Restafval Ophalen Maastricht ☑️ 14 ONGEBRUIKELIJKE GEHEIMEN

Snel en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook scheidt, er zal altijd restvuil voortdurend bestaan. Poog dit stroom van afval dus minimaal eventueel te houden en je zal merken dat dit financieel voordelig is. Door afval heel veel mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er heel minimaal toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Restafval Ophalen Maastricht

Kies uit van het grootste meest uitgebreide assortiment containers en bestel het meest geschikte rolcontainer voor je overblijvend afval. In de de rest container gooi je reeds de onrecyclebare afvalstoffen die je geen verder kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, en glas passen niet thuis in de rest container. Eveneens voor PMD sorteren hebben ons de juiste correcte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de naam aangaande elke afvalstromen die binnen firma’s vrijkomen. Deze afvalstromen mogen meestal afzonderlijk ingezameld geraken. Het is beter betreffende het leefomgeving en het geldtas.

Wat mag er binnen bedrijfsafval?

Hoe goed je je vuil tevens scheidt, er zal telkens overblijvend afval voortdurend bestaan. Poog deze afvalstroom dus minimaal eventueel te bewaren en je gaat opmerken dat dit geldelijk voordeelgevend is. Via afval zo veel toevallig te scheiden, zoals papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er zo zo weinig toevallig restafval over. Binnen het restafvalcontainer werp je al het niet te recyclen afval welke je niet meer kan verdelen. Papier/karton, keukenafval, PMD en ruiten thuishoren niet thuis in het restafvalcontainer.

Is het scheiden verdelen van ondernemingsafval verplicht?

Je wordt noodzakelijk afvalstromingen zoveel mogelijk te scheiden. In de de Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel streefdoel beschreven artikelen weer te benutten indien dat mag.

Wat kost een container een container voor afvalcontainer voor?

De tarieven voor kosten voor afvalcontainers afhankelijk afhangend van de afvalstroom de afvalstroom, de omvang van afvalcontainer alsook hoe vaak de de rolcontainer geleegd dient geraken. Jij vindt je ieder prijzen op tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je karton, ruiten, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met restafval containers

In iedere bedrijf komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons bestel je snel en rap een van de vele soorten afvalcontainers. Wij brengen hem gratis in een dag in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe tarieven zie je meteen gedurende het bestelproces. Handig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt besparen met een restafval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te ophalen, reduceer je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even door. Of neem direct jouw restafval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je steeds juiste ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook opteren voor een metalen rolcontainer. Een metalen rolcontainer is solide en brandbestendig, handig als de vat op een openbare plek staat. Je kiest uit verschillende volumematen. De keuze is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geleegd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de 12 grote actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de productie van groene stroom. Gemengd afval schijnt dan wellicht nutteloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie levert maar liefst 20% van de duurzame energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun pad voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een nuttige toepassing. Deze donkere korrelige resten worden toegepast voor het verhogen of aanleggen van wegen. Jammer genoeg komen er ook allerlei gevaarlijke materialen vrij gedurende de verbranden die in minstens of mindere mate desondanks in het leefomgeving belanden. Dus moeten we doorgaan met streven naar zo min mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Restafval Ophalen Maastricht:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons, het locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. We bieden de mogelijkheid om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische lijst vind je snel de container die je vereist zal hebben. Bovendien verhuur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de ideale partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze plaatsing van de gewenste voordelige container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plek, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Praktisch voor je personeel, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig plastic of metaalmateriaal. De containers dichten adequaat af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur niet ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak dit zal worden geleegd. Het installeren van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te ruime bak.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de bak als dit maar halfvol is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste container is geschikt voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers verschaffen zelfs ruimte voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer huren via onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer verhuren via ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij bieden een passende uitkomst voor ieder soort vuilnis en voor elk onderneming. Bovendien werken wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten wij dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn geen issue.

 • Levering in 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Restafval Ophalen Maastricht

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is gevormd uit zestal niveaus.

Naarmate je hoger op de orde, des te duurzamer de behandeling. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de massa vuilnis in jouw algemeen afval container terug te dringen, fase 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over scheiden bij de oorsprong. Want ongemengd afzonderlijke afvalstromen worden zoveel als kan hergebruikt, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is slecht voor het natuur en draagt niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Soorten en prijzen ondernemingsafval en restafval verwerking

De capaciteit voor een algemeen afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot wel 2500 liter en ieder daar tussendoor. Je mag kiezen voor een gunstige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om in te ramen wat grootte het beste bij je past? Haal dan gauw verbinding op met een van onze specialisten. Met onze jarenlange deskundigheid met afvalstromen weten wij juist wat je nodig hebt. En wil je een keer een aanvullend lediging of standaard een grootte grotere? Dan is deze natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De prijzen van de containers verschillen per afvalstroom, materiaal en literinhoud. Je least bij ons telkens tegen de meest voordelige kosten. Restafval is een van de prijzigere afvalstromen. Dit ontstaat, als we noemden, door haar milieu-impact. Gelukkig vind je bij ons exact waar je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelmethode staat vermeld overtuigend wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een andere andere rolcontainer betaalt. Wij vinden het cruciaal dat deze informatie duidelijk is. Zo kom je achteraf niet voor vervelende onthullingen te liggen.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Restafval Ophalen Maastricht

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier prima recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is immers veel minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we vermelden al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en vertrouwelijk dossier. Zoals je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Wel:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar besmet document kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes afzonderlijk inzamelen. Je hebt de optie tussen een erg uitgebreid assortiment van containers van 240 tot 2400 liter.

De juiste container voor Papier en Karton

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een brede selectie tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen afvalcontainer is gepast wanneer de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vandalisme op de loer staat. Kies, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte geschikte grootte. Vervolgens beslis je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton behandeld

Document kan zelfs 7 keer hergebruikt worden. Ook in je portemonnee scheelt het beduidend wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je kunt er op ons aan vertrouwen dat jouw document- en karton op de meest efficiënte, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en ingezet voor basis voor nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer huren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact contact.

Swill

Swill bestaat uit biologisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, broden, deegwaren, drankjes, eierschalen, patat, gebak, groentes en fruit en melkproducten. Met name bij horecagelegenheden komen deze soorten afvalstromen beschikbaar, echter tevens op kantoren kunt je jouw organisch vuilnis apart houden. Je bespaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer voor restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit extra recyclebaar afval dan je denkt! Onopgemerkt bestaande één omvangrijk gedeelte van ondernemingsafval dikwijls uit kunststof verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalstoffen behoren allemaal tot hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden uit je andere afvalsoorten in te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Daarnaast ligt het apart houden uit je vuilnis ook beter voor de milieu. PMD mag immers hergebruikt zijn. Hierdoor moeten er geen enkele vers materialen ontgonnen te worden voor verse producten te maken, je PMD is immers een basisgrondstof!

De geschikte container voor PMD en Restafval Ophalen Maastricht

{service1)

Bij ons vind je altijd een geschikte afvalcontainer voor jouw PMD. Wij leveren verschillende plastic rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, gratis bezorging en nationale dekking, heeft je binnen 24 uren jouw afvalcontainer bij de verlangde plek staan. Je bepaalt zelf de verlangde inhoudsmaat en hoe vaak het container geledigd dient te zijn. Zo ken je daarom vast waar je je vuilnis altijd weg kan en waar je bijdraagt voor een beter milieu door je afval te splitsen. Bestel snel je voordelige container(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Door jouw PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, want wij belasten het omgeving minder indien we afvalstoffen hergebruiken. Van je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale methoden worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te worden. De resterende kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag binnenin (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en ook kauwgom) (Hard) plastic zoals speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek etc.)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen inclusief chemische teken (deodorant, verf etc)
 • Verpakkingen met of yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander materiaal is geplaatst Afzonderlijk karton of ander papier
 • Pakket met van gevaarlijke stoffen
 • Glasscherven

Hoe meer afval jezelf sorteert, des te goed dat het zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en je portemonnee. Glaswerk blijkt één uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te scheiden is. Glasscherven bestaat uit flesjes, potjes en ook scherven. Zonder te scheiden neemt het glasafval vanwege de ruimte en ook gewicht veel ruimte in het afval van het bedrijf op. Je kunt dus heel besparen in jouw kosten voor afval. Het is bovendien volledig te hergebruiken. Ook verbruikt het recyclen veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk te produceren van verse materialen.

Komt er bij je bedrijf heel veel glas vrij, bijvoorbeeld in de sector van de horeca, dan een container voor glas onmisbaar. Heb je wisselende periodes met betrekking tot bezigheden? ons werkt met aanpasbare overeenkomsten waardoor je het aantal containers eenvoudig aanpast.

De juiste container voor het glasafval

Bestel de beste containers voor je glasverval bij ons. Je heeft de keuze uit selectie van een container van 240 liter en met 900 liter. Er al een glascontainer vanaf €13 elke maand en ook dit wordt gratis neergezet. Afhankelijk van de hoeveelheid glasafval kiest je op welke manier vaak wij het container zullen komen ledigen. wij biedt het voordeligste service.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het kost veel energie om glas te produceren van verse grondstoffen. Glasafval is echter een goede grondslag. Daar zit gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen in nieuwe glazen. Bij de bewerken maken we onderscheid onder blank, bruine, groen en ook gemengd glazen. Daarnaast zijn kurken en deksels verwijderd. Door het glas te recyclen, kan er bij een veel kleinere warmte glas gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en verantwoord proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk dan het frequent gestelde vragen of neem neem verbinding op.

Wat is mag er bij het glasverval?

Wel:

Leeg glasverval die gefungeerd had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Daaronder vallend jenever kruikjes, borden, koppen, keramiek en dergelijke. Warmtebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallend binnen glazen oppervlak

Medisch- of ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Jouw archief moet beschermd en in veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan jij dus best uitstekend organiseren. Het afgesloten rolcontainers van ons ons ondersteunen bij een beschermd proces voor inzameling en ook vernietiging van jouw archief. Discreet en veilig. Documenten worden vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heeft jij honderd procent zekerheid dat je je archief beschermd vernietigd zijn. Na vernieling worden het restproducten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je jij jouw dossiers niet in de papierbak wilt gooien. Enkele papieren bezitten geheime gegevens en daarom beter vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van hoge aantallen dossiers is echter echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heb jij frequent veel afval in de het gedaante van vertrouwelijk document? Kies voor het archiefvernietiging van ons . Je krijgt dan dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak heeft één spleet waar het papier precies erin past. Wanneer het papieren al binnen de bak zitten, krijgen ze meer in . Onze bestuurder komt eenmaal in zoveel tijd langs om de container ledigen en het documenten plaats vernietigen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarbij de bak door het truck zelf is opgeheven en opengemaakt. Het content wordt vervolgens meteen vernietigd.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging stop je je geheime documenten veilig in de gesloten rolcontainers van onze dienst. Door de klepje in het deksel kun jij het papieren in het bak werpen. Je heeft de selectie uit diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je noden kiest jij de gewenste frequentie van lediging. Omdat jouw archief niet op transport gaat, loop jij geen gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kan voor jouw dossiervernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De inzameling van jouw archief gebeurt veilig en secuur dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is zeer te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde wijze worden verzameld en verwoest.