Rode Afvalcontainer ✔️ 9 VERBORGEN TIPS

Gauw en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal steeds restafval aanwezig bestaan. Probeer deze afvalstroompje heel minimaal mogelijk te bewaren en je zult zien dat dit financieel gunstig is. Door afval dus mogelijk mogelijk te scheiden, waaronder documenten/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er zo minimaal toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Rode Afvalcontainer

Kies bij de grootste gamma containers en bestel de het beste container voor je je restafval. In de het restafvalcontainer gooi je je al het het onrecyclebare afvalstoffen die je niet verder extra kan sorteren. Karton/karton, swill, en vensterglas passen niet binnen de container. Ook voor PMD sorteren hebben ons de correcte container.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming aangaande alle afvalstromen die in ondernemingen vrijkomen. Die stromingen mogen dikwijls afzonderlijk opgehaald geraken. Dat is beter betreffende het milieu en de portemonnee.

Wat mag wel er binnen ondernemingsafval?

Op welke manier goed je je afvalstoffen tevens sorteert, er zal steeds overblijvend afval blijven zijn. Probeer deze afvalstroompje dus minimaal mogelijk te bewaren en je zal opmerken dat het geldelijk voordelig is. Door afval zo zoveel toevallig te sorteren, zoals documenten/karton, PMD, vensterglas, en swill, blijft er dus minimaal eventueel overblijvend afval over. Binnen de rest container gooi je je al het de niet-recyclebare afvalstoffen dat je niet verder extra kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, PMD en ruiten horen niet in de rest afvalcontainer.

Is het scheiden verdelen van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je wordt gedwongen afvalstromen zoveel mogelijk te sorteren. In het landelijk Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het het doel bedoeling vermeld producten opnieuw te gebruiken waar dat het kan.

Wat kost een container container bedrijfsafval?

De tarieven kosten voor containers zijn afhankelijk van de afvalstroom stroom van afval, de omvang van de afvalcontainer alsook hoe vaak de de container geledigd afvalcontainer ontleegd dient zijn. U vindt ieder tarieven op de de.

Welk aard restafval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je karton, ruiten, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In ieder onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons koop je snel en rap een van de talloze soorten rolcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten in 24 uur in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze scherpe tarieven zie je meteen in het bestelproces. Nuttig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt economiseren met een restafval container. Restafval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te zamelen, verminder je de aantal gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even voort. Of bestel direct jouw restafval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds juiste ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook gaan voor een ijzeren rolcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, praktisch als de vat op een algemene plaats staat. Je selecteert uit verschillende groottes. De keuze is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geledigd moeten geraken. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de 12 grote actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de opwekking van duurzame stroom. Restafval lijkt dan eventueel zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalindustrie levert maar liefst 20% van de duurzame energieproductie.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaalresten er verwijderd die hun route verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een bruikbare toepassing. Deze donkere korrelachtige assen worden toegepast voor het ophogen of bouwen van verkeerswegen. Helaas komen er ook verschillende giftige substanties uit gedurende de verbranden die in meer of kleinere mate desondanks in het leefomgeving terecht komen. Om die reden moeten we blijven streven naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Rode Afvalcontainer:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons, het locatie voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de kans om voor de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door ons praktische overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde goedkope container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor je werknemers, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig kunststof of metaal. De containers dichten adequaat af zodat er geen ongedierte bij het afval kunnen. Ook kan stank niet ontkomen uit de bak.

De kosten van een container op wielen verhuren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak deze zal worden geleegd. Het installeren van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een té grote container.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het legen van de bak wanneer deze slechts halfgevuld is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen verschaffen zelfs ruimte voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen zeker dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen verhuren bij ons?

Waarom een rolcontainer huren bij onze dienstverlening? Omdat wij bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We bieden een passende oplossing voor elk soort afval en voor ieder bedrijf. Bovendien functioneren we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan verrichten wij dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Rode Afvalcontainer

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit 6 stappen.

Hoger op de hiërarchie, des te duurzamer de verwerking. Zo proberen wij in samenwerking met jou de volume rommel in jouw gemengd afval container terug te dringen, fase 1. Dit bereiken wij door te adviseren over verdelen bij de oorsprong. Want zuiver aparte afvalstromen worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het natuur en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Soorten en kosten bedrijfsafval en algemeen afval verwerking

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer schommelt van tweehonderdveertig liter tot wel 2500 liter en elk daar tussendoor. Je kan opteren voor een voordelige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om in te bepalen wat omvang het beste bij je past? Neem dan even contact op met een van onze specialisten. Dankzij onze langdurige kennis met afvalstromen begrijpen wij exact wat je vereist hebt. En verlang je eenmalig een aanvullend lediging of regulier een grootte ruimer? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen enkel probleem!

De prijzen van de rolcontainers verschillen per afvalstroom, grondstof en volume. Je huurt bij ons telkens tegen de laagste tarieven. Gemengd afval is één van de prijzigere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, gelijk we bespraken, door haar effect op het milieu. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons precies voor wat je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelsysteem staat vermeld duidelijk wat je voor een specifieke gemengd afval container of een verschillende rolcontainer betaalt. Wij vinden het cruciaal dat deze informatie helder is. Op deze manier raak je later nooit voor vervelende ontdekkingen te zitten.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Rode Afvalcontainer

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is immers aanzienlijk minder effectief dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Enkel een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je beurs, want we vermelden al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en vertrouwelijk dossier. Zoals je opmerkt zijn er dus flink wat opties om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Toegestaan:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele soorten kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar vervuild document kan je beter niet in de papierbak werpen. Plaats een afvalcontainer plaatsen, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk afzonderlijk verzamelen. Je krijgt de keuze tussen een heel uitgebreid assortiment van containers tussen 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papier en Verpakkingen

De meest gepaste afvalcontainer voor je document en papier vind je bij ons. We hebben een landelijke dekking en je hebt een brede selectie tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of wanneer vernieling aan de loer ligt. Kies, naargelang uit je nood, de meest geschikte gepaste grootte. Vervolgens beslis je hoe frequent je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton behandeld

Papier kan zelfs 7 keer hergebruikt worden. Tevens in jouw portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je kunt er bij ons op rekenen dat jouw document- en papier in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet als basis tot nieuw artikelen. Wil je een rolcontainer verhuren maar heb u nog steeds vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact.

Swill

Swill bestaat van biologisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aan piepers, brood, deegwaren, drankjes, eierschalen, frites, taart, groenten en vruchten en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalsoorten vrij, echter ook in kantoor mag je jouw organisch vuilnis apart houden. Je spaart beduidend op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer met overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk uit meer recyclebaar afval als je denkt! Onopgemerkt bestaat één groot deel uit bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen behoren allemaal bij dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalstromen te te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vlug gevuld. Bovendien is het scheiden uit je vuilnis ook goed voor het de milieu. PMD mag namelijk hergebruikt zijn. Daardoor moeten er geen enkele nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden om nieuwe producten te maken, jouw PMD wordt namelijk een grondstof!

De juiste container voor PMD en Rode Afvalcontainer

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende rolcontainer voor je PMD. Wij leveren verschillende plastic rolcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze vlugge, gratis bezorging en nationale dekking, heeft je binnen 24 uur jouw afvalcontainer bij de gewenste plek staan. U beslist zelf het verlangde capaciteit en hoe vaak de container geledigd dient te zijn. Zo ken je daarom vast dat je jouw vuilnis altijd weg kunt en dat je meewerkt aan een verbeterde milieu door je vuilnis te splitsen. Bestel vlug je voordelige container(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Via jouw PMD apart in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dit is essentieel, want wij belasten het omgeving veel indien wij afvalstoffen hergebruiken. Uit jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om daarna gerecycled te worden. Het overgebleven kunststof wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminium laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en kauwgom) (Hard) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (emmers, aftaprek etc.)
 • Shopper draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen inclusief chemisch symbool (antitranspirant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen met of yoghurtresten
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal is geplaatst Los karton of ander papier
 • Verpakking met gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Des te veel vuilnis jezelf scheidt, des te goed dat zal zijn ten behoeve van de milieu en jouw geldbeurs. Glaswerk blijkt een van de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om splitsen zijn. Glasafval bestaat van flessen, potjes en ook scherven. Zonder het te splitsen pakt het glasafval door de ruimte en gewicht heel veel ruimte bij de bedrijfsafval in. Jij kunt dus heel besparen op jouw kosten voor afval. Het glas is ook bovendien compleet om te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het recyclen veel kleiner energie dan glazen te maken van verse materialen.

Ontstaat daar bij je onderneming heel veel glasafval vrij, zoals bij de horecabedrijven, dan is is een container voor glas essentieel. Heb je wisselende tijdsperioden qua drukte? wij werkt samen met flexibele overeenkomsten waardoor je het aantal bakken eenvoudig aanpast.

De juiste container voor glas restafval

Bestel de meest geschikte containers voor jouw glasverval op ons. Jij hebt de keuze van een bak van tweehonderdveertig liter en ook met 900 liter. Er reeds een glascontainer startend bij €13 per maandelijkse periode en dit wordt kosteloos neergezet. Op basis van hoeveelheid glasafval kies jij hoe frequent wij de container komen ledigen. wij biedt de meest voordelige dienstverlening.

Zo worden het glas verwerkt

Het kost veel energie voor het glas te maken van verse grondstoffen. Glasverval is echter één goede basis. Daar zitten gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen binnen nieuwe glazen. Bij het bewerken doen wij verschil onder wit, bruin, groene en ook gemengd glazen. Ook zijn kurken en deksels verwijderd. Via glas om te hergebruiken, kan er op een heel veel lagere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en verantwoord proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk dan de veelgestelde vragen of neem contact .

Wat mag wel er bij de glasverval?

Wel:

Lege glasverval die gefungeerd heeft als verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Daaronder vallend jenever kruikjes, borden, koppen, aardewerk etc. n Warmtebestendig glas, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplanken etc. vallend onder vlakglas

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Je dossiers dienen veilig en ook op veilige manier vernietigd worden. Archiefvernietiging kan jij dus beter goed regelen. Het gesloten rolcontainer van ons ons helpen tijdens een veilig proces voor inzameling en vernieling van jouw dossiers. Vertrouwelijk en beschermd. Documenten zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heeft jij 100% zekerheid dat jouw dossiers beschermd vernietigd is. Na de vernieling zullen de restanten gerecycled.

Het is te begrijpen dat jij je archief niet wil in het papierbak wil werpen. Sommige papieren bezitten vertrouwelijke informatie en dus best vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van grote aantallen archief is echter echter heel tijdrovend en omslachtig. Heeft je frequent veel vuil in de de gedaante van geheim papier? Kies dan voor het archiefvernietiging van ons . U krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze container heeft één gleuf waar het document precies erin . Wanneer het papieren al in de bak zijn, krijgt zij nog in handen. Onze chauffeur komt eenmaal de tijdstip langs om de bak te ledigen en de papier plekke vernietigen in onze vrachtwagen. Ook dit functioneert middels een afgesloten systeem waarin de bak via de truck zelf is opgetild en opengemaakt. De content zal vervolgens direct vernietigd.

De geschikte container voor het archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop jij je vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Via het klep in de deksel kun jij het documenten in de bak gooien. Jij hebt de selectie uit verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw noden kiest je de gewenst frequentie van lediging. Doordat je archief niet op transport is, loopt je geen gevaar dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kunt voor jouw dossiervernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is heel goed te recyclen en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde manier worden ingezameld en vernietigd.