Sloop Container Huren ➡️ 9 LUCRATIEVE GEHEIMEN

Snel en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afval ook sorteert, er zal altijd restafval voortdurend bestaan. Probeer het afvalstroompje dus klein toevallig te houden en je zult merken dat het geldelijk gunstig is. Met afvalstoffen dus mogelijk mogelijk te sorteren, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en swill, blijft er zo min mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Sloop Container Huren

Kies uit uit de ruimste assortiment afvalcontainers en bestel de beste afvalcontainer geschikt voor je overblijvend afval. Binnen het restafvalcontainer werp je al het de niet-recyclebare afval die je niet verder verder kan scheiden. Documenten/karton, voedselafval, en glas horen niet binnen het afvalcontainer. Tevens omtrent PMD scheiden beschikken ons de juiste geschikte afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam aangaande alle afvalstromen welke bij firma’s voortkomen. Die stromen zouden vaak apart ingezameld worden. Het is verbeterd aangaande het leefomgeving en de portemonnee portemonnee.

Wat mag wel er in ondernemingsafval?

Hoezo uitstekend je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal altijd restafval voortdurend bestaan. Poog dit afvalstroom dus minimaal toevallig te houden en je zult zien dat deze economisch voordeelgevend is. Door afvalstoffen dus zoveel toevallig te scheiden, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, glas, en swill, rest er heel minimaal eventueel restvuil over. In de afvalcontainer werp je reeds het niet te recyclen afvalstoffen die je geen extra kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, PMD en ruiten thuishoren niet binnen de rest container.

Is het scheiden sorteren van bedrijfsafval verplicht?

Je blijft verplicht afvalstromen zoveel toevallig te sorteren. In het Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het doel de bedoeling omschreven artikelen weer te aanwenden waar het lukt.

Wat kost een container een container container voor bedrijfsafval?

De prijzen van containers afhankelijk hangt af van de de afvalstroom afvalstroompje, de afmeting van afvalcontainer alsook hoe vaak de de container rolcontainer geledigd moet worden worden. Jij vindt je elke tarieven op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je papier, vensters, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met restafval containers

In ieder organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons koop je gemakkelijk en rap een van de talloze soorten rolcontainers. Wij brengen hem zonder kosten binnen 24 uur in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze lage kosten zie je direct tijdens het orderproces. Praktisch, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt besparen met een restafval container. Algemeen afval is wegens zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te verzamelen, verklein je de massa restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even voort. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd geschikte verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container huren, maar ook opteren voor een ijzeren rolcontainer. Een stalen vuilcontainer is solide en brandwerend, handig als de vat op een openbare plek staat. Je selecteert uit meerdere groottes. De selectie is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) ontdaan moeten zijn. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de 12 omvangrijke actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de opwekking van hernieuwbare stroom. Algemeen afval schijnt dan eventueel zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalsector produceert maar zowaar een vijfde van de duurzame energieproductie.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaalresten er verwijderd die hun route voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een nuttige toepassing. Deze donkere korrelachtige slakken worden toegepast voor het verhogen of aanleggen van straten. Helaas komen er ook allerlei schadelijke materialen vrij gedurende de verbrandingsproces die in bepaalde of geringere mate echter in het leefomgeving belanden. Dus moeten we doorgaan met zoeken naar zo minimaal verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Sloop Container Huren:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. We bieden de mogelijkheid om voor de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische lijst vind je snel de container die je vereist hebt. Bovendien huur je door ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We dragen zorg voor gratis plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze conform een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plek, in óf buiten. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te voeren. Praktisch voor je personeel, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig kunststof of metaalmateriaal. De bakken sluiten goed af zodat er geen ongedierte bij het vuilnis kan. Tevens kan afvalgeur niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak dit zal worden geledigd. Het installeren van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te ruime container.

Je betaald enkel voor een leging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te betalen voor het legen van de container als dit maar halfgevuld is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de bak zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze minimaalste container is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per week. En onze maximale rolcontainers bieden zelfs plek voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste manier verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de correcte manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut zeker dat geheime documenten op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer verhuren via ons? Aangezien wij bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij leveren een geschikte oplossing voor ieder soort vuilnis en voor elk bedrijf. Bovendien functioneren we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra container op wielen te plaatsen, dan doen wij dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Levering in 24 u
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Sloop Container Huren

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zestal treden.

Hoe hoger op de hiërarchie, hoe milieuvriendelijker de behandeling. Zo proberen wij samen met jou de massa vuilnis in jouw algemeen afval container terug te dringen, etappe 1. Dit doen wij door te raadplegen over scheiden bij de afkomst. Want ongemengd aparte afvalstromen worden zo veel als mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Stap 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Categorieën en tarieven zakelijk afval en algemeen afval verwijdering

De capaciteit voor een gemengd afval container varieerd van 240 liter tot tot wel 2500 liter en ieder daar ertussen. Je kan opteren voor een betaalbare plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om bij te bepalen wat maat het beste bij je past? Neem dan even contact op met één van onze experts. Dankzij onze jarenlange kennis met afvalsoorten weten wij exact wat je benodigd hebt. En wens je één keer een meer legen of standaard een maatje grotere? Dan is dat uiteraard ook geen issue!

De kosten van de bakken wisselen per afvalcategorie, stof en volume. Je huurt bij ons telkens tegen de scherpste prijzen. Restafval is één van de duurdere afvalstromen. Dit voortvloeit, zoals we noemden, door haar milieubelasting. Gelukkig genoeg zie je bij ons juist waar je aan toe. In ons gemakkelijke bestelsysteem is aangegeven helder wat je voor een gemengd afval container of een alternatieve rolcontainer neerlegt. Wij achten het essentieel dat dit aspect transparant is. Zo ben je naderhand nooit voor onaangename verrassingen te zitten.

Hoe hou je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Sloop Container Huren

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier prima herbruikbare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk veel minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we vermelden al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Zoals je ziet zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Wel:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele soorten papierafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Zwaar vervuild papier kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Laat een rolcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes gescheiden inzamelen. Je krijgt de keuze tussen een erg gevarieerd assortiment met containers van 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en karton vind je bij ons. We beschikken over een landelijke bereik en je hebt een ruime selectie tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een metalen container is gepast wanneer de containers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vandalisme aan de loer staat. Selecteer, naargelang uit je nood, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton behandeld

Document kan zelfs zeven maal gerecycled worden. Ook in je beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je mag er op ons aan vertrouwen dat je papier- en papier in de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en gebruikt als basis tot nieuwe artikelen. Wil je je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk aan aardappelen, broden, deegwaren, drankjes, eierschelpen, frites, taart, groenten en fruit en zuivelproducten. Met name bij horecazaken komen deze soorten afvalsoorten vrij, maar ook in kantoor kunt je jouw organisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk uit extra herbruikbaar vuilnis als je vermoedt! Onopgemerkt bestaat een omvangrijk deel van ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen behoren allemaal bij dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart uit je andere afvalsoorten in verzamelen, zitten je containers minder snel vol. Daarnaast ligt het apart houden uit uw afval tevens beter voor het het omgeving. PMD kan namelijk gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen nieuwe grondstoffen gewonnen te worden om nieuwe artikelen te produceren, je PMD wordt immers een basisgrondstof!

De juiste container voor PMD en Sloop Container Huren

{service1)

Bij vind je steeds een passende afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij bieden verschillende kunststof afvalcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze vlugge, kosteloze levering en landelijke dekking, heb je in 24 uur jouw afvalcontainer bij de gewenste locatie geplaatst. U bepaalt zelf het gewenste capaciteit en hoe vaak de container geleegd dient te worden. Zo weet je dus zeker waar je je vuilnis altijd weg kan en dat je bijdraagt voor een beter milieu door jouw vuilnis te splitsen. Bestel vlug uw voordelige container(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Door je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, want wij belasten het omgeving veel indien wij afvalstoffen recycleren. Uit je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. De resterende plastic wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje binnenin (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en kauwgom) (Hard) kunststof waaronder speeltjes
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek etc.)
 • Shopper tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemische symbool (antitranspirant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin ander stof zit gestopt Los karton ofwel ander papier
 • Verpakking inclusief chemische stoffen
 • Glasscherven

Des te meer vuilnis je scheidt, des te beter dat is ten behoeve van de milieubescherming en jouw geldbeurs. Glas blijkt 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk te scheiden is. Glasverval bestaat van flessen, potjes en ook glasscherven. Zonder te splitsen neemt het door het volume en massa heel veel ruimte bij het bedrijfsafval op. Je kunt daarom flink besparen op je kosten voor afval. Het glas is tevens compleet te hergebruiken. Ook verbruikt het recyclen veel minder energie dan glaswerk te produceren van verse grondstoffen.

Komt er bij je onderneming veel glas vrij, zoals in de sector van de horecabedrijven, dan is is een glascontainer essentieel. Heb je wisselende tijdsperioden met betrekking tot drukte? wij werkt samen met aanpasbare contracten waardoor jij het aantal bakken eenvoudig verandert.

Het juiste container voor het glasafval

Bestel de beste bakken voor het jouw glasverval op ons. Je heeft de selectie van een bak van 240 liters en met 900 liter. Er is al één glascontainer startend bij €13 per maandelijkse periode en ook deze wordt gratis geplaatst. Op basis van de glasafval kiest jij hoe vaak ons de container komen legen. wij leveren het meest voordelige service.

Zo worden glas bewerkt

Het heel veel energie voor het glas te produceren uit nieuwe materialen. Glasverval is echter echter één prima grondslag. Er zitten gewoonlijk circa 50% oudere glas binnen nieuwe glazen. Tijdens het bewerken maken we onderscheid onder wit, bruine, groene en ook bont glas. Ook worden kurken en ook dekseltjes verwijderd. Door glas om te hergebruiken, kan er zijn bij een heel veel kleinere temperatuur glazen gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces . Heeft je vragen? Bekijk dan het veelgestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat mag wel er zijn bij het de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval dat gefungeerd heeft als verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porselein. Daaronder vallen kruiken, bordjes, kopjes, aardewerk en dergelijke. Warmtebestendig glas, labo glas, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplanken etc. vallen onder vlakglas

Medische of ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Je archief dienen beschermd en in een veilige wijze vernietigd te worden. Archiefvernietiging zou je dus beter uitstekend organiseren. De afgesloten rolcontainer van ons ons ondersteunen bij een beschermd proces voor verzameling en vernietiging van jouw archief. Discreet en ook veilig. Papieren worden discreet vervoerd. Zo heb je 100% zekerheid dat jouw archief veilig vernietigt is. Na de vernieling zullen de restproducten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je je jouw archief niet in de de papiercontainer wilt werpen. Enkele documenten bevatten geheime informatie en kunnen daarom beter vernielt . Waarschijnlijk gebruik voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen archief is zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft je regelmatig veel vuil in de gedaante van vertrouwelijk papier? Kies voor het archiefvernietiging van ons U. U krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze bak bevat één spleet waarin het papier exact doorheen past. Wanneer het papieren al binnen het bak zitten, krijgt niemand zij nog in handen. Onze chauffeur komt eenmaal in tijdstip langs om de container ledigen en de papier plekke te vernielen in onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert door middel van een gesloten systeem waarbij de bak door de truck zelf wordt opgeheven en opengemaakt. Het inhoud zal daarna meteen vernielt.

De juiste bak voor het dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer jij je vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten rolcontainers van ons. Via de klep in het deksel kan jij de papieren in het bak werpen. Jij heeft de keuze uit verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw noden kies je de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw archief niet op vervoer gaat, loopt je niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kunt voor je dossiervernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De inzameling van jouw dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is heel goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke manier worden ingezameld en verwoest.