Restafval Slachtvoer 🔥 5 VERBAZENDE TRUCS

Vlug en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook scheidt, er zal telkens restafval aanwezig bestaan. Tracht deze afvalstroompje heel beperkt eventueel te bewaren en je gaat opmerken dat het financieel voordeelgevend is. Via afvalstoffen heel veel mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er dus minimaal mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Restafval Slachtvoer

Selecteer uit de ruimste aanbod afvalcontainers en koop het ideale afvalcontainer voor je restafval. Binnen het restafvalcontainer werp je reeds de onrecyclebare afval dat je niet meer kan scheiden. Documenten/karton, voedselafval, en vensterglas passen niet thuis in de de restafvalcontainer. Ook omtrent PMD verdelen bezitten ons het correcte container.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam betreffende elke afvalstromingen die bij bedrijven voortkomen. Deze afvalstromen mogen dikwijls apart verzameld geraken. Dat is goed betreffende het leefomgeving en de portemonnee geldtas.

Wat mag wel er in zakelijk afval?

Hoe uitstekend je je afval tevens sorteert, er zal er altijd restvuil voortdurend voorkomen. Poog deze afvalstroom zo minimaal mogelijk te bewaren en je gaat zien dat deze financieel voordelig is. Door vuil zo veel toevallig te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er dus min toevallig restvuil over. Binnen de afvalcontainer werp je al het de niet-recyclebare afvalstoffen die je niet verder extra kan sorteren. Documenten/karton, swill, PMD en ruiten thuishoren geen in de restafvalcontainer.

Is het scheiden van ondernemingsafval gedwongen?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen zoveel mogelijk te sorteren. In het landelijk Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het het bedoeling vermeld producten nogmaals te gebruiken indien dat het kan.

Wat kost een afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen voor de containers afhankelijk afhangend van de stroom van afval, de grootte afmeting van container en hoe vaak de container geledigd afvalcontainer geledigd moet worden zijn. Je vindt je elke kosten op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk type afval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je documenten, glas, swill en PMD scheiden. Ook dragen wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In ieder organisatie komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons bestel je gemakkelijk en snel een van de vele typen afvalcontainers. Wij brengen hem kosteloos binnen een dag in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze lage prijzen zie je meteen tijdens het aankoopproces. Handig, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt economiseren met een restafval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te zamelen, verklein je de aantal restafval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Lees dan even verder. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos juiste ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook opteren voor een stalen afvalcontainer. Een metalen rolcontainer is solide en brandbestendig, handig als de container op een openbare plaats staat. Je selecteert uit meerdere volumematen. De keuze is aan jou, op basis van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geledigd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf ruime actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de productie van hernieuwbare kracht. Gemengd afval klinkt dan wellicht waardeloos, dat is het dus niet! De afvalbranche levert maar zowaar twintig procent van de groene energieopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magneten worden de overgebleven metaalresten er uitgehaald die hun pad voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een functionele doel. Deze donkere korrelige slakken worden gebruikt voor het ophogen of aanleggen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook diverse giftige materialen los tijdens de verbrandingsproces die in minstens of mindere mate desondanks in het milieu komen. Om die reden moeten we volhouden met zoeken naar zo min mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Restafval Slachtvoer:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons bedrijf, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. Wij bieden de mogelijkheid om voor de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien huur je door ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te voeren. Praktisch voor jouw personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaal. De bakken dichten adequaat af zodat er geen plagen bij het vuilnis kan. Tevens kan stank niet ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak dit wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een té grote container.

Je betaalt alleen voor een leging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de bak wanneer deze slechts halfvol is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste bak is geschikt voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen verschaffen zelfs ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste wijze verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen zeker dat vertrouwelijke papieren op de juiste manier worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen huren via ons? Aangezien wij bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij leveren een passende uitkomst voor elk soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Bovendien werken wij heel soepel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan verrichten we dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Bezorging in 24 uur
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Restafval Slachtvoer

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het terrein van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zes niveaus.

Hoger op de hiërarchie, hoe ecologischer de afhandeling. Zo proberen wij samen met jou de volume rommel in jouw algemeen afval container terug te dringen, etappe 1. Dit doen wij door te raadplegen over scheiden bij de bron. Want zuiver aparte afvalsoorten worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het natuur en draagt bij niet bij aan een kringloop maatschappij.

Typen en kosten ondernemingsafval en gemengd afval verwijdering

De volume voor een gemengd afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussenin. Je mag opteren voor een betaalbare synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om bij te bepalen welke omvang het goed bij je aansluit? Haal dan gauw contact op met een van onze experts. Met onze langdurige kennis met afvalsoorten begrijpen wij juist wat je nodig hebt. En verlang je een keer een meer legen of gewoonlijk een grootte grotere? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen enkel kwestie!

De kosten van de containers verschillen per afvalsoort, grondstof en literinhoud. Je least bij ons altijd tegen de laagste tarieven. Restafval is een van de duurdere afvalstromen. Dit komt, als we bespraken, door zijn effect op het milieu. Gelukkigerwijs zie je bij ons exact waarvoor je aan toe. In ons simpele bestelsysteem staat helder wat je voor een gemengd afval container of een bepaalde alternatieve bak betaalt. Wij beschouwen het essentieel dat deze informatie transparant is. Hierdoor kom je naderhand niet voor nare onthullingen te liggen.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Restafval Slachtvoer

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder effectief dan op voorhand scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Zoals je ziet zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Ja:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele varianten papierafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, kranten en magazines. Zwaar vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk gescheiden verzamelen. Je krijgt de optie uit een zeer divers aanbod met afvalcontainers tussen 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Karton

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een ruime selectie tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een metalen container is geschikt als de afvalcontainers buitenshuis staan, of vernieling aan de horizon staat. Kies, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Tevens in je portemonnee bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je kunt er op ons op vertrouwen dat jouw document- en karton op de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof voor nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit organisch afval, zoals (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk aan aardappelen, brood, pasta, drankjes, eierschelpen, frites, gebak, groentes en fruit en zuivelproducten. Met name bij horecazaken ontstaan deze soorten afvalstromen beschikbaar, maar tevens in kantoor mag je je biologisch afval apart houden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk van meer herbruikbaar afval als je denkt! Onopgemerkt bestaat een groot deel uit bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen horen stuk voor stuk tot dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart uit je overige afvalsoorten in verzamelen, geraken je containers minder vlug gevuld. Bovendien ligt het scheiden uit uw vuilnis tevens goed voor het het omgeving. PMD mag namelijk gerecycled worden. Daardoor moeten er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden voor nieuwe artikelen te maken, jouw PMD wordt namelijk een grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Restafval Slachtvoer

{service1)

Bij vind je altijd een geschikte afvalcontainer voor jouw PMD. Wij leveren verschillende kunststof rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze snelle, kosteloze bezorging en landelijke dekking, heb je binnen 24 uur je container op het verlangde locatie geplaatst. Je beslist zelf het verlangde capaciteit en hoe vaak de container geleegd moet te zijn. Zo ken je daarom vast dat je jouw afval steeds kwijt kan en waar je meewerkt voor een beter milieu door jouw vuilnis te scheiden. Bestel snel uw goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Door jouw PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD container, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dat is belangrijk, want we belasten het milieu veel minder als we afvalstoffen recycleren. Uit jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te zijn. Het resterende plastic wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Polystyreenschuim Pakketten met aluminium laagje aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en ook kauwgom) (Hard) plastic waaronder speelgoed
 • Huisraad en gebruiksartikelen (emmers, aftaprek etc.)
 • Shopper draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen inclusief chemisch symbool (deodorant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief vla- of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin ander stof is geplaatst Los doosjes ofwel verschillend document
 • Verpakking met chemische stoffen
 • Glasscherven

Hoe meer vuilnis je scheidt, des te beter dat het zal zijn voor de milieu en ook je geldbeurs. Glas blijkt een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig om splitsen zijn. Glasscherven bestaan van flessen, potten en glasscherven. Zonder het te splitsen neemt het vanwege de ruimte en massa veel ruimte in de afval van het bedrijf op. Jij kunt daarom flink besparen op jouw afvalkosten. Het glas is tevens volledig om te recyclen. Daarnaast verbruikt het recyclen heel veel minder kracht in vergelijking met glaswerk te produceren van verse grondstoffen.

Komt er op jouw bedrijf veel glas los, bijvoorbeeld bij de horecabedrijven, dan één glascontainer onmisbaar. Bezit jij wisselende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? wij werkt samen met flexibele overeenkomsten waardoor je het aantal bakken makkelijk verandert.

De juiste container voor het glas restafval

Bestel de beste containers voor jouw glasverval op ons. Je hebt de selectie van een bak met tweehonderdveertig liter en ook met negenhonderd liter. Er is is reeds een container voor glas vanaf €13 elke maandelijkse periode en dit wordt kosteloos neergezet. Afhankelijk van de de glasafval kies je hoe frequent ons het bak komen ledigen. ons leveren de voordeligste service.

Zo wordt het glas bewerkt

Het kost kost veel energie voor het glas om te maken van nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter daarentegen één goede grondslag. Daar zit meestal ongeveer 50% oud glazen in nieuw glas. Bij het verwerken maken we onderscheid tussen blank, bruin, groen en gemengd glas. Ook worden kurk en dekseltjes verwijderd. Door glas te hergebruiken, kan er bij één veel kleinere temperatuur glas gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heb je vragen? Bekijk dan de frequent gestelde vragen of neem contact .

Wat mag wel er bij het glasverval?

Wel:

Leeg glasverval dat gediend heeft zoals verpakking

NIET:

Aardewerk, steen, porseleinen. Daaronder vallend jenever kruikjes, bordjes, kopjes, aardewerk en dergelijke. Warmtebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallen binnen vlakglas

Medische of ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Je archief dienen veilig en ook op een veilige wijze vernietigd worden. Dossiervernietiging kan je dus best uitstekend organiseren. Het gesloten rolcontainer van ons onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces van verzameling en vernieling van jouw jouw archief. Discreet en beschermd. Papieren zullen vertrouwelijk vervoerd. Zo heb jij 100% garantie dat je dossiers veilig vernietigd zijn. Na de vernietiging worden het restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat jij jouw archief niet in de de papierbak wilt gooien. Enkele papieren bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen daarom best vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge hoeveelheden archief is zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft jij frequent een grote hoeveelheid vuil in het vorm van geheim document? Kies dan dan voor archiefvernietiging van ons . Je krijgt dan dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat één spleet waarin het document precies doorheen . Wanneer het documenten eenmaal in het bak zitten, krijgt ze nog bij . Onze chauffeur komt eens de zoveel tijd langs voor de bak te ledigen en het documenten ter plaats te vernietigen in onze truck. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten systeem waarbij de bak door het truck zelf is opgeheven en geopend. De inhoud wordt daarna meteen vernielt.

De geschikte bak voor het dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer je jouw geheime papieren veilig in het afgesloten containers op wielen van onze dienst. Via de klepje in de deksel kan jij de documenten in het bak werpen. Jij hebt de selectie uit diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je noden kies je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw dossier niet op vervoer is, loop jij geen risico dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kunt voor jouw archiefvernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De verzameling van je archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is heel te recyclen en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde manier worden verzameld en verwoest.