Rolcontainer Paltgen 🔴 4 VERBAZENDE TRUCS

Gauw en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook scheidt, er zal telkens restvuil voortdurend bestaan. Tracht het afvalstroom zo klein eventueel te houden en je zal merken dat deze economisch gunstig is. Door vuil dus veel toevallig te scheiden, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, blijft er zo min toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Rolcontainer Paltgen

Kies van het grootste aanbod afvalcontainers en koop het meest geschikte container voor je je restvuil. Binnen de container werp je al de onrecyclebare afvalstoffen welke je niet meer kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, en ruiten horen geen in de rest restafvalcontainer. Tevens omtrent PMD verdelen hebben ons de geschikte afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam aangaande elke afvalstromen die in firma’s ontstaan. Deze stromen zouden vaak afzonderlijk verzameld worden. Het is goed betreffende het milieu natuur en het geldbeugel.

Wat moet er binnen bedrijfsafval?

Hoezo uitstekend je je afvalstoffen ook sorteert, er gaat telkens restafval blijven zijn. Tracht deze stroom van afval zo minimaal mogelijk te behouden en je gaat opmerken dat het economisch gunstig is. Via afval heel zoveel toevallig te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, rest er heel min mogelijk restafval over. Binnen de container gooi je al het het niet te recyclen afvalstoffen welke je niet verder extra kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, PMD en glas horen niet thuis binnen het restafvalcontainer.

Is scheiden scheiden van bedrijfsafval verplicht?

Je bent verplicht afvalstromen zoveel mogelijk te sorteren. In de de Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het het doel vermeld artikelen opnieuw te aanwenden waar dat lukt.

Wat kost een container afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor containers zijn afhankelijk afhangend van de afvalstroom afvalstroompje, de grootte grootte van rolcontainer en hoe vaak de de container geledigd afvalcontainer geledigd dient worden. U vindt elke prijzen op tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je papier, vensters, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In ieder bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons koop je snel en vlug een van de vele typen rolcontainers. Wij leveren hem gratis in een dag in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe prijzen zie je meteen tijdens het orderproces. Praktisch, want dan kun je meteen zien of je nog kunt besparen met een restafval container. Gemengd afval is door zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te zamelen, verklein je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Doorlees dan even verder. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos geschikte verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook opteren voor een metalen afvalcontainer. Een stalen rolcontainer is solide en brandveilig, nuttig als de bak op een openbare locatie staat. Je gaat uit verschillende groottes. De selectie is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geleegd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de dozijn grote moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de generatie van duurzame stroom. Gemengd afval lijkt dan misschien zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalindustrie voorbrengt maar zowaar 20% van de duurzame energieproductie.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metalen er uitgehaald die hun pad voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een functionele toepassing. Deze gitzwarte korrelvormige slakken worden ingezet voor het verhogen of bouwen van verkeerswegen. Helaas komen er ook allerlei schadelijke materialen vrij in de verbrandingsproces die in meer of geringere mate echter in het milieu komen. Dus moeten we doorgaan met proberen naar zo minimaal verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Rolcontainer Paltgen:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. We leveren de kans om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Door onze handige lijst vind je snel de container die je nodig zal hebben. Bovendien huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en komen deze volgens een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te verwijderen. Praktisch voor jouw personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaal. De containers sluiten goed af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kan. Tevens kan stank geen ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak dit wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een te grote bak.

Je betaalt alleen voor een leging die écht nodig is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer dit maar halfvol is. Bij ons besluit je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste bak is geschikt voor 4 vuilniszakken per week. En onze grootste rolcontainers verschaffen maar liefst plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte manier afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke documenten veilig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut zeker dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer verhuren via ons?

Redenen een container op wielen huren via ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We bieden een passende uitkomst voor ieder type afval en voor elk bedrijf. Bovendien werken wij heel soepel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten wij dat. Ook extra ophalingstijden zijn geen issue.

 • Levering binnen 24 u
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Rolcontainer Paltgen

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het terrein van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zes stappen.

Hoe hoger op de ladder, des te duurzamer de afhandeling. Zo proberen wij samen met jou de massa afval in jouw algemeen afval container te verlagen, stap 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over sorteren bij de bron. Want ongemengd gescheiden afvalmaterialen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Fase 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Soorten en prijzen ondernemingsafval en restafval verwerking

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer varieerd van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en elk daar tussenin. Je mag selecteren voor een betaalbare kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om naar te ramen die omvang het beste bij je aansluit? Neem dan snel verbinding op met één van onze deskundigen. Door onze jarenlange kennis met afvalsoorten kennen wij precies wat je vereist hebt. En wens je een keer een extra leegmaken of gewoonlijk een formaat groter? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen enkel probleem!

De tarieven van de containers wisselen per afvalcategorie, grondstof en capaciteit. Je least bij ons steeds tegen de meest voordelige prijzen. Restafval is een van de kostbaardere afvalstromen. Dit voortvloeit, zoals we bedoelden, door zijn milieu-impact. Gelukkigerwijs vind je bij ons exact voor wat je aan toe. In ons simpele bestelsysteem staat duidelijk wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een verschillende container aftikt. Wij vinden het belangrijk dat dit helder is. Op deze manier ben je naderhand nooit voor vervelende onthullingen te zitten.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Rolcontainer Paltgen

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk veel minder effectief dan op voorhand scheiden bij de bron. Enkel een klein percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je beurs, omdat we vermelden al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en geheim dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus flink wat opties om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten kartonafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, kranten en magazines. Zwaar vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Laat een afvalcontainer zetten, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk apart inzamelen. Je krijgt de optie uit een erg uitgebreid assortiment van afvalcontainers van 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We hebben een nationale dekking en je hebt een brede keuze tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast wanneer de containers buiten staan, of vernieling aan de loer ligt. Kies, naargelang van je nood, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe frequent je container(s) geledigd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier behandeld

Document kan wel zeven keer hergebruikt worden. Ook in jouw portemonnee scheelt het beduidend als je deze afvalstroom apart inzamelt. Je mag er op ons aan vertrouwen dat je papier- en papier op de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet als grondstof tot nieuw artikelen. Wil je een afvalcontainer huren maar heb u nog vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaat uit organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij hierbij piepers, brood, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, gebak, groenten en vruchten en melkproducten. Met name bij horecazaken ontstaan deze soorten afvalsoorten beschikbaar, echter tevens in kantoren kunt je jouw biologisch afval apart houden. Je bespaart aanzienlijk op afvalkosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk van extra herbruikbaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaat een groot gedeelte uit bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen behoren allemaal tot hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalsoorten in verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel vol. Bovendien ligt het apart houden van je vuilnis ook goed voor het milieu. PMD mag namelijk hergebruikt worden. Hierdoor moeten er geen enkele nieuwe materialen gewonnen te worden voor verse artikelen te maken, jouw PMD wordt namelijk een basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Rolcontainer Paltgen

{service1)

Bij ons vind je altijd een geschikte rolcontainer voor je PMD. Wij bieden diverse plastic afvalcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de vlugge, gratis bezorging en nationale bereik, heeft je binnen 24 uren jouw afvalcontainer bij het verlangde plek geplaatst. Je bepaalt zelf het verlangde inhoudsmaat en hoe frequent het afvalcontainer geleegd moet te worden. Op deze manier weet je daarom zeker dat je je vuilnis steeds kwijt kunt en dat je bijdraagt aan een verbeterde milieu door je vuilnis te splitsen. Bestel snel uw voordelige container(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Door je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dat is essentieel, want we belasten het milieu minder minder indien we afvalstoffen recycleren. Van je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale methoden geraken de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te zijn. De resterende kunststof wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en gomballen) (Stijf) kunststof waaronder speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Shopper tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemische symbool (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen met of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar ander stof is geplaatst Los karton ofwel verschillend document
 • Pakket inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Des te meer afval jezelf scheidt, hoe goed dat het zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en je portemonnee. Glaswerk is een van de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te splitsen is. Glasafval bestaan van flessen, potjes en glasscherven. Zonder te scheiden pakt het vanwege de ruimte en gewicht heel veel plaats bij de bedrijfsafval in. Je kunt daarom flink uit besparen op jouw afvalkosten. Het glas is ook tevens compleet te recyclen. Ook kost het recyclen veel kleiner energie in vergelijking met glaswerk te produceren van verse grondstoffen.

Ontstaat er op je onderneming heel veel glas vrij, zoals in de horecabedrijven, dan één container voor glas onmisbaar. Heb jij variërende periodes qua drukte? wij functioneert samen met flexibele contracten waardoor je de aantal containers makkelijk verandert.

Het juiste container voor het glasafval

Koop de meest geschikte bakken voor je glasafval op onze dienst. Je hebt de keuze uit selectie van een bak met 240 liter en ook van 900 liters. Er is al een container voor glas vanaf €13 per maandelijkse periode en ook deze wordt kosteloos geplaatst. Op basis van hoeveelheid afval kiest je hoe vaak ons het bak zullen komen ledigen. wij biedt het meest voordelige service.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het kost veel kracht voor het glas om te maken uit verse materialen. Glasverval is daarentegen een prima grondslag. Er zit meestal ongeveer 50% oudere glas binnen nieuwe glas. Bij de bewerken maken we verschil onder blank, bruin, groen en ook gemengd glas. Ook zijn kurken en ook deksels verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kan er bij één veel lagere warmte glas geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en verantwoord proces . Heb je vragen? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of verbinding .

Wat is mag wel er bij het het glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval die gefungeerd had als verpakking

NIET:

Keramiek, stenen, porselein. Hieronder vallen jenever kruikjes, bordjes, koppen, keramiek etc. Warmtebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplanken etc. vallen onder glazen oppervlak

Medisch- of ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en in een veilige wijze vernietigt worden. Dossiervernietiging zou je dus best goed regelen. Het gesloten rolcontainer van ons onze dienst ondersteunen tijdens een veilig proces van verzameling en ook vernietiging van jouw archief. Discreet en beschermd. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heeft je 100% zekerheid dat jouw archief beschermd vernietigt is. Na de vernietiging worden de restproducten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat jij jouw dossiers niet in de het papierbak wilt gooien. Sommige papieren bevatten geheime informatie en kunnen kunnen dus beter vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is echter echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft je regelmatig veel afval in het vorm van geheim document? Kies dan dan voor het archiefvernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze container bevat een spleet waarin het document precies erin . Als de documenten eenmaal binnen het container zitten, krijgen niemand zij meer in . Onze chauffeur komt eens in de tijd langs om het bak legen en de documenten plekke vernietigen binnen onze vrachtwagen. Ook dit werkt middels een afgesloten mechanisme waarbij de bak door de truck zelf is opgeheven en opengemaakt. De content wordt daarna meteen vernietigd.

De geschikte bak voor het dossiervernietiging Voor archiefvernietiging deponeer je je vertrouwelijke documenten veilig in het gesloten containers op wielen van onze dienst. Door de klepje in het deksel kan jij de documenten in het container werpen. Je hebt de selectie van verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je noden kies je de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat jouw archief geen op het vervoer is, loopt je niet risico dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Je kunt voor je archiefvernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De inzameling van je archief gebeurt veilig en secuur dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat je dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde wijze worden verzameld en vernietigd.