Rode Bak Restafval ᐅ 6 ONTHULLENDE HACKS

Snel en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook verdeelt, er zal steeds restafval aanwezig bestaan. Probeer dit afvalstroom zo klein toevallig te houden en je gaat opmerken dat het financieel voordelig is. Via vuil heel zoveel mogelijk te scheiden, zoals papier/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, blijft er heel minimaal mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Rode Bak Restafval

Kies bij het ruimste gamma rolcontainers en bestel de ideale rolcontainer geschikt voor je restafval. In het afvalcontainer gooi je al het onrecyclebare afvalstoffen welke je geen verder kan sorteren. Documenten/karton, voedselafval, en ruiten horen niet binnen de rest afvalcontainer. Ook betreffende PMD scheiden hebben wij de juiste geschikte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de naam betreffende alle afvalstromingen welke in firma’s vrijkomen. Dit stromen kunnen meestal afzonderlijk verzameld geraken. Dat is goed voor het leefomgeving en de portemonnee geldbeugel.

Wat moet er in de ondernemingsafval?

Hoe prima je je afvalstoffen eveneens scheidt, er gaat steeds restvuil aanwezig voorkomen. Probeer het stroom van afval zo minimaal toevallig te behouden en je zal opmerken dat deze geldelijk gunstig is. Door afvalstoffen zo zoveel eventueel te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er dus min mogelijk restvuil over. In de de rest restafvalcontainer gooi je je reeds het niet-recyclebare afval welke je niet verder verder kan sorteren. Documenten/karton, swill, PMD en glas passen niet thuis in de rest container.

Is het sorteren van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je bent gedwongen afvalstromen zoveel mogelijk te scheiden. In de het Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het de bedoeling omschreven artikelen weer te aanwenden waar het mag.

Wat kost een een container rolcontainer bedrijfsafval?

De kosten voor de rolcontainers zijn afhankelijk afhangend van de afvalstroom de stroom van afval, de grootte van afmeting van afvalcontainer en hoe vaak de afvalcontainer geledigd moet zijn. U vindt alle prijzen op de tarievenpagina de.

Welk soort restafval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je documenten, vensters, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In elke onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons bestel je eenvoudig en snel een van de vele varianten rolcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten binnen 24 uur in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze lage prijzen zie je gelijk in het bestelproces. Nuttig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te zamelen, reduceer je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Doorlees dan even door. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je altijd juiste verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container huren, maar ook kiezen voor een stalen vuilcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is hufterproof en brandveilig, praktisch als de container op een openbare locatie staat. Je gaat uit meerdere inhoudsmaten. De selectie is aan jou, op basis van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) geleegd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de twaalf omvangrijke moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de productie van duurzame energie. Gemengd afval schijnt dan wellicht zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalsector produceert maar liefst een vijfde van de groene energieopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun route vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een functionele toepassing. Deze donkere korrelvormige slakken worden ingezet voor het ophogen of bouwen van wegen. Helaas komen er ook diverse giftige stoffen uit gedurende de verbrandingsproces die in minstens of kleinere mate echter in het milieu komen. Daarom moeten we blijven streven naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Rode Bak Restafval:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons bedrijf, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij ons handige lijst vind je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Daarnaast verhuur je door ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de gewenste voordelige container en arriveren deze volgens een afgesproken schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Handig voor je werknemers, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig plastic of metaal. De containers sluiten adequaat af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kan. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak dit zal worden geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een té grote bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak wanneer dit maar halfvol is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is geschikt voor 4 vuilniszakken per week. En onze maximale rolcontainers verschaffen zelfs plek voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de juiste wijze afgevoerd

Bij ons wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste manier verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten geheime documenten veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime documenten op de correcte manier worden vernietigd.

Waarom een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer huren bij ons? Aangezien wij bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een passende oplossing voor elk soort afval en voor elk onderneming. Daarnaast werken wij heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn geen issue.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Rode Bak Restafval

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is gevormd uit zestal treden.

Hoger op de hiërarchie, hoe duurzamer de behandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de volume vuilnis in jouw algemeen afval container te verminderen, etappe 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over verdelen bij de afkomst. Want ongemengd afzonderlijke afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een kringloop economie.

Categorieën en prijzen ondernemingsafval en gemengd afval verwijdering

De capaciteit voor een restafvalcontainer schommelt van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en alles daar tussenin. Je kan selecteren voor een voordelige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om in te bepalen welke grootte het goed bij je aansluit? Pak dan snel verbinding op met een van onze specialisten. Dankzij onze langdurige deskundigheid met afvalstromen kennen wij exact wat je benodigd hebt. En wens je één keer een meer lediging of gewoonlijk een maatje grotere? Dan is dit uiteraard ook geen issue!

De kosten van de bakken wisselen per afvalsoort, grondstof en capaciteit. Je huurt bij ons steeds tegen de laagste prijzen. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalstromen. Dit voortvloeit, als we noemden, door haar milieubelasting. Gelukkig genoeg vind je bij ons exact voor wat je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelmethode staat vermeld duidelijk wat je voor een specifieke gemengd afval container of een bepaalde verschillende rolcontainer aftikt. Wij achten het belangrijk dat dit aspect transparant is. Hierdoor kom je achteraf niet voor nare verrassingen te liggen.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Rode Bak Restafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk veel minder effectief dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Slechts een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je beurs, want we vermelden al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Zoals je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papierafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Zwaar vervuild document kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Laat een rolcontainer zetten, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes apart inzamelen. Je hebt de keuze uit een heel uitgebreid assortiment van afvalcontainers van 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte afvalcontainer voor je papier en papier vind je bij ons. We hebben een nationale bereik en je hebt een ruime selectie tussen kunststof en ijzeren containers. Een metalen afvalcontainer is geschikt wanneer de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of vernieling op de loer ligt. Selecteer, afhankelijk van je behoefte, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan zelfs 7 maal gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je kunt er op ons aan rekenen dat jouw document- en karton in de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof voor nieuw artikelen. Wil je een afvalcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaat van organisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschelpen, frites, taart, groenten en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecagelegenheden komen deze soorten afvalsoorten vrij, echter ook in kantoren mag je jouw organisch afval apart houden. Je spaart beduidend op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van extra recyclebaar afval als je denkt! Onopgemerkt bestaande één groot deel uit bedrijfsafval dikwijls uit plastic verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen behoren stuk voor stuk tot dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden uit je andere afvalstromen te te zamelen, geraken je containers minder snel vlug vol. Bovendien ligt het apart houden van je vuilnis tevens goed voor het milieu. PMD mag immers hergebruikt zijn. Daardoor hoeven er geen nieuwe materialen gewonnen te worden om nieuwe artikelen te maken, jouw PMD is immers een grondstof!

De geschikte container voor PMD en Rode Bak Restafval

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor jouw PMD. We bieden verschillende kunststof rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze snelle, gratis levering en landelijke bereik, heeft je binnen 24 uren jouw container op het verlangde plek geplaatst. U bepaalt zelf de gewenste inhoudsmaat en op welke manier frequent het afvalcontainer geleegd moet te zijn. Zo weet je daarom zeker waar je jouw afval steeds weg kunt en dat je bijdraagt voor een beter milieu via jouw vuilnis te scheiden. Bestel snel uw voordelige container(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD container, mag het optimaal gerecycled zijn. Dit is essentieel, omdat wij belasten het milieu minder indien we afval recycleren. Uit je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale methoden geraken de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om daarna hergebruikt te zijn. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en gomballen) (Hard) plastic waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek en dergelijke)
 • Draagtas draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen met chemische symbool (antitranspirant, verf etc)
 • Verpakkingen met vla- of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof zit geplaatst Afzonderlijk karton ofwel verschillend document
 • Verpakking inclusief van chemische materialen
 • Glasafval

Des te veel afval je scheidt, des te goed dat zal zijn voor de milieu en ook je geldbeurs. Glaswerk blijkt 1 van de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te scheiden zijn. Glasafval bestaat van flessen, potjes en ook scherven. Zonder om splitsen neemt het vanwege de ruimte en gewicht veel plaats in de bedrijfsafval op. Je kunt daarom heel besparen op jouw afvalkosten. Het glas is ook bovendien compleet om te hergebruiken. Ook verbruikt het heel veel minder kracht dan glazen om te produceren van nieuwe grondstoffen.

Komt daar op jouw bedrijf veel glas los, zoals in de horeca, dan is een glascontainer essentieel. Heb jij variërende periodes qua bezigheden? ons functioneert met flexibele overeenkomsten waardoor jij de aantal containers eenvoudig verandert.

De geschikte container voor glasafval

Bestel de meest geschikte containers voor je glasverval bij onze dienst. Jij heeft de keuze uit keuze van één container met 240 liters en van negenhonderd liter. Er al één container voor glas startend bij €13 elke maand en ook dit worden gratis geplaatst. Afhankelijk van de hoeveelheid afval kies jij op welke manier frequent wij het container zullen komen legen. wij leveren het voordeligste service.

Op deze manier worden het glas verwerkt

Het veel kracht om het glas te maken van verse materialen. Glasafval is echter daarentegen een goede basis. Er zit gewoonlijk circa 50% oud glazen in nieuw glas. Bij de bewerken maken we verschil onder wit, bruine, groene en ook gemengd glas. Ook zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Via het glas om te hergebruiken, kan er op één heel veel kleinere temperatuur glazen gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces . Heb je vragen? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of neem verbinding .

Wat mag er zijn bij het glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasafval die gefungeerd heeft als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Hieronder vallen kruiken, borden, kopjes, keramiek etc. n Hittebestendig glas, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplank etc. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw archief moet veilig en op een veilige wijze vernietigd te worden. Archiefvernietiging zou jij daarom beter goed regelen. De afgesloten rolcontainer van ons ons helpen tijdens een veilig proces van inzameling en ook vernietiging van dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Documenten zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heb je 100% zekerheid dat je jouw dossiers veilig vernietigd zijn. Na de vernietiging worden de restproducten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je je je dossiers niet in de het papierbak wil werpen. Enkele papieren bezitten geheime informatie en kunnen daarom beter vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van grote hoeveelheden archief is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heb jij frequent veel afval in de het gedaante van vertrouwelijk papier? Kies voor archiefvernietiging van ons . Je krijgt dan dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak heeft een spleet waarin het papier precies erin past. Wanneer de documenten al binnen het bak zijn, krijgt ze meer in . Onze bestuurder arriveert eens in de zoveel tijdstip bij voor de container te legen en de documenten ter plaats vernietigen binnen onze truck. Eveneens dit functioneert door middel van een gesloten systeem waarbij de bak via het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en opengemaakt. Het content wordt daarna meteen vernietigd.

De geschikte container voor archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging stop jij jouw geheime documenten veilig in de gesloten rolcontainers van onze dienst. Via de klepje in het deksel kun je het documenten in het bak gooien. Jij hebt de selectie van verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je behoefte kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Doordat jouw archief geen op het transport is, loopt je niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kan voor je archiefvernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw dossier gebeurt veilig en secuur dankzij een gesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde manier worden verzameld en verwoest.