Rolcontainer Supermarkt ᐅ 15 MAKKELIJKE FEITJES

Gauw en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afval ook sorteert, er zal telkens restafval blijven bestaan. Poog het afvalstroompje heel beperkt mogelijk te houden en je zult merken dat het economisch gunstig is. Via afvalstoffen dus veel toevallig te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er dus min eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Rolcontainer Supermarkt

Kies uit uit het grootste grootste assortiment rolcontainers en bestel de beste ideale container geschikt voor je restvuil. Binnen de container gooi je je al het niet niet te recyclen afvalstoffen welke je niet verder extra kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, en ruiten passen geen binnen de afvalcontainer. Eveneens omtrent PMD sorteren bezitten wij het geschikte rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de naam betreffende elke afvalstromen welke in firma’s voortkomen. Dit stromingen mogen dikwijls afzonderlijk opgehaald zijn. Dat is verbeterd voor de natuur en de portemonnee portemonnee.

Wat moet er in de ondernemingsafval?

Hoezo prima je je afval ook sorteert, er zal altijd restafval aanwezig voorkomen. Tracht dit stroom van afval zo klein mogelijk te bewaren en je zult zien dat deze financieel gunstig is. Door afvalstoffen zo zoveel toevallig te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er dus minimaal mogelijk overblijvend afval over. In de het restafvalcontainer gooi je je al het het niet onrecyclebare afval dat je niet verder extra kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, PMD en glas passen geen in de afvalcontainer.

Is het scheiden van zakelijk afval gedwongen?

Je bent verplicht afvalstromingen mogelijk mogelijk te scheiden. In het Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het de bedoeling vermeld artikelen weer te aanwenden als dat het lukt.

Wat kost een container een container rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten voor de rolcontainers zijn afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom stroom van afval, de grootte grootte van de rolcontainer en hoevaak hoe vaak de de container geledigd container geledigd moet worden worden. U vindt je elke prijzen op de de.

Welk type restafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je papier, vensters, swill en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In ieder bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons koop je eenvoudig en rap een van de talloze typen rolcontainers. Wij bezorgen hem gratis gedurende een etmaal in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze lage kosten zie je direct gedurende het orderproces. Nuttig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te verzamelen, verminder je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Doorlees dan even verder. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds geschikte verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook kiezen voor een ijzeren afvalcontainer. Een metalen vuilcontainer is solide en brandwerend, nuttig als de bak op een openbare locatie staat. Je selecteert uit meerdere volumematen. De keuze is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geleegd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt gratis bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 omvangrijke moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de generatie van hernieuwbare energie. Algemeen afval lijkt dan eventueel waardeloos, dat is het echter niet! De afvalsector levert maar zowaar twintig procent van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metalen er uitgehaald die hun weg verdergaan naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een bruikbare doel. Deze gitzwarte korrelvormige resten worden gebruikt voor het aanvullen of aanleggen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook diverse gevaarlijke materialen los tijdens de verbranding die in meer of mindere mate desondanks in het leefomgeving terecht komen. Om die reden moeten we doorgaan met zoeken naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Rolcontainer Supermarkt:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, het locatie voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de kans om tegen de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige lijst vind je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Bovendien verhuur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor gratis plaatsing van de verlangde voordelige container en komen deze volgens een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plaats, binnen óf buiten. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor je personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig plastic of metaal. De bakken dichten goed af zodat er geen plagen bij het afval kunnen. Ook kan stank geen ontkomen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het installeren van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een té grote container.

Je betaalt enkel voor een leging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container als dit slechts halfvol is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de bak zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale rolcontainers bieden zelfs ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Bij ons wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte manier verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen geheime documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de juiste manier worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer huren bij onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer huren bij ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We leveren een geschikte oplossing voor elk soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Daarnaast functioneren wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te plaatsen, dan doen wij dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Rolcontainer Supermarkt

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is gevormd uit zes niveaus.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, des te duurzamer de verwerking. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de massa rommel in jouw algemeen afval container terug te dringen, fase 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over scheiden bij de oorsprong. Want zuiver gescheiden afvalmaterialen worden zoveel als kan hergebruikt, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Stap 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het milieu en draagt niet bij aan een kringloop systeem.

Categorieën en kosten bedrijfsafval en restafval verwerking

De capaciteit voor een gemengd afval container varieerd van 240 liter tot wel 2500 liter en ieder daar tussenin. Je kunt kiezen voor een betaalbare plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om bij te ramen die omvang het beste bij je past? Pak dan gauw aansluiting op met één van onze deskundigen. Met onze vele jaren kennis met afvalmaterialen begrijpen wij exact wat je nodig hebt. En verlang je eenmalig een extra lediging of gewoonlijk een formaat ruimer? Dan is dat natuurlijk ook geen probleem!

De kosten van de rolcontainers wisselen per afvalcategorie, materiaal en literinhoud. Je least bij ons telkens tegen de scherpste tarieven. Gemengd afval is een van de kostbaardere afvalsoorten. Dit ontstaat, zoals we noemden, door haar effect op het milieu. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons exact voor wat je aan toe. In ons simpele bestelsysteem staat overtuigend wat je voor een algemeen afval container of een verschillende rolcontainer aftikt. Wij beschouwen het essentieel dat deze informatie duidelijk is. Zo raak je achteraf geen voor vervelende ontdekkingen te liggen.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Rolcontainer Supermarkt

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier prima recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers veel minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Enkel een klein percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en vertrouwelijk archief. Zoals je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Wel:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Ernstig vervuild papier kan je beter niet in de papierbak gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk apart verzamelen. Je hebt de optie tussen een zeer divers aanbod met containers van 240 en 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte afvalcontainer voor je document en karton ontdek je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je krijgt een brede selectie tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een metalen container is geschikt als de containers buiten staan, of vernieling op de horizon staat. Selecteer, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan wel zeven keer hergebruikt worden. Tevens in je portemonnee scheelt het beduidend wanneer je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je mag er op ons aan rekenen dat jouw document- en karton op de aller efficiënte, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en gebruikt voor grondstof tot nieuwe artikelen. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact contact.

Swill

Swill bestaande van biologisch afval, zoals (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aardappelen, broden, pasta, drankjes, eierschalen, frites, taart, groentes en fruit en zuivelproducten. Vooral op horecazaken komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, echter ook in kantoren kunt je je organisch vuilnis apart houden. Je bespaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit extra recyclebaar afval als je vermoedt! Ongemerkt bestaande één omvangrijk deel van bedrijfsafval dikwijls uit plastic verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen horen stuk voor stuk bij dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalstromen te zamelen, zitten je containers minder snel gevuld. Daarnaast is het scheiden uit uw vuilnis ook beter voor het milieu. PMD kan immers hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen enkele nieuwe grondstoffen gewonnen te worden voor verse producten te maken, je PMD wordt namelijk één grondstof!

De geschikte container voor PMD en Rolcontainer Supermarkt

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. We leveren verschillende plastic afvalcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de vlugge, kosteloze bezorging en nationale dekking, heb je binnen 24 uren je afvalcontainer bij de gewenste locatie geplaatst. Je beslist zelfstandig het gewenste inhoudsmaat en hoe vaak de afvalcontainer geledigd dient te worden. Op deze manier weet je dus vast dat je jouw afval altijd kwijt kan en dat je bijdraagt voor een verbeterde omgeving door je vuilnis te splitsen. Bestel snel je voordelige container(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Door je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is essentieel, omdat we belasten het milieu veel indien we afvalstoffen recycleren. Uit je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna hergebruikt te worden. De resterende plastic wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminium laagje binnenin (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en ook kauwgom) (Stevig) plastic zoals speeltjes
 • Huisraad en gebruiksartikelen (bakken, aftaprek etc.)
 • Draagtas draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemische symbool (deodorant, verf enz.)
 • Pakketten inclusief vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal zit geplaatst Afzonderlijk karton ofwel ander papier
 • Pakket met van gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Des te meer afval je sorteert, hoe goed dat is ten behoeve van de milieu en je portemonnee. Glas blijkt 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om scheiden zijn. Glasverval bestaan van flessen, potjes en scherven. Zonder te splitsen pakt het vanwege de volume en ook gewicht heel veel plaats bij het bedrijfsafval in. Je kunt dus flink besparen in je kosten voor afval. Het is ook tevens volledig te recyclen. Daarnaast kost het recyclen veel kleiner kracht in vergelijking met glazen om te maken van nieuwe grondstoffen.

Komt er bij je onderneming veel glas vrij, bijvoorbeeld in de sector van de horeca, dan is een glascontainer onmisbaar. Heb je variërende periodes qua bezigheden? wij werkt samen met flexibele contracten omdat je de aantal containers makkelijk verandert.

Het geschikte container voor het glas restafval

Koop het meest geschikte containers voor het je glasafval bij ons. Jij hebt de selectie van één bak met tweehonderdveertig liter en ook van negenhonderd liters. Er is al één container voor glas startend bij €13 per maand en deze worden kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de de glasafval kiest jij hoe vaak ons het bak komen ledigen. wij leveren het voordeligste service.

Op deze manier wordt het glas verwerkt

Het kost veel energie voor het glas om te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter een goede grondslag. Daar zitten meestal circa 50% oud glas in nieuw glas. Tijdens de bewerken maken we onderscheid tussen blank, bruine, groene en gemengd glazen. Ook zijn kurk en ook deksels verwijderd. Via het glas om te hergebruiken, kunnen er op een veel lagere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en verantwoord proces dus. Heeft jij vragen? Bekijk dan het veelgestelde vragenlijst of contact op.

Wat mag er bij de glasafval?

Toegestaan:

Lege glasverval dat gediend heeft zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallen kruiken, bordjes, koppen, keramiek etc. Hittebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallen binnen vlakglas

Medische of ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Jouw archief dienen veilig en in een veilige manier vernietigt worden. Dossiervernietiging zou je dus beter goed regelen. Het gesloten rolcontainers van ons onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces voor inzameling en ook vernietiging van jouw dossiers. Vertrouwelijk en beschermd. Papieren worden discreet getransporteerd. Zo heb je 100% garantie dat je je archief beschermd vernietigd zijn. Na vernietiging worden de restanten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je jij jouw archief niet in de de papierbak wil werpen. Enkele papieren bezitten vertrouwelijke informatie en dus beter vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge aantallen archief is echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heb jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in het vorm van vertrouwelijk document? Kies dan dan voor het dossiervernietiging van ons U. Je krijgt dan dan een gesloten container op wielen.

Deze bak bevat een gleuf waar het papier precies doorheen past. Wanneer het papieren eenmaal in het bak zijn, krijgt niemand ze meer bij . Onze chauffeur komt eenmaal in tijdstip bij om het bak te ledigen en het documenten ter plaats vernietigen binnen onze truck. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarbij het container door de truck zelf wordt opgeheven en geopend. Het inhoud zal vervolgens direct vernietigd.

De geschikte container voor dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging stop jij je vertrouwelijke papieren veilig in het afgesloten rolcontainers van onze dienst. Via de klep in de deksel kan je het documenten in het container werpen. Je hebt de selectie van diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw noden kies je de gewenst frequentie van lediging. Omdat jouw dossier geen op vervoer is, loop je geen risico dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Je kan voor je archiefvernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De inzameling van je archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is zeer te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt ingezameld en verwoest.