Santbergen Rolcontainers Breda 🔥 14 VERBORGEN GEHEIMEN

Snel en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afval ook verdeelt, er zal steeds restafval blijven bestaan. Probeer het afvalstroompje dus beperkt mogelijk te behouden en je gaat merken dat dit financieel voordelig is. Door afvalstoffen zo zoveel toevallig te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, rest er zo minimaal eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Santbergen Rolcontainers Breda

Kies bij het grootste grootste assortiment containers en bestel de de meest geschikte rolcontainer voor je restafval. In de rest container gooi je je reeds het onrecyclebare vuil welke je niet meer kan scheiden. Karton/karton, voedselafval, en ruiten horen niet thuis binnen de afvalcontainer. Tevens voor PMD sorteren bezitten wij de juiste correcte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam voor elke afvalstromingen welke in ondernemingen ontstaan. Dit stromingen mogen meestal gescheiden verzameld geraken. Dit is verbeterd voor de natuur en de geldbeugel.

Wat kan er binnen ondernemingsafval?

Op welke manier prima je je afvalstoffen ook scheidt, er zal er altijd overblijvend afval aanwezig zijn. Poog dit afvalstroompje dus beperkt toevallig te houden en je gaat merken dat het geldelijk voordeelgevend is. Via afval heel mogelijk toevallig te verdelen, zoals documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er zo zo weinig eventueel overblijvend afval over. Binnen de container gooi je al het de niet te recyclen vuil dat je geen extra kan sorteren. Papier/karton, voedselafval, PMD en ruiten horen niet in het afvalcontainer.

Is het sorteren van ondernemingsafval verplicht?

Je bent verplicht afvalstromen mogelijk toevallig te sorteren. In de de Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het bedoeling beschreven producten opnieuw te gebruiken waar dat kan.

Wat kost een container een afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven prijzen voor afvalcontainers zijn afhangend van de de afvalstroom afvalstroompje, de grootte grootte van de rolcontainer en hoevaak hoe vaak de de container geledigd container geledigd dient worden. U vindt je alle kosten op de tarievenpagina de.

Welk aard afval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je documenten, glas, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In iedere onderneming komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons koop je eenvoudig en vlug een van de verschillende varianten vuilcontainers. Wij brengen hem kosteloos binnen een dag in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze scherpe prijzen zie je direct tijdens het bestelproces. Nuttig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te verzamelen, verklein je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even door. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd geschikte inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook opteren voor een metalen rolcontainer. Een ijzeren rolcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, handig als de container op een publieke plek staat. Je selecteert uit diverse inhoudsmaten. De keuze is aan jou, op basis van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geleegd moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij uitgezet. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de twaalf grote actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de productie van duurzame kracht. Restafval klinkt dan misschien zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalbranche produceert maar minstens 20% van de groene stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaalresten er geëxtraheerd die hun route voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een bruikbare bestemming. Deze donkere korrelachtige resten worden toegepast voor het aanvullen of bouwen van straten. Helaas komen er ook allerlei schadelijke stoffen los tijdens de verbrandingsproces die in bepaalde of kleinere mate echter in het milieu belanden. Om die reden moeten we doorgaan met zoeken naar zo min mogelijk verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Santbergen Rolcontainers Breda:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, het locatie voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische overzicht vind je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien verhuur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor gratis plaatsing van de gewenste voordelige container en arriveren deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plaats, in óf buiten. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te verwijderen. Praktisch voor jouw personeel, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaal. De containers dichten goed af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Ook kan stank geen ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak deze wordt geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een té grote bak.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de bak als deze slechts halfgevuld is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de container wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is geschikt voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen verschaffen maar liefst plek voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte wijze verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten geheime papieren veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat vertrouwelijke documenten op de juiste manier worden afgebroken.

Waarom een container op wielen verhuren via ons?

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een passende uitkomst voor elk soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Bovendien werken wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten wij dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Santbergen Rolcontainers Breda

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zestal niveaus.

Naarmate je hoger op de orde, hoe ecologischer de verwerking. Zo trachten wij samen met jou de massa afval in jouw algemeen afval container te verlagen, stap 1. Dit doen wij door te adviseren over verdelen bij de afkomst. Want ongemengd gescheiden afvalmaterialen worden zoveel mogelijk hergebruikt, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Fase 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Soorten en kosten zakelijk afval en algemeen afval verwerking

De volume voor een gemengd afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot wel 2500 liter en alles daar tussendoor. Je kan opteren voor een voordelige kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om in te ramen welke maat het goed bij je past? Haal dan gauw contact op met een van onze specialisten. Dankzij onze vele jaren kennis met afvalsoorten weten wij exact wat je benodigd hebt. En verlang je een keer een aanvullend lediging of regulier een formaat ruimer? Dan is dit natuurlijk ook geen issue!

De prijzen van de rolcontainers variëren per afvalstroom, materiaal en volume. Je verhuurt bij ons steeds tegen de scherpste prijzen. Algemeen afval is één van de kostbaardere afvalstromen. Dit komt, gelijk we noemden, door haar milieu-impact. Gelukkigerwijs zie je bij ons juist waarvoor je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelproces staat overtuigend wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een bepaalde verschillende container neerlegt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit helder is. Zo raak je naderhand niet voor onaangename ontdekkingen te staan.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Santbergen Rolcontainers Breda

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier prima herbruikbare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Enkel een klein percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je portemonnee, omdat we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en geheim archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Wel:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Zwaar besmet document kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk apart verzamelen. Je hebt de keuze tussen een zeer gevarieerd aanbod met afvalcontainers tussen 240 en 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Karton

De meest gepaste afvalcontainer voor je document en karton vind je bij ons. We beschikken over een nationale bereik en je krijgt een brede keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen afvalcontainer is geschikt als de containers buiten geplaatst zijn, of vandalisme op de loer staat. Selecteer, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je hoe frequent je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Papier kan zelfs zeven maal gerecycled worden. Ook in je portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je mag er op ons aan vertrouwen dat jouw papier- en karton op de aller efficiënte, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en ingezet voor grondstof voor nieuw artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog vragen? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaat van organisch afval, zoals (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk aan piepers, brood, deegwaren, dranken, eierschalen, patat, taart, groentes en fruit en melkproducten. Met name op horecagelegenheden ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, echter tevens op kantoor kunt je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk van meer herbruikbaar vuilnis dan je vermoedt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk deel uit bedrijfsafval vaak uit kunststof verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen horen allemaal bij dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalstromen in te zamelen, zitten je containers minder snel snel gevuld. Daarnaast ligt het apart houden uit uw afval ook goed voor de omgeving. PMD mag immers hergebruikt zijn. Daardoor moeten er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden om nieuwe artikelen te maken, jouw PMD is namelijk een grondstof!

De juiste container voor PMD en Santbergen Rolcontainers Breda

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een passende rolcontainer voor het je PMD. We leveren diverse kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de vlugge, kosteloze bezorging en nationale dekking, heeft je in 24 uur jouw afvalcontainer op de gewenste locatie staan. Je bepaalt zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en hoe frequent het afvalcontainer geledigd dient te worden. Zo weet je daarom zeker dat je je vuilnis altijd weg kan en dat je meewerkt aan een beter omgeving door je afval te scheiden. Bestel snel je goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Door je PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD container, mag het optimaal hergebruikt worden. Dat is belangrijk, want wij belasten het omgeving veel minder als we afvalstoffen hergebruiken. Uit je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale methoden worden de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te zijn. Het resterende kunststof wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminium laagje binnenin (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en gomballen) (Stijf) kunststof zoals speeltjes
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek etc.)
 • Shopper draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemische teken (deodorant, verf enzovoort)
 • Pakketten inclusief vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar ander stof zit gestopt Afzonderlijk doosjes of verschillend document
 • Verpakking inclusief van gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Des te veel vuilnis jezelf sorteert, hoe goed dat is voor de milieubescherming en jouw geldbeurs. Glaswerk is 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te scheiden is. Glasscherven bestaan van flessen, potten en ook scherven. Zonder het te scheiden neemt het glasafval door het ruimte en ook gewicht heel veel ruimte in de afval van het bedrijf in. Je kan dus heel besparen in jouw kosten voor afval. Het glas is ook tevens compleet om te hergebruiken. Daarnaast kost het recyclen veel minder energie dan glazen om te maken uit nieuwe materialen.

Komt daar bij je onderneming heel veel glasafval vrij, zoals bij de sector van de horecabedrijven, dan een container voor glas essentieel. Bezit jij variërende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? wij functioneert met aanpasbare overeenkomsten waardoor jij het nummer containers makkelijk verandert.

De juiste bak voor glas restafval

Bestel het beste bakken voor jouw glasverval bij ons. Jij hebt de keuze uit selectie uit een container met tweehonderdveertig liter en van negenhonderd liters. Er is is al één glascontainer vanaf €13 per maand en deze wordt gratis neergezet. Op basis van de glasafval kiest je hoe vaak ons de bak komen legen. ons leveren de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt het glas bewerkt

Het kost heel veel kracht voor het glas te produceren uit nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter echter een prima grondslag. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oudere glazen binnen nieuwe glas. Bij het bewerken doen wij verschil tussen blank, bruine, groen en ook gemengd glazen. Daarnaast worden kurken en ook dekseltjes verwijderd. Door glas om te recyclen, kan er zijn op een veel kleinere warmte glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en verantwoord proces dus. Heeft jij vraagstukken? Bekijk het frequent gestelde vragenlijst of verbinding .

Wat is mag wel er bij het het glasafval?

Wel:

Lege glasafval die gefungeerd heeft als verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porseleinen. Hieronder vallend jenever kruikjes, borden, kopjes, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glas, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend binnen vlakglas

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Je archief moet beschermd en ook in veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan jij dus best goed organiseren. De gesloten rolcontainer van ons ondersteunen tijdens een beschermd proces voor inzameling en vernieling van jouw jouw dossiers. Vertrouwelijk en beschermd. Documenten zullen discreet vervoerd. Zo heeft je honderd procent zekerheid dat je jouw archief beschermd vernietigd zijn. Na de vernieling worden de restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat je je archief niet in het papiercontainer wilt gooien. Enkele papieren bevatten geheime informatie en kunnen kunnen dus beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge hoeveelheden dossiers is echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig veel vuil in het vorm van vertrouwelijk document? Kies dan dan voor archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze container bevat één spleet waarin het document exact doorheen past. Wanneer het papieren eenmaal binnen het bak zijn, krijgt niemand zij meer in . Onze bestuurder komt eenmaal zoveel tijdstip bij voor het bak te legen en het documenten plaats te vernietigen binnen onze truck. Eveneens dit werkt door middel van een gesloten systeem waarin het container via de truck zelf wordt opgeheven en geopend. De content wordt daarna direct vernietigd.

De geschikte container voor het archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop je jouw geheime documenten veilig in het gesloten containers op wielen van ons. Via de klepje in het deksel kun je de documenten in het bak gooien. Jij hebt de selectie uit diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je noden kies jij de gewenst frequentie van lediging. Doordat jouw dossier niet op transport is, loopt je geen risico dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor je dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De inzameling van je dossier gebeurt veilig en secuur dankzij een gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is zeer goed te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat je archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier worden ingezameld en vernietigd.