Soortelijk Gewicht Bedrijfsafval ➡️ 5 VREEMDE GEHEIMEN

Gauw en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook sorteert, er zal telkens restafval blijven bestaan. Poog het afvalstroompje zo minimaal toevallig te houden en je zult zien dat het geldelijk voordeelgevend is. Met vuil zo veel toevallig te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er dus zo weinig eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Soortelijk Gewicht Bedrijfsafval

Kies bij de meest uitgebreide assortiment containers en bestel de beste container voor je je restafval. In het container werp je reeds het niet-recyclebare afval welke je niet meer kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, en glas horen geen in de rest afvalcontainer. Ook betreffende PMD scheiden hebben we de juiste container.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam aangaande alle afvalstromen dat in ondernemingen voortkomen. Deze stromingen kunnen dikwijls apart ingezameld zijn. Dat is verbeterd betreffende het natuur en het geldtas.

Wat is toegestaan er binnen zakelijk afval?

Hoe uitstekend je je vuil ook sorteert, er gaat altijd overblijvend afval voortdurend bestaan. Tracht het stroom van afval zo klein toevallig te bewaren en je zult merken dat het financieel voordelig is. Door afvalstoffen zo mogelijk mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er zo zo weinig mogelijk restafval over. In de restafvalcontainer gooi je al het niet niet-recyclebare afvalstoffen dat je geen meer kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, PMD en vensterglas thuishoren geen in het afvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van bedrijfsafval verplicht?

Je bent gedwongen afvalstromen zoveel mogelijk te sorteren. In de de Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het streefdoel vermeld producten nogmaals te aanwenden als dat het lukt.

Wat kost een een container afvalcontainer bedrijfsafval?

De prijzen voor de containers zijn afhangend van de de afvalstroom afvalstroompje, de grootte omvang van de rolcontainer en hoevaak hoe vaak de de container container geledigd moet worden zijn. Je vindt alle prijzen op tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je karton, vensters, swill en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In ieder bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons neem je eenvoudig en rap een van de vele varianten vuilcontainers. Wij leveren hem gratis binnen 24 uur in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende tarieven zie je gelijk in het orderproces. Praktisch, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Restafval is door zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te zamelen, verklein je de massa gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even door. Of bestel direct jouw restafval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je altijd juiste ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook opteren voor een stalen vuilcontainer. Een ijzeren rolcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, nuttig als de vat op een publieke locatie staat. Je selecteert uit meerdere inhoudsmaten. De keuze is aan jou, op basis van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geledigd moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij uitgezet. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de dozijn omvangrijke moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de opwekking van groene kracht. Restafval lijkt dan eventueel nutteloos, dat is het echter niet! De afvalbranche voorbrengt maar minstens twintig procent van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaaldeeltjes er uitgehaald die hun route verdergaan naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een bruikbare toepassing. Deze gitzwarte korrelachtige resten worden gebruikt voor het ophogen of creëren van verkeerswegen. Helaas komen er ook allerlei giftige stoffen vrij tijdens de verbranden die in bepaalde of kleinere mate toch in het leefomgeving terecht komen. Dus moeten we doorgaan met zoeken naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Soortelijk Gewicht Bedrijfsafval:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het locatie voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. Wij leveren de kans om tegen de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze handige overzicht vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Bovendien huur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Handig voor je werknemers, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De bakken dichten goed af zodat er niet plagen bij het afval kan. Tevens kan afvalgeur niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee deze zal worden geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te grote container.

Je betaalt alleen voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de container wanneer deze slechts halfgevuld is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de bak zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per week. En onze grootste containers op wielen bieden zelfs ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste wijze verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de juiste wijze worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer huren via ons?

Waarom een rolcontainer huren via onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We bieden een geschikte oplossing voor ieder soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Daarnaast werken wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens extra ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Soortelijk Gewicht Bedrijfsafval

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit 6 stappen.

Hoe hoger op de hiërarchie, des te duurzamer de behandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de massa vuilnis in jouw gemengd afval container te verminderen, stap 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over verdelen bij de oorsprong. Want puur gescheiden afvalstromen worden zoveel mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te vermijden, want dit is nadelig voor het milieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Typen en tarieven ondernemingsafval en gemengd afval verwijdering

De volume voor een restafvalcontainer varieert van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussendoor. Je mag kiezen voor een voordelige kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om naar te ramen die omvang het beste bij je past? Pak dan even contact op met een van onze deskundigen. Door onze vele jaren kennis met afvalstromen weten wij exact wat je vereist hebt. En verlang je één keer een extra lediging of standaard een formaat ruimer? Dan is deze uiteraard ook geen issue!

De prijzen van de containers verschillen per afvalcategorie, stof en literinhoud. Je least bij ons steeds tegen de laagste kosten. Gemengd afval is één van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, als we bespraken, door haar milieu-impact. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons juist voor wat je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelproces staat helder wat je voor een specifieke gemengd afval container of een alternatieve bak aftikt. Wij achten het essentieel dat deze informatie helder is. Zo ben je later nooit voor nare verrassingen te zitten.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Soortelijk Gewicht Bedrijfsafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder effectief dan vooraf verdelen bij de bron. Slechts een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we schreven al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en geheim dossier. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Toegestaan:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele typen papierafval, denk aan verpakkingen, printwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Ernstig besmet papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes gescheiden inzamelen. Je krijgt de optie tussen een erg divers aanbod met containers van 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je document en papier ontdek je op ons. We beschikken over een nationale dekking en je hebt een ruime selectie tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een metalen container is gepast wanneer de containers buiten staan, of wanneer vandalisme op de horizon ligt. Kies, naargelang van je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton behandeld

Papier kan wel 7 keer gerecycled worden. Ook in je portemonnee scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je mag er bij ons aan vertrouwen dat jouw document- en karton in de aller doelmatige, ecologische en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en ingezet voor basis tot nieuw artikelen. Wil je een afvalcontainer huren maar heeft u nog vragen? Bekijk de meest gestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij hierbij piepers, brood, deegwaren, drankjes, eierschalen, frites, taart, groenten en vruchten en zuivelproducten. Vooral op horecazaken ontstaan deze soorten afvalsoorten beschikbaar, echter ook op kantoren mag je jouw organisch vuilnis scheiden. Je spaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk uit meer recyclebaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaande een omvangrijk deel uit bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen behoren stuk voor stuk tot hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden uit je overige afvalsoorten te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Bovendien is het scheiden uit je vuilnis ook goed voor het milieu. PMD kan immers hergebruikt worden. Hierdoor moeten er geen enkele vers materialen gewonnen te worden voor verse producten te maken, je PMD is immers één grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Soortelijk Gewicht Bedrijfsafval

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een geschikte rolcontainer voor het je PMD. We leveren verschillende plastic rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze vlugge, gratis levering en nationale dekking, heb je in 24 uren jouw container bij het gewenste locatie staan. Je bepaalt zelfstandig het gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak de container geledigd moet te zijn. Zo weet je dus zeker waar je je afval steeds weg kunt en waar je bijdraagt aan een beter omgeving door je afval te scheiden. Bestel snel je goedkope container(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD container, mag het optimaal hergebruikt worden. Dat is essentieel, omdat wij belasten het omgeving minder indien wij afval recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om daarna gerecycled te worden. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag binnenin (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en gomballen) (Stevig) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek enzovoort)
 • Shopper boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemisch teken (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtresten
 • Drinkpakken waar ander stof zit gestopt Los doosjes of ander papier
 • Pakket inclusief van gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Des te veel afval jezelf scheidt, des te goed dat is ten behoeve van de milieubescherming en jouw geldbeurs. Glaswerk blijkt een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk te scheiden zijn. Glasscherven bestaat uit flessen, potjes en ook scherven. Zonder om scheiden pakt het door de volume en gewicht veel ruimte bij de bedrijfsafval in. Je kan dus heel uit besparen op jouw kosten voor afval. Het is bovendien volledig te recyclen. Ook kost het recyclen veel minder kracht in vergelijking met glazen om te maken uit nieuwe grondstoffen.

Komt er bij jouw bedrijf heel veel glasafval los, zoals in de sector van de horecabedrijven, dan is is een glascontainer essentieel. Heb jij wisselende periodes met betrekking tot drukte? ons werkt samen met aanpasbare overeenkomsten waardoor je de aantal containers eenvoudig verandert.

De geschikte container voor het glasafval

Koop de beste bakken voor het jouw glasverval op onze dienst. Jij hebt de keuze uit keuze van een container met 240 liters en ook van 900 liters. Er is reeds één container voor glas vanaf €13 per maandelijkse periode en ook deze wordt gratis neergezet. Afhankelijk van de hoeveelheid glasafval kies jij op welke manier vaak wij de bak komen legen. ons leveren het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden het glas verwerkt

Het kost veel kracht om glas om te produceren uit verse materialen. Glasafval is echter daarentegen één prima basis. Daar zitten meestal ongeveer 50% oudere glas in nieuwe glas. Tijdens de verwerken doen wij onderscheid onder wit, bruine, groene en ook bont glas. Daarnaast zijn kurk en dekseltjes verwijderd. Door het glas te hergebruiken, kunnen er op één heel veel kleinere warmte glas gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces dus. Heeft jij vragen? Bekijk dan het frequent gestelde vragenlijst of verbinding .

Wat is mag wel er bij het glasafval?

Wel:

Leeg glasverval dat gediend heeft zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Daaronder vallend jenever kruikjes, borden, kopjes, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallen onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Je dossiers dienen veilig en ook op veilige manier vernietigt worden. Archiefvernietiging kan jij daarom beter goed organiseren. De gesloten rolcontainer van ons ons ondersteunen bij een beschermd proces voor verzameling en vernietiging van jouw jouw dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Documenten worden vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heeft je honderd procent garantie dat jouw archief beschermd vernietigt is. Na de vernietiging zullen het restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat je jij je dossiers niet in de het papiercontainer wil werpen. Sommige papieren bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen daarom best vernietigd . Vermoedelijk gebruik voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heb jij frequent een grote hoeveelheid vuil in de vorm van vertrouwelijk document? Kies dan dan voor het dossiervernietiging van onze dienst . Je krijgt dan dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft één gleuf waarin het papier precies doorheen past. Wanneer het documenten al in de bak zijn, krijgt ze meer in handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal de zoveel tijdstip bij om het bak te ledigen en de papier ter plaats te vernietigen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert door middel van een gesloten mechanisme waarin de bak via de vrachtwagen zelf is opgeheven en opengemaakt. De inhoud zal vervolgens meteen vernielt.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer je je geheime documenten veilig in de gesloten rolcontainers van onze dienst. Door de klepje in het deksel kun jij het papieren in het container werpen. Jij hebt de selectie uit diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kies je de gewenst frequentie van lediging. Doordat je dossier geen op het transport is, loopt jij geen gevaar dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kan voor je archiefvernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De verzameling van je archief gebeurt veilig en secuur dankzij een gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is heel goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden ingezameld en verwoest.