Rolcontainer Band 🔥 9 MAKKELIJKE FEITEN

Vlug en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afval ook sorteert, er zal telkens overblijvend afval aanwezig bestaan. Tracht dit afvalstroom zo klein toevallig te behouden en je gaat opmerken dat dit financieel voordeelgevend is. Via afval zo mogelijk mogelijk te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, rest er dus zo weinig toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Rolcontainer Band

Kies bij het meest uitgebreide assortiment afvalcontainers en bestel de ideale rolcontainer voor je je restvuil. Binnen de rest afvalcontainer gooi je reeds het niet niet-recyclebare vuil dat je niet verder verder kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, en glas horen niet in de rest restafvalcontainer. Ook betreffende PMD verdelen beschikken we de juiste correcte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming voor elke afvalstromen dat bij firma’s vrijkomen. Deze stromen kunnen dikwijls afzonderlijk opgehaald zijn. Het is goed betreffende het milieu leefomgeving en het geldbeugel.

Wat mag wel er in de zakelijk afval?

Hoe uitstekend je je vuil ook scheidt, er zal telkens overblijvend afval aanwezig bestaan. Probeer deze afvalstroompje heel beperkt eventueel te behouden en je zult zien dat dit economisch voordelig is. Door afval zo zoveel toevallig te scheiden, waaronder documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er zo zo weinig toevallig overblijvend afval over. Binnen het restafvalcontainer gooi je al het niet-recyclebare afval die je geen extra kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, PMD en vensterglas thuishoren niet thuis binnen de rest container.

Is het scheiden van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je bent noodzakelijk afvalstromen zoveel eventueel te sorteren. In de het landelijk Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel de streefdoel vermeld producten weer te aanwenden indien het mag.

Wat kost een container een container voor?

De tarieven voor prijzen voor de containers zijn afhangend van de het afvalstroom, de omvang van de afvalcontainer alsook hoe vaak de de container rolcontainer geledigd moet geraken. Jij ontdekt elke tarieven op de de tarievenpagina.

Welk aard bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je documenten, ruiten, voedselresten en PMD scheiden. Ook dragen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met restafval containers

In iedere bedrijf komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons koop je gemakkelijk en rap een van de verschillende typen afvalcontainers. Wij brengen hem zonder kosten gedurende een etmaal in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze lage prijzen zie je direct tijdens het bestelproces. Nuttig, want dan kun je direct zien of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Restafval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te zamelen, reduceer je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Bekijk dan even door. Of neem direct jouw restafval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd passende inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook gaan voor een stalen vuilcontainer. Een metalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, nuttig als de container op een publieke plaats staat. Je selecteert uit verschillende groottes. De keuze is aan jou, op basis van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geleegd moeten worden. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf grote actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de generatie van hernieuwbare kracht. Gemengd afval schijnt dan eventueel waardeloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie voorbrengt maar zowaar 20% van de groene energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metaaldeeltjes er uitgehaald die hun route voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een nuttige toepassing. Deze gitzwarte korrelvormige slakken worden ingezet voor het aanvullen of aanleggen van wegen. Jammer genoeg komen er ook verschillende schadelijke materialen uit in de verbrandingsproces die in minstens of kleinere mate toch in het milieu komen. Om die reden moeten we volhouden met proberen naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Rolcontainer Band:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de kans om tegen de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische lijst vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maand op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. We dragen zorg voor gratis plaatsing van de gewenste goedkope container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plek, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Praktisch voor je personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig kunststof of metaalmateriaal. De containers dichten adequaat af zodat er geen plagen bij het afval kunnen. Tevens kan afvalgeur geen ontsnappen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak dit zal worden geledigd. Het installeren van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een te grote bak.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak wanneer deze maar halfvol is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze grootste rolcontainers bieden maar liefst plek voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste manier afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste manier afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer huren bij ons? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij bieden een geschikte oplossing voor elk soort afval en voor ieder bedrijf. Daarnaast functioneren wij heel soepel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan doen wij dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Rolcontainer Band

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het gebied van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zestal niveaus.

Hoe hoger op de orde, hoe duurzamer de afhandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de volume rommel in jouw algemeen afval container te verlagen, etappe 1. Dit realiseren wij door te adviseren over verdelen bij de afkomst. Want zuiver afzonderlijke afvalstromen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is nadelig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een circulaire economie.

Soorten en prijzen ondernemingsafval en algemeen afval verwijdering

De volume voor een restafvalcontainer varieert van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussendoor. Je mag selecteren voor een gunstige kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om in te ramen welke maat het beste bij je past? Neem dan gauw aansluiting op met één van onze deskundigen. Door onze langdurige kennis met afvalstromen weten wij juist wat je nodig hebt. En wil je één keer een aanvullend lediging of regulier een grootte ruimer? Dan is dit natuurlijk ook geen probleem!

De prijzen van de bakken variëren per afvalsoort, grondstof en capaciteit. Je huurt bij ons steeds tegen de laagste prijzen. Gemengd afval is één van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit ontstaat, zoals we bespraken, door haar milieu-impact. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons exact waar je te maken hebt. In ons simpele bestelproces is aangegeven helder wat je voor een specifieke gemengd afval container of een andere container aftikt. Wij vinden het cruciaal dat dit duidelijk is. Zo ben je achteraf niet voor nare onthullingen te staan.

Hoe houd je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Rolcontainer Band

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is immers veel minder effectief dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Slechts een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we schreven al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk dossier. Zoals je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Toegestaan:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar besmet document kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Plaats een rolcontainer zetten, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de optie tussen een zeer uitgebreid aanbod met afvalcontainers tussen 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte afvalcontainer voor je document en papier ontdek je op ons. We beschikken over een landelijke dekking en je hebt een brede keuze tussen kunststof en metalen containers. Een metalen container is gepast wanneer de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of wanneer vandalisme op de loer ligt. Kies, naargelang van je nood, de meest geschikte geschikte grootte. Vervolgens bepaal je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier verwerkt

Document kan zelfs zeven keer hergebruikt worden. Tevens in jouw beurs scheelt het beduidend wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je mag er op ons op rekenen dat jouw document- en karton op de meest doelmatige, ecologische en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en ingezet als grondstof voor nieuw producten. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heb u nog steeds vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem contact.

Swill

Swill bestaat uit biologisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, brood, deegwaren, dranken, eierschelpen, patat, taart, groenten en vruchten en melkproducten. Vooral op horecazaken ontstaan deze afvalsoorten vrij, echter tevens op kantoor mag je jouw organisch vuilnis apart houden. Je bespaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk van extra recyclebaar vuilnis dan je denkt! Ongemerkt bestaat een groot deel uit bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen horen allemaal tot hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden van je andere afvalstromen te te verzamelen, zitten je containers minder snel snel gevuld. Bovendien is het scheiden van je afval ook beter voor het het omgeving. PMD kan namelijk gerecycled zijn. Daardoor hoeven er geen enkele nieuwe grondstoffen gewonnen te worden om verse producten te maken, je PMD wordt namelijk één basisgrondstof!

De geschikte container voor PMD en Rolcontainer Band

{service1)

Bij vind je steeds een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. We leveren diverse plastic rolcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze vlugge, gratis levering en nationale bereik, heeft je in 24 uren je afvalcontainer op het gewenste locatie staan. Je bepaalt zelfstandig de verlangde capaciteit en hoe vaak het container geleegd dient te zijn. Zo ken je daarom zeker dat je jouw afval altijd kwijt kan en dat je meewerkt voor een verbeterde omgeving via je afval te scheiden. Bestel vlug je goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Via jouw PMD apart in te verzamelen in een PMD container, mag het optimaal hergebruikt worden. Dat is essentieel, omdat we belasten het omgeving minder indien wij afvalstoffen hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. De resterende plastic wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Hard) kunststof zoals speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (emmers, aftaprek en dergelijke)
 • Shopper draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemisch symbool (deodorant, verf enz.)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar ander materiaal is gestopt Los karton ofwel verschillend papier
 • Pakket inclusief van chemische materialen
 • Glasverval

Des te meer afval je sorteert, hoe beter dat zal zijn voor het milieu en je geldbeurs. Glas is 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te splitsen is. Glasscherven bestaat uit flessen, potten en ook glasscherven. Zonder te splitsen neemt het glasafval door de ruimte en ook massa heel veel ruimte in het afval van het bedrijf op. Jij kan daarom heel uit besparen in je afvalkosten. Het is bovendien volledig om te recyclen. Daarnaast kost het heel veel kleiner kracht in vergelijking met glazen om te maken uit verse materialen.

Ontstaat er op jouw onderneming heel veel glasafval vrij, zoals bij de horeca, dan is een container voor glas onmisbaar. Bezit jij wisselende periodes qua drukte? ons functioneert met aanpasbare contracten omdat je de aantal bakken eenvoudig verandert.

Het geschikte container voor het glasafval

Koop het beste bakken voor het jouw glasverval op onze dienst. Jij heeft de selectie van één bak van 240 liter en ook met 900 liter. Er is is al één glascontainer startend bij €13 per maandelijkse periode en ook dit wordt kosteloos neergezet. Op basis van de glasafval kiest je op welke manier vaak ons de container komen ledigen. ons biedt het meest voordelige service.

Zo wordt het glas bewerkt

Het heel veel energie voor het het glas te produceren uit nieuwe materialen. Glasafval is echter echter één prima grondslag. Er zitten meestal ongeveer 50% oudere glas binnen nieuw glas. Bij de verwerken maken we verschil tussen blank, bruine, groen en ook bont glas. Daarnaast worden kurk en ook deksels verwijderd. Via glas te recyclen, kan er bij één veel lagere warmte glazen geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk het veelgestelde vragenlijst of neem neem verbinding .

Wat is mag er bij de glasafval?

Toegestaan:

Lege glasafval die gediend heeft zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porseleinen. Hieronder vallend kruikjes, borden, koppen, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplank enzovoort. vallend onder vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Je archief dienen veilig en ook in een veilige manier vernietigd worden. Archiefvernietiging zou je dus beter uitstekend regelen. De gesloten rolcontainers van ons onze dienst helpen bij een beschermd proces van inzameling en vernieling van jouw archief. Discreet en veilig. Papieren worden discreet getransporteerd. Op deze manier heb jij 100% garantie dat jouw archief beschermd vernietigt is. Na vernieling zullen de restanten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je jij je dossiers niet wil in het papierbak wil werpen. Enkele documenten bevatten geheime informatie en kunnen kunnen dus beter vernielt . Waarschijnlijk gebruik je je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van hoge hoeveelheden archief is echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heb je frequent veel afval in de het vorm van vertrouwelijk document? Kies dan voor archiefvernietiging van onze dienst U. Je krijgt een afgesloten container op wielen.

Deze container heeft één gleuf waar het document precies doorheen past. Als de documenten al in het container zijn, krijgt niemand zij nog bij . Onze bestuurder komt eenmaal in tijd bij om het container te ledigen en het papier plaats vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt middels een afgesloten mechanisme waarin het container via de truck zelf is opgeheven en opengemaakt. De inhoud wordt vervolgens meteen vernietigd.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer jij jouw vertrouwelijke documenten veilig in de afgesloten rolcontainers van onze dienst. Via het klep in het deksel kun jij het papieren in het container gooien. Je hebt de keuze uit diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je behoefte kiest jij de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat jouw archief geen op transport is, loopt je geen gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kan voor jouw archiefvernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is heel goed te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verzameld en verwoest.