Rolcontainer Afval Terhorst 🔴 4 OPVALLENDE GEHEIMEN

Snel en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook sorteert, er zal telkens restafval voortdurend bestaan. Tracht deze afvalstroompje dus minimaal eventueel te houden en je zult merken dat deze economisch voordelig is. Via afvalstoffen heel mogelijk eventueel te sorteren, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, vensterglas, en swill, overblijft er heel zo weinig toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Rolcontainer Afval Terhorst

Selecteer uit de grootste assortiment afvalcontainers en bestel het ideale rolcontainer geschikt voor je restvuil. In de de rest container gooi je je al het het niet niet te recyclen afvalstoffen welke je niet meer kan verdelen. Karton/karton, voedselafval, en glas horen niet thuis in de rest afvalcontainer. Tevens omtrent PMD sorteren bezitten we de juiste correcte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de naam aangaande ieder afvalstromingen dat bij bedrijven voortkomen. Deze stromen kunnen meestal gescheiden ingezameld zijn. Het is goed betreffende het leefomgeving en de geldtas.

Wat is toegestaan er in de zakelijk afval?

Hoezo prima je je afval eveneens sorteert, er zal er altijd restvuil voortdurend bestaan. Tracht deze stroom van afval heel minimaal eventueel te houden en je gaat zien dat dit geldelijk voordelig is. Door afval dus mogelijk toevallig te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, blijft er dus zo weinig toevallig restvuil over. In de de rest afvalcontainer gooi je je reeds het niet te recyclen afval dat je niet extra kan sorteren. Karton/karton, voedselafval, PMD en ruiten horen niet in de afvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van zakelijk afval verplicht?

Je wordt noodzakelijk afvalstromen zoveel toevallig te sorteren. In de het Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het het doel bedoeling beschreven goederen nogmaals te benutten indien dat lukt.

Wat kost een container een container voor bedrijfsafval?

De tarieven prijzen van containers zijn afhankelijk van de afvalstroom afvalstroom, de grootte van omvang van de container en hoe vaak de container geledigd afvalcontainer geleegd dient geraken. Jij vindt elke kosten op de tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je papier, ruiten, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met restafval containers

In elke onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons neem je gemakkelijk en snel een van de vele varianten vuilcontainers. Wij brengen hem gratis in een dag in heel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze lage prijzen zie je meteen gedurende het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt besparen met een restafval container. Restafval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te verzamelen, reduceer je de massa gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even door. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd passende verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container huren, maar ook kiezen voor een metalen vuilcontainer. Een stalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, nuttig als de vat op een openbare plaats staat. Je selecteert uit diverse inhoudsmaten. De selectie is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geledigd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf grote hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de opwekking van groene energie. Restafval klinkt dan eventueel zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalbranche produceert maar zowaar twintig procent van de duurzame energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magneten worden de resterende metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun pad vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een functionele doel. Deze gitzwarte korrelige slakken worden toegepast voor het aanvullen of creëren van verkeerswegen. Helaas komen er ook diverse schadelijke stoffen los tijdens de verbranden die in meer of mindere mate toch in het leefomgeving terecht komen. Daarom moeten we volhouden met streven naar zo minimaal afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Rolcontainer Afval Terhorst:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Door ons praktische overzicht vind je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor gratis installatie van de verlangde goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plaats, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te voeren. Handig voor je personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken sluiten goed af waardoor er niet plagen bij het afval kunnen. Tevens kan afvalgeur niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze zal worden geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een te ruime bak.

Je betaald enkel voor een lediging die écht nodig is
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de bak wanneer dit slechts halfvol is. Bij ons besluit je zelf hoe vaak de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste bak is geschikt voor 4 vuilniszakken per week. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs plek voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte manier afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen zeker dat vertrouwelijke documenten op de correcte wijze worden vernietigd.

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij leveren een geschikte uitkomst voor elk type vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan doen wij dat. Ook extra ophalingstijden zijn geen issue.

 • Levering binnen 24 uur
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Rolcontainer Afval Terhorst

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit zestal stappen.

Naarmate je hoger op de orde, hoe milieuvriendelijker de afhandeling. Zo trachten wij samen met jou de volume vuilnis in jouw gemengd afval container terug te dringen, fase 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over scheiden bij de bron. Want zuiver aparte afvalsoorten worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Fase 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is nadelig voor het milieu en draagt niet bij aan een circulaire economie.

Typen en kosten bedrijfsafval en algemeen afval beheer

De capaciteit voor een gemengd afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en alles daar ertussen. Je kan kiezen voor een betaalbare plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om naar te schatten die maat het goed bij je aansluit? Haal dan even verbinding op met één van onze experts. Door onze vele jaren ervaring met afvalsoorten weten wij precies wat je benodigd hebt. En wil je eenmalig een aanvullend legen of gewoonlijk een grootte grotere? Dan is dit uiteraard ook geen enkel issue!

De tarieven van de bakken variëren per afvalsoort, grondstof en capaciteit. Je huurt bij ons altijd tegen de laagste tarieven. Restafval is één van de kostbaardere afvalsoorten. Dit komt, zoals we noemden, door zijn milieubelasting. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons juist waar je te maken hebt. In ons simpele bestelmethode staat vermeld overtuigend wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een andere alternatieve rolcontainer neerlegt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit helder is. Zo kom je later geen voor onaangename ontdekkingen te staan.

Hoe hou je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Rolcontainer Afval Terhorst

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier prima recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is immers aanzienlijk minder effectief dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Slechts een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en geheim dossier. Zoals je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Toegestaan:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele varianten papierafval, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig besmet papier kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Plaats een rolcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je hebt de keuze tussen een erg gevarieerd aanbod met afvalcontainers tussen 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte afvalcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We hebben een landelijke dekking en je hebt een brede selectie tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vandalisme op de loer ligt. Selecteer, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe frequent je container(s) geleegd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton verwerkt

Papier kan zelfs zeven keer hergebruikt worden. Tevens in jouw portemonnee scheelt het beduidend wanneer je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je mag er bij ons aan rekenen dat jouw papier- en papier op de aller efficiënte, ecologische en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en gebruikt voor grondstof tot nieuwe artikelen. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vragen? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem contact.

Swill

Swill bestaande uit biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aan piepers, brood, pasta, drankjes, eierschalen, frites, taart, groenten en vruchten en melkproducten. Vooral op horecazaken ontstaan deze soorten afvalsoorten vrij, maar tevens op kantoren kunt je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je bespaart beduidend aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer voor restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk van extra recyclebaar vuilnis als je denkt! Ongemerkt bestaande één groot gedeelte van ondernemingsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen horen stuk voor stuk tot dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalstromen in te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder vlug gevuld. Daarnaast is het apart houden van je vuilnis tevens beter voor de milieu. PMD mag immers gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen nieuwe materialen ontgonnen te worden om nieuwe artikelen te maken, jouw PMD is immers een grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Rolcontainer Afval Terhorst

{service1)

Bij vind je altijd een passende rolcontainer voor het je PMD. We leveren diverse kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze snelle, gratis levering en nationale dekking, heb je binnen 24 uren jouw container bij de gewenste locatie geplaatst. U bepaalt zelfstandig de verlangde capaciteit en op welke manier frequent de afvalcontainer geleegd dient te zijn. Op deze manier weet je dus zeker waar je jouw vuilnis steeds weg kan en dat je bijdraagt aan een beter omgeving door je afval te splitsen. Bestel vlug uw voordelige container(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dat is essentieel, want we belasten het omgeving veel minder indien wij afvalstoffen recycleren. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te zijn. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en gomballen) (Hard) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemische symbool (deodorant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen met ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof is gestopt Los doosjes ofwel ander papier
 • Verpakking met gevaarlijke stoffen
 • Glasafval

Hoe meer afval jezelf sorteert, des te beter dat is ten behoeve van het milieubescherming en ook je geldbeurs. Glaswerk blijkt 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk om splitsen is. Glasscherven bestaat van flesjes, potten en ook glasscherven. Zonder het om splitsen pakt het vanwege het volume en massa veel plaats bij de afval van het bedrijf in. Je kunt daarom heel besparen op je afvalkosten. Het glas is ook bovendien volledig te hergebruiken. Ook kost het recyclen veel minder kracht dan glazen om te produceren uit nieuwe materialen.

Komt er bij je onderneming veel glasafval vrij, bijvoorbeeld bij de horecabedrijven, dan is een container voor glas onmisbaar. Bezit je variërende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? wij functioneert samen met flexibele overeenkomsten waardoor jij het nummer bakken eenvoudig aanpast.

Het geschikte container voor het glas restafval

Bestel de beste bakken voor je glasverval bij ons. Jij heeft de keuze van een container van tweehonderdveertig liter en ook van negenhonderd liters. Er is al een container voor glas startend bij €13 elke maandelijkse periode en dit wordt gratis neergezet. Afhankelijk van de glasafval kiest je hoe frequent ons de bak zullen komen ledigen. ons biedt het voordeligste service.

Zo worden het glas bewerkt

Het heel veel energie om glas om te produceren uit verse materialen. Glasverval is echter daarentegen een prima basis. Er zit gewoonlijk circa 50% oudere glas binnen nieuw glas. Tijdens het verwerken maken we verschil tussen wit, bruine, groen en bont glas. Ook worden kurk en deksels verwijderd. Via glas te hergebruiken, kunnen er zijn bij een veel lagere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces dus. Heeft je vragen? Bekijk de frequent gestelde vragenlijst of neem neem contact .

Wat mag er zijn bij de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gefungeerd had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Daaronder vallend kruiken, borden, kopjes, aardewerk en dergelijke. n Warmtebestendig glas, labo glas, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend onder glazen oppervlak

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Je dossiers moet veilig en in veilige manier vernietigd te worden. Archiefvernietiging zou jij dus best uitstekend regelen. Het gesloten rolcontainers van onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces voor inzameling en ook vernietiging van jouw archief. Discreet en ook veilig. Documenten worden discreet getransporteerd. Zo heeft jij 100% garantie dat jouw dossiers beschermd vernietigd is. Na vernieling zullen de restproducten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je je jouw dossiers niet wil in de het papiercontainer wilt werpen. Sommige documenten bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen daarom best vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen archief is echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heeft jij frequent een grote hoeveelheid vuil in het vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan voor archiefvernietiging van ons . Je krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze container bevat een gleuf waarin het papier exact doorheen . Wanneer de papieren eenmaal binnen het container zitten, krijgt niemand ze nog in handen. Onze bestuurder komt eenmaal in tijdstip bij voor de container te legen en de documenten ter plekke te vernielen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert middels een afgesloten mechanisme waarin het container via het vrachtwagen zelf is opgeheven en opengemaakt. Het content wordt daarna direct vernielt.

De geschikte container voor dossiervernietiging Voor dossiervernietiging stop jij je geheime papieren veilig in het afgesloten rolcontainers van ons. Via het klepje in de deksel kan jij de papieren in de container gooien. Jij heeft de keuze van diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je behoefte kiest jij de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat je archief niet op vervoer gaat, loop je geen gevaar dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kan voor jouw archiefvernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De verzameling van jouw dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is heel te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier wordt ingezameld en vernietigd.