Rolcontainer Sligro ➡️ 14 SIMPELE ZAKEN

Gauw en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook sorteert, er zal telkens restvuil aanwezig bestaan. Probeer dit afvalstroom heel minimaal toevallig te houden en je zult merken dat dit geldelijk gunstig is. Door afval heel veel mogelijk te verdelen, zoals papier/karton, PMD, glas, en voedselafval, blijft er heel zo weinig toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Rolcontainer Sligro

Selecteer uit het grootste assortiment afvalcontainers en bestel het beste afvalcontainer voor je restafval. Binnen de rest container werp je reeds het niet-recyclebare afval welke je niet verder extra kan verdelen. Papier/karton, keukenafval, en ruiten passen geen binnen de rest afvalcontainer. Ook betreffende PMD scheiden beschikken ons de correcte afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de naam betreffende ieder afvalstromingen die in bedrijven vrijkomen. Deze stromen mogen meestal afzonderlijk opgehaald zijn. Dat is goed voor de natuur en de portemonnee portemonnee.

Wat mag wel er in zakelijk afval?

Hoe prima je je vuil tevens sorteert, er gaat steeds restvuil aanwezig bestaan. Tracht het stroom van afval zo beperkt eventueel te behouden en je zal opmerken dat dit geldelijk gunstig is. Door afvalstoffen dus zoveel mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en swill, overblijft er zo zo weinig mogelijk overblijvend afval over. In de rest afvalcontainer gooi je al het het niet-recyclebare vuil welke je niet verder kan sorteren. Documenten/karton, swill, PMD en ruiten passen niet in de het restafvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van ondernemingsafval gedwongen?

Je bent verplicht afvalstromen zoveel mogelijk te verdelen. In de het Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het het streefdoel omschreven producten weer te aanwenden indien dat het lukt.

Wat kost een container een container voor rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen van afvalcontainers afhankelijk afhangend van de de stroom van afval, de afmeting van de rolcontainer en hoevaak hoe vaak de container geleegd dient zijn. Je vindt ieder prijzen op de de.

Welk soort restafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je papier, vensters, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met restafval containers

In elke onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons neem je snel en rap een van de vele typen vuilcontainers. Wij brengen hem kosteloos in een dag in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze lage tarieven zie je gelijk tijdens het orderproces. Nuttig, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te zamelen, verminder je de massa gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even door. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos passende verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook gaan voor een metalen rolcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, praktisch als de container op een algemene locatie staat. Je gaat uit meerdere inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) geledigd moeten worden. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de twaalf ruime moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de opwekking van hernieuwbare kracht. Restafval lijkt dan wellicht zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalindustrie produceert maar zowaar twintig procent van de groene energieproductie.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaaldeeltjes er uitgehaald die hun route voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een nuttige doel. Deze zwarte korrelige resten worden ingezet voor het ophogen of aanleggen van wegen. Jammer genoeg komen er ook allerlei gevaarlijke stoffen los gedurende de verbrandingsproces die in bepaalde of kleinere mate toch in het natuur komen. Daarom moeten we volhouden met zoeken naar zo minimaal verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Rolcontainer Sligro:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons handige overzicht ontdek je snel de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor gratis installatie van de gewenste goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plaats, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te voeren. Praktisch voor je personeel, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers sluiten goed af waardoor er geen ongedierte bij het vuilnis kunnen. Ook kan afvalgeur geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak deze zal worden geleegd. Het installeren van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nooit voor een te ruime bak.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig hebt is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de container als dit slechts halfvol is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is geschikt voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste wijze verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut zeker dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer verhuren bij ons?

Waarom een container op wielen huren via onze dienstverlening? Omdat wij bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij leveren een passende uitkomst voor elk type afval en voor elk bedrijf. Daarnaast functioneren we heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Ook extra ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Bezorging in 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Rolcontainer Sligro

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit 6 niveaus.

Hoe hoger op de hiërarchie, hoe milieuvriendelijker de behandeling. Zo pogen wij samen met jou de volume vuilnis in jouw restafvalcontainer te verlagen, etappe 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over sorteren bij de afkomst. Want puur afzonderlijke afvalstromen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het milieu en draagt niet bij aan een circulaire maatschappij.

Soorten en kosten zakelijk afval en algemeen afval verwerking

De capaciteit voor een gemengd afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussenin. Je kan kiezen voor een gunstige plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om naar te schatten wat maat het goed bij je past? Haal dan snel aansluiting op met één van onze experts. Met onze vele jaren ervaring met afvalstromen weten wij precies wat je benodigd hebt. En wens je één keer een meer lediging of regulier een formaat ruimer? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen enkel issue!

De prijzen van de rolcontainers wisselen per afvalsoort, materiaal en literinhoud. Je least bij ons telkens tegen de scherpste tarieven. Algemeen afval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit voortvloeit, zoals we noemden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig genoeg vind je bij ons precies voor wat je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelsysteem staat helder wat je voor een specifieke gemengd afval container of een andere verschillende rolcontainer betaalt. Wij beschouwen het cruciaal dat dit aspect helder is. Hierdoor raak je later geen voor nare ontdekkingen te liggen.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Rolcontainer Sligro

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder effectief dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, omdat we schreven al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Zoals je ziet zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Toegestaan:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig vervuild papier kan je beter niet in de papierbak werpen. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk gescheiden inzamelen. Je hebt de optie uit een erg uitgebreid assortiment van afvalcontainers tussen 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We hebben een landelijke dekking en je krijgt een ruime selectie tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt wanneer de containers buitenshuis staan, of vandalisme op de horizon staat. Kies, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je hoe vaak je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan zelfs 7 keer hergebruikt worden. Tevens in je beurs scheelt het beduidend wanneer je deze afvalstroom apart inzamelt. Je kunt er bij ons aan rekenen dat je papier- en karton op de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof tot nieuw producten. Wil je je een afvalcontainer huren maar heb u nog vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaat van biologisch vuilnis, zoals (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij hierbij piepers, broden, deegwaren, drankjes, eierschalen, frites, taart, groenten en fruit en melkproducten. Met name op horecazaken ontstaan deze afvalstromen vrij, echter tevens in kantoor mag je je organisch afval apart houden. Je bespaart beduidend aan afvalkosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer voor restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk van extra herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Ongemerkt bestaat één groot gedeelte van bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal bij hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden uit je overige afvalstromen te verzamelen, geraken je containers minder snel vol. Daarnaast is het scheiden van uw afval tevens goed voor de omgeving. PMD mag namelijk hergebruikt worden. Daardoor moeten er geen nieuwe materialen ontgonnen te worden voor nieuwe producten te maken, jouw PMD wordt immers een grondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Rolcontainer Sligro

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een geschikte rolcontainer voor jouw PMD. Wij bieden verschillende kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze snelle, kosteloze bezorging en nationale bereik, heb je binnen 24 uur jouw afvalcontainer op de verlangde locatie staan. Je bepaalt zelfstandig het gewenste capaciteit en hoe frequent het afvalcontainer geledigd moet te worden. Op deze manier ken je daarom zeker dat je je afval steeds kwijt kunt en dat je bijdraagt aan een verbeterde milieu door jouw vuilnis te splitsen. Bestel snel uw voordelige afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Door jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is essentieel, want we belasten het milieu veel minder indien we afval hergebruiken. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale methoden worden de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. Het resterende kunststof wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en ook gomballen) (Stevig) plastic waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (bakken, aftaprek enzovoort)
 • Boodschappentas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemisch symbool (deodorant, verf etc)
 • Verpakkingen met ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin ander materiaal zit gestopt Afzonderlijk doosjes of ander document
 • Verpakking met van chemische stoffen
 • Glasafval

Hoe meer afval jezelf scheidt, hoe beter dat het zal zijn voor het milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glaswerk is een uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te splitsen is. Glasscherven bestaan van flesjes, potten en scherven. Zonder het te splitsen neemt het glasafval door het ruimte en massa heel veel ruimte bij het afval van het bedrijf op. Jij kan dus flink besparen in jouw kosten voor afval. Het is tevens volledig om te hergebruiken. Daarnaast kost het recyclen veel minder kracht dan glazen te produceren uit nieuwe grondstoffen.

Ontstaat daar op jouw onderneming veel glasafval los, bijvoorbeeld in de horeca, dan één glascontainer essentieel. Heb je wisselende tijdsperioden qua drukte? ons functioneert samen met aanpasbare contracten omdat jij het nummer containers makkelijk aanpast.

De juiste bak voor glas restafval

Koop de meest geschikte containers voor het jouw glasverval bij ons. Jij heeft de selectie uit één bak van 240 liters en ook met 900 liters. Er is al een container voor glas startend bij €13 elke maand en dit worden kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de glasafval kies je op welke manier frequent wij de container zullen komen ledigen. ons biedt de voordeligste dienstverlening.

Op deze manier wordt het glas bewerkt

Het kost heel veel kracht voor het glas te produceren uit verse materialen. Glasverval is daarentegen een prima grondslag. Er zit gewoonlijk circa 50% oudere glazen in nieuwe glas. Bij het bewerken doen we onderscheid onder wit, bruin, groen en ook bont glazen. Ook zijn kurk en ook deksels verwijderd. Via het glas om te hergebruiken, kunnen er zijn bij één veel lagere warmte glazen gemaakt worden. Een minder milieubelastend en duurzaam proces . Heeft jij vragen? Bekijk het frequent gestelde vragen of neem neem verbinding .

Wat mag er bij het de glasverval?

Wel:

Lege glasverval dat gediend heeft zoals verpakking

NIET:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Hieronder vallend kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek etc. n Hittebestendig glazen, labo glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Je dossiers moet veilig en ook op veilige wijze vernietigt worden. Archiefvernietiging kan je daarom best uitstekend regelen. De gesloten rolcontainers van ons onze dienst ondersteunen tijdens een beschermd proces van verzameling en vernieling van jouw jouw archief. Discreet en beschermd. Papieren zullen vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heb jij 100% garantie dat je jouw archief veilig vernietigt zijn. Na vernieling worden de restanten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je jouw dossiers niet in het papiercontainer wil gooien. Sommige papieren bevatten geheime gegevens en dus best vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen archief is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heb je regelmatig veel afval in de de vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan voor het archiefvernietiging van onze dienst U. Je krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze bak bevat één spleet waarin het document precies doorheen past. Wanneer het papieren al in het container zijn, krijgt niemand zij nog bij . Onze bestuurder arriveert eens tijd bij voor de bak te legen en het papier plaats vernielen in onze truck. Ook dit werkt middels een afgesloten mechanisme waarin het bak via de truck zelf wordt opgetild en opengemaakt. Het content zal daarna direct vernielt.

De juiste bak voor het dossiervernietiging Voor archiefvernietiging deponeer jij jouw vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Door de klep in het deksel kan je de papieren in de bak werpen. Je hebt de selectie van verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je noden kies jij de gewenste frequentie van lediging. Omdat jouw dossier niet op vervoer gaat, loopt jij geen risico dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kunt voor je dossiervernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De inzameling van jouw archief verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is heel goed te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verzameld en vernietigd.