Rolcontainer 240l Accesoires ➡️ 7 MAKKELIJKE TIPS

Vlug en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook verdeelt, er zal altijd restafval aanwezig bestaan. Tracht het afvalstroompje heel minimaal toevallig te houden en je zult zien dat het financieel voordeelgevend is. Met vuil zo zoveel mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en swill, overblijft er zo minimaal mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Rolcontainer 240l Accesoires

Kies van het ruimste gamma containers en koop de beste rolcontainer geschikt voor je restafval. Binnen de rest afvalcontainer gooi je al het het niet niet-recyclebare afval dat je geen verder kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, en glas horen niet binnen de rest container. Tevens voor PMD sorteren hebben wij de correcte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming voor alle afvalstromingen die binnen ondernemingen voortkomen. Dit stromingen zouden dikwijls apart opgehaald zijn. Het is goed aangaande de milieu en de portemonnee geldtas.

Wat moet er in de zakelijk afval?

Hoe uitstekend je je vuil eveneens sorteert, er zal er altijd restvuil aanwezig voorkomen. Poog het afvalstroompje heel klein toevallig te houden en je gaat zien dat dit financieel gunstig is. Door vuil heel veel eventueel te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er dus minimaal eventueel restvuil over. Binnen de container werp je al de niet-recyclebare afvalstoffen welke je niet verder meer kan sorteren. Documenten/karton, voedselafval, PMD en ruiten passen niet binnen de afvalcontainer.

Is het sorteren van bedrijfsafval verplicht?

Je wordt noodzakelijk afvalstromingen mogelijk mogelijk te verdelen. In het Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat de streefdoel omschreven goederen opnieuw te gebruiken indien het lukt.

Wat kost een een container voor rolcontainer voor?

De tarieven tarieven van containers zijn hangt af van de stroom van afval, de omvang van de rolcontainer alsook hoe vaak de de container geleegd moet worden worden. Jij ontdekt ieder kosten op de tarievenpagina de.

Welk aard bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je karton, glas, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In iedere organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons neem je gemakkelijk en rap een van de vele varianten rolcontainers. Wij leveren hem kosteloos in een dag in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende kosten zie je direct in het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt economiseren met een restafval container. Gemengd afval is door zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen apart in te ophalen, verminder je de massa algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Bekijk dan even verder. Of bestel direct jouw restafval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos geschikte ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook opteren voor een metalen rolcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is solide en brandveilig, nuttig als de container op een algemene plek staat. Je kiest uit meerdere groottes. De beslissing is aan jou, op basis van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) ontdaan moeten worden. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de 12 omvangrijke hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de productie van hernieuwbare energie. Gemengd afval lijkt dan wellicht waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalsector produceert maar minstens 20% van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metalen er geëxtraheerd die hun weg voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een functionele toepassing. Deze gitzwarte korrelige resten worden gebruikt voor het aanvullen of aanleggen van wegen. Jammer genoeg komen er ook diverse giftige materialen vrij tijdens de verbrandingsproces die in bepaalde of kleinere mate echter in het natuur belanden. Daarom moeten we blijven proberen naar zo minimaal afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Rolcontainer 240l Accesoires:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de kans om voor de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij onze handige lijst vind je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Daarnaast verhuur je via ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te verwijderen. Praktisch voor je werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaal. De bakken sluiten goed af zodat er niet plagen bij het afval kunnen. Tevens kan stank geen ontkomen uit de container.

De kosten van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee dit wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een te ruime bak.

Je betaald enkel voor een leging die écht nodig zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de container als deze maar halfgevuld is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de container wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de juiste manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat geheime documenten op de correcte manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren bij ons?

Waarom een container op wielen verhuren via ons? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij leveren een geschikte uitkomst voor elk type vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien werken wij heel soepel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan verrichten wij dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Rolcontainer 240l Accesoires

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het terrein van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zes treden.

Naarmate je hoger op de orde, hoe duurzamer de behandeling. Zo trachten wij in samenwerking met jou de massa afval in jouw algemeen afval container te verlagen, etappe 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over sorteren bij de oorsprong. Want ongemengd gescheiden afvalstromen worden zo veel als mogelijk hergebruikt, etappe 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te vermijden, want dit is nadelig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een kringloop systeem.

Typen en tarieven zakelijk afval en gemengd afval beheer

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieerd van 240 liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussenin. Je kunt kiezen voor een betaalbare kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om bij te schatten welke grootte het goed bij je aansluit? Haal dan gauw verbinding op met een van onze specialisten. Dankzij onze vele jaren kennis met afvalmaterialen kennen wij juist wat je nodig hebt. En wens je eenmalig een extra lediging of gewoonlijk een maatje ruimer? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen probleem!

De kosten van de containers verschillen per afvalstroom, materiaal en capaciteit. Je least bij ons telkens tegen de scherpste kosten. Algemeen afval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit komt, als we bespraken, door zijn milieu-impact. Gelukkig ervaar je bij ons exact waar je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelmethode staat duidelijk wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een andere andere container aftikt. Wij beschouwen het cruciaal dat dit transparant is. Hierdoor ben je later niet voor vervelende verrassingen te zitten.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Rolcontainer 240l Accesoires

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers veel minder effectief dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Enkel een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je beurs, want we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Zoals je ziet zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Toegestaan:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele varianten kartonafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Ernstig vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Plaats een afvalcontainer zetten, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes afzonderlijk inzamelen. Je hebt de keuze tussen een erg uitgebreid assortiment van containers tussen 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte afvalcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een nationale bereik en je krijgt een brede keuze tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren container is gepast wanneer de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vernieling aan de loer staat. Selecteer, naargelang van je behoefte, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Document kan wel 7 keer gerecycled worden. Tevens in je portemonnee bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom apart verzamelt. Je mag er op ons aan rekenen dat je document- en karton in de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof tot nieuwe producten. Wil je je een afvalcontainer huren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem contact contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk aan piepers, brood, deegwaren, drankjes, eierschalen, frites, gebak, groenten en vruchten en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze afvalstromen vrij, echter tevens in kantoor mag je jouw organisch vuilnis apart houden. Je spaart aanzienlijk aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer met restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk uit meer recyclebaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaat één omvangrijk gedeelte van ondernemingsafval dikwijls uit kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen behoren stuk voor stuk tot dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart uit je andere afvalstromen te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vlug gevuld. Bovendien ligt het scheiden uit je vuilnis ook goed voor het milieu. PMD mag namelijk gerecycled worden. Daardoor moeten er geen enkele vers grondstoffen ontgonnen te worden voor verse artikelen te produceren, je PMD wordt immers één basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Rolcontainer 240l Accesoires

{service1)

Bij ons vind je altijd een geschikte rolcontainer voor het je PMD. Wij leveren diverse kunststof afvalcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze bezorging en landelijke bereik, heeft je binnen 24 uur jouw afvalcontainer op de verlangde plek staan. U bepaalt zelfstandig het gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak het afvalcontainer geleegd dient te zijn. Op deze manier ken je daarom vast dat je je afval steeds kwijt kunt en dat je meewerkt aan een verbeterde milieu door je vuilnis te splitsen. Bestel vlug je voordelige afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is essentieel, want wij belasten het omgeving minder minder als wij afvalstoffen hergebruiken. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale methoden worden de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en gomballen) (Stijf) plastic zoals speelgoed
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek etc.)
 • Shopper tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemisch symbool (deodorant, lak enz.)
 • Pakketten inclusief of yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin verschillend materiaal is geplaatst Los karton ofwel verschillend papier
 • Pakket inclusief van gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Des te meer afval je sorteert, hoe goed dat zal zijn voor het milieu en je portemonnee. Glas is één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig om splitsen is. Glasverval bestaat van flessen, potten en ook glasscherven. Zonder het om scheiden neemt het vanwege het volume en gewicht veel plaats bij het afval van het bedrijf op. Jij kan daarom flink uit besparen op je afvalkosten. Het is tevens volledig te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het veel kleiner kracht dan glaswerk om te maken van nieuwe materialen.

Komt daar op jouw onderneming heel veel glasafval vrij, bijvoorbeeld in de horecabedrijven, dan is een container voor glas essentieel. Bezit je wisselende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? wij functioneert met flexibele contracten waardoor je de nummer bakken eenvoudig verandert.

Het juiste container voor glasafval

Koop het meest geschikte containers voor het jouw glasverval op ons. Je hebt de keuze uit keuze uit één container met tweehonderdveertig liters en ook met negenhonderd liter. Er is al één container voor glas startend bij €13 per maand en dit wordt gratis neergezet. Op basis van de de afval kies je op welke manier frequent ons het bak komen ledigen. wij biedt het meest voordelige service.

Zo wordt glas verwerkt

Het kost veel energie voor het het glas om te produceren uit verse grondstoffen. Glasverval is echter één prima basis. Er zitten meestal circa 50% oudere glazen in nieuw glas. Tijdens het bewerken doen wij verschil onder wit, bruine, groene en gemengd glas. Daarnaast worden kurken en dekseltjes verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kan er zijn bij een heel veel kleinere temperatuur glas geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces . Heb jij vragen? Bekijk de frequent gestelde vragenlijst of contact .

Wat is mag er zijn bij het glasafval?

Toegestaan:

Lege glasverval dat gefungeerd heeft als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porseleinen. Daaronder vallend kruikjes, borden, kopjes, keramiek etc. n Hittebestendig glas, labo glas, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplank etc. vallen binnen glazen oppervlak

Medische of ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Jouw archief dienen beschermd en ook op een veilige wijze vernietigd te worden. Archiefvernietiging zou je daarom best goed regelen. Het gesloten rolcontainers van ons ons helpen bij een veilig proces van verzameling en ook vernietiging van archief. Discreet en ook veilig. Papieren zullen discreet vervoerd. Zo heb je honderd procent garantie dat je je dossiers beschermd vernietigt zijn. Na de vernietiging zullen het restanten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je je dossiers niet wil in de de papierbak wilt werpen. Sommige documenten bezitten geheime gegevens en daarom best vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge hoeveelheden archief is zeer tijd consumerend en omslachtig. Heb jij frequent een grote hoeveelheid afval in de vorm van geheim document? Kies dan voor het dossiervernietiging van ons . U krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze container heeft één gleuf waar het papier precies erin . Als de documenten al in de container zijn, krijgen niemand zij nog bij . Onze bestuurder arriveert eenmaal in zoveel tijd langs voor de container ledigen en het documenten plaats te vernielen binnen onze vrachtwagen. Ook dit functioneert middels een gesloten systeem waarbij de container door het truck zelf is opgetild en opengemaakt. De inhoud zal vervolgens direct vernielt.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging stop je jouw vertrouwelijke papieren veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Door de klepje in het deksel kun je de documenten in het bak gooien. Jij hebt de selectie van diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je behoefte kiest jij de gewenste frequentie van lediging. Omdat je archief niet op vervoer is, loop je geen risico dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kan voor je archiefvernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De inzameling van je dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is heel goed te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze worden verzameld en verwoest.