Spanbanden Voor Rolcontainers ☑️ 9 SNELLE FEITEN

Vlug en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afval ook sorteert, er zal altijd overblijvend afval blijven bestaan. Poog deze afvalstroompje dus minimaal toevallig te houden en je zal opmerken dat het economisch voordeelgevend is. Via afval zo veel eventueel te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en keukenafval, rest er dus zo weinig mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Spanbanden Voor Rolcontainers

Kies bij het meest uitgebreide aanbod afvalcontainers en bestel de beste container geschikt voor je overblijvend afval. In de afvalcontainer gooi je je reeds de niet-recyclebare afvalstoffen welke je niet verder extra kan sorteren. Papier/karton, voedselafval, en ruiten passen geen binnen de container. Ook betreffende PMD verdelen bezitten ons de juiste correcte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming voor alle afvalstromen die in firma’s ontstaan. Die stromingen mogen meestal apart opgehaald geraken. Het is beter voor het milieu milieu en de portemonnee geldbeugel.

Wat is toegestaan er in de zakelijk afval?

Hoezo prima je je afvalstoffen ook scheidt, er zal er steeds restafval aanwezig bestaan. Tracht deze stroom van afval heel beperkt toevallig te bewaren en je zult merken dat het economisch gunstig is. Door afval dus mogelijk toevallig te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er dus zo weinig toevallig overblijvend afval over. Binnen de rest afvalcontainer werp je al de onrecyclebare afval die je niet verder meer kan sorteren. Karton/karton, swill, PMD en ruiten passen niet thuis binnen de container.

Is scheiden scheiden van ondernemingsafval verplicht?

Je bent gedwongen afvalstromingen zoveel eventueel te sorteren. In het landelijk Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel het doel omschreven artikelen opnieuw te aanwenden waar het mag.

Wat kost een afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven kosten voor de containers zijn afhangend van de afvalstroom de afvalstroom, de grootte omvang van de rolcontainer en hoevaak hoe vaak de container geleegd moet worden. U vindt alle kosten op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je documenten, glas, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In elke bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons neem je eenvoudig en snel een van de vele varianten afvalcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten binnen 24 uur in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze lage prijzen zie je direct tijdens het bestelproces. Nuttig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt besparen met een restafval container. Algemeen afval is door zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te ophalen, verminder je de massa algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even door. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je altijd passende inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook opteren voor een metalen vuilcontainer. Een metalen vuilcontainer is hufterproof en brandveilig, handig als de vat op een algemene plek staat. Je selecteert uit diverse volumematen. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geleegd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn ruime moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de opwekking van hernieuwbare stroom. Gemengd afval schijnt dan eventueel nutteloos, dat is het echter niet! De afvalsector produceert maar zowaar een vijfde van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de resterende metalen er geëxtraheerd die hun weg verdergaan naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een nuttige bestemming. Deze gitzwarte korrelvormige slakken worden toegepast voor het ophogen of creëren van straten. Helaas komen er ook allerlei gevaarlijke substanties vrij tijdens de verbrandingsproces die in meer of geringere mate toch in het milieu belanden. Daarom moeten we volhouden met zoeken naar zo min mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Spanbanden Voor Rolcontainers:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. We leveren de kans om voor de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door onze handige overzicht vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Bovendien verhuur je via ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. We dragen zorg voor gratis installatie van de gewenste goedkope container en komen deze conform een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plaats, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Praktisch voor je personeel, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaal. De bakken sluiten goed af zodat er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur geen ontsnappen uit de container.

De kosten van een container op wielen huren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak dit wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te grote bak.

Je betaald enkel voor een leging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer deze maar halfgevuld is. Met ons besluit je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale containers op wielen bieden zelfs ruimte voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen zeker dat vertrouwelijke documenten op de correcte wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen verhuren bij ons? Omdat we gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een geschikte uitkomst voor elk soort vuilnis en voor elk bedrijf. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Levering binnen 24 u
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Spanbanden Voor Rolcontainers

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit 6 treden.

Hoger op de hiërarchie, hoe milieuvriendelijker de behandeling. Zo proberen wij in samenwerking met jou de volume vuilnis in jouw gemengd afval container te verlagen, etappe 1. Dit doen wij door te raadplegen over sorteren bij de oorsprong. Want zuiver aparte afvalmaterialen worden zoveel mogelijk hergebruikt, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het milieu en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Categorieën en kosten bedrijfsafval en gemengd afval verwijdering

De capaciteit voor een gemengd afval container schommelt van 240 liter tot tot wel 2500 liter en ieder daar tussendoor. Je kunt opteren voor een voordelige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om in te bepalen die grootte het goed bij je past? Pak dan gauw aansluiting op met één van onze deskundigen. Dankzij onze vele jaren deskundigheid met afvalstromen weten wij precies wat je vereist hebt. En wens je één keer een meer leegmaken of regulier een grootte grotere? Dan is dat natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De prijzen van de rolcontainers wisselen per afvalstroom, materiaal en volume. Je least bij ons steeds tegen de laagste prijzen. Algemeen afval is één van de prijzigere afvalstromen. Dit komt, als we noemden, door haar milieubelasting. Gelukkig zie je bij ons exact waarvoor je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelsysteem staat vermeld helder wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een andere andere bak neerlegt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit helder is. Op deze manier raak je naderhand nooit voor onaangename verrassingen te staan.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Spanbanden Voor Rolcontainers

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier prima herbruikbare materialen tussen zitten. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder effectief dan vooraf scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, omdat we schreven al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk dossier. Gelijk je opmerkt zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet document kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Laat een afvalcontainer plaatsen, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes apart verzamelen. Je krijgt de keuze tussen een erg divers assortiment van containers van 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een brede keuze tussen kunststof en metalen containers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of vernieling op de horizon staat. Kies, afhankelijk uit je behoefte, de meest gepaste grootte. Vervolgens beslis je hoe frequent je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier verwerkt

Papier kan wel 7 maal gerecycled worden. Ook in jouw beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom apart verzamelt. Je mag er bij ons aan rekenen dat jouw document- en karton op de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt afgevoerd en gebruikt als basis voor nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer huren maar heeft u nog steeds vragen? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk aan aardappelen, broden, deegwaren, drankjes, eierschelpen, frites, gebak, groentes en vruchten en zuivelproducten. Vooral op horecazaken ontstaan deze soorten afvalsoorten vrij, echter ook op kantoren kunt je jouw organisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk uit extra recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk gedeelte uit ondernemingsafval dikwijls uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal bij hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden uit je andere afvalsoorten in te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel gevuld. Daarnaast ligt het scheiden van uw vuilnis tevens beter voor de milieu. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Daardoor hoeven er geen enkele nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden om nieuwe producten te produceren, je PMD is namelijk één grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Spanbanden Voor Rolcontainers

{service1)

Bij vind je altijd een passende afvalcontainer voor het je PMD. Wij bieden verschillende kunststof afvalcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de vlugge, kosteloze levering en landelijke dekking, heeft je binnen 24 uur jouw afvalcontainer op de gewenste locatie geplaatst. U beslist zelfstandig het gewenste capaciteit en hoe vaak de afvalcontainer geleegd moet te worden. Op deze manier ken je daarom vast waar je jouw vuilnis steeds kwijt kan en waar je bijdraagt aan een beter milieu via je vuilnis te splitsen. Bestel snel je voordelige container(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is essentieel, omdat wij belasten het omgeving veel als we afvalstoffen hergebruiken. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te worden. Het resterende plastic wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Pakketten inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en ook kauwgom) (Stijf) plastic waaronder speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek etc.)
 • Boodschappentas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen inclusief chemische teken (antitranspirant, verf enz.)
 • Verpakkingen inclusief vla- ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander stof is geplaatst Los karton ofwel verschillend papier
 • Verpakking met van gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Des te meer vuilnis je scheidt, hoe beter dat zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en je geldbeurs. Glaswerk blijkt één van de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te scheiden zijn. Glasverval bestaan uit flesjes, potten en scherven. Zonder om splitsen pakt het glasafval door de volume en ook gewicht heel veel ruimte bij het bedrijfsafval op. Je kan dus flink uit besparen in jouw kosten voor afval. Het is ook bovendien volledig te recyclen. Daarnaast verbruikt het veel kleiner kracht in vergelijking met glazen te maken van verse grondstoffen.

Komt er op jouw onderneming heel veel glas los, zoals bij de sector van de horecabedrijven, dan een container voor glas onmisbaar. Bezit je wisselende periodes qua bezigheden? ons functioneert samen met flexibele contracten omdat jij het nummer bakken makkelijk verandert.

De juiste bak voor het glasafval

Koop het beste containers voor het jouw glasverval bij onze dienst. Jij heeft de selectie uit een bak van tweehonderdveertig liter en van negenhonderd liter. Er is reeds één glascontainer vanaf €13 per maandelijkse periode en deze worden gratis neergezet. Afhankelijk van de afval kiest jij hoe vaak ons het bak zullen komen ledigen. wij leveren het voordeligste service.

Zo worden het glas verwerkt

Het kost veel energie om glas om te produceren uit nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter echter één prima grondslag. Daar zitten meestal ongeveer 50% oud glazen binnen nieuw glazen. Tijdens de verwerken maken wij verschil onder wit, bruine, groen en bont glas. Daarnaast worden kurk en deksels verwijderd. Door glas om te hergebruiken, kan er op één heel veel lagere temperatuur glas gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces dus. Heb jij vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem verbinding .

Wat is mag wel er zijn bij het glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval die gediend had als verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Hieronder vallend kruikjes, borden, kopjes, keramiek etc. n Hittebestendig glas, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplanken etc. vallen binnen vlakglas

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Je dossiers dienen beschermd en ook in veilige manier vernietigt worden. Archiefvernietiging kan je daarom best goed regelen. De afgesloten rolcontainer van ons onze dienst helpen bij een beschermd proces voor verzameling en ook vernieling van jouw dossiers. Discreet en veilig. Papieren zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heeft jij 100% zekerheid dat jouw archief veilig vernietigt is. Na de vernieling zullen de restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je je jouw archief niet wil in het papiercontainer wilt werpen. Sommige papieren bezitten geheime informatie en daarom beter vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote aantallen archief is echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de de vorm van geheim document? Kies voor het dossiervernietiging van onze dienst . Je krijgt dan dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak bevat één spleet waar het papier exact erin past. Als de documenten eenmaal binnen de bak zijn, krijgen ze nog bij . Onze bestuurder komt eenmaal de tijd langs om het bak ledigen en het papier ter plaats te vernielen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt door middel van een afgesloten systeem waarbij het container door de truck zelf is opgetild en geopend. Het inhoud wordt vervolgens direct vernielt.

De geschikte container voor dossiervernietiging Voor dossiervernietiging deponeer jij je vertrouwelijke documenten veilig in het gesloten rolcontainers van onze dienst. Via de klepje in de deksel kan jij de documenten in de container werpen. Jij hebt de keuze van diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw behoefte kies je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat je dossier niet op vervoer is, loopt jij geen risico dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Jij kunt voor jouw archiefvernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De verzameling van jouw archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is zeer te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat je archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke wijze worden ingezameld en vernietigd.