Restafval Someren ᐅ 7 ONGEBRUIKELIJKE TRUCS

Vlug en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook scheidt, er zal steeds restafval aanwezig bestaan. Poog deze stroom van afval dus minimaal eventueel te bewaren en je zal opmerken dat het geldelijk voordeelgevend is. Met afvalstoffen zo zoveel mogelijk te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er zo zo weinig toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Restafval Someren

Kies uit het ruimste aanbod rolcontainers en bestel de beste meest geschikte rolcontainer geschikt voor je restafval. In de de container werp je reeds de onrecyclebare afval dat je niet meer kan scheiden. Karton/karton, voedselafval, en vensterglas horen niet thuis binnen de container. Ook voor PMD verdelen hebben ons het juiste container.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de naam betreffende elke afvalstromingen dat binnen firma’s ontstaan. Die stromingen mogen dikwijls afzonderlijk ingezameld zijn. Dit is beter aangaande het natuur en het geldtas.

Wat moet er in de zakelijk afval?

Hoe goed je je vuil eveneens verdeelt, er gaat altijd overblijvend afval voortdurend zijn. Probeer dit stroom van afval zo minimaal toevallig te houden en je zult zien dat het economisch gunstig is. Met afval zo mogelijk toevallig te verdelen, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, rest er dus zo weinig eventueel overblijvend afval over. In het restafvalcontainer gooi je reeds het niet niet-recyclebare afval die je niet verder verder kan verdelen. Documenten/karton, swill, PMD en vensterglas horen geen in het container.

Is het sorteren van zakelijk afval gedwongen?

Je wordt verplicht afvalstromen mogelijk toevallig te sorteren. In de het landelijk Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het doel de streefdoel omschreven artikelen weer te gebruiken waar dat het kan.

Wat kost een container een container voor?

De tarieven voor prijzen van rolcontainers zijn afhangend van de afvalstroom afvalstroompje, de grootte van afmeting van de container en hoe vaak de container geledigd dient zijn. U ontdekt ieder prijzen op tarievenpagina.

Welk type afval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je documenten, vensters, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met restafval containers

In elke onderneming komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons neem je eenvoudig en rap een van de vele soorten afvalcontainers. Wij brengen hem kosteloos binnen een etmaal in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze lage prijzen zie je meteen tijdens het bestelproces. Nuttig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te verzamelen, verklein je de massa restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Lees dan even verder. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos passende ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook gaan voor een metalen rolcontainer. Een ijzeren rolcontainer is hufterproof en brandwerend, handig als de container op een openbare locatie staat. Je gaat uit verschillende volumematen. De keuze is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) ontdaan moeten geraken. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de dozijn grote moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de generatie van hernieuwbare stroom. Algemeen afval schijnt dan eventueel waardeloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie levert maar liefst een vijfde van de groene energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metaalresten er uitgehaald die hun weg verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een functionele bestemming. Deze gitzwarte korrelige resten worden ingezet voor het verhogen of creëren van verkeerswegen. Helaas komen er ook diverse giftige stoffen los in de verbranden die in meer of mindere mate toch in het natuur komen. Daarom moeten we volhouden met proberen naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Restafval Someren:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de mogelijkheid om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door onze handige lijst ontdek je snel de container die je vereist hebt. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor jouw werknemers, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaal. De bakken sluiten goed af waardoor er geen ongedierte bij het vuilnis kan. Tevens kan afvalgeur niet ontkomen uit de bak.

De kosten van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak deze zal worden geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een té grote bak.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak wanneer deze slechts halfgevuld is. Bij ons besluit je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per week. En onze maximale rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle types bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste manier worden afgebroken.

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer verhuren via ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We leveren een passende oplossing voor ieder soort afval en voor elk bedrijf. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn geen issue.

 • Bezorging in 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Restafval Someren

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zestal stappen.

Hoe hoger op de ladder, des te duurzamer de afhandeling. Zo trachten wij samen met jou de hoeveelheid afval in jouw gemengd afval container te verminderen, etappe 1. Dit doen wij door te adviseren over scheiden bij de afkomst. Want zuiver aparte afvalstromen worden zoveel mogelijk hergebruikt, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is slecht voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Soorten en prijzen ondernemingsafval en restafval verwerking

De volume voor een gemengd afval container varieert van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en ieder daar ertussen. Je kan kiezen voor een voordelige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om bij te bepalen wat omvang het goed bij je past? Neem dan snel contact op met één van onze experts. Dankzij onze vele jaren kennis met afvalmaterialen kennen wij precies wat je nodig hebt. En wil je een keer een meer leegmaken of regulier een maatje grotere? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen probleem!

De prijzen van de containers variëren per afvalcategorie, materiaal en capaciteit. Je verhuurt bij ons steeds tegen de meest voordelige prijzen. Algemeen afval is één van de duurdere afvalstromen. Dit voortvloeit, gelijk we bedoelden, door zijn milieubelasting. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons juist waar je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelproces is aangegeven duidelijk wat je voor een gemengd afval container of een andere andere rolcontainer aftikt. Wij vinden het essentieel dat dit aspect duidelijk is. Hierdoor raak je later nooit voor nare onthullingen te zitten.

Hoe houd je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Restafval Someren

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier prima recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is namelijk veel minder effectief dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Enkel een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, omdat we vermelden al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er dus flink wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Wel:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten papierafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, kranten en magazines. Ernstig vervuild document kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk apart verzamelen. Je krijgt de keuze tussen een heel gevarieerd aanbod van afvalcontainers van 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Karton

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We hebben een nationale bereik en je krijgt een ruime keuze tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast wanneer de containers buiten geplaatst zijn, of vernieling op de horizon staat. Kies, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je hoe frequent je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan zelfs 7 keer gerecycled worden. Ook in jouw portemonnee bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom apart verzamelt. Je kunt er bij ons op vertrouwen dat je papier- en papier op de aller efficiënte, ecologische en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof tot nieuw artikelen. Wil je je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch vuilnis, zoals (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk aan aardappelen, brood, deegwaren, dranken, eierschelpen, patat, gebak, groentes en vruchten en melkproducten. Vooral op horecazaken ontstaan deze afvalstromen vrij, maar tevens op kantoren mag je je biologisch afval scheiden. Je spaart beduidend op afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer voor restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk van meer recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Onopgemerkt bestaat een groot deel uit ondernemingsafval dikwijls uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden uit je overige afvalsoorten te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vlug vol. Daarnaast ligt het scheiden uit uw afval tevens goed voor de milieu. PMD kan immers hergebruikt worden. Daardoor moeten er geen enkele nieuwe grondstoffen gewonnen te worden om verse artikelen te maken, je PMD is namelijk één basisgrondstof!

De geschikte container voor PMD en Restafval Someren

{service1)

Bij vind je altijd een geschikte afvalcontainer voor jouw PMD. Wij leveren diverse plastic rolcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze snelle, gratis bezorging en landelijke dekking, heeft je in 24 uren jouw afvalcontainer op de gewenste locatie geplaatst. Je bepaalt zelf het verlangde capaciteit en op welke manier vaak het afvalcontainer geledigd moet te worden. Op deze manier weet je daarom zeker dat je je vuilnis altijd kwijt kunt en waar je bijdraagt voor een verbeterde omgeving door je vuilnis te scheiden. Bestel vlug je goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Via jouw PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dit is essentieel, omdat wij belasten het milieu veel als we afvalstoffen recycleren. Van je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. Het overgebleven kunststof wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Pakketten inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en ook kauwgom) (Stijf) plastic zoals speelgoed
 • Huisraad en gebruiksartikelen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Draagtas draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemische teken (deodorant, lak enz.)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar verschillend materiaal zit geplaatst Afzonderlijk doosjes of ander papier
 • Pakket inclusief van chemische stoffen
 • Glasafval

Des te meer vuilnis jezelf scheidt, hoe beter dat is voor de milieu en jouw portemonnee. Glaswerk blijkt één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk te scheiden is. Glasscherven bestaat van flessen, potten en glasscherven. Zonder te splitsen neemt het door het volume en massa veel plaats in het bedrijfsafval op. Je kan dus flink besparen op jouw kosten voor afval. Het is bovendien compleet om te hergebruiken. Ook kost het veel kleiner energie in vergelijking met glazen te maken uit verse grondstoffen.

Ontstaat er bij jouw onderneming veel glas los, bijvoorbeeld in de horecabedrijven, dan een container voor glas onmisbaar. Heb jij variërende tijdsperioden qua bezigheden? wij werkt met aanpasbare overeenkomsten omdat jij de aantal bakken makkelijk verandert.

De geschikte bak voor glas restafval

Koop de meest geschikte containers voor het jouw glasverval bij ons. Je hebt de keuze uit keuze uit één container van tweehonderdveertig liter en met negenhonderd liter. Er is al een glascontainer vanaf €13 per maand en dit worden kosteloos neergezet. Op basis van hoeveelheid glasafval kies je hoe frequent ons het bak komen legen. wij leveren de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden glas bewerkt

Het kost heel veel kracht om het glas te maken uit verse grondstoffen. Glasafval is echter één goede grondslag. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oudere glazen binnen nieuw glazen. Bij de bewerken doen we verschil tussen blank, bruine, groen en bont glas. Ook zijn kurk en ook deksels verwijderd. Via glas te hergebruiken, kan er bij een veel kleinere warmte glazen geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces . Heb je vragen? Bekijk het frequent gestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat is mag er zijn bij de glasafval?

Toegestaan:

Lege glasafval dat gediend had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porseleinen. Hieronder vallen kruiken, bordjes, kopjes, keramiek etc. n Hittebestendig glazen, labo glas, ovenschalen, kookplaten en kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen onder vlakglas

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Jouw archief dienen veilig en ook in veilige wijze vernietigt te worden. Dossiervernietiging kan jij dus beter uitstekend organiseren. Het afgesloten rolcontainer van ons onze dienst helpen tijdens een veilig proces voor inzameling en vernieling van dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Papieren zullen discreet vervoerd. Op deze manier heeft jij honderd procent zekerheid dat jouw archief veilig vernietigd is. Na vernieling zullen het restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je je je archief niet wil in de de papiercontainer wil werpen. Enkele documenten bezitten geheime informatie en kunnen dus beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen archief is echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heb jij frequent veel vuil in het vorm van geheim document? Kies voor het dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt een gesloten rolcontainer.

Deze container heeft één gleuf waar het papier precies doorheen past. Als het papieren eenmaal binnen de container zijn, krijgen niemand ze meer bij . Onze chauffeur arriveert eens in de zoveel tijd langs om de container legen en het papier ter plekke te vernietigen binnen onze vrachtwagen. Ook dit werkt door middel van een gesloten systeem waarbij de container door de vrachtwagen zelf is opgetild en opengemaakt. Het inhoud wordt daarna direct vernielt.

De geschikte bak voor het dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging stop je jouw geheime papieren veilig in het gesloten containers op wielen van ons. Door het klep in het deksel kan jij het documenten in de container gooien. Je hebt de selectie van verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw behoefte kiest jij de gewenste frequentie van lediging. Omdat je dossier geen op vervoer gaat, loopt jij geen gevaar dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kunt voor jouw archiefvernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De inzameling van je archief verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is heel goed te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden verzameld en vernietigd.