Restafval Sita ᐅ 4 OPVALLENDE FEITJES

Snel en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook sorteert, er zal telkens restvuil aanwezig bestaan. Tracht deze afvalstroompje dus klein eventueel te bewaren en je zult zien dat dit economisch voordeelgevend is. Door vuil zo mogelijk toevallig te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er zo minimaal eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Restafval Sita

Kies uit uit het grootste aanbod rolcontainers en bestel de de ideale container voor je je restafval. Binnen het afvalcontainer gooi je je reeds het niet niet-recyclebare vuil die je niet verder verder kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, en ruiten passen niet thuis in de container. Ook betreffende PMD sorteren bezitten we het correcte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de naam betreffende elke afvalstromingen die bij ondernemingen vrijkomen. Deze afvalstromen mogen vaak afzonderlijk ingezameld worden. Dit is goed aangaande de natuur en het portemonnee.

Wat kan er in zakelijk afval?

Op welke manier goed je je afval tevens verdeelt, er zal altijd overblijvend afval voortdurend bestaan. Tracht dit stroom van afval dus minimaal eventueel te behouden en je gaat opmerken dat dit financieel gunstig is. Door afvalstoffen dus mogelijk toevallig te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, blijft er dus min eventueel overblijvend afval over. Binnen de afvalcontainer werp je reeds de onrecyclebare afvalstoffen dat je geen extra kan scheiden. Documenten/karton, voedselafval, PMD en ruiten passen niet thuis binnen de afvalcontainer.

Is het verdelen van zakelijk afval noodzakelijk?

Je wordt verplicht afvalstromen zoveel eventueel te scheiden. Binnen het landelijk Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het het doel doel beschreven goederen nogmaals te benutten als het kan.

Wat kost een container een container voor rolcontainer voor?

De tarieven tarieven voor de containers afhankelijk afhangend van de de afvalstroompje, de grootte van afmeting van de container en hoevaak de container geledigd rolcontainer geleegd dient zijn. U vindt je ieder tarieven op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je karton, ruiten, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In iedere bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons bestel je snel en rap een van de vele soorten afvalcontainers. Wij brengen hem gratis in een dag in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze concurrerende prijzen zie je direct gedurende het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt economiseren met een restafval container. Gemengd afval is door zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te zamelen, reduceer je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even door. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je altijd passende inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook gaan voor een ijzeren afvalcontainer. Een metalen afvalcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, praktisch als de vat op een algemene locatie staat. Je selecteert uit diverse groottes. De selectie is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geleegd moeten worden. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf ruime moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de generatie van hernieuwbare kracht. Algemeen afval schijnt dan eventueel waardeloos, dat is het dus niet! De afvalsector voorbrengt maar liefst 20% van de duurzame energieopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metalen er verwijderd die hun pad vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een functionele bestemming. Deze gitzwarte korrelachtige slakken worden gebruikt voor het ophogen of creëren van straten. Spijtig genoeg komen er ook allerlei schadelijke materialen los gedurende de verbranding die in minstens of geringere mate echter in het natuur terecht komen. Daarom moeten we doorgaan met streven naar zo minimaal afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Restafval Sita:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. We bieden de kans om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons praktische overzicht vind je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te zeggen. Daardoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de verlangde voordelige container en komen deze volgens een afgesproken schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te verwijderen. Praktisch voor jouw personeel, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er geen plagen bij het afval kan. Tevens kan stank niet ontkomen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze zal worden geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een té ruime bak.

Je betaald enkel voor een leging die écht nodig is
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de container wanneer deze slechts halfvol is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per week. En onze maximale rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de correcte wijze afgevoerd

Met ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste manier afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke papieren veilig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut zeker dat vertrouwelijke documenten op de juiste manier worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren bij onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren via ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We leveren een passende oplossing voor elk soort afval en voor elk onderneming. Bovendien werken wij heel soepel. Als het bijv. nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Bezorging in 24 uur
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Restafval Sita

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit 6 treden.

Hoger op de hiërarchie, des te ecologischer de behandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de massa vuilnis in jouw restafvalcontainer te verlagen, stap 1. Dit doen wij door te raadplegen over verdelen bij de oorsprong. Want ongemengd afzonderlijke afvalstromen worden zoveel mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het milieu en draagt bij niet bij aan een kringloop economie.

Typen en tarieven ondernemingsafval en algemeen afval verwerking

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussendoor. Je mag opteren voor een voordelige kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om bij te bepalen welke grootte het perfect bij je past? Pak dan gauw aansluiting op met één van onze experts. Dankzij onze langdurige ervaring met afvalsoorten kennen wij juist wat je nodig hebt. En wil je één keer een meer leegmaken of standaard een formaat groter? Dan is dit uiteraard ook geen kwestie!

De prijzen van de bakken variëren per afvalcategorie, grondstof en volume. Je verhuurt bij ons telkens tegen de laagste kosten. Restafval is een van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit komt, zoals we bedoelden, door haar effect op het milieu. Gelukkig vind je bij ons juist voor wat je aan toe bent. In ons simpele bestelsysteem staat vermeld helder wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een andere rolcontainer aftikt. Wij achten het cruciaal dat dit aspect helder is. Zo raak je achteraf niet voor vervelende onthullingen te zitten.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Restafval Sita

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier prima recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder effectief dan vooraf verdelen bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Toegestaan:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele varianten papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Ernstig vervuild document kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een afvalcontainer zetten, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes gescheiden verzamelen. Je hebt de optie tussen een erg gevarieerd assortiment van containers tussen 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papier en Dozen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je papier en karton vind je op ons. We hebben een nationale bereik en je hebt een brede selectie tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt wanneer de containers buitenshuis staan, of wanneer vernieling aan de loer ligt. Kies, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe frequent je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton verwerkt

Papier kan wel 7 keer hergebruikt worden. Tevens in je portemonnee scheelt het beduidend als je deze afvalsoort apart verzamelt. Je mag er op ons aan vertrouwen dat jouw papier- en karton in de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt afgevoerd en gebruikt als grondstof voor nieuw producten. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaande van biologisch afval, zoals (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk aan aardappelen, broden, pasta, drankjes, eierschalen, patat, taart, groenten en vruchten en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalsoorten beschikbaar, maar ook in kantoren mag je je biologisch afval apart houden. Je spaart beduidend aan afvalkosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer met restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk uit extra herbruikbaar vuilnis dan je vermoedt! Ongemerkt bestaande een omvangrijk deel van ondernemingsafval dikwijls uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden van je overige afvalstromen in te zamelen, zitten je afvalcontainers minder vlug gevuld. Daarnaast is het apart houden van je afval ook beter voor het de milieu. PMD mag namelijk hergebruikt zijn. Daardoor moeten er geen vers materialen ontgonnen te worden om nieuwe artikelen te maken, je PMD wordt immers één basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Restafval Sita

{service1)

Bij ons vind je steeds een passende afvalcontainer voor je PMD. Wij bieden verschillende plastic afvalcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze vlugge, gratis bezorging en landelijke dekking, heeft je in 24 uren jouw afvalcontainer bij het gewenste plek staan. U bepaalt zelf het verlangde inhoudsmaat en hoe frequent de afvalcontainer geleegd moet te worden. Op deze manier ken je daarom vast dat je jouw afval steeds weg kunt en dat je bijdraagt voor een verbeterde milieu via je afval te scheiden. Bestel snel uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door je PMD apart in te zamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled zijn. Dat is belangrijk, omdat we belasten het omgeving veel minder indien we afvalstoffen recycleren. Uit jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken worden de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. Het resterende kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Pakketten inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en kauwgom) (Hard) plastic zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (bakken, druiprek en dergelijke)
 • Shopper boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen met chemische teken (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander materiaal is geplaatst Los karton of verschillend document
 • Pakket met van chemische stoffen
 • Glasscherven

Hoe meer afval jezelf sorteert, des te beter dat het zal zijn ten behoeve van de milieu en ook je portemonnee. Glas is een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om splitsen zijn. Glasafval bestaat uit flesjes, potjes en ook scherven. Zonder het om splitsen neemt het glasafval door het ruimte en ook gewicht heel veel ruimte in de bedrijfsafval in. Jij kunt dus flink besparen op je kosten voor afval. Het is ook tevens compleet om te recyclen. Ook verbruikt het heel veel minder kracht dan glaswerk te maken uit verse materialen.

Ontstaat er op je bedrijf veel glasafval vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan is een glascontainer essentieel. Heb jij variërende periodes qua bezigheden? ons werkt samen met aanpasbare overeenkomsten waardoor je de nummer bakken makkelijk aanpast.

Het juiste container voor het glasafval

Bestel de meest geschikte containers voor het je glasverval bij ons. Je hebt de keuze uit selectie uit een bak met tweehonderdveertig liters en van 900 liters. Er is reeds één container voor glas startend bij €13 per maandelijkse periode en ook dit worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van de de afval kies je op welke manier frequent wij de container komen legen. wij leveren de meest voordelige service.

Zo wordt glas bewerkt

Het kost heel veel kracht voor het het glas om te produceren van nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter daarentegen een goede grondslag. Er zit meestal ongeveer 50% oudere glazen binnen nieuwe glas. Tijdens de verwerken doen wij verschil tussen wit, bruine, groene en ook gemengd glazen. Daarnaast worden kurk en dekseltjes verwijderd. Via glas om te recyclen, kan er zijn op één heel veel kleinere temperatuur glas gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en duurzaam proces dus. Heb je vragen? Bekijk het veelgestelde vragen of neem contact .

Wat mag wel er bij het de glasafval?

Toegestaan:

Lege glasafval dat gefungeerd had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Hieronder vallend jenever kruikjes, borden, kopjes, aardewerk etc. Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplank enzovoort. vallend binnen vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Je archief dienen veilig en op veilige manier vernietigt te worden. Dossiervernietiging kan je dus beter goed organiseren. De afgesloten rolcontainers van ons ons helpen tijdens een veilig proces van verzameling en ook vernieling van jouw jouw archief. Vertrouwelijk en ook beschermd. Documenten zullen vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heb je 100% zekerheid dat je je dossiers veilig vernietigd zijn. Na de vernieling worden het restproducten gerecycled.

Het te begrijpen dat je jij je dossiers niet wil in de het papierbak wil werpen. Enkele documenten bevatten geheime gegevens en kunnen kunnen daarom beter vernietigd . Waarschijnlijk gebruik voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge hoeveelheden dossiers is heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heb jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in het vorm van geheim papier? Kies voor het archiefvernietiging van ons U. U krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze container bevat één gleuf waarin het document precies erin past. Als het papieren eenmaal binnen de container zijn, krijgen zij meer in handen. Onze bestuurder komt eens tijd bij voor de container ledigen en het papier ter plaats vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert middels een afgesloten systeem waarbij het container via de truck zelf wordt opgeheven en opengemaakt. Het content wordt daarna meteen vernietigd.

De juiste bak voor dossiervernietiging Voor dossiervernietiging stop je je geheime documenten veilig in de afgesloten rolcontainers van onze dienst. Door de klepje in de deksel kun jij het documenten in de bak gooien. Je hebt de keuze uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw behoefte kiest jij de gewenste frequentie van lediging. Doordat je archief geen op het transport gaat, loop je geen gevaar dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De inzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is heel goed te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde manier wordt verzameld en vernietigd.