Sita Rolcontainer Huren ➡️ 7 ONVOORSTELBARE HACKS

Vlug en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afval ook verdeelt, er zal steeds restafval blijven bestaan. Tracht dit afvalstroom heel minimaal eventueel te behouden en je gaat opmerken dat deze economisch voordelig is. Via afval heel mogelijk mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er zo zo weinig mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Sita Rolcontainer Huren

Kies bij het grootste grootste gamma containers en koop het ideale container geschikt voor je overblijvend afval. Binnen het container gooi je je al het niet te recyclen afval dat je geen meer kan verdelen. Karton/karton, swill, en ruiten thuishoren geen in de restafvalcontainer. Ook betreffende PMD verdelen hebben wij het juiste container.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de naam voor elke afvalstromen welke bij bedrijven vrijkomen. Deze stromingen mogen vaak gescheiden opgehaald zijn. Dit is beter aangaande de milieu en de geldtas.

Wat kan er binnen zakelijk afval?

Op welke manier uitstekend je je afval tevens sorteert, er gaat steeds overblijvend afval voortdurend bestaan. Poog het afvalstroompje zo beperkt mogelijk te bewaren en je gaat opmerken dat deze geldelijk gunstig is. Via afvalstoffen dus mogelijk eventueel te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er zo min eventueel restvuil over. Binnen de afvalcontainer werp je reeds het niet niet te recyclen vuil die je niet verder extra kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, PMD en ruiten horen geen in de de rest afvalcontainer.

Is scheiden sorteren van bedrijfsafval verplicht?

Je bent gedwongen afvalstromen zoveel toevallig te scheiden. Binnen de Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het doel streefdoel omschreven producten nogmaals te aanwenden waar het lukt.

Wat kost een een container container bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven voor containers zijn afhankelijk hangt af van de de afvalstroom, de grootte van grootte van de rolcontainer en hoevaak hoe vaak de container ontleegd dient zijn. Je vindt je ieder kosten op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je documenten, ruiten, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met restafval containers

In elke onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons koop je eenvoudig en vlug een van de vele varianten rolcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos gedurende een dag in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze scherpe tarieven zie je gelijk gedurende het orderproces. Handig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt besparen met een restafval container. Restafval is wegens zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te zamelen, verminder je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Doorlees dan even voort. Of neem direct jouw restafval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos passende ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook kiezen voor een stalen afvalcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, nuttig als de vat op een algemene plek staat. Je gaat uit verschillende groottes. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) ontdaan moeten geraken. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de 12 ruime actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de productie van duurzame kracht. Algemeen afval schijnt dan wellicht nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalbranche voorbrengt maar liefst een vijfde van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de laatste metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun pad vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een nuttige bestemming. Deze gitzwarte korrelige resten worden toegepast voor het aanvullen of bouwen van verkeerswegen. Helaas komen er ook diverse schadelijke substanties los gedurende de verbrandingsproces die in minstens of kleinere mate echter in het milieu komen. Dus moeten we doorgaan met zoeken naar zo minimaal verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Sita Rolcontainer Huren:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het locatie voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de kans om voor de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische lijst vind je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien huur je door ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de ideale partner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We zorgen voor gratis installatie van de verlangde goedkope container en komen deze volgens een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plek, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te voeren. Praktisch voor je werknemers, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig kunststof of metaal. De bakken dichten goed af waardoor er geen ongedierte bij het afval kan. Tevens kan afvalgeur geen ontsnappen uit de bak.

De kosten van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak deze zal worden geledigd. Het installeren van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een te grote container.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig hebt is
Het is jammer om te betalen voor het legen van de container als deze slechts halfgevuld is. Met ons besluit je zelf hoe vaak de bak wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is geschikt voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers verschaffen zelfs plek voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle types ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte manier verwerkt

Met ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de correcte wijze worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer verhuren bij ons?

Waarom een container op wielen verhuren via ons? Aangezien we bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We bieden een geschikte oplossing voor ieder soort vuilnis en voor elk bedrijf. Bovendien werken we heel soepel. Als het bijv. nodig is om een extra rolcontainer te installeren, dan verrichten wij dat. Ook extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Sita Rolcontainer Huren

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zes stappen.

Hoe hoger op de orde, des te milieuvriendelijker de behandeling. Zo proberen wij in samenwerking met jou de hoeveelheid afval in jouw gemengd afval container terug te dringen, fase 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over sorteren bij de oorsprong. Want puur gescheiden afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Typen en kosten ondernemingsafval en restafval verwijdering

De volume voor een gemengd afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en elk daar ertussen. Je mag selecteren voor een gunstige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om bij te ramen die omvang het goed bij je aansluit? Neem dan even contact op met een van onze specialisten. Dankzij onze vele jaren deskundigheid met afvalsoorten kennen wij exact wat je nodig hebt. En wil je eenmalig een meer leegmaken of gewoonlijk een maatje ruimer? Dan is deze natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De kosten van de bakken variëren per afvalstroom, grondstof en literinhoud. Je least bij ons altijd tegen de meest voordelige prijzen. Restafval is één van de prijzigere afvalstromen. Dit komt, zoals we bedoelden, door haar milieubelasting. Gelukkig ervaar je bij ons exact waar je aan toe. In ons eenvoudige bestelmethode staat vermeld overtuigend wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een andere alternatieve bak betaalt. Wij achten het cruciaal dat deze informatie transparant is. Hierdoor ben je naderhand geen voor nare onthullingen te zitten.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Sita Rolcontainer Huren

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier goed recyclebare materialen tussen zitten. Na verdeling is namelijk veel minder effectief dan vooraf scheiden bij de bron. Enkel een klein percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, want we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Wel:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papierafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Plaats een afvalcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes afzonderlijk verzamelen. Je hebt de optie tussen een heel gevarieerd aanbod met containers tussen 240 tot 2400 L.

De geschikte container voor Papieren en Dozen

De meest gepaste rolcontainer voor je document en papier vind je op ons. We hebben een nationale bereik en je hebt een ruime keuze tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de containers buiten staan, of vernieling op de horizon staat. Selecteer, naargelang uit je nood, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Papier kan zelfs zeven keer hergebruikt worden. Ook in je portemonnee scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom apart inzamelt. Je mag er op ons aan vertrouwen dat jouw papier- en karton in de aller doelmatige, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en gebruikt voor basis voor nieuwe artikelen. Wil je je een afvalcontainer huren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij piepers, broden, pasta, dranken, eierschelpen, frites, gebak, groentes en fruit en zuivelproducten. Met name bij horecagelegenheden komen deze soorten afvalsoorten vrij, maar ook in kantoren mag je jouw organisch afval scheiden. Je bespaart beduidend op afvalkosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk uit meer recyclebaar afval dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaande een groot deel uit ondernemingsafval vaak uit plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen behoren stuk voor stuk tot dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalsoorten te verzamelen, geraken je containers minder vlug vol. Daarnaast ligt het apart houden uit uw afval ook beter voor het de omgeving. PMD mag namelijk hergebruikt zijn. Hierdoor hoeven er geen nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden om verse artikelen te produceren, jouw PMD wordt immers een grondstof!

De juiste container voor PMD en Sita Rolcontainer Huren

{service1)

Bij vind je altijd een passende rolcontainer voor jouw PMD. Wij leveren verschillende kunststof afvalcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de snelle, kosteloze bezorging en landelijke dekking, heeft je binnen 24 uur jouw container op de gewenste plek geplaatst. Je beslist zelf het verlangde capaciteit en op welke manier frequent de container geledigd dient te zijn. Op deze manier ken je daarom vast dat je je afval altijd weg kan en waar je meewerkt voor een verbeterde milieu door je vuilnis te splitsen. Bestel snel uw voordelige container(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Door je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is belangrijk, want wij belasten het omgeving minder als we afvalstoffen hergebruiken. Uit jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale methoden worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. Het resterende kunststof wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminium laag aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en kauwgom) (Stevig) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemisch teken (antitranspirant, verf etc)
 • Verpakkingen met ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander materiaal is geplaatst Afzonderlijk doosjes of ander papier
 • Pakket inclusief van chemische stoffen
 • Glasscherven

Hoe meer vuilnis je sorteert, hoe goed dat het zal zijn voor het milieu en ook je portemonnee. Glaswerk is een van de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om splitsen zijn. Glasscherven bestaat uit flesjes, potten en ook scherven. Zonder het te splitsen neemt het vanwege de volume en massa heel veel plaats in het bedrijfsafval op. Jij kunt dus heel uit besparen in jouw afvalkosten. Het glas is ook bovendien compleet om te recyclen. Ook kost het heel veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk te produceren van verse grondstoffen.

Komt daar op jouw onderneming heel veel glas los, zoals bij de horecabedrijven, dan is is een container voor glas essentieel. Heb jij wisselende tijdsperioden qua bezigheden? ons functioneert met aanpasbare contracten omdat je het nummer bakken makkelijk verandert.

Het juiste container voor glas restafval

Bestel de beste containers voor je glasafval bij ons. Je heeft de selectie uit één bak van tweehonderdveertig liter en ook van 900 liters. Er is al één glascontainer startend bij €13 elke maandelijkse periode en deze worden gratis geplaatst. Afhankelijk van de de glasafval kies jij hoe vaak wij het bak zullen komen ledigen. wij biedt het voordeligste dienstverlening.

Op deze manier worden het glas verwerkt

Het heel veel kracht voor het het glas om te maken van nieuwe materialen. Glasverval is daarentegen één goede grondslag. Daar zit gewoonlijk circa 50% oudere glas in nieuw glazen. Tijdens de bewerken doen wij onderscheid tussen wit, bruin, groene en bont glazen. Ook zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Via het glas te hergebruiken, kan er bij één heel veel lagere warmte glas geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en duurzaam proces dus. Heb je vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat is mag er bij het de glasverval?

Wel:

Leeg glasafval dat gefungeerd heeft als verpakking

NIET:

Keramiek, stenen, porseleinen. Hieronder vallen kruikjes, borden, kopjes, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glas, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplank etc. vallend onder glazen oppervlak

Medische of ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en in veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging zou jij daarom best uitstekend regelen. De afgesloten rolcontainer van ons ons helpen tijdens een beschermd proces voor inzameling en ook vernietiging van jouw jouw dossiers. Discreet en ook veilig. Papieren zullen vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heb je honderd procent garantie dat je jouw archief beschermd vernietigd zijn. Na de vernieling zullen de restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat jij je archief niet wil in het papierbak wil werpen. Enkele documenten bevatten geheime gegevens en daarom best vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge aantallen archief is echter echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid afval in de vorm van geheim document? Kies dan voor het archiefvernietiging van ons U. U krijgt dan dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat één spleet waar het document precies doorheen past. Als de documenten al binnen de container zijn, krijgt niemand ze meer in handen. Onze bestuurder komt eens de tijdstip bij om het bak te legen en het documenten plaats te vernietigen in onze truck. Ook dit functioneert middels een gesloten systeem waarbij de bak door de truck zelf wordt opgeheven en geopend. De inhoud wordt vervolgens direct vernielt.

De juiste bak voor dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer je je vertrouwelijke documenten veilig in de afgesloten rolcontainers van ons. Door de klepje in het deksel kun je het documenten in de container gooien. Je heeft de selectie uit diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw behoefte kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat jouw dossier niet op transport gaat, loop je geen risico dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Je kan voor je archiefvernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De inzameling van je dossier gebeurt veilig en secuur dankzij één gesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is zeer te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat je dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt ingezameld en vernietigd.