Rolcontainer Hilversum ✔️ 3 LUCRATIEVE FEITEN

Vlug en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook verdeelt, er zal telkens restvuil voortdurend bestaan. Tracht het stroom van afval zo klein mogelijk te houden en je zal merken dat deze economisch voordeelgevend is. Door afvalstoffen heel veel eventueel te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, rest er heel min mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Rolcontainer Hilversum

Selecteer van de meest uitgebreide assortiment rolcontainers en bestel de beste meest geschikte container geschikt voor je overblijvend afval. Binnen het afvalcontainer gooi je reeds de niet-recyclebare afvalstoffen dat je niet extra kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, en vensterglas passen geen in het container. Eveneens betreffende PMD sorteren bezitten wij het juiste container.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming betreffende alle afvalstromen die bij ondernemingen vrijkomen. Deze afvalstromen zouden dikwijls afzonderlijk verzameld zijn. Dat is beter aangaande de milieu en de portemonnee geldtas.

Wat mag er binnen ondernemingsafval?

Hoezo uitstekend je je vuil eveneens verdeelt, er zal altijd restafval voortdurend voorkomen. Poog deze afvalstroompje dus minimaal eventueel te bewaren en je zal opmerken dat dit financieel gunstig is. Door afvalstoffen heel mogelijk eventueel te verdelen, zoals papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er zo zo weinig toevallig overblijvend afval over. In de rest restafvalcontainer werp je al het het niet-recyclebare afvalstoffen dat je niet verder meer kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, PMD en vensterglas passen geen in de de rest restafvalcontainer.

Is scheiden scheiden van zakelijk afval noodzakelijk?

Je wordt gedwongen afvalstromingen mogelijk mogelijk te verdelen. Binnen de Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat de doel beschreven artikelen opnieuw te aanwenden indien dat het mag.

Wat kost een afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De kosten voor de rolcontainers afhankelijk afhangend van de afvalstroom afvalstroom, de omvang van de afvalcontainer en hoe vaak de container geledigd rolcontainer geledigd moet geraken. Jij vindt je alle tarieven op de tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je papier, ruiten, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met restafval containers

In elke onderneming komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons bestel je eenvoudig en rap een van de verschillende typen vuilcontainers. Wij leveren hem kosteloos in 24 uur in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe tarieven zie je meteen in het orderproces. Nuttig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt economiseren met een restafval container. Restafval is wegens zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te ophalen, verminder je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Doorlees dan even verder. Of bestel direct jouw restafval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je steeds geschikte ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook kiezen voor een stalen rolcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, handig als de vat op een algemene plaats staat. Je gaat uit diverse groottes. De beslissing is aan jou, op basis van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw container(s) ontdaan moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de dozijn grote actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de generatie van hernieuwbare energie. Gemengd afval lijkt dan misschien zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalsector produceert maar zowaar een vijfde van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magneten worden de laatste metaalresten er uitgehaald die hun pad vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een nuttige bestemming. Deze donkere korrelvormige slakken worden toegepast voor het ophogen of aanleggen van straten. Spijtig genoeg komen er ook verschillende gevaarlijke substanties vrij tijdens de verbrandingsproces die in meer of mindere mate toch in het milieu komen. Dus moeten we blijven proberen naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Rolcontainer Hilversum:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. We bieden de mogelijkheid om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door onze praktische lijst vind je snel de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je door ons heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij zorgen voor gratis plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze conform een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plaats, in óf buiten. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor je werknemers, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaalmateriaal. De containers sluiten goed af waardoor er geen plagen bij het afval kan. Tevens kan stank niet ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nooit voor een te grote container.

Je betaalt alleen voor een leging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het legen van de bak wanneer dit maar halfvol is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per week. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste wijze afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen geheime papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen verhuren bij ons?

Redenen een rolcontainer huren bij ons? Omdat we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een geschikte oplossing voor ieder type vuilnis en voor ieder onderneming. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra rolcontainer te installeren, dan doen we dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn geen issue.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Rolcontainer Hilversum

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het gebied van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zestal treden.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, des te duurzamer de verwerking. Zo pogen wij samen met jou de hoeveelheid rommel in jouw algemeen afval container te verlagen, stap 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over verdelen bij de oorsprong. Want zuiver afzonderlijke afvalstromen worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Stap 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is ongunstig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Categorieën en prijzen zakelijk afval en gemengd afval verwijdering

De volume voor een restafvalcontainer schommelt van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar ertussen. Je kunt selecteren voor een gunstige plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om bij te schatten wat grootte het goed bij je aansluit? Pak dan snel aansluiting op met een van onze deskundigen. Met onze vele jaren kennis met afvalstromen begrijpen wij exact wat je nodig hebt. En wil je één keer een meer lediging of gewoonlijk een grootte groter? Dan is dat natuurlijk ook geen kwestie!

De tarieven van de rolcontainers wisselen per afvalcategorie, stof en capaciteit. Je least bij ons steeds tegen de scherpste kosten. Gemengd afval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit ontstaat, gelijk we noemden, door zijn effect op het milieu. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons precies waarvoor je aan toe bent. In ons simpele bestelproces is aangegeven overtuigend wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een andere bak aftikt. Wij achten het essentieel dat dit aspect transparant is. Hierdoor kom je achteraf geen voor nare verrassingen te liggen.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Rolcontainer Hilversum

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed recyclebare materialen tussen zitten. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder effectief dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Enkel een klein percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Zoals je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Ja:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zand en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papier, denk aan verpakkingen, printwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar vervuild papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes afzonderlijk verzamelen. Je hebt de keuze tussen een heel uitgebreid aanbod met containers van 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en karton vind je bij ons. We hebben een landelijke dekking en je hebt een ruime selectie tussen kunststof en metalen containers. Een ijzeren container is geschikt wanneer de containers buitenshuis staan, of vernieling op de horizon ligt. Kies, naargelang uit je behoefte, de meest gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je op welke manier vaak je container(s) geledigd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton verwerkt

Document kan wel zeven maal hergebruikt worden. Tevens in jouw portemonnee scheelt het beduidend wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat jouw papier- en papier op de aller efficiënte, ecologische en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof tot nieuw artikelen. Wil je je een rolcontainer huren maar heeft u nog vragen? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaat van biologisch afval, zoals (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschalen, patat, gebak, groenten en fruit en zuivelproducten. Vooral bij horecazaken ontstaan deze soorten afvalsoorten beschikbaar, echter ook in kantoren kunt je je biologisch vuilnis scheiden. Je bespaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk van extra recyclebaar afval als je denkt! Onopgemerkt bestaat één omvangrijk gedeelte van bedrijfsafval dikwijls uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen behoren allemaal tot hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden van je overige afvalsoorten in verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel gevuld. Daarnaast is het scheiden uit je vuilnis ook goed voor de milieu. PMD kan namelijk hergebruikt zijn. Daardoor moeten er geen nieuwe materialen gewonnen te worden voor verse artikelen te produceren, jouw PMD is immers een basisgrondstof!

De juiste container voor het PMD en Rolcontainer Hilversum

{service1)

Bij vind je altijd een passende afvalcontainer voor het jouw PMD. We leveren diverse plastic rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de snelle, kosteloze levering en landelijke bereik, heb je binnen 24 uren je container bij het gewenste locatie staan. U bepaalt zelf de verlangde inhoudsmaat en hoe frequent het afvalcontainer geleegd dient te zijn. Op deze manier weet je dus zeker dat je je afval altijd kwijt kan en dat je bijdraagt aan een verbeterde milieu door jouw afval te scheiden. Bestel vlug je goedkope container(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Via je PMD apart in te zamelen binnen een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dit is belangrijk, omdat wij belasten het omgeving veel minder als we afvalstoffen hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om daarna hergebruikt te worden. De overgebleven plastic wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminium laag aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en ook gomballen) (Stijf) plastic waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen inclusief chemische symbool (antitranspirant, verf enz.)
 • Verpakkingen met ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin ander materiaal zit geplaatst Los doosjes of ander papier
 • Verpakking inclusief van chemische materialen
 • Glasscherven

Hoe meer vuilnis je sorteert, hoe beter dat is voor de milieubescherming en je portemonnee. Glaswerk blijkt één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om scheiden is. Glasverval bestaan uit flesjes, potten en ook glasscherven. Zonder te scheiden pakt het door het volume en ook massa veel plaats bij het afval van het bedrijf op. Je kan dus flink besparen op je kosten voor afval. Het glas is bovendien volledig om te hergebruiken. Daarnaast kost het recyclen heel veel minder energie dan glaswerk om te maken van verse grondstoffen.

Ontstaat er op jouw onderneming heel veel glas vrij, zoals in de horeca, dan is een container voor glas onmisbaar. Bezit jij variërende tijdsperioden qua bezigheden? ons functioneert met flexibele contracten omdat jij het aantal bakken eenvoudig verandert.

De juiste bak voor glasafval

Koop het meest geschikte containers voor het jouw glasverval op onze dienst. Je hebt de keuze van een container van tweehonderdveertig liter en ook van 900 liters. Er reeds een container voor glas startend bij €13 elke maand en ook deze wordt gratis geplaatst. Afhankelijk van hoeveelheid afval kies je hoe frequent wij het container komen ledigen. wij biedt het voordeligste service.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het kost heel veel kracht om glas om te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter daarentegen één prima grondslag. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oudere glas in nieuw glazen. Bij het bewerken doen we verschil onder blank, bruine, groene en ook gemengd glazen. Ook zijn kurk en deksels verwijderd. Via glas om te recyclen, kunnen er op een heel veel kleinere temperatuur glazen gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces dus. Heb jij vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragen of neem contact .

Wat mag wel er bij het de glasafval?

Wel:

Lege glasafval die gediend heeft als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porselein. Daaronder vallend kruikjes, bordjes, kopjes, aardewerk etc. Warmtebestendig glas, labo glas, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplanken etc. vallen binnen glazen oppervlak

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en ook op een veilige manier vernietigt te worden. Dossiervernietiging zou je daarom best uitstekend regelen. De afgesloten rolcontainer van onze dienst helpen tijdens een veilig proces van inzameling en vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en ook veilig. Documenten zullen discreet vervoerd. Op deze manier heb je honderd procent garantie dat je je dossiers beschermd vernietigd zijn. Na vernietiging zullen de restanten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je jouw archief niet in de het papiercontainer wil gooien. Sommige documenten bevatten geheime gegevens en kunnen kunnen dus beter vernielt . Vermoedelijk gebruik voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van hoge hoeveelheden archief is heel tijd consumerend en omslachtig. Heeft jij regelmatig veel vuil in de het gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan voor het archiefvernietiging van ons . Je krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak heeft één spleet waarin het papier exact erin past. Wanneer de documenten eenmaal in de container zitten, krijgen zij meer in . Onze bestuurder arriveert eenmaal in de zoveel tijd langs om het container legen en het papier ter plekke vernielen in onze vrachtwagen. Ook dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarbij het container door het truck zelf is opgeheven en geopend. Het inhoud wordt daarna meteen vernietigd.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor dossiervernietiging stop je jouw geheime documenten veilig in de gesloten rolcontainers van onze dienst. Door de klep in het deksel kun jij het documenten in het container gooien. Jij heeft de keuze uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw behoefte kies jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat jouw archief geen op vervoer gaat, loopt jij niet risico dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Je kan voor je archiefvernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De inzameling van je archief gebeurt veilig en secuur dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is heel te recyclen en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze worden ingezameld en verwoest.