.

Wat mag wel er in zakelijk afval?

Op welke manier uitstekend je je vuil tevens scheidt, er zal er altijd restafval blijven bestaan. Probeer dit afvalstroom heel klein eventueel te houden en je gaat zien dat dit economisch gunstig is. Via afval heel mogelijk eventueel te verdelen, waaronder karton/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er heel min mogelijk restvuil over. Binnen de container werp je al het het niet niet-recyclebare afval dat je niet verder verder kan sorteren. Karton/karton, swill, PMD en glas horen niet in de de rest afvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van zakelijk afval verplicht?

Je blijft gedwongen afvalstromen mogelijk toevallig te verdelen. Binnen het Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het de doel beschreven artikelen nogmaals te aanwenden als het mag.

Wat kost een een container container voor bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven voor de afvalcontainers zijn afhangend van het afvalstroompje, de grootte van omvang van de container en hoe vaak de container geleegd moet worden zijn. Je ontdekt alle kosten op de tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je karton, glas, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met restafval containers

In elke bedrijf komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons koop je snel en vlug een van de vele soorten afvalcontainers. Wij leveren hem gratis binnen een etmaal in heel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze scherpe kosten zie je direct gedurende het aankoopproces. Handig, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Gemengd afval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te verzamelen, verklein je de aantal algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even door. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je altijd passende inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook kiezen voor een stalen rolcontainer. Een stalen rolcontainer is solide en brandbestendig, praktisch als de bak op een publieke plek staat. Je gaat uit meerdere inhoudsmaten. De keuze is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) ontdaan moeten worden. Een algemeen afval container wordt gratis bij neergezet. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 omvangrijke hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de opwekking van groene energie. Algemeen afval lijkt dan misschien waardeloos, dat is het dus niet! De afvalsector voorbrengt maar minstens 20% van de duurzame energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun route vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een bruikbare doel. Deze zwarte korrelvormige slakken worden gebruikt voor het aanvullen of creëren van wegen. Helaas komen er ook allerlei giftige materialen uit gedurende de verbranding die in bepaalde of mindere mate echter in het milieu komen. Dus moeten we doorgaan met zoeken naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Restafval Ophalen Hollands Kroon:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons, het adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. Wij leveren de mogelijkheid om voor de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze praktische lijst vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de ideale partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. We dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Praktisch voor je werknemers, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaalmateriaal. De bakken sluiten goed af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Ook kan afvalgeur geen ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te grote bak.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak wanneer dit slechts halfgevuld is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste container is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale containers op wielen bieden maar liefst plek voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de juiste manier afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste manier verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen zeker dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Waarom een container op wielen verhuren via ons?

Waarom een rolcontainer huren via onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij bieden een geschikte oplossing voor ieder soort afval en voor ieder onderneming. Bovendien werken we heel soepel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan doen we dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Levering in 24 uur
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Restafval Ophalen Hollands Kroon

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het terrein van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is samengesteld uit 6 niveaus.

Naarmate je hoger op de ladder, hoe milieuvriendelijker de afhandeling. Zo pogen wij samen met jou de hoeveelheid rommel in jouw gemengd afval container te verminderen, etappe 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over scheiden bij de oorsprong. Want ongemengd aparte afvalsoorten worden zo veel als mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een circulaire economie.

Categorieën en tarieven ondernemingsafval en restafval verwijdering

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en ieder daar tussendoor. Je mag kiezen voor een betaalbare synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om bij te bepalen wat grootte het goed bij je past? Neem dan gauw verbinding op met één van onze specialisten. Door onze langdurige ervaring met afvalmaterialen kennen wij precies wat je vereist hebt. En verlang je een keer een meer legen of regulier een grootte grotere? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen issue!

De prijzen van de rolcontainers variëren per afvalcategorie, stof en volume. Je least bij ons altijd tegen de scherpste kosten. Restafval is een van de prijzigere afvalcategorieën. Dit komt, gelijk we bespraken, door haar milieubelasting. Gelukkig vind je bij ons exact voor wat je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat vermeld duidelijk wat je voor een specifieke algemeen afval container of een bepaalde andere rolcontainer aftikt. Wij vinden het belangrijk dat deze informatie duidelijk is. Zo kom je later nooit voor vervelende onthullingen te zitten.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Restafval Ophalen Hollands Kroon

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk veel minder effectief dan vooraf verdelen bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, want we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Wel:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten kartonafval, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar besmet papier kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Plaats een rolcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk afzonderlijk verzamelen. Je krijgt de optie uit een heel gevarieerd aanbod met containers van 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papier en Karton

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je document en karton vind je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt als de containers buiten geplaatst zijn, of vandalisme aan de horizon ligt. Selecteer, naargelang van je nood, de meest geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je hoe vaak je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Tevens in je portemonnee scheelt het beduidend wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je kunt er op ons op vertrouwen dat jouw document- en karton in de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verwijderd en ingezet voor basis tot nieuwe artikelen. Wil je je een afvalcontainer huren maar heb u nog steeds vragen? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, patat, taart, groentes en vruchten en melkproducten. Met name op horecazaken komen deze soorten afvalstromen vrij, echter tevens op kantoor mag je jouw biologisch afval scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer met restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van extra herbruikbaar afval dan je vermoedt! Ongemerkt bestaat één omvangrijk deel uit ondernemingsafval dikwijls uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk bij dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalsoorten in te zamelen, geraken je containers minder vlug vol. Daarnaast is het scheiden van uw afval ook goed voor het het milieu. PMD kan namelijk gerecycled zijn. Daardoor moeten er geen vers grondstoffen ontgonnen te worden om nieuwe artikelen te maken, jouw PMD is namelijk een basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Restafval Ophalen Hollands Kroon

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een passende afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij leveren diverse kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze levering en nationale dekking, heb je in 24 uren je afvalcontainer bij het gewenste locatie geplaatst. U beslist zelf de verlangde capaciteit en hoe frequent het container geleegd moet te worden. Op deze manier ken je dus zeker dat je je afval steeds kwijt kunt en dat je bijdraagt voor een beter milieu door je vuilnis te splitsen. Bestel snel uw voordelige container(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Via jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled zijn. Dat is belangrijk, omdat wij belasten het omgeving minder minder indien wij afval recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om daarna gerecycled te worden. Het resterende kunststof wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Schuimplastic Pakketten inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en ook kauwgom) (Hard) kunststof zoals speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek etc.)
 • Shopper draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemisch symbool (antitranspirant, lak enzovoort)
 • Pakketten inclusief of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin verschillend materiaal zit geplaatst Afzonderlijk karton of verschillend papier
 • Pakket met chemische stoffen
 • Glasafval

Hoe meer afval jezelf scheidt, des te beter dat is voor de milieubescherming en jouw geldbeurs. Glaswerk blijkt 1 van de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om scheiden is. Glasafval bestaan van flessen, potten en ook glasscherven. Zonder te scheiden neemt het glasafval vanwege het volume en ook gewicht heel veel ruimte bij het afval van het bedrijf in. Je kunt daarom heel besparen op jouw afvalkosten. Het glas is ook bovendien volledig om te recyclen. Ook verbruikt het veel kleiner kracht in vergelijking met glazen te maken uit nieuwe grondstoffen.

Komt daar bij je bedrijf heel veel glasafval vrij, zoals bij de sector van de horeca, dan is is een glascontainer onmisbaar. Bezit jij wisselende periodes qua drukte? wij functioneert met flexibele contracten waardoor jij het aantal containers makkelijk verandert.

Het juiste container voor het glas restafval

Koop de meest geschikte containers voor je glasafval op onze dienst. Je hebt de keuze uit keuze uit een container van 240 liter en ook met 900 liter. Er is reeds één glascontainer startend bij €13 elke maand en dit wordt gratis geplaatst. Op basis van de hoeveelheid afval kiest jij op welke manier vaak ons de container zullen komen legen. wij biedt de voordeligste service.

Op deze manier wordt het glas bewerkt

Het kost kost heel veel kracht om glas om te produceren uit verse grondstoffen. Glasverval is echter daarentegen één prima grondslag. Er zit gewoonlijk circa 50% oudere glazen in nieuw glas. Bij de bewerken doen wij onderscheid onder blank, bruine, groen en gemengd glas. Ook worden kurken en dekseltjes verwijderd. Door het glas om te recyclen, kunnen er zijn bij één heel veel lagere warmte glazen gemaakt worden. Een minder milieubelastend en duurzaam proces dus. Heb je vraagstukken? Bekijk dan het veelgestelde vragenlijst of verbinding op.

Wat is mag er bij het glasverval?

Toegestaan:

Lege glasverval dat gefungeerd had zoals verpakking

NIET:

Aardewerk, steen, porseleinen. Hieronder vallen kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glazen, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplanken etc. vallen binnen vlakglas

Medische of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw archief dienen beschermd en ook in een veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging kan je daarom best goed regelen. Het afgesloten rolcontainer van ons ons ondersteunen tijdens een veilig proces voor verzameling en ook vernieling van archief. Vertrouwelijk en ook veilig. Papieren zullen discreet vervoerd. Zo heeft jij 100% zekerheid dat jouw archief veilig vernietigt is. Na de vernietiging worden de restproducten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat jij je dossiers niet in de de papiercontainer wil werpen. Sommige papieren bezitten vertrouwelijke informatie en dus best vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden archief is zeer tijdrovend en omslachtig. Heeft jij frequent een grote hoeveelheid vuil in de vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan voor dossiervernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze container heeft een spleet waar het document exact doorheen past. Als het documenten eenmaal binnen het bak zijn, krijgen niemand ze meer bij handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal de zoveel tijd bij voor het bak legen en de documenten plaats te vernielen binnen onze vrachtwagen. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarin de container door de truck zelf is opgetild en opengemaakt. De content zal daarna direct vernielt.

De juiste container voor dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer je je geheime documenten veilig in het gesloten containers op wielen van ons. Via het klep in het deksel kan jij het documenten in het container werpen. Jij heeft de keuze uit diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je behoefte kies je de gewenst frequentie van lediging. Doordat jouw dossier geen op het vervoer gaat, loop je geen gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Je kunt voor jouw dossiervernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De verzameling van jouw archief gebeurt veilig en secuur dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is zeer goed te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat je archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden verzameld en verwoest.