Rolcontainer Omruilen 🔴 9 VERBORGEN ZAKEN

Vlug en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal altijd restvuil voortdurend bestaan. Poog deze afvalstroom heel klein eventueel te bewaren en je zal merken dat deze economisch voordelig is. Met afvalstoffen dus veel mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, glas, en swill, blijft er zo zo weinig eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Rolcontainer Omruilen

Kies uit de meest uitgebreide assortiment containers en koop het beste rolcontainer geschikt voor je overblijvend afval. In de rest afvalcontainer werp je al de niet te recyclen vuil welke je geen meer kan scheiden. Karton/karton, voedselafval, en ruiten thuishoren niet thuis in de de container. Tevens voor PMD sorteren bezitten we het geschikte afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de naam betreffende ieder afvalstromen dat in firma’s vrijkomen. Dit afvalstromen mogen meestal apart ingezameld geraken. Dit is verbeterd aangaande het milieu milieu en de geldtas.

Wat moet er in zakelijk afval?

Op welke manier goed je je vuil ook sorteert, er gaat steeds restvuil voortdurend bestaan. Poog dit stroom van afval heel beperkt eventueel te bewaren en je zal opmerken dat dit financieel gunstig is. Met afvalstoffen heel veel toevallig te verdelen, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, blijft er dus minimaal eventueel restvuil over. In de het restafvalcontainer gooi je al het het niet onrecyclebare afvalstoffen die je niet verder verder kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, PMD en glas thuishoren niet in het container.

Is het scheiden verdelen van zakelijk afval noodzakelijk?

Je bent verplicht afvalstromen zoveel toevallig te verdelen. In de het landelijk Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het doel streefdoel omschreven artikelen weer te gebruiken waar dat het mag.

Wat kost een container een container container voor?

De tarieven kosten voor rolcontainers afhankelijk afhangend van de de afvalstroom stroom van afval, de grootte grootte van de container alsook hoe vaak de container geledigd rolcontainer geleegd dient worden. Jij ontdekt alle tarieven op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk type bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je papier, glas, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In iedere onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons koop je snel en vlug een van de vele soorten afvalcontainers. Wij brengen hem kosteloos in een dag in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze lage prijzen zie je direct tijdens het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je direct observeren of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te ophalen, verklein je de aantal gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Bekijk dan even door. Of koop direct jouw restafval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos passende verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook gaan voor een ijzeren rolcontainer. Een stalen rolcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, praktisch als de bak op een openbare plek staat. Je gaat uit diverse volumematen. De keuze is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geleegd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de 12 grote moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de opwekking van groene kracht. Algemeen afval lijkt dan wellicht zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalbranche levert maar liefst een vijfde van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaaldeeltjes er verwijderd die hun weg voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een nuttige bestemming. Deze donkere korrelachtige resten worden ingezet voor het ophogen of aanleggen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook diverse schadelijke substanties uit gedurende de verbranden die in minstens of geringere mate toch in het natuur komen. Om die reden moeten we doorgaan met streven naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Rolcontainer Omruilen:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons, het adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. We leveren de kans om voor de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij onze handige lijst vind je snel de container die je nodig hebt. Daarnaast verhuur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de perfecte partner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij zorgen voor gratis installatie van de gewenste voordelige container en arriveren deze conform een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Handig voor je werknemers, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust plastic of metaal. De bakken dichten goed af zodat er geen plagen bij het afval kan. Tevens kan stank geen ontkomen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer huren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak dit zal worden geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een te grote container.

Je betaald alleen voor een leging die echt nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de container als dit slechts halfgevuld is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen verschaffen maar liefst ruimte voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste manier afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de juiste manier worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer huren bij onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening? Aangezien we bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij leveren een passende uitkomst voor elk soort afval en voor ieder bedrijf. Bovendien functioneren wij heel soepel. Als het bijv. nodig is om een extra rolcontainer te installeren, dan verrichten wij dat. Tevens extra ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Rolcontainer Omruilen

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het terrein van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit 6 stappen.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, des te milieuvriendelijker de behandeling. Zo trachten wij samen met jou de volume vuilnis in jouw algemeen afval container terug te dringen, stap 1. Dit doen wij door te aanbevelen over sorteren bij de oorsprong. Want zuiver gescheiden afvalstromen worden zoveel mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een circulaire economie.

Typen en tarieven ondernemingsafval en algemeen afval verwijdering

De volume voor een gemengd afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussendoor. Je kunt kiezen voor een voordelige synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om in te bepalen die omvang het goed bij je aansluit? Pak dan snel verbinding op met een van onze specialisten. Door onze jarenlange kennis met afvalstromen kennen wij precies wat je vereist hebt. En wens je één keer een aanvullend legen of gewoonlijk een maatje groter? Dan is dit natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De tarieven van de bakken variëren per afvalstroom, materiaal en literinhoud. Je huurt bij ons telkens tegen de scherpste kosten. Gemengd afval is een van de prijzigere afvalsoorten. Dit ontstaat, als we noemden, door haar effect op het milieu. Gelukkig genoeg zie je bij ons precies waarvoor je te maken hebt. In ons simpele bestelproces staat vermeld helder wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een andere container neerlegt. Wij achten het essentieel dat dit duidelijk is. Op deze manier raak je achteraf nooit voor onaangename ontdekkingen te staan.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Rolcontainer Omruilen

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier prima herbruikbare materialen tussen zitten. Na verdeling is namelijk veel minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Toegestaan:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten kartonafval, denk aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Zwaar besmet document kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk apart inzamelen. Je hebt de optie uit een erg gevarieerd aanbod met containers van 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en karton vind je op ons. We hebben een landelijke bereik en je krijgt een ruime selectie tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een metalen container is geschikt wanneer de containers buiten geplaatst zijn, of vandalisme aan de horizon staat. Selecteer, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier frequent je container(s) geleegd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier behandeld

Papier kan wel zeven maal hergebruikt worden. Tevens in je portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat jouw papier- en karton op de aller doelmatige, ecologische en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en gebruikt als basis tot nieuw artikelen. Wil je je een afvalcontainer huren maar heb u nog vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande van organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aardappelen, brood, deegwaren, drankjes, eierschelpen, patat, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Vooral bij horecazaken ontstaan deze soorten afvalstromen beschikbaar, echter ook op kantoor kunt je je organisch vuilnis apart houden. Je spaart aanzienlijk aan afvalkosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit extra recyclebaar afval dan je denkt! Onopgemerkt bestaande één groot gedeelte uit ondernemingsafval dikwijls van kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalstoffen horen stuk voor stuk tot hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart uit je andere afvalsoorten te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel gevuld. Bovendien ligt het apart houden uit je afval ook goed voor de omgeving. PMD kan immers gerecycled zijn. Daardoor hoeven er geen enkele nieuwe grondstoffen gewonnen te worden om verse producten te produceren, jouw PMD wordt namelijk een grondstof!

De geschikte container voor het PMD en Rolcontainer Omruilen

{service1)

Bij vind je altijd een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij leveren verschillende kunststof afvalcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de vlugge, kosteloze levering en nationale bereik, heeft je in 24 uur jouw container op het gewenste plek staan. Je bepaalt zelfstandig de verlangde capaciteit en op welke manier vaak het container geleegd moet te worden. Zo weet je daarom zeker dat je jouw vuilnis altijd kwijt kan en waar je meewerkt voor een beter milieu door jouw afval te scheiden. Bestel snel je goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Via je PMD apart in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dat is belangrijk, omdat wij belasten het milieu minder indien wij afvalstoffen hergebruiken. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om daarna gerecycled te zijn. De overgebleven kunststof wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stevig) kunststof zoals speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek en dergelijke)
 • Shopper tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen met chemische symbool (antitranspirant, lak enzovoort)
 • Pakketten inclusief of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar verschillend materiaal is geplaatst Los doosjes ofwel verschillend document
 • Pakket met van chemische materialen
 • Glasafval

Des te veel afval je scheidt, hoe goed dat het zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en je geldbeurs. Glas is een van de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te splitsen zijn. Glasverval bestaat van flesjes, potten en ook glasscherven. Zonder het te scheiden neemt het door het volume en ook gewicht heel veel ruimte bij het afval van het bedrijf op. Jij kunt dus heel uit besparen op jouw afvalkosten. Het glas is tevens volledig om te hergebruiken. Daarnaast kost het recyclen heel veel kleiner kracht in vergelijking met glazen te maken uit nieuwe grondstoffen.

Ontstaat er op jouw bedrijf heel veel glasafval los, bijvoorbeeld in de sector van de horecabedrijven, dan is één container voor glas essentieel. Heb jij wisselende periodes qua drukte? ons functioneert met aanpasbare overeenkomsten omdat jij het nummer bakken makkelijk verandert.

De juiste container voor glas restafval

Bestel de meest geschikte bakken voor jouw glasverval op onze dienst. Je hebt de keuze uit selectie van één container van tweehonderdveertig liters en van 900 liters. Er is al een container voor glas startend bij €13 per maand en ook dit worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van hoeveelheid glasafval kies je op welke manier frequent wij het bak komen ledigen. wij leveren het voordeligste dienstverlening.

Op deze manier wordt het glas bewerkt

Het kost kost veel energie voor het het glas om te produceren van nieuwe materialen. Glasafval is echter echter een goede basis. Daar zitten meestal circa 50% oudere glazen binnen nieuwe glazen. Bij de verwerken doen we verschil onder blank, bruin, groen en ook gemengd glazen. Ook zijn kurken en ook deksels verwijderd. Door het glas om te recyclen, kunnen er op één heel veel lagere warmte glas gemaakt worden. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces dus. Heb je vragen? Bekijk dan het veelgestelde vragen of verbinding .

Wat mag er bij de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasafval dat gefungeerd had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porseleinen. Daaronder vallen kruiken, borden, kopjes, keramiek en dergelijke. n Warmtebestendig glas, labo glas, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallend onder vlakglas

Medische of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw archief moet veilig en ook op veilige manier vernietigd te worden. Archiefvernietiging zou jij daarom best uitstekend organiseren. Het afgesloten rolcontainers van onze dienst ondersteunen tijdens een beschermd proces van inzameling en vernietiging van dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Documenten worden discreet getransporteerd. Op deze manier heb jij honderd procent zekerheid dat je jouw dossiers veilig vernietigt zijn. Na vernieling zullen de restproducten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je jij je dossiers niet in de de papierbak wil werpen. Sommige papieren bevatten geheime informatie en daarom best vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heb jij frequent veel vuil in de het vorm van vertrouwelijk document? Kies dan dan voor dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze container bevat een spleet waarin het papier exact doorheen . Als het documenten eenmaal in de container zijn, krijgt zij nog bij handen. Onze bestuurder arriveert eenmaal in de tijdstip bij voor het container te legen en de papier plekke te vernietigen in onze truck. Eveneens dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarbij het container via het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. De inhoud zal vervolgens direct vernielt.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor archiefvernietiging deponeer je jouw geheime papieren veilig in het afgesloten rolcontainers van ons. Door de klepje in het deksel kun je de documenten in de bak gooien. Je heeft de keuze uit verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je behoefte kies jij de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw dossier geen op het transport gaat, loopt je geen gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Je kunt voor je archiefvernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De inzameling van jouw dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is zeer te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier worden ingezameld en verwoest.