Restafval Slogans 🔴 12 SCHOKKENDE GEHEIMEN

Gauw en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afval ook sorteert, er zal telkens restafval aanwezig bestaan. Tracht het afvalstroom zo minimaal toevallig te bewaren en je zal merken dat het economisch gunstig is. Via vuil heel veel toevallig te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en swill, overblijft er heel min toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Restafval Slogans

Kies uit van de ruimste assortiment rolcontainers en koop het beste afvalcontainer voor je je restafval. Binnen de restafvalcontainer gooi je je reeds het niet-recyclebare afvalstoffen die je geen extra kan sorteren. Karton/karton, voedselafval, en ruiten horen niet in de rest container. Tevens voor PMD scheiden beschikken we de correcte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam aangaande ieder afvalstromen welke binnen firma’s voortkomen. Deze stromen mogen dikwijls apart verzameld zijn. Dit is verbeterd voor het milieu natuur en de geldtas.

Wat mag er in ondernemingsafval?

Hoe uitstekend je je vuil tevens sorteert, er zal er telkens restafval blijven voorkomen. Tracht het afvalstroompje dus minimaal toevallig te bewaren en je gaat merken dat deze geldelijk voordelig is. Door vuil heel veel eventueel te sorteren, zoals documenten/karton, PMD, vensterglas, en swill, rest er zo zo weinig mogelijk restvuil over. In het container werp je al het het onrecyclebare afvalstoffen die je niet verder extra kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, PMD en ruiten horen niet thuis binnen de rest container.

Is het scheiden verdelen van bedrijfsafval verplicht?

Je wordt verplicht afvalstromen zoveel mogelijk te verdelen. In de Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel het doel doel omschreven goederen weer te gebruiken indien het lukt.

Wat kost een container een rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen voor afvalcontainers zijn afhankelijk hangt af van de afvalstroom stroom van afval, de omvang van afvalcontainer en hoevaak hoevaak de container geledigd container geledigd moet zijn. Jij ontdekt elke kosten op de.

Welk soort bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je papier, ruiten, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met restafval containers

In ieder bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons bestel je eenvoudig en vlug een van de talloze soorten afvalcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten binnen een etmaal in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze lage kosten zie je meteen in het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te ophalen, verminder je de aantal restafval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Doorlees dan even door. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos passende inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook gaan voor een stalen afvalcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is solide en brandveilig, nuttig als de container op een openbare locatie staat. Je kiest uit meerdere inhoudsmaten. De keuze is aan jou, op basis van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geledigd moeten worden. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de 12 ruime moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de generatie van groene energie. Gemengd afval klinkt dan eventueel nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalbranche voorbrengt maar liefst twintig procent van de groene energieproductie.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaaldeeltjes er verwijderd die hun pad verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een nuttige doel. Deze donkere korrelvormige assen worden ingezet voor het aanvullen of aanleggen van verkeerswegen. Helaas komen er ook diverse giftige materialen uit in de verbranden die in meer of kleinere mate echter in het leefomgeving komen. Om die reden moeten we volhouden met zoeken naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Restafval Slogans:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. Wij leveren de kans om voor de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door ons praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast verhuur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de perfecte partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij zorgen voor gratis plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze conform een afgesproken schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te verwijderen. Handig voor jouw personeel, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaal. De containers sluiten adequaat af waardoor er niet plagen bij het afval kunnen. Ook kan afvalgeur geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak dit wordt geledigd. Het installeren van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te grote bak.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak als deze maar halfvol is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers verschaffen maar liefst plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte manier verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut zeker dat geheime papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen huren via ons? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We leveren een passende uitkomst voor ieder soort vuilnis en voor elk bedrijf. Daarnaast functioneren wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan doen wij dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Restafval Slogans

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zes stappen.

Naarmate je hoger op de orde, des te duurzamer de verwerking. Zo pogen wij in samenwerking met jou de massa afval in jouw gemengd afval container terug te dringen, stap 1. Dit doen wij door te adviseren over scheiden bij de oorsprong. Want puur gescheiden afvalstromen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het milieu en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Typen en kosten zakelijk afval en gemengd afval beheer

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieert van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar ertussen. Je kan opteren voor een betaalbare synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om in te bepalen die maat het perfect bij je aansluit? Pak dan even aansluiting op met één van onze deskundigen. Met onze langdurige ervaring met afvalsoorten weten wij juist wat je nodig hebt. En wens je een keer een meer leegmaken of standaard een maatje grotere? Dan is dit natuurlijk ook geen kwestie!

De kosten van de rolcontainers verschillen per afvalsoort, stof en capaciteit. Je huurt bij ons telkens tegen de laagste tarieven. Gemengd afval is een van de kostbaardere afvalsoorten. Dit komt, gelijk we noemden, door zijn milieu-impact. Gelukkig ervaar je bij ons juist voor wat je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelmethode staat overtuigend wat je voor een restafvalcontainer of een verschillende container betaalt. Wij vinden het belangrijk dat dit aspect helder is. Zo kom je naderhand niet voor onaangename verrassingen te liggen.

Hoe houd je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Restafval Slogans

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier goed recyclebare materialen tussen zitten. Na verdeling is namelijk veel minder effectief dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we schreven al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Zoals je opmerkt zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Wel:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen papier, denk aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, kranten en magazines. Zwaar besmet document kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Laat een afvalcontainer zetten, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes gescheiden inzamelen. Je hebt de keuze tussen een heel divers assortiment met containers tussen 240 tot 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je document en papier vind je bij ons. We beschikken over een landelijke bereik en je hebt een ruime keuze tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast wanneer de containers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vandalisme aan de loer ligt. Kies, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Daarna bepaal je hoe vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan wel zeven maal hergebruikt worden. Tevens in je portemonnee bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je mag er bij ons aan rekenen dat je papier- en karton in de aller efficiënte, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en ingezet als grondstof voor nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog vragen? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat van biologisch vuilnis, zoals (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, broden, pasta, drankjes, eierschelpen, patat, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Vooral op horecagelegenheden ontstaan deze afvalsoorten vrij, echter tevens op kantoren mag je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalkosten als je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk uit extra herbruikbaar vuilnis als je vermoedt! Onopgemerkt bestaande een omvangrijk deel van bedrijfsafval vaak uit kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen behoren stuk voor stuk bij hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalsoorten in verzamelen, geraken je containers minder vlug vol. Daarnaast is het scheiden van uw afval tevens beter voor het de milieu. PMD kan namelijk gerecycled worden. Daardoor moeten er geen enkele nieuwe materialen ontgonnen te worden voor verse producten te maken, jouw PMD is immers een basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Restafval Slogans

{service1)

Bij vind je steeds een geschikte rolcontainer voor jouw PMD. We leveren verschillende plastic afvalcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze vlugge, gratis bezorging en landelijke bereik, heeft je in 24 uren je container op het verlangde locatie staan. Je beslist zelfstandig het gewenste capaciteit en hoe frequent de afvalcontainer geledigd moet te worden. Zo ken je dus vast waar je je afval altijd kwijt kunt en dat je meewerkt voor een verbeterde omgeving door jouw vuilnis te splitsen. Bestel vlug je voordelige container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Via jouw PMD apart in te verzamelen binnen een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dit is belangrijk, omdat we belasten het omgeving minder minder als we afval hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. De overgebleven plastic wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Schuimplastic Pakketten inclusief aluminium laag aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en gomballen) (Hard) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, aftaprek etc.)
 • Boodschappentas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemisch teken (antitranspirant, verf etc)
 • Verpakkingen met vla- of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof zit geplaatst Afzonderlijk karton ofwel ander document
 • Pakket met van gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Hoe meer vuilnis jezelf sorteert, des te goed dat zal zijn ten behoeve van de milieu en je portemonnee. Glas blijkt 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk te splitsen zijn. Glasscherven bestaan van flessen, potten en ook scherven. Zonder het te scheiden neemt het vanwege het ruimte en ook gewicht heel veel ruimte in het afval van het bedrijf op. Jij kan daarom heel besparen in je afvalkosten. Het glas is tevens volledig om te hergebruiken. Daarnaast kost het veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk om te maken van verse materialen.

Ontstaat er bij je onderneming veel glas los, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan is één container voor glas essentieel. Heb je variërende tijdsperioden met betrekking tot drukte? ons functioneert met aanpasbare overeenkomsten waardoor je de nummer bakken makkelijk aanpast.

Het geschikte bak voor het glas restafval

Koop het meest geschikte bakken voor je glasafval bij ons. Jij hebt de keuze van een container van 240 liters en van negenhonderd liters. Er is is al één glascontainer startend bij €13 elke maandelijkse periode en ook deze worden gratis neergezet. Afhankelijk van de afval kies jij hoe vaak wij het bak komen legen. ons biedt de voordeligste dienstverlening.

Zo worden het glas verwerkt

Het kost veel kracht voor het glas te maken uit verse materialen. Glasverval is daarentegen een prima grondslag. Er zit meestal ongeveer 50% oudere glazen binnen nieuwe glas. Tijdens de verwerken doen we onderscheid tussen wit, bruin, groene en bont glazen. Ook zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Via glas te recyclen, kan er zijn op één heel veel lagere warmte glazen gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces dus. Heb je vragen? Bekijk dan de frequent gestelde vragen of neem verbinding op.

Wat is mag wel er bij de glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval dat gefungeerd had als verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Daaronder vallend jenever kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glas, laboratorium glas, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallend binnen vlakglas

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Je archief dienen veilig en op een veilige manier vernietigd te worden. Archiefvernietiging kan je dus best goed regelen. Het afgesloten rolcontainer van ons helpen tijdens een beschermd proces voor inzameling en vernieling van jouw dossiers. Discreet en ook veilig. Papieren worden discreet vervoerd. Zo heeft je honderd procent garantie dat je je dossiers beschermd vernietigd is. Na vernietiging zullen het restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je jouw archief niet in de papierbak wilt gooien. Sommige documenten bezitten geheime informatie en kunnen daarom beter vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van grote hoeveelheden archief is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heb je regelmatig een grote hoeveelheid afval in de het vorm van vertrouwelijk papier? Kies voor het dossiervernietiging van ons U. U krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze bak bevat een spleet waarin het document precies erin past. Wanneer de documenten eenmaal binnen het bak zijn, krijgt ze meer bij handen. Onze bestuurder arriveert eens in tijdstip langs voor het bak te legen en de documenten ter plekke te vernielen in onze vrachtwagen. Ook dit functioneert middels een gesloten systeem waarin de bak via de vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. Het inhoud wordt daarna meteen vernielt.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor dossiervernietiging deponeer jij jouw vertrouwelijke documenten veilig in de afgesloten rolcontainers van onze dienst. Via het klep in het deksel kan jij de papieren in de container gooien. Jij heeft de selectie van verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw behoefte kies je de gewenste frequentie van lediging. Omdat jouw archief geen op vervoer is, loop jij geen gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kunt voor jouw dossiervernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De inzameling van jouw dossier verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is zeer goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat je archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke manier worden ingezameld en vernietigd.