Rolcontainer Den Haag ➡️ 10 SCHOKKENDE FEITJES

Gauw en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afval ook sorteert, er zal telkens overblijvend afval blijven bestaan. Poog dit stroom van afval heel minimaal toevallig te bewaren en je gaat zien dat het financieel voordeelgevend is. Door afval dus veel toevallig te sorteren, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, glas, en keukenafval, overblijft er zo zo weinig toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Rolcontainer Den Haag

Kies uit van de meest uitgebreide aanbod containers en bestel de het meest geschikte afvalcontainer voor je overblijvend afval. Binnen de container werp je al het het onrecyclebare afval die je niet verder extra kan scheiden. Papier/karton, swill, en glas passen niet in het restafvalcontainer. Tevens voor PMD sorteren beschikken wij de juiste container.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de algemene benaming betreffende elke afvalstromen welke in bedrijven ontstaan. Die afvalstromen zouden meestal apart opgehaald zijn. Dit is verbeterd voor het milieu milieu en het geldbeugel.

Wat mag wel er in de bedrijfsafval?

Op welke manier uitstekend je je vuil ook scheidt, er zal er steeds restvuil blijven bestaan. Poog deze stroom van afval dus klein eventueel te houden en je gaat merken dat het financieel voordeelgevend is. Via afval heel veel eventueel te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, blijft er heel min eventueel restvuil over. In de de rest afvalcontainer gooi je reeds het onrecyclebare afval welke je niet verder kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, PMD en ruiten thuishoren niet thuis binnen de rest restafvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je blijft gedwongen afvalstromen zoveel eventueel te scheiden. Binnen de Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat het het doel vermeld goederen weer te gebruiken indien dat kan.

Wat kost een container een rolcontainer bedrijfsafval?

De kosten voor de containers afhankelijk afhangend van de het afvalstroom, de grootte afmeting van de rolcontainer en hoe vaak de de container rolcontainer geledigd moet geraken. U vindt je alle prijzen op de de.

Welk soort afval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je documenten, vensters, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In elke bedrijf komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons bestel je eenvoudig en vlug een van de talloze typen vuilcontainers. Wij leveren hem kosteloos in een etmaal in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende tarieven zie je gelijk in het bestelproces. Nuttig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te verzamelen, verminder je de aantal gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Doorlees dan even door. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos passende verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook kiezen voor een stalen afvalcontainer. Een stalen rolcontainer is solide en brandveilig, praktisch als de bak op een openbare plaats staat. Je gaat uit verschillende inhoudsmaten. De selectie is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geleegd moeten worden. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn ruime hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de opwekking van groene energie. Restafval lijkt dan wellicht zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalindustrie levert maar minstens een vijfde van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metalen er geëxtraheerd die hun weg verdergaan naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een functionele doel. Deze donkere korrelachtige assen worden gebruikt voor het verhogen of bouwen van straten. Helaas komen er ook allerlei gevaarlijke materialen vrij tijdens de verbranden die in meer of mindere mate desondanks in het natuur terecht komen. Om die reden moeten we doorgaan met proberen naar zo minimaal afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Rolcontainer Den Haag:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons, het locatie voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. Wij bieden de kans om tegen de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij ons handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Daarnaast verhuur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale partner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij zorgen voor kosteloze installatie van de gewenste voordelige container en arriveren deze volgens een afgesproken schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor je personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig plastic of metaal. De containers sluiten adequaat af waardoor er niet ongedierte bij het afval kan. Ook kan afvalgeur niet ontsnappen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee deze wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een té grote bak.

Je betaalt enkel voor een lediging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te betalen voor het legen van de bak wanneer deze maar halfvol is. Met onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste bak is geschikt voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale rolcontainers bieden zelfs ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle types bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de correcte wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime papieren veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren bij ons?

Redenen een rolcontainer huren via ons? Omdat we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een passende uitkomst voor elk type afval en voor elk onderneming. Daarnaast functioneren we heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Levering binnen 24 u
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Rolcontainer Den Haag

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit 6 niveaus.

Naarmate je hoger op de ladder, hoe duurzamer de verwerking. Zo trachten wij samen met jou de hoeveelheid afval in jouw algemeen afval container te verminderen, fase 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over scheiden bij de afkomst. Want puur gescheiden afvalsoorten worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een kringloop maatschappij.

Categorieën en kosten zakelijk afval en restafval verwerking

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en ieder daar tussenin. Je mag kiezen voor een voordelige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om bij te bepalen welke maat het goed bij je past? Neem dan gauw verbinding op met een van onze specialisten. Door onze vele jaren ervaring met afvalstromen kennen wij exact wat je benodigd hebt. En verlang je één keer een aanvullend leegmaken of standaard een grootte groter? Dan is dit natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De tarieven van de rolcontainers verschillen per afvalsoort, stof en capaciteit. Je least bij ons steeds tegen de meest voordelige tarieven. Gemengd afval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit ontstaat, gelijk we noemden, door haar effect op het milieu. Gelukkig ervaar je bij ons juist voor wat je aan toe bent. In ons simpele bestelmethode is aangegeven helder wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een bepaalde andere container betaalt. Wij vinden het belangrijk dat dit aspect duidelijk is. Hierdoor raak je naderhand niet voor onaangename verrassingen te staan.

Hoe hou je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Rolcontainer Den Haag

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier goed recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is namelijk veel minder effectief dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Enkel een klein percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je portemonnee, omdat we vermelden al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Mag Wel:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen papier, denk aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Zwaar vervuild document kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een afvalcontainer zetten, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de optie uit een heel gevarieerd assortiment van afvalcontainers van 240 en 2400 L.

De geschikte container voor Papieren en Dozen

De meest gepaste afvalcontainer voor je document en papier vind je bij ons. We beschikken over een landelijke dekking en je hebt een brede selectie tussen plastic en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt als de containers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vernieling op de loer ligt. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier behandeld

Document kan wel 7 maal gerecycled worden. Ook in jouw portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je mag er bij ons aan vertrouwen dat je papier- en karton in de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof voor nieuw producten. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog steeds vragen? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem contact.

Swill

Swill bestaande uit biologisch vuilnis, zoals (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij hierbij piepers, brood, pasta, drankjes, eierschalen, frites, taart, groentes en vruchten en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalstromen beschikbaar, maar tevens in kantoren mag je je organisch vuilnis scheiden. Je bespaart beduidend aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer met restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk van extra herbruikbaar vuilnis als je denkt! Ongemerkt bestaande één omvangrijk deel van bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen horen stuk voor stuk bij dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalstromen in zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel gevuld. Bovendien is het scheiden van uw afval ook beter voor de milieu. PMD kan namelijk gerecycled zijn. Daardoor hoeven er geen nieuwe materialen gewonnen te worden om verse producten te produceren, jouw PMD is immers één grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Rolcontainer Den Haag

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een passende rolcontainer voor het je PMD. We bieden verschillende plastic afvalcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze vlugge, gratis bezorging en nationale dekking, heeft je in 24 uur je container op de verlangde locatie geplaatst. U beslist zelf de verlangde capaciteit en hoe vaak het afvalcontainer geleegd dient te worden. Zo weet je dus vast dat je je afval altijd kwijt kunt en dat je meewerkt aan een verbeterde omgeving via je vuilnis te splitsen. Bestel vlug je goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Via je PMD apart in te verzamelen binnen een PMD container, mag het optimaal gerecycled worden. Dat is essentieel, want wij belasten het omgeving veel indien wij afval recycleren. Van jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te worden. Het resterende plastic wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminium laag aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en ook kauwgom) (Stevig) kunststof zoals speeltjes
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek enzovoort)
 • Shopper tassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemische teken (antitranspirant, verf enz.)
 • Verpakkingen inclusief of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof zit gestopt Los karton ofwel ander papier
 • Pakket inclusief van gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Hoe veel vuilnis jezelf scheidt, hoe beter dat het is ten behoeve van het milieubescherming en jouw geldbeurs. Glaswerk blijkt een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te splitsen is. Glasscherven bestaat uit flessen, potjes en scherven. Zonder het te splitsen pakt het glasafval vanwege de volume en ook massa veel ruimte bij het afval van het bedrijf op. Jij kunt daarom heel uit besparen in je afvalkosten. Het is ook bovendien compleet om te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het veel minder energie dan glaswerk om te produceren van nieuwe grondstoffen.

Ontstaat daar bij je onderneming heel veel glasafval los, bijvoorbeeld in de sector van de horecabedrijven, dan is één glascontainer essentieel. Heb jij variërende periodes qua drukte? ons functioneert samen met flexibele overeenkomsten omdat je de aantal containers makkelijk verandert.

De juiste container voor het glas restafval

Bestel het meest geschikte bakken voor je glasafval op onze dienst. Je hebt de keuze uit selectie uit één container van 240 liters en ook met 900 liters. Er is is reeds een glascontainer startend bij €13 elke maandelijkse periode en deze wordt kosteloos geplaatst. Op basis van de hoeveelheid glasafval kies jij op welke manier vaak wij de bak komen ledigen. wij biedt het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het kost heel veel kracht voor het het glas te maken uit nieuwe materialen. Glasverval is echter echter één goede basis. Er zitten meestal ongeveer 50% oud glazen binnen nieuwe glas. Bij het verwerken doen wij verschil onder blank, bruine, groen en ook gemengd glas. Ook worden kurk en ook dekseltjes verwijderd. Via glas om te hergebruiken, kunnen er zijn bij één heel veel lagere warmte glazen geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces dus. Heeft je vragen? Bekijk dan het frequent gestelde vragenlijst of neem verbinding .

Wat mag wel er bij het het glasverval?

Toegestaan:

Lege glasverval die gefungeerd had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Hieronder vallen jenever kruiken, borden, kopjes, keramiek etc. n Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplank etc. vallen onder vlakglas

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Jouw archief moet veilig en ook in veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan jij daarom best goed organiseren. De afgesloten rolcontainers van ons ons ondersteunen bij een veilig proces voor verzameling en ook vernieling van jouw archief. Discreet en veilig. Papieren zullen discreet vervoerd. Op deze manier heeft jij 100% zekerheid dat je dossiers veilig vernietigd is. Na vernietiging zullen de restanten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je je archief niet in de het papierbak wil werpen. Sommige documenten bezitten geheime gegevens en kunnen kunnen daarom beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van grote hoeveelheden archief is zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heb jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft één spleet waar het papier exact erin . Wanneer de documenten al in de container zijn, krijgen niemand ze nog in handen. Onze chauffeur komt eenmaal tijdstip langs om het bak legen en de documenten ter plaats vernietigen in onze truck. Eveneens dit functioneert middels een afgesloten mechanisme waarin het bak via de truck zelf is opgetild en opengemaakt. Het inhoud zal daarna direct vernielt.

De juiste bak voor dossiervernietiging Voor archiefvernietiging stop je jouw geheime papieren veilig in het gesloten containers op wielen van onze dienst. Via het klep in de deksel kan je de papieren in de container gooien. Jij hebt de selectie uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je noden kies jij de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw dossier geen op vervoer is, loopt jij niet risico dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kunt voor je dossiervernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is heel te recyclen en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke wijze worden ingezameld en verwoest.