Restafval Wijk Bij Duurstede ➡️ 4 ONVOORSTELBARE ZAKEN

Vlug en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook sorteert, er zal telkens overblijvend afval blijven bestaan. Tracht deze afvalstroompje dus beperkt toevallig te houden en je zal merken dat het geldelijk voordeelgevend is. Met afvalstoffen dus zoveel toevallig te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en swill, rest er heel zo weinig eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Restafval Wijk Bij Duurstede

Kies van het ruimste aanbod afvalcontainers en bestel de het meest geschikte afvalcontainer geschikt voor je overblijvend afval. In de de rest container gooi je je reeds de niet-recyclebare afval dat je geen extra kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, en glas thuishoren geen in het afvalcontainer. Eveneens omtrent PMD sorteren hebben ons de correcte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de naam voor alle afvalstromen dat binnen ondernemingen ontstaan. Dit stromen zouden vaak gescheiden opgehaald zijn. Dat is beter betreffende het milieu leefomgeving en de portemonnee portemonnee.

Wat kan er in bedrijfsafval?

Hoe goed je je vuil tevens sorteert, er gaat telkens overblijvend afval blijven voorkomen. Poog het afvalstroompje heel minimaal mogelijk te behouden en je zal opmerken dat dit financieel voordeelgevend is. Door afvalstoffen zo veel toevallig te scheiden, zoals karton/karton, PMD, glas, en keukenafval, overblijft er zo zo weinig mogelijk overblijvend afval over. Binnen het afvalcontainer werp je al het niet-recyclebare afval dat je geen extra kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, PMD en ruiten passen niet in het restafvalcontainer.

Is scheiden sorteren van zakelijk afval verplicht?

Je wordt noodzakelijk afvalstromingen zoveel toevallig te scheiden. In de het landelijk Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het streefdoel omschreven goederen nogmaals te benutten indien dat kan.

Wat kost een container afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen voor afvalcontainers zijn afhankelijk afhankelijk van de het stroom van afval, de grootte omvang van container en hoevaak hoe vaak de afvalcontainer geledigd dient zijn. Jij ontdekt elke kosten op de tarievenpagina.

Welk type afval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je papier, glas, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In elke organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons koop je gemakkelijk en snel een van de talloze soorten afvalcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten in een etmaal in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende kosten zie je gelijk in het orderproces. Nuttig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Gemengd afval is door zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te zamelen, verklein je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even door. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos juiste ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container huren, maar ook gaan voor een metalen rolcontainer. Een stalen rolcontainer is solide en brandwerend, nuttig als de container op een publieke locatie staat. Je selecteert uit verschillende volumematen. De selectie is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geleegd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de dozijn omvangrijke actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de opwekking van hernieuwbare kracht. Gemengd afval klinkt dan wellicht nutteloos, dat is het dus niet! De afvalsector produceert maar minstens 20% van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de resterende metalen er verwijderd die hun pad vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een functionele toepassing. Deze donkere korrelige slakken worden toegepast voor het verhogen of bouwen van wegen. Helaas komen er ook verschillende gevaarlijke substanties vrij tijdens de verbrandingsproces die in minstens of geringere mate echter in het natuur komen. Om die reden moeten we volhouden met zoeken naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Restafval Wijk Bij Duurstede:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om voor de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij ons praktische overzicht vind je snel de container die je nodig zal hebben. Bovendien verhuur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en arriveren deze conform een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Handig voor je werknemers, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaal. De containers dichten goed af zodat er niet plagen bij het vuilnis kan. Tevens kan afvalgeur niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee deze zal worden geledigd. Het installeren van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een te ruime bak.

Je betaalt alleen voor een leging die écht nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak als dit maar halfgevuld is. Met ons besluit je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers verschaffen maar liefst plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Met ons wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste manier afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten geheime papieren veilig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut zeker dat geheime documenten op de juiste manier worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer huren bij ons?

Waarom een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij leveren een passende uitkomst voor elk soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Bovendien functioneren we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten we dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Levering binnen 24 u
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Restafval Wijk Bij Duurstede

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit 6 stappen.

Naarmate je hoger op de ladder, hoe milieuvriendelijker de behandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de massa afval in jouw algemeen afval container te verlagen, fase 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over scheiden bij de oorsprong. Want ongemengd aparte afvalmaterialen worden zoveel mogelijk hergebruikt, etappe 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Stap 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Soorten en tarieven ondernemingsafval en algemeen afval beheer

De volume voor een restafvalcontainer varieerd van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussenin. Je mag selecteren voor een voordelige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om in te ramen welke maat het beste bij je past? Pak dan snel verbinding op met een van onze specialisten. Dankzij onze vele jaren deskundigheid met afvalstromen weten wij juist wat je benodigd hebt. En verlang je eenmalig een aanvullend leegmaken of standaard een formaat ruimer? Dan is dit natuurlijk ook geen enkel probleem!

De tarieven van de containers wisselen per afvalcategorie, stof en volume. Je huurt bij ons steeds tegen de scherpste prijzen. Gemengd afval is een van de duurdere afvalstromen. Dit voortvloeit, gelijk we bedoelden, door haar effect op het milieu. Gelukkig ervaar je bij ons precies voor wat je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelproces staat overtuigend wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een andere rolcontainer betaalt. Wij achten het cruciaal dat dit helder is. Zo kom je achteraf nooit voor nare ontdekkingen te zitten.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Restafval Wijk Bij Duurstede

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Enkel een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, omdat we schreven al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en geheim archief. Gelijk je opmerkt zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papierafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig vervuild papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een rolcontainer plaatsen, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes gescheiden inzamelen. Je krijgt de optie uit een heel divers aanbod met containers van 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte afvalcontainer voor je papier en papier vind je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je hebt een brede selectie tussen kunststof en metalen containers. Een metalen afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vernieling op de horizon staat. Selecteer, naargelang van je behoefte, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier verwerkt

Papier kan zelfs zeven maal gerecycled worden. Ook in je beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort apart inzamelt. Je kunt er op ons aan rekenen dat jouw document- en papier in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en gebruikt voor basis voor nieuwe producten. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit biologisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aan piepers, broden, deegwaren, drankjes, eierschalen, patat, taart, groentes en vruchten en melkproducten. Vooral op horecazaken ontstaan deze soorten afvalstromen beschikbaar, echter ook op kantoor mag je je biologisch afval scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit extra herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Ongemerkt bestaande één groot deel uit bedrijfsafval vaak van kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen behoren stuk voor stuk tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden van je overige afvalstromen in zamelen, geraken je containers minder snel snel gevuld. Daarnaast is het scheiden uit uw afval ook beter voor de milieu. PMD mag immers gerecycled zijn. Hierdoor moeten er geen enkele nieuwe materialen ontgonnen te worden voor nieuwe artikelen te produceren, je PMD is immers één grondstof!

De geschikte container voor het PMD en Restafval Wijk Bij Duurstede

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een passende rolcontainer voor jouw PMD. Wij leveren diverse plastic afvalcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze snelle, gratis bezorging en landelijke bereik, heeft je binnen 24 uren je afvalcontainer bij de gewenste plek staan. Je beslist zelfstandig het verlangde inhoudsmaat en hoe frequent de container geledigd moet te worden. Op deze manier ken je dus vast waar je je vuilnis steeds kwijt kan en dat je bijdraagt aan een verbeterde milieu door je vuilnis te scheiden. Bestel snel uw goedkope container(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te zamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dit is essentieel, want wij belasten het milieu veel indien wij afval recycleren. Uit je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te worden. Het overgebleven plastic wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Schuimplastic Pakketten met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en gomballen) (Stevig) plastic waaronder speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Draagtas draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemisch symbool (antitranspirant, lak etc)
 • Pakketten met vla- of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar verschillend stof zit geplaatst Afzonderlijk karton of ander papier
 • Pakket met gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Des te veel vuilnis jezelf scheidt, des te goed dat het zal zijn ten behoeve van de milieu en jouw geldbeurs. Glaswerk is een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te splitsen is. Glasverval bestaan uit flessen, potjes en scherven. Zonder het te splitsen neemt het glasafval vanwege het ruimte en gewicht veel plaats bij het afval van het bedrijf op. Jij kan dus flink besparen op je afvalkosten. Het glas is ook bovendien volledig om te hergebruiken. Ook kost het recyclen veel minder energie dan glaswerk om te produceren van nieuwe materialen.

Ontstaat daar bij jouw onderneming heel veel glasafval vrij, zoals bij de sector van de horeca, dan is is één container voor glas onmisbaar. Heb jij wisselende periodes qua bezigheden? wij functioneert met aanpasbare overeenkomsten omdat jij het aantal bakken makkelijk aanpast.

Het geschikte container voor het glasafval

Koop het beste containers voor jouw glasafval bij ons. Jij hebt de keuze uit keuze van één bak van 240 liter en van 900 liter. Er is is al één glascontainer vanaf €13 elke maandelijkse periode en deze worden gratis neergezet. Afhankelijk van de glasafval kiest jij op welke manier vaak ons het container komen legen. wij biedt de voordeligste dienstverlening.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het veel kracht om glas om te maken uit verse grondstoffen. Glasverval is daarentegen één prima basis. Er zitten meestal circa 50% oudere glas in nieuw glas. Bij het verwerken maken we onderscheid tussen blank, bruine, groen en gemengd glas. Ook zijn kurk en ook deksels verwijderd. Via glas om te recyclen, kunnen er op een veel kleinere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces dus. Heb jij vragen? Bekijk dan de frequent gestelde vragen of neem verbinding .

Wat is mag wel er bij het glasverval?

Wel:

Lege glasverval die gediend had zoals verpakking

NIET:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallen kruiken, bordjes, kopjes, aardewerk etc. n Warmtebestendig glazen, labo glas, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplank enzovoort. vallend binnen vlakglas

Medisch- of ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers moet beschermd en op een veilige manier vernietigd worden. Dossiervernietiging zou jij dus beter uitstekend regelen. Het afgesloten rolcontainers van ons ons ondersteunen bij een veilig proces voor verzameling en vernietiging van jouw dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Papieren zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heb jij honderd procent zekerheid dat je jouw archief beschermd vernietigt is. Na de vernietiging zullen het restproducten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je jij jouw archief niet wil in het papiercontainer wilt gooien. Enkele papieren bezitten geheime informatie en kunnen dus best vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote aantallen archief is echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig veel afval in de vorm van geheim document? Kies dan dan voor het dossiervernietiging van ons U. U krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze container bevat een gleuf waar het papier precies doorheen . Wanneer de documenten al in het bak zijn, krijgen niemand zij nog bij handen. Onze bestuurder komt eens in de tijdstip langs om het container te legen en het documenten ter plaats te vernielen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert door middel van een gesloten systeem waarin het bak via het truck zelf is opgeheven en geopend. Het content zal vervolgens meteen vernietigd.

De juiste bak voor dossiervernietiging Voor dossiervernietiging deponeer jij jouw geheime papieren veilig in de gesloten containers op wielen van onze dienst. Via het klepje in de deksel kan je de papieren in de bak werpen. Je heeft de keuze uit diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je behoefte kies jij de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat je archief geen op het vervoer gaat, loopt je niet risico dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kan voor jouw archiefvernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De inzameling van je dossier verloopt veilig en secuur dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is zeer goed te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze worden verzameld en verwoest.