Rolcontainer Rvs ➡️ 15 OPVALLENDE FEITJES

Vlug en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afval ook verdeelt, er zal steeds restvuil voortdurend bestaan. Probeer dit afvalstroompje dus beperkt eventueel te bewaren en je gaat opmerken dat het geldelijk voordelig is. Met afvalstoffen zo zoveel toevallig te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en swill, blijft er dus zo weinig toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Rolcontainer Rvs

Kies uit uit de ruimste gamma rolcontainers en bestel de het beste afvalcontainer voor je restvuil. Binnen de afvalcontainer werp je al de onrecyclebare vuil die je niet extra kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, en ruiten horen geen binnen de rest afvalcontainer. Eveneens betreffende PMD sorteren bezitten we de juiste correcte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de algemene benaming betreffende alle afvalstromen welke in ondernemingen voortkomen. Deze stromen zouden meestal afzonderlijk opgehaald zijn. Dat is beter betreffende de natuur en het geldbeugel.

Wat moet er binnen zakelijk afval?

Hoe goed je je afval tevens verdeelt, er gaat telkens restafval voortdurend voorkomen. Poog het afvalstroompje dus beperkt eventueel te houden en je gaat opmerken dat het financieel voordelig is. Via afvalstoffen dus veel toevallig te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er zo zo weinig eventueel restvuil over. In de restafvalcontainer werp je reeds het niet onrecyclebare vuil welke je geen verder kan scheiden. Karton/karton, voedselafval, PMD en vensterglas passen niet in het container.

Is het scheiden scheiden van zakelijk afval verplicht?

Je wordt gedwongen afvalstromingen zoveel eventueel te verdelen. Binnen het Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat het de streefdoel omschreven artikelen nogmaals te gebruiken indien het kan.

Wat kost een container een container voor afvalcontainer voor?

De tarieven voor kosten voor containers zijn afhankelijk hangt af van de afvalstroom afvalstroom, de grootte omvang van rolcontainer alsook hoe vaak de container afvalcontainer geleegd dient worden. U ontdekt ieder kosten op de tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je karton, vensters, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met restafval containers

In elke bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons bestel je eenvoudig en vlug een van de verschillende typen afvalcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos in een etmaal in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze scherpe tarieven zie je meteen in het orderproces. Praktisch, want dan kun je direct observeren of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Restafval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te ophalen, verminder je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even door. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je altijd juiste verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook opteren voor een metalen vuilcontainer. Een metalen afvalcontainer is hufterproof en brandwerend, nuttig als de bak op een openbare plek staat. Je kiest uit meerdere groottes. De selectie is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geledigd moeten worden. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de dozijn omvangrijke moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de opwekking van hernieuwbare stroom. Algemeen afval klinkt dan wellicht zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalsector levert maar zowaar 20% van de groene energieopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaalresten er geëxtraheerd die hun weg voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een functionele bestemming. Deze gitzwarte korrelachtige assen worden ingezet voor het verhogen of creëren van wegen. Helaas komen er ook diverse giftige materialen los gedurende de verbranden die in bepaalde of kleinere mate toch in het leefomgeving terecht komen. Daarom moeten we blijven streven naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Rolcontainer Rvs:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij ons handige overzicht ontdek je snel de container die je vereist zal hebben. Daarnaast verhuur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor gratis plaatsing van de verlangde voordelige container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor jouw werknemers, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De bakken sluiten goed af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kan. Tevens kan stank geen ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak deze wordt geledigd. Het installeren van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nooit voor een té ruime container.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig hebt is
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer deze maar halfgevuld is. Bij ons besluit je zelf hoe vaak de container zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers bieden maar liefst ruimte voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle types bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de correcte manier afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat geheime papieren op de juiste wijze worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren bij ons?

Redenen een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We leveren een geschikte uitkomst voor ieder soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Rolcontainer Rvs

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zestal niveaus.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, hoe duurzamer de behandeling. Zo trachten wij samen met jou de hoeveelheid afval in jouw algemeen afval container te verlagen, stap 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over scheiden bij de bron. Want zuiver aparte afvalstromen worden zoveel mogelijk hergebruikt, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Fase 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Typen en kosten zakelijk afval en gemengd afval beheer

De capaciteit voor een gemengd afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en elk daar ertussen. Je mag selecteren voor een voordelige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om naar te schatten die grootte het beste bij je aansluit? Neem dan snel aansluiting op met een van onze deskundigen. Dankzij onze vele jaren kennis met afvalstromen begrijpen wij juist wat je nodig hebt. En wil je één keer een meer lediging of standaard een grootte groter? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen probleem!

De kosten van de containers variëren per afvalsoort, stof en capaciteit. Je least bij ons steeds tegen de meest voordelige kosten. Restafval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit komt, als we noemden, door zijn milieubelasting. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons precies voor wat je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelmethode is aangegeven helder wat je voor een specifieke algemeen afval container of een bepaalde verschillende bak betaalt. Wij achten het essentieel dat deze informatie duidelijk is. Hierdoor kom je achteraf geen voor onaangename ontdekkingen te liggen.

Hoe hou je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Rolcontainer Rvs

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Zoals je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Ja:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele varianten papierafval, denk aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Zwaar besmet papier kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de keuze tussen een erg divers aanbod van afvalcontainers tussen 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Dozen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een landelijke dekking en je krijgt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast wanneer de containers buitenshuis staan, of vernieling aan de loer ligt. Kies, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier behandeld

Document kan zelfs 7 maal hergebruikt worden. Tevens in je portemonnee scheelt het beduidend als je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je kunt er op ons op vertrouwen dat je document- en karton in de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en ingezet voor grondstof voor nieuw producten. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaat uit organisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschelpen, patat, gebak, groentes en fruit en zuivelproducten. Met name bij horecagelegenheden komen deze soorten afvalstromen vrij, echter ook op kantoren mag je je organisch afval scheiden. Je spaart beduidend op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer voor restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk van extra herbruikbaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaande een omvangrijk gedeelte uit bedrijfsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen behoren stuk voor stuk tot dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart van je andere afvalstromen in zamelen, geraken je afvalcontainers minder vlug gevuld. Daarnaast is het scheiden uit uw vuilnis tevens beter voor het omgeving. PMD kan immers hergebruikt zijn. Hierdoor hoeven er geen vers grondstoffen ontgonnen te worden voor verse producten te maken, je PMD is immers een basisgrondstof!

De geschikte container voor het PMD en Rolcontainer Rvs

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende rolcontainer voor het je PMD. Wij bieden diverse plastic afvalcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze bezorging en nationale dekking, heeft je binnen 24 uur je container bij het gewenste locatie staan. U bepaalt zelfstandig het gewenste capaciteit en hoe vaak het container geledigd dient te zijn. Op deze manier weet je daarom zeker dat je je vuilnis altijd weg kunt en dat je meewerkt aan een beter milieu door je vuilnis te splitsen. Bestel vlug je voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Door jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dat is belangrijk, want wij belasten het milieu minder minder als we afvalstoffen hergebruiken. Van je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale methoden worden de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om daarna gerecycled te zijn. De overgebleven plastic wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Polystyreenschuim Pakketten met aluminium laagje aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en kauwgom) (Stijf) kunststof waaronder speelgoed
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek en dergelijke)
 • Shopper boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemisch symbool (deodorant, lak etc)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar verschillend materiaal is geplaatst Afzonderlijk doosjes ofwel ander papier
 • Pakket met chemische stoffen
 • Glasafval

Des te veel vuilnis jezelf scheidt, des te beter dat zal zijn voor de milieu en ook je geldbeurs. Glas is één van de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te scheiden is. Glasverval bestaan uit flesjes, potten en ook scherven. Zonder te splitsen neemt het vanwege de volume en gewicht heel veel ruimte bij het bedrijfsafval in. Je kan dus flink besparen op je afvalkosten. Het glas is tevens compleet om te recyclen. Ook verbruikt het heel veel kleiner kracht in vergelijking met glazen te produceren van verse grondstoffen.

Ontstaat daar bij jouw onderneming veel glas vrij, zoals bij de sector van de horecabedrijven, dan is is één glascontainer onmisbaar. Bezit jij wisselende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? ons functioneert samen met flexibele overeenkomsten waardoor jij het aantal bakken makkelijk aanpast.

Het geschikte bak voor glas restafval

Bestel de beste containers voor je glasverval op ons. Jij hebt de selectie uit een bak van 240 liters en met 900 liters. Er al één glascontainer vanaf €13 elke maandelijkse periode en ook dit worden gratis neergezet. Op basis van de glasafval kies jij hoe vaak ons het container zullen komen legen. ons biedt de voordeligste service.

Op deze manier worden glas bewerkt

Het kost kost veel kracht om het glas te produceren van verse grondstoffen. Glasverval is echter echter een prima grondslag. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oud glas binnen nieuw glas. Bij het verwerken doen wij onderscheid tussen wit, bruine, groen en gemengd glas. Daarnaast worden kurken en ook deksels verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kunnen er op een heel veel kleinere warmte glazen geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces . Heeft jij vraagstukken? Bekijk dan het veelgestelde vragenlijst of neem verbinding .

Wat mag wel er zijn bij het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval dat gefungeerd had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallend kruikjes, borden, koppen, aardewerk en dergelijke. n Warmtebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Je archief dienen beschermd en op een veilige manier vernietigt te worden. Dossiervernietiging zou jij dus best uitstekend organiseren. Het afgesloten rolcontainer van onze dienst helpen tijdens een beschermd proces van inzameling en vernietiging van jouw dossiers. Discreet en beschermd. Papieren zullen vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heb je 100% garantie dat je archief veilig vernietigd is. Na de vernieling worden de restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je je jouw archief niet in het papiercontainer wil werpen. Sommige documenten bezitten geheime gegevens en kunnen dus best vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig een grote hoeveelheid afval in de de vorm van vertrouwelijk document? Kies dan dan voor dossiervernietiging van onze dienst . U krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze container heeft een spleet waar het document precies doorheen past. Als het documenten al binnen het container zijn, krijgen niemand zij meer bij handen. Onze bestuurder arriveert eenmaal in tijd bij voor het bak te ledigen en de documenten ter plekke vernietigen in onze truck. Eveneens dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarbij het bak via het vrachtwagen zelf is opgeheven en geopend. Het content zal daarna direct vernielt.

De juiste bak voor dossiervernietiging Voor archiefvernietiging stop je jouw geheime papieren veilig in de gesloten rolcontainers van onze dienst. Door de klep in de deksel kan jij de papieren in de container werpen. Je hebt de selectie van verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je behoefte kies jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat jouw archief geen op het transport gaat, loop je niet risico dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De inzameling van jouw dossier gebeurt veilig en secuur dankzij één afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is heel goed te recyclen en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde wijze wordt ingezameld en vernietigd.