Rolcontainer Huren Evenement 🔥 12 BEWEZEN WEETJES

Gauw en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afval ook sorteert, er zal steeds restvuil voortdurend bestaan. Tracht het afvalstroom dus klein eventueel te behouden en je zal merken dat het financieel gunstig is. Door vuil dus mogelijk eventueel te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er zo min mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Rolcontainer Huren Evenement

Kies uit uit het ruimste aanbod containers en bestel de beste meest geschikte afvalcontainer voor je overblijvend afval. In de de rest afvalcontainer werp je al het het niet te recyclen afvalstoffen welke je niet verder meer kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, en glas thuishoren niet thuis in de de afvalcontainer. Ook voor PMD scheiden beschikken we de correcte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming aangaande alle afvalstromingen dat bij bedrijven voortkomen. Deze stromen mogen vaak gescheiden ingezameld geraken. Dat is verbeterd betreffende de milieu en de portemonnee.

Wat moet er in zakelijk afval?

Op welke manier uitstekend je je vuil eveneens sorteert, er zal er altijd restvuil blijven bestaan. Tracht het afvalstroompje zo klein eventueel te behouden en je zal opmerken dat deze geldelijk voordeelgevend is. Met vuil zo veel eventueel te scheiden, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, overblijft er heel zo weinig eventueel restvuil over. Binnen de afvalcontainer werp je reeds de niet-recyclebare afvalstoffen die je geen verder kan verdelen. Karton/karton, voedselafval, PMD en ruiten horen niet thuis in de rest container.

Is het verdelen van zakelijk afval gedwongen?

Je wordt noodzakelijk afvalstromen zoveel toevallig te sorteren. In de Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het het doel doel vermeld producten weer te benutten als dat het kan.

Wat kost een container een container voor container voor?

De tarieven voor kosten voor de rolcontainers zijn hangt af van de afvalstroom, de grootte van omvang van container alsook hoe vaak de container afvalcontainer ontleegd dient zijn. Jij ontdekt elke tarieven op de tarievenpagina de.

Welk soort afval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je karton, vensters, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In iedere organisatie komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons koop je eenvoudig en vlug een van de verschillende varianten rolcontainers. Wij brengen hem gratis gedurende 24 uur in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze concurrerende prijzen zie je gelijk tijdens het bestelproces. Praktisch, want dan kun je meteen zien of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Restafval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te zamelen, reduceer je de aantal restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Bekijk dan even voort. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je altijd passende ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook gaan voor een stalen vuilcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is hufterproof en brandbestendig, nuttig als de vat op een openbare plek staat. Je gaat uit diverse volumematen. De selectie is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) ontdaan moeten geraken. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de dozijn ruime moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de opwekking van groene stroom. Restafval lijkt dan wellicht nutteloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie voorbrengt maar zowaar 20% van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaaldeeltjes er verwijderd die hun weg verdergaan naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een functionele doel. Deze zwarte korrelachtige slakken worden gebruikt voor het ophogen of bouwen van wegen. Helaas komen er ook verschillende gevaarlijke materialen uit gedurende de verbranden die in bepaalde of kleinere mate echter in het milieu komen. Dus moeten we blijven zoeken naar zo min mogelijk verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Rolcontainer Huren Evenement:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. Wij leveren de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij ons handige overzicht ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Daarnaast verhuur je door ons heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze installatie van de gewenste goedkope container en komen deze conform een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plek, in óf buitenshuis. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor je personeel, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig plastic of metaal. De bakken sluiten adequaat af zodat er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan stank niet ontkomen uit de container.

De kosten van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak dit wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nooit voor een té ruime bak.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de container als deze slechts halfgevuld is. Bij ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per week. En onze maximale containers op wielen bieden maar liefst plek voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste wijze afgevoerd

Bij ons wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime papieren op de correcte manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren bij ons?

Waarom een container op wielen verhuren via onze dienstverlening? Aangezien wij bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We leveren een passende uitkomst voor ieder soort vuilnis en voor elk bedrijf. Daarnaast werken wij heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een extra container op wielen te plaatsen, dan doen wij dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn geen issue.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Rolcontainer Huren Evenement

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is samengesteld uit 6 treden.

Hoger op de hiërarchie, des te milieuvriendelijker de behandeling. Zo trachten wij samen met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw gemengd afval container terug te dringen, fase 1. Dit doen wij door te raadplegen over sorteren bij de oorsprong. Want ongemengd aparte afvalstromen worden zoveel mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het natuur en draagt niet bij aan een circulaire systeem.

Typen en prijzen zakelijk afval en gemengd afval verwijdering

De volume voor een algemeen afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en elk daar tussenin. Je mag kiezen voor een gunstige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om naar te ramen welke grootte het goed bij je past? Neem dan even verbinding op met een van onze specialisten. Dankzij onze jarenlange deskundigheid met afvalmaterialen begrijpen wij juist wat je vereist hebt. En wens je een keer een extra leegmaken of regulier een formaat grotere? Dan is dit natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De tarieven van de containers wisselen per afvalcategorie, stof en volume. Je least bij ons telkens tegen de laagste kosten. Restafval is een van de duurdere afvalsoorten. Dit voortvloeit, zoals we bedoelden, door haar milieubelasting. Gelukkig zie je bij ons precies voor wat je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelmethode staat vermeld duidelijk wat je voor een restafvalcontainer of een bepaalde verschillende bak neerlegt. Wij beschouwen het cruciaal dat dit helder is. Zo ben je achteraf niet voor onaangename verrassingen te liggen.

Hoe houd je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Rolcontainer Huren Evenement

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je beurs, want we schreven al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en geheim dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Wel:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen papierafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig vervuild document kan je beter niet in de papierbak gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes gescheiden verzamelen. Je hebt de keuze uit een erg uitgebreid assortiment van containers tussen 240 en 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte rolcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We hebben een landelijke dekking en je hebt een brede keuze tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast wanneer de containers buitenshuis geplaatst zijn, of vandalisme op de loer staat. Kies, afhankelijk van je nood, de meest gepaste grootte. Daarna beslis je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan wel 7 maal gerecycled worden. Tevens in jouw beurs bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je mag er bij ons op rekenen dat je document- en papier in de meest doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en gebruikt als basis voor nieuwe producten. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog steeds vragen? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat uit organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en etensresten. Denk aan aardappelen, brood, pasta, drankjes, eierschelpen, frites, gebak, groentes en vruchten en zuivelproducten. Vooral op horecagelegenheden komen deze afvalsoorten beschikbaar, echter ook in kantoor kunt je jouw biologisch afval apart houden. Je bespaart beduidend op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van extra recyclebaar afval als je vermoedt! Ongemerkt bestaande één groot gedeelte uit bedrijfsafval vaak uit kunststof verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen behoren stuk voor stuk tot hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden uit je andere afvalstromen in te zamelen, geraken je containers minder snel snel vol. Bovendien is het apart houden van uw vuilnis ook beter voor het de milieu. PMD mag namelijk hergebruikt worden. Hierdoor moeten er geen enkele nieuwe materialen ontgonnen te worden voor nieuwe producten te maken, jouw PMD wordt immers één grondstof!

De juiste container voor PMD en Rolcontainer Huren Evenement

{service1)

Bij vind je altijd een passende rolcontainer voor het je PMD. Wij bieden verschillende plastic afvalcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de vlugge, gratis levering en landelijke dekking, heb je binnen 24 uur je container bij het gewenste plek staan. Je beslist zelfstandig het verlangde capaciteit en hoe vaak de container geledigd moet te worden. Op deze manier ken je daarom zeker waar je je vuilnis steeds kwijt kunt en dat je bijdraagt voor een verbeterde omgeving door jouw vuilnis te splitsen. Bestel vlug je voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Via je PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, omdat we belasten het milieu minder indien wij afval recycleren. Uit je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna gerecycled te zijn. De resterende kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminium laagje aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en ook kauwgom) (Hard) plastic zoals speelgoed
 • Huisraad en gebruiksartikelen (emmers, aftaprek etc.)
 • Shopper tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemische symbool (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin verschillend materiaal is geplaatst Afzonderlijk doosjes ofwel verschillend papier
 • Pakket inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Des te veel afval je scheidt, hoe beter dat het zal zijn voor het milieu en jouw portemonnee. Glaswerk is 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te scheiden zijn. Glasafval bestaat van flesjes, potten en glasscherven. Zonder te splitsen neemt het glasafval door de volume en massa heel veel ruimte bij het afval van het bedrijf op. Jij kan daarom heel uit besparen op jouw afvalkosten. Het is tevens compleet om te recyclen. Daarnaast kost het recyclen heel veel kleiner energie in vergelijking met glazen te produceren van verse grondstoffen.

Ontstaat daar bij jouw bedrijf veel glas vrij, zoals bij de sector van de horecabedrijven, dan is een glascontainer essentieel. Bezit jij wisselende periodes qua bezigheden? ons werkt met aanpasbare contracten omdat jij het aantal containers eenvoudig verandert.

De geschikte container voor het glas restafval

Bestel het beste bakken voor je glasverval bij ons. Jij hebt de selectie uit een container met 240 liters en van 900 liters. Er is is al een glascontainer vanaf €13 elke maandelijkse periode en ook dit worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van de glasafval kiest jij op welke manier frequent wij het bak zullen komen ledigen. wij leveren de voordeligste service.

Zo wordt glas bewerkt

Het veel energie voor het glas om te maken uit verse materialen. Glasafval is daarentegen één prima basis. Daar zit meestal circa 50% oudere glazen binnen nieuw glas. Tijdens de verwerken maken we verschil onder wit, bruin, groene en gemengd glas. Ook zijn kurk en deksels verwijderd. Door glas te recyclen, kan er bij een heel veel kleinere warmte glazen gemaakt worden. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces dus. Heb je vragen? Bekijk dan het veelgestelde vragen of neem neem contact op.

Wat mag wel er bij het de glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasafval die gefungeerd had zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Hieronder vallen kruikjes, borden, kopjes, aardewerk etc. Hittebestendig glazen, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplank etc. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Je archief moet veilig en ook in veilige wijze vernietigd worden. Archiefvernietiging kan jij daarom beter goed organiseren. De afgesloten rolcontainers van ons ons ondersteunen tijdens een beschermd proces van verzameling en vernieling van jouw archief. Discreet en ook beschermd. Documenten worden vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heeft je 100% garantie dat je archief veilig vernietigt zijn. Na vernieling worden de restanten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je je jouw archief niet wil in het papierbak wil gooien. Enkele papieren bezitten geheime gegevens en kunnen daarom best vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van grote hoeveelheden dossiers is zeer tijdrovend en omslachtig. Heeft je frequent veel vuil in de de gedaante van geheim document? Kies dan voor het dossiervernietiging van ons . U krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak heeft één spleet waarin het document exact erin . Wanneer de papieren eenmaal binnen het container zitten, krijgt niemand zij nog bij . Onze bestuurder komt eenmaal in tijd bij om het bak te legen en het papier plaats vernietigen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert door middel van een gesloten mechanisme waarbij het bak via het truck zelf wordt opgeheven en geopend. De content wordt daarna meteen vernietigd.

De geschikte bak voor archiefvernietiging Voor archiefvernietiging deponeer je je vertrouwelijke documenten veilig in de afgesloten rolcontainers van ons. Door het klep in de deksel kun jij de papieren in de container werpen. Je hebt de keuze uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je behoefte kies je de gewenst frequentie van lediging. Omdat jouw dossier niet op transport is, loop je niet risico dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De inzameling van jouw archief gebeurt veilig en secuur dankzij één gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is heel te recyclen en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat je archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde wijze worden verzameld en vernietigd.