Rolcontainer Contract 🔥 14 OPZIENBARENDE TIPS

Vlug en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook verdeelt, er zal altijd restafval aanwezig bestaan. Tracht het afvalstroompje zo minimaal eventueel te behouden en je gaat merken dat deze geldelijk voordelig is. Via vuil dus zoveel toevallig te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, overblijft er dus zo weinig eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Rolcontainer Contract

Selecteer van het grootste ruimste assortiment afvalcontainers en bestel het ideale rolcontainer geschikt voor je restvuil. Binnen het container werp je al het het niet niet te recyclen afvalstoffen dat je geen verder kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, en glas horen geen in de de rest container. Ook voor PMD sorteren beschikken wij de juiste rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam voor alle afvalstromen die bij firma’s voortkomen. Deze stromen zouden dikwijls gescheiden verzameld worden. Het is goed aangaande het milieu natuur en de portemonnee.

Wat mag wel er in de zakelijk afval?

Op welke manier uitstekend je je afval eveneens verdeelt, er zal telkens restvuil aanwezig zijn. Tracht het stroom van afval dus beperkt eventueel te houden en je gaat opmerken dat deze financieel voordelig is. Door afvalstoffen zo mogelijk toevallig te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, rest er heel minimaal mogelijk overblijvend afval over. In de de rest afvalcontainer werp je al het het niet onrecyclebare afval die je geen verder kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, PMD en ruiten passen niet in de de rest restafvalcontainer.

Is scheiden scheiden van ondernemingsafval verplicht?

Je bent gedwongen afvalstromen mogelijk mogelijk te sorteren. In de het Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het bedoeling beschreven producten weer te benutten waar dat het lukt.

Wat kost een container een container container voor bedrijfsafval?

De tarieven tarieven van containers zijn afhankelijk afhangend van de afvalstroom het stroom van afval, de omvang van container en hoevaak hoe vaak de container afvalcontainer geledigd moet worden zijn. U vindt alle tarieven op de tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je documenten, glas, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In ieder bedrijf komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons bestel je eenvoudig en rap een van de verschillende typen afvalcontainers. Wij brengen hem kosteloos in een etmaal in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende tarieven zie je meteen in het orderproces. Handig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt besparen met een restafval container. Algemeen afval is wegens zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te verzamelen, verminder je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Doorlees dan even voort. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je steeds passende ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container huren, maar ook opteren voor een stalen vuilcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is hufterproof en brandwerend, nuttig als de bak op een openbare plaats staat. Je kiest uit verschillende inhoudsmaten. De selectie is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geleegd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf ruime hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de productie van duurzame energie. Algemeen afval schijnt dan eventueel waardeloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie produceert maar zowaar een vijfde van de groene stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaalresten er geëxtraheerd die hun route verdergaan naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een nuttige toepassing. Deze gitzwarte korrelachtige slakken worden gebruikt voor het aanvullen of aanleggen van verkeerswegen. Helaas komen er ook verschillende giftige stoffen uit in de verbranden die in bepaalde of geringere mate desondanks in het natuur belanden. Daarom moeten we doorgaan met streven naar zo minimaal afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Rolcontainer Contract:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. Wij bieden de kans om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische overzicht vind je snel de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor gratis plaatsing van de gewenste voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te verwijderen. Handig voor je personeel, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De containers dichten goed af zodat er geen ongedierte bij het vuilnis kan. Ook kan afvalgeur geen ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen huren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak dit wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een te ruime bak.

Je betaalt enkel voor een lediging die echt nodig zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer dit maar halfgevuld is. Met onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per week. En onze maximale containers op wielen bieden zelfs ruimte voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier afgevoerd

Met ons wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer huren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen huren via ons? Omdat wij bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij leveren een passende uitkomst voor ieder type vuilnis en voor ieder onderneming. Daarnaast functioneren we heel soepel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan doen we dat. Tevens extra ophalingstijden zijn geen issue.

 • Levering binnen 24 u
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Rolcontainer Contract

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het terrein van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit zestal stappen.

Hoe hoger op de orde, hoe milieuvriendelijker de verwerking. Zo pogen wij in samenwerking met jou de hoeveelheid afval in jouw restafvalcontainer te verminderen, stap 1. Dit realiseren wij door te adviseren over verdelen bij de oorsprong. Want puur aparte afvalsoorten worden zo veel als mogelijk hergebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Fase 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een circulaire systeem.

Soorten en tarieven zakelijk afval en gemengd afval beheer

De volume voor een algemeen afval container varieerd van 240 liter tot tot wel 2500 liter en ieder daar tussenin. Je kan opteren voor een betaalbare synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om in te bepalen die maat het perfect bij je past? Pak dan even aansluiting op met één van onze deskundigen. Dankzij onze langdurige deskundigheid met afvalmaterialen begrijpen wij juist wat je nodig hebt. En verlang je een keer een aanvullend lediging of gewoonlijk een grootte grotere? Dan is dat natuurlijk ook geen probleem!

De kosten van de containers variëren per afvalstroom, stof en volume. Je verhuurt bij ons steeds tegen de scherpste kosten. Gemengd afval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit ontstaat, als we noemden, door zijn milieubelasting. Gelukkig genoeg vind je bij ons juist waarvoor je aan toe. In ons simpele bestelproces staat duidelijk wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een bepaalde andere bak neerlegt. Wij achten het cruciaal dat dit transparant is. Zo ben je naderhand geen voor onaangename onthullingen te zitten.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Rolcontainer Contract

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is immers veel minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Enkel een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en geheim dossier. Gelijk je opmerkt zijn er daarom flink wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Toegestaan:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papierafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Ernstig vervuild document kan je liever niet in de papierbak werpen. Laat een rolcontainer plaatsen, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk apart inzamelen. Je hebt de keuze tussen een erg gevarieerd aanbod van afvalcontainers tussen 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je document en papier vind je bij ons. We hebben een nationale bereik en je hebt een ruime selectie tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is gepast als de containers buiten staan, of vandalisme aan de horizon staat. Selecteer, afhankelijk uit je behoefte, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier frequent je container(s) geledigd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton verwerkt

Document kan wel 7 keer gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je mag er bij ons op vertrouwen dat je papier- en karton op de aller efficiënte, ecologische en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en gebruikt als grondstof tot nieuw artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem contact.

Swill

Swill bestaat uit organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aan piepers, broden, deegwaren, drankjes, eierschalen, frites, taart, groentes en vruchten en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalsoorten vrij, echter tevens op kantoren kunt je je biologisch afval scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer met overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk van meer recyclebaar vuilnis als je denkt! Ongemerkt bestaande één omvangrijk deel uit ondernemingsafval dikwijls uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen behoren allemaal tot hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden uit je andere afvalstromen te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Bovendien ligt het apart houden van je vuilnis tevens beter voor het milieu. PMD kan namelijk hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen enkele vers grondstoffen ontgonnen te worden voor verse artikelen te produceren, je PMD is immers één basisgrondstof!

De geschikte container voor het PMD en Rolcontainer Contract

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte rolcontainer voor je PMD. Wij bieden diverse plastic rolcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze bezorging en landelijke dekking, heeft je binnen 24 uren je afvalcontainer bij de verlangde plek geplaatst. Je beslist zelfstandig de verlangde inhoudsmaat en op welke manier vaak de container geledigd moet te zijn. Zo weet je daarom vast dat je jouw afval altijd kwijt kan en dat je bijdraagt voor een verbeterde milieu via je vuilnis te scheiden. Bestel vlug uw voordelige container(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Door jouw PMD apart in te zamelen binnen een PMD container, mag het optimaal gerecycled zijn. Dat is belangrijk, omdat we belasten het milieu minder indien wij afvalstoffen recycleren. Uit je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te worden. Het overgebleven kunststof wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Piepschuim Pakketten met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en kauwgom) (Stijf) plastic zoals speelgoed
 • Huisraad en gebruiksartikelen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Draagtas draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemische teken (deodorant, verf etc)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal zit gestopt Los doosjes ofwel ander document
 • Verpakking met gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Des te meer vuilnis jezelf sorteert, des te beter dat zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en je geldbeurs. Glas blijkt een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om splitsen is. Glasscherven bestaan van flessen, potjes en ook glasscherven. Zonder te splitsen neemt het vanwege de ruimte en gewicht heel veel plaats bij de bedrijfsafval in. Je kunt dus heel besparen op je afvalkosten. Het glas is ook tevens volledig te recyclen. Daarnaast kost het recyclen heel veel kleiner energie in vergelijking met glaswerk te produceren van verse grondstoffen.

Komt daar op jouw onderneming heel veel glasafval vrij, zoals bij de sector van de horeca, dan is één glascontainer essentieel. Bezit jij wisselende tijdsperioden qua drukte? ons functioneert met flexibele overeenkomsten omdat jij het nummer containers eenvoudig aanpast.

Het geschikte container voor glas restafval

Koop de beste containers voor het je glasverval op ons. Je hebt de keuze uit selectie uit een container met tweehonderdveertig liters en van 900 liter. Er is al een container voor glas startend bij €13 elke maand en dit wordt kosteloos geplaatst. Afhankelijk van hoeveelheid afval kies jij hoe vaak wij het container komen legen. ons leveren de voordeligste service.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het kost heel veel energie voor het glas te maken van nieuwe materialen. Glasafval is daarentegen één prima grondslag. Er zitten meestal circa 50% oudere glazen in nieuwe glazen. Bij het bewerken doen we verschil tussen blank, bruine, groen en ook bont glazen. Ook zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Door glas om te hergebruiken, kan er zijn op een veel lagere temperatuur glas gemaakt worden. Een minder milieubelastend en duurzaam proces dus. Heeft jij vraagstukken? Bekijk dan het frequent gestelde vragenlijst of neem contact .

Wat mag wel er bij het het glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gediend heeft als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Hieronder vallen jenever kruiken, bordjes, koppen, aardewerk etc. Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplank etc. vallen onder vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Je dossiers moet beschermd en ook op veilige wijze vernietigd worden. Dossiervernietiging kan jij dus beter uitstekend organiseren. Het afgesloten rolcontainers van ons helpen bij een veilig proces van verzameling en vernieling van jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook beschermd. Papieren worden discreet getransporteerd. Op deze manier heb je honderd procent zekerheid dat je je dossiers beschermd vernietigt zijn. Na vernietiging worden het restanten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je jouw dossiers niet wil in de het papiercontainer wil werpen. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen kunnen dus best vernietigd . Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden dossiers is heel tijd consumerend en omslachtig. Heeft je regelmatig veel afval in de gedaante van geheim papier? Kies dan voor het dossiervernietiging van onze dienst . U krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft een spleet waar het papier precies erin past. Wanneer het papieren al binnen het bak zitten, krijgt niemand ze meer in handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal in zoveel tijd bij om het container legen en het documenten plaats te vernielen in onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert middels een afgesloten mechanisme waarbij het bak door het vrachtwagen zelf is opgeheven en geopend. Het content wordt daarna meteen vernielt.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor archiefvernietiging deponeer jij je vertrouwelijke papieren veilig in de afgesloten rolcontainers van onze dienst. Via het klep in de deksel kan je het documenten in de bak gooien. Jij heeft de selectie uit diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw behoefte kiest je de gewenste frequentie van lediging. Omdat je archief niet op vervoer is, loopt je geen gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kunt voor jouw archiefvernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De inzameling van je archief gebeurt veilig en secuur dankzij een gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is heel te recyclen en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat je archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke wijze wordt ingezameld en verwoest.