Rolcontainers Antidiefstal ➡️ 15 VERBIJSTERENDE GEHEIMEN

Vlug en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook scheidt, er zal steeds restvuil aanwezig bestaan. Probeer het stroom van afval heel minimaal eventueel te behouden en je zult zien dat het geldelijk gunstig is. Via afvalstoffen dus mogelijk eventueel te verdelen, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, overblijft er zo minimaal mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Rolcontainers Antidiefstal

Kies uit van het meest uitgebreide gamma afvalcontainers en koop de beste afvalcontainer voor je je restvuil. In het afvalcontainer gooi je al het het niet niet-recyclebare afvalstoffen die je geen meer kan sorteren. Documenten/karton, voedselafval, en ruiten thuishoren niet in de rest afvalcontainer. Eveneens voor PMD scheiden beschikken wij het geschikte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de naam betreffende elke afvalstromingen die bij firma’s ontstaan. Dit stromingen kunnen vaak apart verzameld worden. Dit is beter betreffende het natuur en de portemonnee portemonnee.

Wat mag er binnen ondernemingsafval?

Hoezo goed je je vuil ook scheidt, er zal er telkens overblijvend afval blijven voorkomen. Tracht deze afvalstroompje heel klein mogelijk te behouden en je zult zien dat deze economisch voordelig is. Door vuil dus mogelijk mogelijk te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er zo min toevallig overblijvend afval over. In de de container gooi je je al het niet te recyclen afvalstoffen welke je niet meer kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, PMD en glas horen niet in de het afvalcontainer.

Is het scheiden van zakelijk afval verplicht?

Je bent verplicht afvalstromen zoveel toevallig te sorteren. Binnen het landelijk Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het de doel beschreven artikelen opnieuw te gebruiken waar het kan.

Wat kost een container een afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor afvalcontainers zijn afhankelijk van de afvalstroom de afvalstroompje, de grootte van grootte van rolcontainer en hoevaak hoe vaak de de container geledigd container geledigd dient worden. U vindt je alle tarieven op de de tarievenpagina.

Welk aard bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je papier, vensters, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met restafval containers

In ieder organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons neem je snel en snel een van de verschillende typen rolcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten binnen 24 uur in heel Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze lage kosten zie je gelijk gedurende het bestelproces. Nuttig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Restafval is wegens zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te zamelen, verklein je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Bekijk dan even voort. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds passende verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook kiezen voor een ijzeren afvalcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, handig als de container op een publieke plek staat. Je selecteert uit diverse volumematen. De selectie is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geledigd moeten worden. Een gemengd afval container wordt gratis bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 omvangrijke moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de opwekking van groene stroom. Restafval klinkt dan eventueel waardeloos, dat is het dus niet! De afvalsector produceert maar zowaar 20% van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de resterende metaaldeeltjes er verwijderd die hun pad verdergaan naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een nuttige toepassing. Deze donkere korrelige slakken worden gebruikt voor het ophogen of aanleggen van straten. Jammer genoeg komen er ook allerlei schadelijke substanties vrij tijdens de verbrandingsproces die in minstens of geringere mate toch in het natuur terecht komen. Om die reden moeten we blijven streven naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Rolcontainers Antidiefstal:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. Wij leveren de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Bovendien huur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plaats, in óf buiten. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor jouw personeel, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig kunststof of metaal. De bakken sluiten goed af waardoor er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Ook kan stank geen ontsnappen uit de container.

De kosten van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee deze zal worden geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te grote container.

Je betaalt alleen voor een lediging die echt nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het legen van de bak als deze slechts halfvol is. Met ons bepaal je zelf hoe vaak de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per week. En onze grootste containers op wielen verschaffen zelfs plek voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten geheime documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut zeker dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer verhuren bij ons?

Waarom een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een geschikte uitkomst voor ieder type vuilnis en voor ieder bedrijf. Bovendien functioneren wij heel soepel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan doen we dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Bezorging in 24 uur
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Rolcontainers Antidiefstal

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zestal stappen.

Hoger op de hiërarchie, des te milieuvriendelijker de afhandeling. Zo proberen wij in samenwerking met jou de massa afval in jouw restafvalcontainer terug te dringen, fase 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over sorteren bij de oorsprong. Want puur aparte afvalsoorten worden zoveel mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is nadelig voor het natuur en draagt niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Soorten en tarieven ondernemingsafval en algemeen afval verwerking

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieerd van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar ertussen. Je kunt opteren voor een gunstige synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om bij te bepalen welke omvang het goed bij je aansluit? Haal dan even aansluiting op met één van onze deskundigen. Door onze vele jaren deskundigheid met afvalsoorten kennen wij precies wat je benodigd hebt. En wens je eenmalig een meer leegmaken of gewoonlijk een formaat ruimer? Dan is dat uiteraard ook geen enkel kwestie!

De prijzen van de rolcontainers variëren per afvalcategorie, stof en capaciteit. Je verhuurt bij ons steeds tegen de meest voordelige kosten. Algemeen afval is één van de prijzigere afvalsoorten. Dit voortvloeit, gelijk we noemden, door zijn milieubelasting. Gelukkig zie je bij ons precies voor wat je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat vermeld helder wat je voor een gemengd afval container of een andere rolcontainer neerlegt. Wij beschouwen het cruciaal dat dit aspect transparant is. Hierdoor ben je later geen voor onaangename onthullingen te zitten.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Rolcontainers Antidiefstal

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, omdat we schreven al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus flink wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Wel:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten kartonafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, kranten en magazines. Ernstig vervuild papier kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Plaats een rolcontainer zetten, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes apart inzamelen. Je hebt de keuze uit een erg divers assortiment van afvalcontainers van 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest gepaste afvalcontainer voor je document en karton vind je op ons. We hebben een landelijke dekking en je krijgt een ruime selectie tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of vernieling aan de horizon ligt. Selecteer, afhankelijk van je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je hoe vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier behandeld

Papier kan wel 7 keer hergebruikt worden. Ook in jouw beurs bespaart het beduidend als je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je mag er bij ons aan vertrouwen dat jouw papier- en karton in de aller efficiënte, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en gebruikt als basis voor nieuwe producten. Wil je een rolcontainer huren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact op.

Swill

Swill bestaat van biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan piepers, broden, pasta, drankjes, eierschelpen, patat, gebak, groentes en fruit en zuivelproducten. Met name op horecagelegenheden ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, maar tevens in kantoren kunt je jouw biologisch afval apart houden. Je spaart aanzienlijk aan afvalkosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk van extra herbruikbaar vuilnis dan je vermoedt! Ongemerkt bestaande één groot deel van ondernemingsafval vaak van plastic verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen behoren stuk voor stuk tot dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalstromen in verzamelen, zitten je afvalcontainers minder vlug gevuld. Bovendien ligt het apart houden uit uw afval ook beter voor het de omgeving. PMD mag immers gerecycled zijn. Daardoor hoeven er geen enkele nieuwe materialen ontgonnen te worden voor verse producten te maken, jouw PMD wordt namelijk een basisgrondstof!

De juiste container voor het PMD en Rolcontainers Antidiefstal

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor je PMD. We leveren diverse kunststof afvalcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de vlugge, kosteloze bezorging en landelijke dekking, heeft je in 24 uren je container op het gewenste locatie staan. U beslist zelf het gewenste capaciteit en hoe vaak het afvalcontainer geledigd dient te zijn. Zo weet je dus vast waar je jouw afval steeds kwijt kan en dat je bijdraagt aan een verbeterde omgeving via je afval te scheiden. Bestel snel uw goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Door je PMD apart in te verzamelen binnen een PMD container, kan het optimaal hergebruikt worden. Dat is belangrijk, want we belasten het omgeving minder indien wij afvalstoffen recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te worden. De resterende kunststof wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminium laag aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en kauwgom) (Stijf) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Draagtas draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemisch symbool (deodorant, lak enz.)
 • Pakketten met ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof zit geplaatst Afzonderlijk karton of verschillend document
 • Verpakking met van gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Hoe veel vuilnis jezelf sorteert, des te beter dat is voor de milieu en ook jouw geldbeurs. Glaswerk is een van de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om splitsen is. Glasverval bestaat uit flesjes, potjes en ook scherven. Zonder het te scheiden pakt het glasafval door de volume en gewicht veel plaats in de afval van het bedrijf op. Je kunt dus heel uit besparen op je afvalkosten. Het glas is tevens compleet te recyclen. Ook verbruikt het heel veel minder kracht in vergelijking met glazen om te produceren van verse materialen.

Ontstaat daar bij je onderneming heel veel glas vrij, bijvoorbeeld in de sector van de horecabedrijven, dan een glascontainer essentieel. Bezit jij wisselende tijdsperioden qua bezigheden? wij werkt met flexibele contracten omdat jij de nummer containers eenvoudig aanpast.

Het juiste container voor glasafval

Koop het beste bakken voor het je glasverval bij onze dienst. Je hebt de keuze uit selectie van één container met tweehonderdveertig liters en ook met negenhonderd liter. Er reeds een glascontainer vanaf €13 per maandelijkse periode en dit worden gratis neergezet. Op basis van hoeveelheid glasafval kiest je op welke manier vaak wij de bak komen ledigen. ons leveren de meest voordelige service.

Op deze manier worden glas verwerkt

Het kost kost heel veel energie om het glas te produceren van verse grondstoffen. Glasverval is daarentegen een goede basis. Er zitten gewoonlijk circa 50% oudere glazen in nieuw glazen. Tijdens het bewerken maken wij onderscheid onder wit, bruine, groene en ook bont glas. Daarnaast worden kurk en deksels verwijderd. Door glas om te recyclen, kunnen er bij één heel veel lagere warmte glas gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces dus. Heeft jij vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact op.

Wat is mag er zijn bij het het glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasverval dat gefungeerd heeft zoals verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Daaronder vallen jenever kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek en dergelijke. n Warmtebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallen binnen glazen oppervlak

Medische of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Je dossiers dienen beschermd en ook in een veilige wijze vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan jij daarom beter uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainers van ons ons ondersteunen tijdens een veilig proces van inzameling en ook vernieling van jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook beschermd. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb jij 100% zekerheid dat je jouw dossiers veilig vernietigt is. Na vernieling worden de restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat je je jouw dossiers niet in de het papierbak wil gooien. Sommige papieren bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen dus beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is zeer tijd consumerend en omslachtig. Heb jij frequent een grote hoeveelheid afval in het gedaante van geheim document? Kies dan dan voor het dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat één spleet waarin het document exact erin past. Wanneer de documenten eenmaal binnen de container zitten, krijgen zij nog in handen. Onze chauffeur komt eenmaal de tijd bij om de container te ledigen en de documenten plaats te vernietigen in onze truck. Eveneens dit werkt middels een afgesloten mechanisme waarbij het container via het vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. De content zal vervolgens direct vernietigd.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor archiefvernietiging deponeer jij jouw vertrouwelijke documenten veilig in de afgesloten containers op wielen van onze dienst. Door het klep in het deksel kun je het documenten in de container werpen. Je hebt de keuze uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je behoefte kiest je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw dossier niet op vervoer is, loop jij geen risico dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kunt voor jouw archiefvernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De verzameling van jouw dossier verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is heel goed te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden verzameld en vernietigd.