Restcontainer ᐅ 6 ONVOORSTELBARE TRUCS

Gauw en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je afval ook scheidt, er zal altijd overblijvend afval aanwezig bestaan. Probeer het afvalstroompje zo minimaal toevallig te behouden en je zult merken dat deze geldelijk gunstig is. Met afval zo veel toevallig te verdelen, waaronder papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er zo zo weinig eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Restcontainer

Kies van de ruimste gamma rolcontainers en bestel het meest geschikte rolcontainer voor je restafval. In de afvalcontainer gooi je al de niet te recyclen vuil die je niet meer kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, en glas horen niet thuis in de restafvalcontainer. Ook voor PMD sorteren beschikken wij de juiste juiste rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming aangaande alle afvalstromen welke binnen ondernemingen voortkomen. Deze afvalstromen zouden vaak gescheiden verzameld geraken. Het is verbeterd voor de natuur en het geldtas.

Wat mag er in zakelijk afval?

Hoezo goed je je vuil tevens scheidt, er zal er altijd restvuil aanwezig zijn. Probeer het afvalstroompje dus beperkt toevallig te bewaren en je zult zien dat het geldelijk gunstig is. Met vuil heel mogelijk mogelijk te sorteren, zoals papier/karton, PMD, vensterglas, en swill, rest er zo minimaal eventueel restafval over. Binnen de rest container werp je al het niet onrecyclebare afval welke je niet verder verder kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, PMD en ruiten horen niet thuis in de het container.

Is scheiden scheiden van zakelijk afval noodzakelijk?

Je blijft verplicht afvalstromen zoveel mogelijk te verdelen. In de de Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel het doel doel vermeld producten opnieuw te gebruiken indien dat kan.

Wat kost een container rolcontainer voor?

De tarieven voor prijzen voor rolcontainers zijn afhankelijk van de afvalstroom stroom van afval, de grootte omvang van de container en hoevaak hoe vaak de container geledigd rolcontainer geledigd dient zijn. Jij vindt elke tarieven op de.

Welk aard restafval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je karton, glas, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met restafval containers

In iedere onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons koop je gemakkelijk en rap een van de vele varianten rolcontainers. Wij bezorgen hem gratis in een dag in heel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze lage prijzen zie je direct gedurende het bestelproces. Nuttig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Restafval is vanwege zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te ophalen, verminder je de aantal restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Doorlees dan even verder. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je steeds geschikte verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook opteren voor een metalen vuilcontainer. Een metalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, handig als de container op een algemene plek staat. Je gaat uit verschillende inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) geleegd moeten worden. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf ruime actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de generatie van groene stroom. Restafval schijnt dan wellicht nutteloos, dat is het dus niet! De afvalbranche voorbrengt maar zowaar een vijfde van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaaldeeltjes er verwijderd die hun weg vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een nuttige toepassing. Deze donkere korrelvormige slakken worden toegepast voor het aanvullen of bouwen van straten. Helaas komen er ook verschillende giftige materialen uit in de verbranding die in meer of geringere mate toch in het natuur terecht komen. Dus moeten we blijven zoeken naar zo minimaal afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Restcontainer:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, het locatie voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. We leveren de kans om voor de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Door onze handige overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien verhuur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en arriveren deze conform een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plaats, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken sluiten adequaat af zodat er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Ook kan stank niet ontkomen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak deze wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een te ruime container.

Je betaalt enkel voor een lediging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak als dit maar halfgevuld is. Bij ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle types bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste manier afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een container op wielen verhuren via onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen huren bij ons? Aangezien we bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een passende oplossing voor elk soort afval en voor ieder onderneming. Bovendien werken we heel soepel. Als het bijv. nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Ook extra ophalingstijden zijn geen issue.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Restcontainer

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zes stappen.

Hoe hoger op de orde, des te duurzamer de afhandeling. Zo proberen wij samen met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw algemeen afval container te verlagen, stap 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over sorteren bij de oorsprong. Want zuiver gescheiden afvalstromen worden zo veel als mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een circulaire economie.

Typen en kosten ondernemingsafval en gemengd afval beheer

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieerd van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar ertussen. Je mag kiezen voor een voordelige kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om in te ramen die maat het beste bij je aansluit? Haal dan gauw aansluiting op met een van onze specialisten. Door onze vele jaren kennis met afvalmaterialen weten wij exact wat je nodig hebt. En wil je één keer een extra leegmaken of standaard een grootte grotere? Dan is deze natuurlijk ook geen enkel issue!

De kosten van de bakken verschillen per afvalcategorie, materiaal en literinhoud. Je least bij ons altijd tegen de laagste tarieven. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalsoorten. Dit voortvloeit, zoals we noemden, door haar effect op het milieu. Gelukkigerwijs zie je bij ons exact voor wat je aan toe bent. In ons simpele bestelsysteem is aangegeven overtuigend wat je voor een specifieke algemeen afval container of een bepaalde alternatieve container aftikt. Wij vinden het essentieel dat dit aspect transparant is. Op deze manier kom je naderhand niet voor vervelende ontdekkingen te liggen.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Restcontainer

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk veel minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Enkel een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, want we schreven al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Ja:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen kartonafval, denk aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en magazines. Ernstig vervuild papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Laat een afvalcontainer zetten, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de optie tussen een heel uitgebreid aanbod met containers van 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papier en Dozen

De meest gepaste afvalcontainer voor je document en papier vind je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je hebt een ruime selectie tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is geschikt wanneer de containers buitenshuis staan, of vandalisme aan de loer staat. Selecteer, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je hoe vaak je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton verwerkt

Document kan wel 7 maal hergebruikt worden. Tevens in je beurs bespaart het aanzienlijk als je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat jouw document- en karton in de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en gebruikt als basis tot nieuwe producten. Wil je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande van organisch afval, zoals (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij hierbij piepers, broden, pasta, dranken, eierschelpen, frites, gebak, groentes en vruchten en melkproducten. Met name bij horecagelegenheden komen deze afvalstromen vrij, echter ook in kantoren mag je jouw biologisch afval apart houden. Je bespaart beduidend op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk van meer recyclebaar afval als je vermoedt! Ongemerkt bestaande een groot gedeelte uit ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen behoren allemaal bij dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart van je andere afvalsoorten te zamelen, zitten je containers minder snel vlug gevuld. Daarnaast ligt het apart houden uit uw vuilnis ook beter voor de omgeving. PMD kan namelijk hergebruikt zijn. Hierdoor hoeven er geen vers grondstoffen gewonnen te worden voor verse artikelen te maken, je PMD wordt namelijk een grondstof!

De geschikte container voor het PMD en Restcontainer

{service1)

Bij ons vind je steeds een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij leveren diverse plastic rolcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de vlugge, kosteloze bezorging en nationale bereik, heb je in 24 uur jouw afvalcontainer op het gewenste locatie staan. Je bepaalt zelfstandig de verlangde capaciteit en op welke manier vaak de container geleegd moet te zijn. Zo weet je daarom vast waar je jouw afval steeds kwijt kunt en dat je meewerkt aan een beter omgeving door je vuilnis te splitsen. Bestel vlug uw voordelige container(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Door jouw PMD apart in te zamelen in een PMD container, mag het optimaal gerecycled worden. Dat is essentieel, omdat we belasten het milieu veel indien we afvalstoffen recycleren. Van je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om daarna gerecycled te worden. Het overgebleven kunststof wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminium laag aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en kauwgom) (Stijf) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek enzovoort)
 • Draagtas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemische symbool (deodorant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander stof zit gestopt Afzonderlijk doosjes ofwel ander document
 • Verpakking inclusief van chemische stoffen
 • Glasscherven

Des te meer vuilnis jezelf scheidt, des te beter dat het zal zijn ten behoeve van het milieu en ook jouw portemonnee. Glas is 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om splitsen is. Glasscherven bestaan uit flessen, potten en scherven. Zonder te splitsen neemt het glasafval vanwege het ruimte en ook massa veel plaats in het bedrijfsafval in. Je kunt daarom flink besparen in je afvalkosten. Het is ook bovendien compleet om te recyclen. Daarnaast kost het heel veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk te produceren uit nieuwe grondstoffen.

Ontstaat er bij je bedrijf veel glasafval vrij, bijvoorbeeld bij de horecabedrijven, dan één container voor glas onmisbaar. Heb je variërende tijdsperioden qua bezigheden? ons functioneert samen met aanpasbare overeenkomsten omdat je de nummer containers eenvoudig aanpast.

De geschikte bak voor het glas restafval

Bestel het beste bakken voor jouw glasverval op onze dienst. Jij hebt de selectie uit een bak van tweehonderdveertig liter en van 900 liter. Er is is al één container voor glas vanaf €13 elke maand en dit wordt kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de afval kiest jij hoe vaak ons het bak komen ledigen. ons biedt het voordeligste service.

Zo wordt het glas bewerkt

Het kost veel kracht voor het glas te produceren uit verse grondstoffen. Glasafval is echter echter een prima grondslag. Er zit gewoonlijk circa 50% oud glas binnen nieuw glazen. Tijdens het bewerken doen wij onderscheid onder blank, bruin, groen en ook gemengd glas. Ook worden kurken en dekseltjes verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kan er zijn bij één veel lagere warmte glazen gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en verantwoord proces dus. Heeft jij vraagstukken? Bekijk dan de veelgestelde vragenlijst of contact op.

Wat is mag er bij het het glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasverval dat gediend heeft als verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Hieronder vallend kruiken, borden, kopjes, aardewerk en dergelijke. n Hittebestendig glazen, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend binnen vlakglas

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Jouw archief dienen beschermd en in een veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging zou jij daarom best uitstekend regelen. De afgesloten rolcontainers van ons helpen tijdens een veilig proces voor verzameling en vernietiging van jouw dossiers. Discreet en veilig. Documenten worden discreet vervoerd. Zo heb jij 100% zekerheid dat je jouw dossiers veilig vernietigd is. Na de vernieling zullen het restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je jouw dossiers niet in de de papierbak wilt werpen. Sommige papieren bezitten geheime informatie en dus best vernielt . Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van hoge aantallen dossiers is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heb je regelmatig veel vuil in het vorm van geheim papier? Kies dan voor het dossiervernietiging van ons . Je krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze bak heeft een spleet waarin het document exact doorheen past. Wanneer het papieren eenmaal binnen de bak zijn, krijgen ze nog bij handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal de tijdstip bij om de bak te ledigen en de papier plaats vernielen in onze vrachtwagen. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten systeem waarin de container via het vrachtwagen zelf wordt opgetild en opengemaakt. De content zal vervolgens meteen vernietigd.

De geschikte bak voor het archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging stop je je vertrouwelijke papieren veilig in het gesloten containers op wielen van onze dienst. Door het klep in het deksel kun je de documenten in het bak werpen. Je heeft de selectie uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw behoefte kiest jij de gewenste frequentie van lediging. Omdat jouw dossier niet op het vervoer gaat, loop jij niet risico dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Jij kunt voor je dossiervernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De inzameling van je dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is heel te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier worden ingezameld en verwoest.