Restafval Prijzen Landgraaf ✔️ 3 ONTHULLENDE WEETJES

Gauw en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook sorteert, er zal altijd restvuil voortdurend bestaan. Probeer het stroom van afval heel beperkt toevallig te bewaren en je gaat opmerken dat dit financieel gunstig is. Door afvalstoffen dus zoveel eventueel te sorteren, zoals papier/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, blijft er heel minimaal toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Restafval Prijzen Landgraaf

Selecteer uit het ruimste aanbod containers en bestel de de beste rolcontainer voor je je restvuil. In de het container gooi je je al de niet-recyclebare afvalstoffen welke je geen verder kan sorteren. Papier/karton, swill, en vensterglas thuishoren niet thuis in de de rest afvalcontainer. Eveneens omtrent PMD verdelen beschikken ons de juiste rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de naam betreffende ieder afvalstromen welke binnen ondernemingen voortkomen. Die afvalstromen zouden meestal gescheiden opgehaald worden. Dit is verbeterd voor de leefomgeving en de portemonnee portemonnee.

Wat mag wel er binnen ondernemingsafval?

Op welke manier prima je je vuil ook scheidt, er gaat telkens restvuil blijven bestaan. Poog het afvalstroom dus beperkt mogelijk te bewaren en je zal zien dat dit financieel gunstig is. Via afvalstoffen heel veel eventueel te verdelen, zoals documenten/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er zo zo weinig eventueel restafval over. In de rest restafvalcontainer werp je al het niet onrecyclebare afval dat je geen extra kan sorteren. Karton/karton, swill, PMD en ruiten passen geen in de de rest container.

Is het scheiden van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je bent noodzakelijk afvalstromingen mogelijk eventueel te scheiden. Binnen het Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel streefdoel beschreven producten nogmaals te benutten indien het mag.

Wat kost een container container voor?

De tarieven voor tarieven van rolcontainers zijn afhankelijk hangt af van de de stroom van afval, de grootte van grootte van de rolcontainer alsook hoe vaak de de container ontleegd moet worden geraken. Je vindt alle prijzen op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je documenten, vensters, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In elke onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons bestel je snel en vlug een van de talloze soorten afvalcontainers. Wij brengen hem kosteloos in 24 uur in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende prijzen zie je direct in het bestelproces. Praktisch, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Algemeen afval is wegens zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te ophalen, reduceer je de massa gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even voort. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos geschikte ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container huren, maar ook gaan voor een metalen rolcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is solide en brandbestendig, praktisch als de container op een publieke plaats staat. Je gaat uit diverse volumematen. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geleegd moeten worden. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn omvangrijke moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de productie van groene energie. Restafval lijkt dan wellicht nutteloos, dat is het dus niet! De afvalsector levert maar zowaar 20% van de duurzame energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metaalresten er verwijderd die hun pad vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een nuttige doel. Deze zwarte korrelachtige slakken worden gebruikt voor het aanvullen of bouwen van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook allerlei schadelijke substanties los in de verbranding die in bepaalde of kleinere mate toch in het leefomgeving belanden. Dus moeten we volhouden met streven naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Restafval Prijzen Landgraaf:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. Wij leveren de kans om voor de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige overzicht ontdek je snel de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn we ook de ideale partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de gewenste goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te voeren. Praktisch voor jouw werknemers, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaalmateriaal. De bakken dichten goed af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kan. Tevens kan afvalgeur geen ontsnappen uit de bak.

De kosten van een container op wielen huren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak dit wordt geledigd. Het installeren van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een te ruime bak.

Je betaald enkel voor een leging die echt nodig hebt is
Het is zonde om te betalen voor het legen van de bak wanneer dit slechts halfvol is. Met ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers bieden maar liefst ruimte voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste manier afgevoerd

Met ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut zeker dat vertrouwelijke papieren op de correcte manier worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer huren bij onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer verhuren via ons? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We leveren een passende oplossing voor ieder soort vuilnis en voor elk onderneming. Daarnaast werken we heel soepel. Als het bijv. vereist is om een extra rolcontainer te installeren, dan doen we dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Levering in 24 uur
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Restafval Prijzen Landgraaf

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zes stappen.

Naarmate je hoger op de ladder, des te milieuvriendelijker de verwerking. Zo proberen wij in samenwerking met jou de massa vuilnis in jouw gemengd afval container te verminderen, fase 1. Dit doen wij door te adviseren over verdelen bij de bron. Want ongemengd afzonderlijke afvalsoorten worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is nadelig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een circulaire maatschappij.

Soorten en tarieven ondernemingsafval en restafval verwerking

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieert van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussendoor. Je mag kiezen voor een voordelige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om bij te bepalen die grootte het goed bij je past? Pak dan gauw contact op met één van onze deskundigen. Dankzij onze jarenlange ervaring met afvalstromen kennen wij precies wat je vereist hebt. En verlang je eenmalig een extra legen of regulier een grootte groter? Dan is deze uiteraard ook geen enkel issue!

De prijzen van de rolcontainers wisselen per afvalcategorie, materiaal en capaciteit. Je huurt bij ons altijd tegen de meest voordelige kosten. Gemengd afval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit komt, zoals we bedoelden, door zijn milieu-impact. Gelukkigerwijs vind je bij ons precies waar je aan toe. In ons simpele bestelmethode staat vermeld duidelijk wat je voor een gemengd afval container of een bepaalde andere container betaalt. Wij beschouwen het belangrijk dat deze informatie duidelijk is. Op deze manier ben je later niet voor nare verrassingen te zitten.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Restafval Prijzen Landgraaf

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk dossier. Zoals je opmerkt zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papier, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar besmet document kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een afvalcontainer zetten, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de optie tussen een erg gevarieerd assortiment met afvalcontainers van 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papier en Dozen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je document en karton ontdek je op ons. We hebben een landelijke dekking en je krijgt een brede keuze tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt als de containers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vandalisme op de loer staat. Selecteer, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier frequent je container(s) geledigd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier behandeld

Papier kan zelfs 7 keer gerecycled worden. Ook in je beurs scheelt het beduidend als je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je mag er bij ons op vertrouwen dat jouw papier- en karton op de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verwijderd en ingezet voor grondstof voor nieuw producten. Wil je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaande van organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, broden, pasta, drankjes, eierschalen, patat, taart, groentes en fruit en zuivelproducten. Vooral bij horecazaken komen deze afvalstromen beschikbaar, echter tevens in kantoren mag je jouw organisch afval scheiden. Je bespaart beduidend op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer met restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit extra recyclebaar afval dan je vermoedt! Ongemerkt bestaande een groot deel van ondernemingsafval dikwijls uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen horen stuk voor stuk bij dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden uit je overige afvalstromen te te verzamelen, zitten je containers minder snel vlug vol. Bovendien ligt het scheiden van uw vuilnis ook goed voor het omgeving. PMD kan namelijk hergebruikt worden. Daardoor moeten er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden om nieuwe artikelen te produceren, je PMD wordt namelijk één grondstof!

De geschikte container voor het PMD en Restafval Prijzen Landgraaf

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte rolcontainer voor jouw PMD. Wij bieden diverse plastic afvalcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de vlugge, kosteloze levering en landelijke dekking, heeft je in 24 uren jouw container bij de verlangde plek staan. U bepaalt zelfstandig de verlangde inhoudsmaat en hoe vaak het container geledigd moet te zijn. Zo ken je daarom vast waar je je afval altijd kwijt kunt en waar je meewerkt voor een beter omgeving door jouw vuilnis te scheiden. Bestel snel uw voordelige container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door je PMD apart in te zamelen binnen een PMD container, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is essentieel, omdat we belasten het milieu veel minder indien wij afvalstoffen recycleren. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale methoden worden de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te worden. De resterende plastic wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminium laag binnenin (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en ook gomballen) (Hard) kunststof waaronder speelgoed
 • Huisraad en gebruiksartikelen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Shopper draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen met chemische teken (antitranspirant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin ander materiaal is geplaatst Afzonderlijk doosjes ofwel ander document
 • Pakket inclusief van chemische materialen
 • Glasscherven

Des te meer afval jezelf sorteert, des te goed dat zal zijn voor het milieu en ook jouw portemonnee. Glaswerk is één van de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om scheiden is. Glasscherven bestaan van flesjes, potten en ook scherven. Zonder te splitsen pakt het glasafval door de volume en gewicht veel plaats bij de bedrijfsafval op. Je kunt dus flink besparen in jouw kosten voor afval. Het is ook tevens volledig om te recyclen. Ook kost het recyclen heel veel minder energie in vergelijking met glazen om te maken van verse grondstoffen.

Komt er op jouw bedrijf heel veel glas los, zoals in de horeca, dan is is een glascontainer onmisbaar. Heb je wisselende periodes qua drukte? wij werkt met flexibele contracten omdat jij het nummer bakken makkelijk verandert.

De geschikte container voor glas restafval

Koop het beste bakken voor jouw glasafval op onze dienst. Jij hebt de keuze van een container met tweehonderdveertig liters en ook van 900 liter. Er is al één glascontainer startend bij €13 per maandelijkse periode en dit wordt kosteloos neergezet. Op basis van de hoeveelheid glasafval kiest je op welke manier frequent ons het container zullen komen legen. ons biedt de meest voordelige service.

Zo wordt glas bewerkt

Het kost heel veel energie voor het het glas te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is daarentegen één goede grondslag. Er zitten meestal ongeveer 50% oud glas in nieuw glas. Bij de bewerken doen wij onderscheid tussen blank, bruin, groen en ook gemengd glas. Daarnaast worden kurken en ook dekseltjes verwijderd. Via het glas te recyclen, kan er op een heel veel lagere warmte glas gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en duurzaam proces . Heb jij vraagstukken? Bekijk dan het frequent gestelde vragenlijst of neem neem contact op.

Wat is mag er zijn bij het het glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gediend heeft zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Daaronder vallend kruikjes, borden, kopjes, aardewerk en dergelijke. n Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallend binnen vlakglas

Medische of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers moet veilig en ook in een veilige manier vernietigt te worden. Dossiervernietiging zou jij daarom beter goed regelen. Het afgesloten rolcontainer van ons ons ondersteunen tijdens een veilig proces van inzameling en vernietiging van jouw jouw archief. Discreet en ook beschermd. Documenten worden vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heeft je 100% garantie dat jouw dossiers veilig vernietigd is. Na vernieling zullen de restanten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je jij jouw dossiers niet in de het papierbak wilt werpen. Sommige papieren bezitten geheime gegevens en kunnen daarom beter vernielt worden. Vermoedelijk gebruik hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van hoge aantallen archief is zeer tijdrovend en omslachtig. Heeft jij regelmatig veel vuil in de de gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan dan voor het dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat een spleet waar het papier exact erin past. Als het documenten al in het container zitten, krijgen niemand ze nog in . Onze chauffeur komt eenmaal in zoveel tijdstip langs om de container legen en de documenten plaats te vernielen binnen onze truck. Ook dit functioneert door middel van een gesloten systeem waarin de bak door de vrachtwagen zelf wordt opgetild en opengemaakt. De content zal daarna meteen vernietigd.

De geschikte bak voor dossiervernietiging Voor archiefvernietiging stop je jouw geheime papieren veilig in het afgesloten rolcontainers van onze dienst. Via de klep in de deksel kun jij de papieren in de container gooien. Je hebt de keuze uit diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je noden kies je de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat je dossier geen op het vervoer gaat, loop je geen gevaar dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kan voor je archiefvernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De inzameling van je archief verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is zeer goed te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden verzameld en vernietigd.