Rolcontainer Tilburg 🔴 8 MAKKELIJKE ZAKEN

Snel en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook scheidt, er zal steeds restvuil aanwezig bestaan. Poog deze afvalstroom dus minimaal eventueel te bewaren en je zult zien dat het economisch voordeelgevend is. Met afvalstoffen dus veel toevallig te scheiden, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en swill, overblijft er heel min eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Rolcontainer Tilburg

Kies uit bij het grootste meest uitgebreide gamma rolcontainers en bestel de meest geschikte afvalcontainer voor je je restvuil. In de de afvalcontainer gooi je je al het niet te recyclen vuil die je niet extra kan verdelen. Karton/karton, swill, en glas thuishoren niet thuis binnen het afvalcontainer. Eveneens voor PMD scheiden bezitten wij de juiste correcte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de algemene benaming betreffende ieder afvalstromen welke bij ondernemingen ontstaan. Deze stromen kunnen dikwijls afzonderlijk verzameld worden. Dit is beter aangaande het milieu milieu en de portemonnee geldbeugel.

Wat mag er in bedrijfsafval?

Hoezo goed je je vuil eveneens verdeelt, er zal er altijd restafval aanwezig voorkomen. Probeer het afvalstroom dus klein eventueel te behouden en je zal opmerken dat dit economisch voordeelgevend is. Door afval dus mogelijk eventueel te verdelen, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, blijft er heel zo weinig toevallig restvuil over. Binnen de rest container gooi je al de niet-recyclebare vuil dat je niet extra kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, PMD en glas thuishoren geen binnen de restafvalcontainer.

Is het scheiden van bedrijfsafval verplicht?

Je wordt verplicht afvalstromingen mogelijk eventueel te scheiden. Binnen het Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel het streefdoel beschreven goederen opnieuw te gebruiken als het mag.

Wat kost een een container voor rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen voor rolcontainers zijn afhankelijk hangt af van de het afvalstroompje, de omvang van afvalcontainer alsook hoe vaak de container geledigd moet worden worden. Jij vindt je elke tarieven op de tarievenpagina de.

Welk type afval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je karton, ruiten, organisch afval en PMD scheiden. Ook dragen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In iedere onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons bestel je eenvoudig en snel een van de verschillende typen afvalcontainers. Wij brengen hem kosteloos gedurende een etmaal in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze lage tarieven zie je meteen in het bestelproces. Praktisch, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te verzamelen, reduceer je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Doorlees dan even door. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds passende inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook opteren voor een stalen rolcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is solide en brandbestendig, praktisch als de bak op een algemene plek staat. Je gaat uit meerdere inhoudsmaten. De selectie is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) geleegd moeten geraken. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de 12 ruime hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de productie van hernieuwbare stroom. Restafval lijkt dan eventueel zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalindustrie produceert maar minstens 20% van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metaalresten er geëxtraheerd die hun pad voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een functionele bestemming. Deze donkere korrelvormige resten worden ingezet voor het verhogen of aanleggen van wegen. Helaas komen er ook diverse gevaarlijke substanties vrij tijdens de verbranding die in meer of geringere mate toch in het natuur komen. Dus moeten we volhouden met zoeken naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Rolcontainer Tilburg:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om voor de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij ons praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Bovendien verhuur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor gratis installatie van de gewenste goedkope container en komen deze conform een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te verwijderen. Praktisch voor je werknemers, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaalmateriaal. De containers dichten goed af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kan. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee dit zal worden geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een te ruime container.

Je betaalt alleen voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de bak wanneer dit maar halfvol is. Met ons bepaal je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze minimaalste container is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen verschaffen maar liefst plek voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen geheime papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut zeker dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren bij ons?

Redenen een rolcontainer verhuren bij ons? Aangezien wij bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een passende oplossing voor ieder soort vuilnis en voor elk bedrijf. Bovendien werken wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten wij dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn niet issue.

 • Levering binnen 24 u
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Rolcontainer Tilburg

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is gevormd uit 6 niveaus.

Hoger op de hiërarchie, hoe duurzamer de behandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de volume afval in jouw gemengd afval container terug te dringen, etappe 1. Dit doen wij door te raadplegen over sorteren bij de bron. Want puur gescheiden afvalmaterialen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Stap 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het natuur en draagt niet bij aan een circulaire maatschappij.

Categorieën en tarieven bedrijfsafval en algemeen afval verwerking

De volume voor een gemengd afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar ertussen. Je kunt selecteren voor een gunstige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om bij te schatten die grootte het goed bij je past? Neem dan gauw contact op met een van onze specialisten. Met onze langdurige deskundigheid met afvalmaterialen begrijpen wij exact wat je nodig hebt. En wens je een keer een extra legen of regulier een formaat grotere? Dan is dit uiteraard ook geen kwestie!

De prijzen van de rolcontainers wisselen per afvalstroom, grondstof en literinhoud. Je least bij ons steeds tegen de laagste prijzen. Algemeen afval is een van de duurdere afvalstromen. Dit ontstaat, zoals we bespraken, door haar effect op het milieu. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons exact waarvoor je aan toe. In ons eenvoudige bestelproces staat vermeld overtuigend wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een andere alternatieve rolcontainer neerlegt. Wij beschouwen het essentieel dat deze informatie transparant is. Zo raak je later geen voor onaangename verrassingen te liggen.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Rolcontainer Tilburg

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Enkel een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je portemonnee, omdat we vermelden al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en vertrouwelijk archief. Zoals je opmerkt zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Mag Wel:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papierafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig vervuild papier kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Laat een rolcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes afzonderlijk verzamelen. Je hebt de keuze tussen een heel divers assortiment van containers tussen 240 tot 2400 L.

De geschikte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een landelijke bereik en je hebt een brede keuze tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt als de containers buitenshuis staan, of vernieling aan de loer ligt. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je op welke manier frequent je container(s) geleegd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier verwerkt

Papier kan wel zeven keer gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je mag er bij ons aan rekenen dat je document- en karton op de aller efficiënte, ecologische en verantwoorde manier wordt afgevoerd en gebruikt voor basis tot nieuwe artikelen. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk aan aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschalen, patat, taart, groenten en fruit en melkproducten. Vooral bij horecazaken komen deze soorten afvalstromen beschikbaar, echter ook op kantoor mag je je biologisch vuilnis apart houden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk uit meer herbruikbaar afval dan je denkt! Ongemerkt bestaat één groot deel van bedrijfsafval vaak uit plastic verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen horen stuk voor stuk bij hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart van je andere afvalsoorten in te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vlug gevuld. Bovendien is het scheiden van je afval ook beter voor het de omgeving. PMD kan immers gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen nieuwe materialen gewonnen te worden voor verse producten te maken, jouw PMD is namelijk een basisgrondstof!

De geschikte container voor het PMD en Rolcontainer Tilburg

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een geschikte rolcontainer voor jouw PMD. Wij leveren verschillende plastic rolcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze snelle, gratis bezorging en nationale bereik, heeft je in 24 uren jouw container bij het verlangde plek staan. U beslist zelfstandig het gewenste capaciteit en op welke manier vaak het container geleegd dient te worden. Zo weet je daarom zeker dat je je vuilnis steeds kwijt kan en waar je bijdraagt voor een verbeterde milieu door jouw afval te scheiden. Bestel snel je voordelige container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dit is essentieel, want we belasten het milieu veel minder indien we afvalstoffen hergebruiken. Van je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale technieken worden de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te zijn. De resterende plastic wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Piepschuim Pakketten met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en gomballen) (Stijf) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Shopper boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemische symbool (deodorant, lak enzovoort)
 • Pakketten met ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar ander stof zit geplaatst Los doosjes of verschillend papier
 • Pakket met gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Des te meer afval jezelf sorteert, hoe beter dat is voor het milieubescherming en je geldbeurs. Glas is één van de {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk te splitsen zijn. Glasverval bestaan uit flessen, potjes en ook scherven. Zonder het te scheiden pakt het door het volume en ook gewicht veel ruimte in de bedrijfsafval op. Je kan daarom heel besparen in je afvalkosten. Het is tevens compleet te recyclen. Daarnaast verbruikt het recyclen heel veel minder kracht dan glazen om te produceren van nieuwe grondstoffen.

Ontstaat daar op jouw onderneming heel veel glas los, bijvoorbeeld in de sector van de horeca, dan is is één glascontainer onmisbaar. Bezit jij wisselende periodes met betrekking tot bezigheden? ons werkt samen met flexibele overeenkomsten omdat je de nummer bakken eenvoudig aanpast.

Het geschikte bak voor het glas restafval

Bestel het beste containers voor het je glasafval op onze dienst. Jij hebt de keuze uit keuze van één container van 240 liters en ook van 900 liter. Er al één container voor glas startend bij €13 per maandelijkse periode en dit worden gratis geplaatst. Afhankelijk van de glasafval kies je op welke manier vaak wij het container komen legen. wij biedt de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het kost heel veel kracht voor het het glas te produceren van nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter een prima basis. Daar zit meestal circa 50% oudere glazen binnen nieuw glas. Bij het verwerken maken wij onderscheid tussen blank, bruine, groen en ook bont glas. Daarnaast worden kurken en dekseltjes verwijderd. Door glas te recyclen, kunnen er op één veel kleinere warmte glazen geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces dus. Heb jij vragen? Bekijk dan de frequent gestelde vragen of neem neem verbinding .

Wat mag er bij het het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gefungeerd had als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallend kruikjes, bordjes, koppen, keramiek etc. n Hittebestendig glas, labo glas, ovenschalen, kookplaten en kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallen binnen vlakglas

Medische of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Je archief dienen veilig en ook in een veilige manier vernietigt te worden. Archiefvernietiging zou je daarom best goed regelen. Het gesloten rolcontainer van ons onze dienst ondersteunen tijdens een veilig proces voor inzameling en ook vernietiging van archief. Vertrouwelijk en beschermd. Papieren worden discreet getransporteerd. Zo heeft je 100% zekerheid dat je dossiers beschermd vernietigt is. Na vernieling zullen de restproducten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je je je archief niet wil in de de papierbak wilt werpen. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke informatie en dus best vernietigd . Vermoedelijk gebruik hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen dossiers is zeer tijdrovend en omslachtig. Heb je regelmatig een grote hoeveelheid vuil in het vorm van geheim papier? Kies dan dan voor archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt dan dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft een spleet waarin het document exact erin . Wanneer het papieren al binnen het container zijn, krijgen niemand zij nog bij . Onze chauffeur komt eens in tijd bij voor het container te legen en het papier ter plaats vernielen binnen onze truck. Eveneens dit werkt middels een afgesloten mechanisme waarbij het container via het truck zelf wordt opgeheven en opengemaakt. De content wordt daarna direct vernielt.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer jij jouw vertrouwelijke papieren veilig in het gesloten containers op wielen van ons. Door het klepje in het deksel kan jij de documenten in het bak werpen. Jij hebt de selectie van verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw behoefte kies je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat je archief geen op het transport is, loop je geen risico dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kunt voor jouw archiefvernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De verzameling van je archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is zeer te recyclen en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat je archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke wijze wordt verzameld en verwoest.